Přejít na PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 267/2010 Sb.Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 335/2004 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o ověřování střelných zbraní, střeliva a pyrotechnických předmětů

Částka 99/2010
Platnost od 20.09.2010
Účinnost od 20.09.2010
Zařazeno v právních oblastech
Trvalý odkaz Tisková verze Stáhnout PDF(?) Stáhnout DOCX

267

VYHLÁŠKA

ze dne 9. září 2010,

kterou se mění vyhláška č. 335/2004 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o ověřování střelných zbraní, střeliva a pyrotechnických předmětů

Ministerstvo průmyslu a obchodu stanoví podle § 24 odst. 1 zákona č. 156/2000 Sb., o ověřování střelných zbraní, střeliva a pyrotechnických předmětů a o změně zákona č. 288/1995 Sb., o střelných zbraních a střelivu (zákon o střelných zbraních), ve znění zákona č. 13/1998 Sb., a zákona č. 368/1992 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, ve znění zákona č. 227/2003 Sb. a zákona č. 148/2010 Sb.:


Čl. I

V příloze č. 4 k vyhlášce č. 335/2004 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o ověřování střelných zbraní, střeliva a pyrotechnických předmětů, se doplňují položky T. a U., které znějí:

„T. Podání žádosti a provedení posouzení shody pyrotechnických výrobků podle jednotlivých modulů

Kategorie pyrotechnických výrobků Modul posuzování shody
BCDEGH
112000,-5000,-15000,- za jeden pracovní den auditu + cestovní náklady*)18000,- za jeden pracovní den auditu + cestovní náklady*) Cena se stanoví podle počtu zkoušek nebo ověření podle položky M. + cestovní náklady*) 20000,- za jeden pracovní den auditu + cestovní náklady*)
214000,-7000,-
316000,-9000,-
425000,-12000,-
T118000,-9000,-
T225000,-12000,-
P118000,-10000,-
P235000,-16000,-
P1 pro použití ve vozidlech30000,-15000,-
P2 pro použití ve vozidlech45000,-22000,-

U. Povinný dozor oznámeného subjektu podle jednotlivých modulů posuzování shody pyrotechnických výrobků

Kategorie pyrotechnických výrobků Modul posuzování shody
CD E H
Kontroly shody výrobků s typem v náhodně zvolených intervalechPravidelné ověření plnění požadavků na systému jakosti výrobyNeohlášená inspekční prohlídkaPravidelné ověření plnění požadavků na zabezpečování jakosti výrobkuNeohlášená inspekční prohlídkaPravidelné ověření plnění požadavků na schválený systém jakosti
15000,-15000,- za jeden pracovní den auditu + cestovní náklady*) Cena se stanoví podle počtu zkoušek nebo ověření podle položky M. a vydání nálezu podle položky S. 18000,- za jeden pracovní den auditu + cestovní náklady*) Cena se stanoví podle počtu zkoušek nebo ověření podle položky M. a vydání nálezu podle položky S. 20000,- za jeden pracovní den auditu + cestovní náklady*)
27000,-
39000,-
412000,-
T19000,-
T212000,-
P110000,-
P216000,-
P1 pro použití ve vozidlech15000,-
P2 pro použití ve vozidlech22000,-

*) cestovní náklady se zahrnují do celkové ceny pouze v případě posuzování shody v zahraničí.".


Čl. II

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem jejího vyhlášení.


Ministr:

Ing. Kocourek v. r.

Přesunout nahoru