Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Nařízení vlády č. 266/2010 Sb.Nařízení vlády o převodu některých archiválií ve vlastnictví České republiky do zahraničí

Částka 99/2010
Platnost od 20.09.2010
Účinnost od 20.09.2010
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

266

NAŘÍZENÍ VLÁDY

ze dne 11. srpna 2010

o převodu některých archiválií ve vlastnictví České republiky do zahraničí

Vláda nařizuje podle § 23 odst. 2 zákona č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů:


§ 1

(1) Archiválie ve vlastnictví České republiky uvedené v příloze č. 1 k tomuto nařízení lze bezúplatně převést do vlastnictví Spolkové republiky Německo.

(2) Archiválie ve vlastnictví České republiky uvedené v příloze č. 2 k tomuto nařízení lze bezúplatně převést do vlastnictví Polské republiky.

(3) Archiválie ve vlastnictví České republiky uvedené v příloze č. 3 k tomuto nařízení lze bezúplatně převést do vlastnictví Rakouské republiky.


§ 2

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem jeho vyhlášení.


Předseda vlády:

RNDr. Nečas v. r.

Místopředseda vlády a ministr vnitra:

Mgr. John v. r.


Příloha č. 1 k nařízení vlády č. 266/2010 Sb.

Převod archiválií do vlastnictví Spolkové republiky Německo

PřevodcePředmět převoduNabyvatel
Česká republika - Státní oblastní archiv v TřeboniArchivní fond „Velkostatek Schwarzenberg“ 1315-1924 (evidenční číslo Národního archivního dědictví 212000010258)Spolková republika Německo 1 - Státní archiv v Norimberku
Česká republika - Národní archivArchivní fond „Svaz Němců v zahraničí, Sasko“ (evidenční číslo Národního archivního dědictví 100000010466)Spolková republika Německo 1 - Saský hlavní státní archiv v Drážďanech

Příloha č. 2 k nařízení vlády č. 266/2010 Sb.

Převod archiválií do vlastnictví Polské republiky

PřevodcePředmět převoduNabyvatel
Česká republika - Zemský archiv v OpavěArchivní fond „Velkostatek Ząbkowice Śląskie - Ziębice“ 1570-1939 (evidenční číslo Národního archivního dědictví 217000010160)Polská republika - Státní archiv Wrocław
Česká republika - Státní oblastní archiv v ZámrskuArchivní fond „Velkostatek Miedzylesie“ 1851-1870 (evidenční číslo Národního archivního dědictví 215000010498)Polská republika - Státní archiv Wrocław
Česká republika - Státní oblastní archiv v ZámrskuArchivní fond „Velkostatek Wilkanów“ 1815-1890 (evidenční číslo Národního archivního dědictví 2150000101903)Polská republika - Státní archiv Wrocław
Česká republika - Státní oblastní archiv v ZámrskuArchivní fond „Úřad zemského rady Boleslawiec“ 1938-1945 (evidenční číslo Národního archivního dědictví 215000010648)Polská republika - Státní archiv Wrocław

Příloha č. 3 k nařízení vlády č. 266/2010 Sb.

Převod archiválií do vlastnictví Rakouské republiky

PřevodcePředmět převoduNabyvatel
Česká republika - Národní archivArchiválie archivního fondu „Ministerstvo veřejných prací ve Vídni“ 1908-1918 (evidenční číslo Národního archivního dědictví 100000010330)Rakouská republika - Rakouský státní archiv ve Vídni
Česká republika - Národní archivArchiválie archivního fondu „Ministerstvo vnitra ve Vídni“ 1848-1918 (evidenční číslo Národního archivního dědictví 100000010323/4)Rakouská republika - Rakouský státní archiv ve Vídni
Česká republika - Státní oblastní archiv v ZámrskuArchivní fond „Velkostatek Zwentendorf-Murstetten“ 1851-1928 (evidenční číslo Národního archivního dědictví 215000010410)Rakouská republika - Dolnorakouský zemský archiv v Sankt Pölten
Česká republika - Státní oblastní archiv v ZámrskuArchivní fond „Velkostatek Hagenberg“ 1849-1853 (evidenční číslo Národního archivního dědictví 215000010142)Rakouská republika - Hornorakouský zemský archiv v Linci
Přesunout nahoru