Přejít na PLUS

Odkaz na nález č. 250/2010 Sb.Nález Ústavního soudu ze dne 29. června 2010 ve věci návrhu na zrušení některých ustanovení obecně závazné vyhlášky města Chrastavy č. 1/2009 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

Níže uvedené odkazy můžete zařadit do svých stránek.
Zajistíme Vám, že tyto adresy budou směřovat navždy a zdarma na aktuální konsolidované znění odkazovaného předpisu.


URLhttps://www.zakonyprolidi.cz/cs/2010-250
Čísloč. 250/2010 Sb.
NázevNález Ústavního soudu ze dne 29. června 2010 ve věci návrhu na zrušení některých ustanovení obecně závazné vyhlášky města Chrastavy č. 1/2009 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
AliasNález ÚS ČR o zamítnutí návrhu na zrušení některých ust. vyhlášky města Chrastavy č. 1/2009 o místním poplatku za komunální odpad


Jednoduchý odkaz v HTML

<a href="https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2010-250" title="Nález ÚS ČR o zamítnutí návrhu na zrušení některých ust. vyhlášky města Chrastavy č. 1/2009 o místním poplatku za komunální odpad">
Nález č. 250/2010 Sb.
</a>

Takto se odkaz zobrazí na Vašich stránkách:

Nález č. 250/2010 Sb.Odkaz pro fórum v BB kódu

[url=https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2010-250]Nález č. 250/2010 Sb.[/url]

Takto se odkaz zobrazí v diskuzi:

Nález č. 250/2010 Sb.Odkaz v Texy

"Nález č. 250/2010 Sb.":[https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2010-250]

Takto se odkaz zobrazí na Vašich stránkách:

Nález č. 250/2010 Sb.Odkaz ve Wiki

[https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2010-250 Nález č. 250/2010 Sb.]

Takto se odkaz zobrazí na Vašich stránkách:

Nález č. 250/2010 Sb.PromoBibliLabel ISO 690

ČESKO. Nález č. 250/2010 Sb. In: Zákony pro lidi.cz [online]. © AION CS 2010-2019 [cit. 23. 10. 2019]. Dostupné z: https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2010-250


Zpět na předpis