Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Nařízení vlády č. 227/2010 Sb.Nařízení vlády o odchylné úpravě pracovního poměru zaměstnanců s pravidelným pracovištěm v zahraničí

Částka 78/2010
Platnost od 23.07.2010
Účinnost od 01.01.2011
Zařazeno v právních oblastech
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

Obsah

227

NAŘÍZENÍ VLÁDY

ze dne 28. června 2010

o odchylné úpravě pracovního poměru zaměstnanců s pravidelným pracovištěm v zahraničí

Vláda nařizuje podle § 346 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění zákona č. 362/2007 Sb.:


§ 1

Toto nařízení zapracovává příslušné předpisy Evropské unie1) a upravuje u zaměstnance s pravidelným pracovištěm v zahraničí (dále jen „zaměstnanec v zahraničí“)

a) sjednání délky pracovního poměru na dobu určitou na dobu vyslání na práci v zahraničí,

b) prodlužování pracovního poměru na dobu určitou na dobu vyslání k výkonu práce v zahraničí a

c) odchylné rozvržení pracovní doby v zahraničí ve vztahu ke dnům pracovního klidu.

§ 2

Trvání pracovního poměru na dobu určitou2) s přijímanou fyzickou osobou, jejíž pravidelné pracoviště má být v zahraničí, je možné sjednat na dobu vyslání k výkonu práce v zahraničí, nejdéle však na 5 let; tuto dobu je možné smluvně prodlužovat, nejdéle však celkem o 5 let.

§ 3

Zaměstnanci v zahraničí může zaměstnavatel nařídit výkon prací i na den, který je podle zákona o státních svátcích, o ostatních svátcích, o významných dnech a o dnech pracovního klidu3) v České republice svátkem; v tomto případě se poskytne za 1 den, který je podle tohoto zákona v České republice svátkem, 1 den pracovního klidu v den, který je v příslušném státu svátkem.


§ 4

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2011.


Předseda vlády:

Ing. Fischer, CSc., v. r.

Ministr práce a sociálních věcí:

JUDr. Šimerka v. r.

Místopředseda vlády a ministr zahraničních věcí:

PhDr. Kohout v. r.

Poznámky pod čarou

1) Směrnice Rady 99/70/ES ze dne 28. června 1999 o Rámcové dohodě o pracovních poměrech na dobu určitou uzavřené mezi organizacemi UNICE, CEEP a EKOS.

2) § 39 odst. 1 zákoníku práce.

3) Zákon č. 245/2000 Sb., o státních svátcích, o ostatních svátcích, o významných dnech a o dnech pracovního klidu, ve znění pozdějších předpisů.

Přesunout nahoru