Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 319/2010 Sb.Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 235/2010 Sb., o stanovení požadavků na čistotu a identifikaci přídatných látek

Částka 118/2010
Platnost od 29.11.2010
Účinnost od 01.04.2011
Zrušeno k 01.12.2012 (298/2012 Sb.)
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

319

VYHLÁŠKA

ze dne 11. listopadu 2010,

kterou se mění vyhláška č. 235/2010 Sb., o stanovení požadavků na čistotu a identifikaci přídatných látek

Ministerstvo zdravotnictví stanoví podle § 19 odst. 1 písm. a) zákona č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění zákona č. 306/2000 Sb., zákona č. 146/2002 Sb., zákona č. 316/2004 Sb. a zákona č. 120/2008 Sb.:


Čl. I

Vyhláška č. 235/2010 Sb., o stanovení požadavků na čistotu a identifikaci přídatných látek, se mění takto:

1. Poznámka pod čarou č. 1 zní:

1) Směrnice Komise 2008/60/ES ze dne 17. června 2008, kterou se stanoví specifická kritéria pro čistotu náhradních sladidel pro použití v potravinách.
Směrnice Komise 2008/84/ES ze dne 27. srpna 2008, kterou se stanoví specifická kritéria pro čistotu potravinářských přídatných látek jiných než barviva a náhradní sladidla.
Směrnice Komise 2008/128/ES ze dne 22. prosince 2008, kterou se stanoví specifická kritéria pro čistotu týkající se barviv pro použití v potravinách.
Směrnice Komise 2009/10/ES ze dne 13. února 2009, kterou se mění směrnice Komise 2008/84/ES, kterou se stanoví specifická kritéria pro čistotu potravinářských přídatných látek jiných než barviva a náhradní sladidla.
Směrnice Komise 2010/37/EU ze dne 17. června 2010, kterou se mění směrnice Komise 2008/60/ES, kterou se stanoví specifická kritéria pro čistotu náhradních sladidel pro použití v potravinách.“.

2. V příloze č. 2 se za položku E 959 NEOHESPERIDINDIHYDROCHALKON vkládá nová položka E 961 NEOTAM, která zní:

„E961 NEOTAM
SynonymaN-[N-(3,3-dimethylbutyl)-L-α-aspartyl]-L-fenylalanin-1-methylester
1-methyl-N-[N-(3,3 -dimethylbutyl)-L-α-aspartyl]-L-fenylalaninát
DefiniceNeotam se vyrábí tlakovou reakcí aspartamu, 3,3-dimethylbutanalu a vodíku v methanolu za přítomnosti katalyzátoru - palladia na uhlíku. Produkt se izoluje a čistí filtrací, při níž se může použít infuzoriová hlinka (křemelina). Po odstranění rozpouštědla destilací se neotam promyje vodou, izoluje odstředěním a nakonec suší ve vakuu.
CAS165450-17-9
Chemický názevN-[N-(3,3-dimethylbutyl)-L-α-aspartyl]-L-fenylalanin, 1-methylester
Chemický vzorecC20H30N2O5
Relativní molekulová hmotnost378,47
Obsahnejméně 97 % vztaženo na sušinu
Popisbílý až téměř bílý prášek
Identifikace
Rozpustnost4,75% hmot. při 60°C ve vodě, rozpustný v ethanolu a ethylacetátu
Čistota
Obsah vodynejvýše 5% stanoveno metodou Karl-Fischera u vzorku o hmotnosti 25 ± 5mg
pH 0,5%ního vodného roztoku5,0-7,0
Rozmezí bodu tání81-84°C
N-[N-(3,3-dimethylbutyl)-L-α-aspartyl]-L-fenylalaninnejvýše 1,5%
Olovonejvýše 1 mg/kg“.

Čl. II

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. dubna 2011.


Ministr:

doc. MUDr. Heger, CSc., v. r.

Přesunout nahoru