Přejít na PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 300/2010 Sb.Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 475/2005 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o podpoře využívání obnovitelných zdrojů, ve znění pozdějších předpisů

Částka 110/2010
Platnost od 29.10.2010
Účinnost od 01.11.2010
Zrušeno k 01.01.2013 (347/2012 Sb.)
Zařazeno v právních oblastech
Trvalý odkaz Tisková verze Stáhnout PDF(?) Stáhnout DOCX

300

VYHLÁŠKA

ze dne 22. října 2010,

kterou se mění vyhláška č. 475/2005 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o podpoře využívání obnovitelných zdrojů, ve znění pozdějších předpisů

Energetický regulační úřad stanoví podle § 12 odst. 3 zákona č. 180/2005 Sb., o podpoře výroby elektřiny z obnovitelných zdrojů energie a o změně některých zákonů (zákon o podpoře využívání obnovitelných zdrojů), k provedení § 6 odst. 1 písm. b) bodu 1 zákona o podpoře využívání obnovitelných zdrojů:


Čl. I

V příloze č. 3 k vyhlášce č. 475/2005 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o podpoře využívání obnovitelných zdrojů, ve znění vyhlášky č. 364/2007 Sb. a vyhlášky č. 409/2009 Sb., tabulka v části Fotovoltaika zní:

„Charakteristika výrobnyCelkové měrné investiční náklady [Kč/kWp]Roční využití instalovaného špičkového výkonu [kWh/kWp]
Do 30 kWp včetně< 75000> 980
30 kWp až 100 kWp včetně< 60000> 1000
Nad 100 kWp< 55000> 1000“.

Čl. II

Přechodné ustanovení

Pro výrobny uvedené do provozu do dne nabytí účinnosti této vyhlášky platí indikativní hodnoty technických a ekonomických parametrů podle dosavadní přílohy č. 3 k vyhlášce č. 475/2005 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o podpoře využívání obnovitelných zdrojů, ve znění vyhlášky č. 364/2007 Sb. a vyhlášky č. 409/2009 Sb.

Čl. III

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. listopadu 2010.


Předseda:

Ing. Fiřt v. r.

Přesunout nahoru