Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 318/2010 Sb.Vyhláška, kterou se stanoví forma evidence provozních a lokalizačních údajů a způsob jejího předávání Českému telekomunikačnímu úřadu

Částka 117/2010
Platnost od 24.11.2010
Účinnost od 09.12.2010
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

318

VYHLÁŠKA

ze dne 12. listopadu 2010,

kterou se stanoví forma evidence provozních a lokalizačních údajů a způsob jejího předávání Českému telekomunikačnímu úřadu

Český telekomunikační úřad stanoví podle § 150 odst. 5 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „zákon“) k provedení § 97 odst. 12 zákona, ve znění zákona č. 153/2010 Sb.:


§ 1

Forma předávané evidence

Podnikatel předává evidenci provozních a lokalizačních údajů vedenou podle § 97 odst. 10 zákona Českému telekomunikačnímu úřadu v elektronické formě na formuláři, jehož vzor je uveden v příloze této vyhlášky.

§ 2

Způsob předávání evidence

Podnikatel předává vyplněný elektronický formulář podle § 1 prostřednictvím programové aplikace Elektronický sběr dat (ESD) v systému elektronického výkaznictví Českého telekomunikačního úřadu.


§ 3

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti patnáctým dnem ode dne jejího vyhlášení.


Předseda Rady Českého telekomunikačního úřadu:

PhDr. Dvořák, CSc., v. r.


Příloha k vyhlášce č. 318/2010 Sb.

Počet případů poskytnutých provozních a lokalizačních údajů za období 1. ledna 20xx - 31. prosince 20xx z evidence o poskytování provozních a lokalizačních údajů orgánům oprávněným k jejich vyžádání podle § 97 odst. 10 a 11 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích

Počet případů poskytnutých provozních a lokalizačních údajů za období 1. ledna 20xx - 31. prosince 20xx z evidence o poskytování provozních a lokalizačních údajů orgánům oprávněným k jejich vyžádání podle § 97 odst. 10 a 11 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích

Přesunout nahoru