Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 216/2010 Sb.Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva dopravy a spojů č. 341/2002 Sb., o schvalování technické způsobilosti a o technických podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů

Částka 73/2010
Platnost od 08.07.2010
Účinnost od 23.07.2010
Zrušeno k 01.01.2015 (341/2014 Sb.)
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

216

VYHLÁŠKA

ze dne 25. června 2010,

kterou se mění vyhláška Ministerstva dopravy a spojů č. 341/2002 Sb., o schvalování technické způsobilosti a o technických podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů

Ministerstvo dopravy stanoví podle § 91 odst. 1 zákona č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích a o změně zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla), ve znění zákona č. 307/1999 Sb., ve znění zákona č. 103/2004 Sb., zákona č. 411/2005 Sb., zákona č. 226/2006 Sb. a zákona č. 170/2007 Sb., (dále jen „zákon“) k provedení § 2 odst. 5 až 8, § 18 odst. 4, § 19 odst. 8, § 25 odst. 2 a § 76 odst. 1 zákona:


Čl. I

Vyhláška č. 341/2002 Sb., o schvalování technické způsobilosti a o technických podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích, ve znění vyhlášky č. 100/2003 Sb., vyhlášky č. 197/2006 Sb., vyhlášky č. 388/2008 Sb. a vyhlášky č. 283/2009 Sb., se mění takto:

1. V § 18 odst. 3 větě páté se za slova „policie České republiky“ vkládají slova „a obecní policie“.

2. V příloze č. 1 bodu 1 písmeno b) zní:

b) Přehled směrnic, nařízení a rozhodnutí EHS/ES/EU, které se vztahují ke konstrukci a provozu kolových vozidel a nesilničních mobilních strojů (nejsou uváděny pouze dokumenty, týkající se opatření v konkrétních zemích EU).

Směrnice, nařízení a rozhodnutí EHS/ES/EU

70/156*Směrnice Rady ze dne 6. února 1970 o sbližování právních předpisů členských států pro schvalování typu motorových vozidel a jejich přípojných vozidel
70/157Směrnice Rady ze dne 6. února 1970 o sbližování právních předpisů členských států týkajících se přípustné hladiny akustického tlaku a výfukového systému motorových vozidel
70/220Směrnice Rady ze dne 20. března 1970 o sbližování právních předpisů členských států týkajících se opatření proti znečišťování ovzduší plyny zážehových motorů motorových vozidel
70/221Směrnice Rady ze dne 20. března 1970 o sbližování právních předpisů členských států týkajících se nádrží na kapalná paliva a ochrany proti podjetí zezadu u motorových vozidel a jejich přípojných vozidel
70/222Směrnice Rady ze dne 20. března 1970 o sbližování právních předpisů členských států týkajících se umístění a připevnění zadních registračních tabulek na motorových vozidlech a jejich přípojných vozidlech
70/311Směrnice Rady ze dne 8. června 1970 o sbližování právních předpisů členských států týkajících se mechanismu řízení motorových vozidel a jejich přípojných vozidel
70/387Směrnice Rady ze dne 27. července 1970 o sbližování právních předpisů členských států týkajících se dveří motorových vozidel a jejich přípojných vozidel
70/388Směrnice Rady ze dne 27. července 1970 o sbližování právních předpisů členských států týkajících se zvukových výstražných zařízení motorových vozidel
71/127*Směrnice Rady ze dne 1. března 1971 o sbližování právních předpisů členských států týkajících se zpětných zrcátek motorových vozidel
71/320Směrnice Rady ze dne 26. července 1971 o sbližování právních předpisů členských států týkajících se brzdových zařízení určitých kategorií motorových vozidel a jejich přípojných vozidel
72/245Směrnice Rady ze dne 20. června 1972 o sbližování právních předpisů členských států týkajících se vysokofrekvenčního rušení (elektromagnetické kompatibility) vozidel
72/306Směrnice Rady ze dne 2. srpna 1972 o sbližování právních předpisů členských států týkajících se opatření proti emisím znečišťujících látek ze vznětových motorů vozidel
73/350Směrnice Komise ze dne 7. listopadu 1973 přizpůsobující technickému pokroku směrnici Rady z 6. února 1970 o sbližování právních předpisů členských států týkajících se přípustné hladiny akustického tlaku a výfukového systému motorových vozidel
74/60Směrnice Rady ze dne 17. prosince 1973 o sbližování právních předpisů členských států týkajících se vnitřní výbavy motorových vozidel (vnitřní části prostoru pro cestující kromě vnitřních zpětných zrcátek, uspořádání ovládačů, střecha nebo posuvná střecha, opěradla a zadní části sedadel)
74/61Směrnice Rady ze dne 17. prosince 1973 o sbližování právních předpisů členských států týkajících se zařízení bránících neoprávněnému použití motorových vozidel
74/132Směrnice Komise ze dne 11. února 1974 přizpůsobující technickému pokroku směrnici Rady ze dne 26. července 1971 o sbližování právních předpisů členských států týkajících se brzdových zařízení určitých kategorií motorových vozidel a jejich přípojných vozidel
74/150*Směrnice Rady ze dne 4. března 1974 o sbližování právních předpisů členských států týkajících se schvalování typu kolových zemědělských a lesnických traktorů
74/151*Směrnice Rady ze dne 4. března 1974 o sbližování právních předpisů členských států týkajících se určitých konstrukčních částí a vlastností kolových zemědělských a lesnických traktorů
74/152*Směrnice Rady ze dne 4. března 1974 o sbližování právních předpisů členských států týkajících se maximální konstrukční rychlosti a nákladních plošin kolových zemědělských a lesnických traktorů
74/290Směrnice Rady ze dne 28. května 1974 přizpůsobující technickému předpisu směrnici Rady 70/220/EHS o sbližování právních předpisů členských států týkajících se opatření proti znečišťování ovzduší plyny zážehových motorů motorových vozidel
74/297Směrnice Rady ze dne 4. června 1974 o sbližování právních předpisů členských států týkajících se vnitřního vybavení motorových vozidel (chování mechanismu řízení v případě nárazu)
74/346*Směrnice Rady ze dne 25. června 1974 o sbližování právních předpisů členských států týkajících se zpětných zrcátek kolových zemědělských a lesnických traktorů
74/347*Směrnice Rady ze dne 25. června 1974 o sbližování právních předpisů členských států týkajících se pole výhledu a stíračů čelních skel kolových zemědělských a lesnických traktorů
74/408Směrnice Rady ze dne 22. července 1974 o sbližování právních předpisů členských států týkajících se motorových vozidel z hlediska sedadel, jejich ukotvení a opěrek hlavy
74/483Směrnice Rady ze dne 17. září 1974 o sbližování právních předpisů členských států týkajících se vnějších výčnělků motorových vozidel
75/321*Směrnice Rady ze dne 20. května 1975 o sbližování právních předpisů členských států týkajících se mechanismu řízení kolových zemědělských a lesnických traktorů
75/322*Směrnice Rady ze dne 20. května 1975 o sbližování právních předpisů členských států týkajících se potlačení vysokofrekvenčního rušení způsobovaného zážehovými motory kolových zemědělských a lesnických traktorů
75/323Směrnice Rady ze dne 20. května 1975 o sbližování právních předpisů členských států týkajících se vývodů elektrické energie namontovaných na kolových zemědělských a lesnických traktorech pro napájení zařízení pro osvětlení a světelnou signalizaci umístěných na nářadí, strojích nebo přívěsech určených pro zemědělství nebo lesnictví
75/443Směrnice Rady ze dne 26. června 1975 o sbližování právních předpisů členských států týkajících se zpětného chodu a rychloměrného zařízení motorových vozidel
75/524Směrnice Komise ze dne 25. července 1975 přizpůsobující technickému pokroku směrnici Rady 71/320/EHS o sbližování právních předpisů členských států týkajících se brzdových zařízení určitých kategorií motorových vozidel a jejich přípojných vozidel
76/114Směrnice Rady ze dne 18. prosince 1975 o sbližování právních předpisů členských států týkajících se povinných štítků a nápisů pro motorová vozidla a pro jejich přípojná vozidla a pro jejich umístění a způsob upevnění
76/115Směrnice Rady ze dne 18. prosince 1975 o sbližování právních předpisů členských států týkajících se kotevních úchytů bezpečnostních pásů motorových vozidel
76/432Směrnice Rady ze dne 6. dubna 1976 o sbližování právních předpisů členských států týkajících se brzdových zařízení kolových zemědělských a lesnických traktorů
76/756Směrnice Rady ze dne 27. července 1976 o sbližování právních předpisů členských států týkajících se montáže zařízení pro osvětlení a světelnou signalizaci motorových vozidel a jejich přípojných vozidel
76/757Směrnice Rady ze dne 27. července 1976 o sbližování právních předpisů členských států týkajících se odrazek motorových vozidel a jejich přípojných vozidel
76/758Směrnice Rady ze dne 27. července 1976 o sbližování právních předpisů členských států týkajících se doplňkových obrysových svítilen, předních obrysových svítilen, zadních obrysových svítilen a brzdových svítilen motorových vozidel a jejich přípojných vozidel
76/759Směrnice Rady ze dne 27. července 1976 o sbližování právních předpisů členských států týkajících se směrových svítilen motorových vozidel a jejich přípojných vozidel
76/760Směrnice Rady ze dne 27. července 1976 o sbližování právních předpisů členských států týkajících se svítilen zadních registračních tabulek motorových vozidel a jejich přípojných vozidel
76/761Směrnice Rady ze dne 27. července 1976 o sbližování právních předpisů členských států týkajících se světlometů motorových vozidel, které slouží jako dálkové a/nebo potkávací světlomety, a žárovek pro tyto světlomety
76/762Směrnice Rady ze dne 27. července 1976 o sbližování právních předpisů členských států týkajících se předních mlhových světlometů motorových vozidel a žárovek pro tyto světlomety
76/763Směrnice Rady ze dne 27. července 1976 o sbližování právních předpisů členských států týkajících se sedadel spolujezdců na kolových zemědělských a lesnických traktorech
77/102Směrnice Komise ze dne 30. listopadu 1976 přizpůsobující technickému pokroku směrnici Rady 70/220/EHS o sbližování právních předpisů členských států týkajících se opatření proti znečišťování ovzduší plyny zážehových motorů motorových vozidel
77/212Směrnice Rady ze dne 8. března 1977 pozměňující směrnici 70/157/EHS o sbližování právních předpisů členských států týkajících se přípustné hladiny akustického tlaku a výfukového systému motorových vozidel
77/311*Směrnice Rady ze dne 29. března 1977 o sbližování právních předpisů členských států týkajících se hladiny akustického tlaku kolových zemědělských a lesnických traktorů působícího na řidiče
77/389Směrnice Rady ze dne 17. května 1977 o sbližování právních předpisů členských států týkajících se odtahových úchytů motorových vozidel
77/536*Směrnice Rady ze dne 28. června 1977 o sbližování právních předpisů členských států týkajících se ochranných konstrukcí chránících při převrácení kolových zemědělských a lesnických traktorů
77/537Směrnice Rady ze dne 28. června 1977 o sbližování právních předpisů členských států týkajících se opatření proti emisím znečisťujících látek ze vznětových motorů používaných v kolových zemědělských a lesnických traktorech
77/538Směrnice Rady ze dne 28. června 1977 o sbližování právních předpisů členských států týkajících se zadních mlhových svítilen motorových vozidel a jejich přípojných vozidel
77/539Směrnice Rady ze dne 28. června 1977 o sbližování právních předpisů členských států týkajících se zpětných světlometů motorových vozidel a jejich přípojných vozidel
77/540Směrnice Rady ze dne 28. června 1977 o sbližování právních předpisů členských států týkajících se parkovacích svítilen motorových vozidel
77/541Směrnice Rady ze dne 28. června 1977 o sbližování právních předpisů členských států týkajících se bezpečnostních pásů a zádržných systémů motorových vozidel
77/649Směrnice Rady ze dne 27. září 1977 o sbližování právních předpisů členských států týkajících se pole výhledu řidičů motorových vozidel
78/315Směrnice rady ze dne 21. prosince 1977 pozměňující směrnici 70/156/EHS o sbližování právních předpisů členských států pro schvalování typu motorových vozidel a jejich přípojných vozidel
78/316Směrnice Rady ze dne 21. prosince 1977 o sbližování právních předpisů členských států týkajících se vnitřní výbavy motorových vozidel (označení ovládačů, sdělovačů a indikátorů)
78/317Směrnice Rady ze dne 21. prosince 1977 o sbližování právních předpisů členských států týkajících se systémů odmrazování a odmlžování zasklených povrchů motorových vozidel
78/318Směrnice Rady ze dne 21. prosince 1977 o sbližování právních předpisů členských států týkajících se systémů stírání a ostřikování čelních skel motorových vozidel
78/507Směrnice Komise ze dne 19. května 1978 kterou se přizpůsobuje technickému pokroku směrnice Rady 76/114/EHS o sbližování právních předpisů členských států týkajících se povinných štítků a nápisů pro motorová vozidla a pro jejich přípojná vozidla a pro jejich umístění a způsob upevnění
78/547*Směrnice Rady ze dne 12. června 1978, kterou se mění směrnice 70/156/EHS o sbližování právních předpisů členských států pro schvalování typu motorových vozidel a jejich přípojných vozidel
78/548*Směrnice Rady ze dne 12. června 1978 o sbližování právních předpisů členských států týkajících se vytápěcích systémů v prostorách pro cestující motorových vozidel
78/549Směrnice Rady ze dne 12. června 1978 o sbližování právních předpisů členských států týkajících se krytů kol motorových vozidel
78/632Směrnice Komise ze dne 19. května 1978, kterou se přizpůsobuje technickému pokroku směrnice Rady 74/60/EHS o sbližování právních předpisů členských států týkajících se vnitřní výbavy motorových vozidel (vnitřní části prostoru pro cestující kromě vnitřních zpětných zrcátek, uspořádání ovládačů, střecha nebo posuvná střecha, opěradla a zadní části sedadel)
78/665Směrnice Komise ze dne 14. července 1978 literou se přizpůsobuje technickému pokroku směrnice 70/220/EHS o sbližování právních předpisů členských států týkajících se opatření proti znečišťování ovzduší plyny zážehových motorů motorových vozidel
78/764Směrnice Rady ze dne 25. července 1978 o sbližování právních předpisů členských států týkajících se sedadla řidiče na kolových zemědělských a lesnických traktorech
78/932Směrnice Rady ze dne 16. října 1978 o sbližování právních předpisů členských států týkajících se opěrek hlavy na sedadlech motorových vozidel
78/933Směrnice Rady ze dne 17. října 1978 o sbližování právních předpisů členských států týkajících se montáže zařízení pro osvětlení a světelnou signalizaci na kolové zemědělské a lesnické traktory
78/1015*Směrnice Rady ze dne 23. listopadu 1978 o sbližování právních předpisů členských států týkajících se přípustné hladiny akustického tlaku a výfukového systému motocyklů
79/488Směrnice Komise ze dne 18. dubna 1979 kterou se přizpůsobuje technickému pokroku směrnice Rady 74/483/EHS o sbližování právních předpisů členských států týkajících se vnějších výčnělků motorových vozidel
79/489Směrnice Komise ze dne 18. dubna 1979, kterou se přizpůsobuje technickému pokroku směrnice Rady 71/320/EHS o sbližování právních předpisů členských států týkajících se brzdových zařízení určitých kategorií motorových vozidel a jejich přípojných vozidel
79/490Směrnice Komise ze dne 18. dubna 1979 kterou se přizpůsobuje technickému pokroku směrnice Rady 70/221/EHS o sbližování právních předpisů členských států týkajících se nádrží na kapalná paliva a ochrany proti podjetí zezadu u motorových vozidel a jejich přípojných vozidel
79/532*Směrnice Rady ze dne 17. května 1979 o sbližování právních předpisů členských států týkajících se schvalování typu konstrukční části zařízení pro osvětlení a světelnou signalizaci kolových zemědělských a lesnických traktorů
79/533*Směrnice Rady ze dne 17. května 1979 o sbližování právních předpisů členských států týkajících se odtahových úchytů a zpětného chodu kolových zemědělských a lesnických traktorů
79/622*Směrnice Rady ze dne 25. června 1979 o sbližování právních předpisů členských států týkajících se ochranných konstrukcí chránících při převrácení kolových zemědělských a lesnických traktorů (statické zkoušky)
79/694*Směrnice Rady ze dne 24. července 1979, kterou se mění směrnice 74/150/EHS o sbližování právních předpisů členských států týkajících se schvalování typu kolových zemědělských a lesnických traktorů
79/795*Směrnice Komise ze dne 20. července 1979, kterou se přizpůsobuje technickému pokroku směrnice Rady 71/127/EHS o sbližování právních předpisů členských států týkajících se zpětných zrcátek motorových vozidel
79/1073Směrnice Komise ze dne 22. listopadu 1979, kterou se přizpůsobuje technickému pokroku směrnice Rady 74/347/EHS o sbližování právních předpisů členských států týkajících se pole výhledu a stíračů čelních skel kolových zemědělských a lesnických traktorů
80/233*Směrnice Komise ze dne 21. listopadu 1979, literou se přizpůsobuje technickému pokroku směrnice Rady 76/759/EHS o sbližování právních předpisů členských států týkajících se montáže zařízení pro osvětlení a světelnou signalizaci motorových vozidel a jejich přípojných vozidel
80/720Směrnice Rady ze dne 24. června 1980 o sbližování právních předpisů členských států týkajících se pracovního prostoru, přístupu k místu řidiče a dveří a oken kolových zemědělských a lesnických traktorů
80/780*Směrnice Rady ze dne 22. července 1980 o sbližování právních předpisů členských států týkajících se zpětných zrcátek dvoukolových motorových vozidel s přívěsným vozíkem nebo bez něj a jejich montáže na tato vozidla
80/1267*Směrnice Rady ze dne 16. prosince 1980, kterou se mění směrnice 70/156/EHS o sbližování právních předpisů členských států pro schvalování typu motorových vozidel a jejich přípojných vozidel
80/1268Směrnice Rady ze dne 16. prosince 1980 o sbližování právních předpisů členských států týkajících se spotřeby paliva motorových vozidel
80/1269Směrnice Rady ze dne 16. prosince 1980 o sbližování právních předpisů členských států týkajících se výkonu motorů motorových vozidel
81/333Směrnice Komise ze dne 13. dubna 1981, kterou se mění směrnice 79/490/EHS, kterou se přizpůsobuje technickému pokroku směrnice Rady 70/221/EHS o sbližování právních předpisů členských států týkajících se nádrží na kapalná paliva a ochrany proti podjetí zezadu u motorových vozidel a jejich přípojných vozidel
81/334Směrnice Komise ze dne 13. dubna 1981, kterou se přizpůsobuje technickému pokroku směrnice Rady 70/157/EHS o sbližování právních předpisů členských států týkajících se přípustné hladiny akustického tlaku a výfukového systému motorových vozidel
81/575*Směrnice Rady ze dne 20. července 1981, kterou se mění směrnice Rady 76/115/EHS o sbližování právních předpisů členských států týkajících se kotevních úchytů bezpečnostních pásů motorových vozidel
81/576*Směrnice Rady ze dne 20. července 1981, kterou se mění směrnice Rady 77/541/EHS o sbližování právních předpisů členských států týkajících se bezpečnostních pásů a zádržných systémů motorových vozidel
81/577Směrnice Rady ze dne 20. července 1981, kterou se mění směrnice 74/408/EHS o sbližování právních předpisů členských států týkajících se motorových vozidel z hlediska sedadel, jejich ukotvení a opěrek hlavy
81/643Směrnice Komise ze dne 29. července 1981, kterou se přizpůsobuje technickému pokroku směrnice Rady 77/649/EHS o sbližování právních předpisů členských států týkajících se pole výhledu řidičů motorových vozidel
82/244Směrnice Komise ze dne 17. března 1982, kterou se přizpůsobuje technickému pokroku směrnice Rady 76/756/EHS o sbližování právních předpisů členských států týkajících se montáže zařízení pro osvětlení a světelnou signalizaci motorových vozidel a jejich přípojných vozidel
82/318Směrnice Komise ze dne 2. dubna 1982, kterou se přizpůsobuje technickému pokroku směrnice Rady 76/115/EHS o sbližování právních předpisů členských států týkajících se kotevních úchytů bezpečnostních pásů motorových vozidel
82/319Směrnice Komise ze dne 2. dubna 1982, kterou se přizpůsobuje technickému pokroku směrnice Rady 77/541/EHS o sbližování právních předpisů členských států týkajících se bezpečnostních pásů a zádržných systémů motorových vozidel
82/890Směrnice Rady ze dne 17. prosince 1982, kterou se pozměňují směrnice o sbližování právních předpisů členských států týkající se kolových zemědělských a lesnických traktorů
82/953Směrnice Komise ze dne 15. prosince 1982, kterou se přizpůsobuje technickému pokroku směrnice Rady 79/622/EHS o sbližování právních předpisů členských států týkajících se ochranných konstrukcí chránících při převrácení kolových zemědělských a lesnických traktorů (statické zkoušky)
83/190Směrnice Komise ze dne 28. března 1983, kterou se přizpůsobuje technickému pokroku směrnice Rady 78/764/EHS o sbližování právních předpisů členských států týkajících se sedadla řidiče na kolových zemědělských a lesnických traktorech
83/276Směrnice Rady ze dne 26. května 1983, kterou se mění směrnice 76/756/EHS o sbližování právních předpisů členských států týkajících se montáže zařízení pro osvětlení a světelnou signalizaci motorových vozidel a jejich přípojných vozidel
83/351Směrnice Rady ze dne 16. června 1983, kterou se mění směrnice Rady 70/220/EHS o sbližování právních předpisů členských států týkajících se opatření proti znečišťování ovzduší plyny zážehových motorů motorových vozidel
84/8*Směrnice Komise ze dne 14. prosince 1983, kterou se přizpůsobuje technickému pokroku směrnice Rady 76/756/EHS o sbližování právních předpisů členských států týkajících se montáže zařízení pro osvětlení a světelnou signalizaci motorových vozidel a jejich přípojných vozidel
84/372Směrnice Komise ze dne 3. července 1984, kterou se přizpůsobuje technickému pokroku směrnice Rady 70/157/EHS o sbližování právních předpisů členských států týkajících se přípustné hladiny akustického tlaku a výfukového systému motorových vozidel
84/424Směrnice Rady ze dne 3. září 1984, kterou se mění směrnice 70/157/EHS o sbližování právních předpisů členských států týkajících se přípustné hladiny akustického tlaku a výfukového systému motorových vozidel
85/3*Směrnice Rady ze dne 19. prosince 1984 o hmotnostech, rozměrech a některých jiných technických vlastnostech určitých silničních vozidel
85/205*Směrnice Komise ze dne 18. února 1985, kterou se přizpůsobuje technickému pokroku směrnice Rady 71/127/EHS o sbližování právních předpisů členských států týkajících se zpětných zrcátek motorových vozidel
85/647Směrnice Komise ze dne 23. prosince 1985, kterou se přizpůsobuje technickému pokroku směrnice Rady 71/320/EHS o sbližování právních předpisů členských států týkajících se brzdových zařízení určitých kategorií motorových vozidel a jejich přípojných vozidel
3821/85Nařízení Rady ze dne 20. prosince 1985 o záznamových zařízeních v silniční dopravě
86/217Směrnice Komise ze dne 26. května 1986 o sbližování právních předpisů členských států týkajících se tlakoměrů pro motorová vozidla
86/297Směrnice Rady ze dne 26. května 1986 o sbližování právních předpisů členských států týkajících se vývodových hřídelů kolových zemědělských a lesnických traktorů a jejich ochrany
86/298Směrnice Rady ze dne 26. května 1986 o zadních ochranných konstrukcích chránících při převrácení úzkorozchodných kolových zemědělských a lesnických traktorů
86/360*Směrnice Rady ze dne 24. července 1986, kterou se mění směrnice 85/3/EHS o hmotnostech, rozměrech a některých jiných technických vlastnostech určitých silničních vozidel
86/364*Směrnice Rady ze dne 24. července 1986 týkající se prokazování shody vozidel se směrnicí 85/3/EHS o hmotnostech, rozměrech a některých jiných technických vlastnostech určitých silničních vozidel
86/415Směrnice Rady ze dne 24. července 1986 o instalaci, umístění, funkci a označení ovládačů kolových zemědělských a lesnických traktorů
86/562*Směrnice Komise ze dne 6. listopadu 1986, kterou se přizpůsobuje technickému pokroku směrnice Rady 71/127/EHS o sbližování právních předpisů členských států týkajících se zpětných zrcátek motorových vozidel
87/354Směrnice Rady ze dne 25. června 1987, kterou se mění některé směrnice o sbližování právních předpisů členských států týkajících se průmyslových výrobků s ohledem na rozlišovací znaky členských států
87/358Směrnice Rady ze dne 25. června 1987, kterou se mění směrnice 70/156/EHS o sbližování právních předpisů členských států pro schvalování typu motorových vozidel a jejich přípojných vozidel
87/402Směrnice Rady ze dne 25. června 1987 o předních ochranných konstrukcích chránících při převrácení úzkorozchodných kolových zemědělských a lesnických traktorů
87/403*Směrnice Rady ze dne 25. června 1987, kterou se doplňuje příloha 1 směrnice 70/156/EHS o sbližování právních předpisů členských států pro schvalování typu motorových vozidel a jejich přípojných vozidel
88/76Směrnice Rady ze dne 3. prosince 1987, kterou se mění směrnice 70/220/EHS o sbližování právních předpisů členských států týkajících se opatření proti znečišťování ovzduší plyny zážehových motorů motorových vozidel
88/77*Směrnice Rady ze dne 3. prosince 1987 o sbližování právních předpisů členských států týkajících se opatření proti emisím plynných znečisťujících látek ze vznětových motorů vozidel
88/194Směrnice Komise ze dne 24. března 1988, kterou se přizpůsobuje technickému pokroku směrnice Rady 71/320/EHS o sbližování právních předpisů členských států týkajících se brzdových zařízení určitých kategorií motorových vozidel a jejich přípojných vozidel
88/195Směrnice Komise ze dne 24. března 1988, kterou se přizpůsobuje technickému pokroku směrnice Rady 80/1269/EHS o sbližování právních předpisů členských států týkajících se výkonu motorů motorových vozidel
88/218*Směrnice Rady ze dne 11. dubna 1988, kterou se mění směrnice 85/3/EHS o hmotnostech, rozměrech a některých jiných technických vlastnostech určitých silničních vozidel
88/297*Směrnice Rady ze dne 3. května 1988, kterou se mění směrnice 74/150/EHS o sbližování právních předpisů členských států týkajících se schvalování typu kolových zemědělských a lesnických traktorů
88/320*Směrnice Rady ze dne 9. června 1988 o kontrolách a ověřování správné laboratorní praxe
88/321Směrnice Komise ze dne 16. května 1968, kterou se přizpůsobuje technickému pokroku směrnice Rady 71/127/EHS o sbližování právních předpisů členských států týkajících se zpětných zrcátek motorových vozidel
88/366Směrnice Komise ze dne 17. května 1988, kterou se přizpůsobuje technickému pokroku směrnice Rady 77/649/EHS o sbližování právních předpisů členských států týkajících se pole výhledu řidičů motorových vozidel
88/410*Směrnice Komise ze dne 21. června 1988, kterou se přizpůsobuje technickému pokroku směrnice Rady 74/151l/EHS o sbližování právních předpisů členských států týkajících se určitých konstrukčních částí a vlastností kolových zemědělských a lesnických traktorů
88/411*Směrnice Komise ze dne 21. června 1988, kterou se přizpůsobuje technickému pokroku směrnice Rady 75/321/EHS o sbližování právních předpisů členských států týkajících se mechanismu řízení kolových zemědělských a lesnických traktorů
88/412*Směrnice Komise ze dne 22. června 1988, kterou se přizpůsobuje technickému pokroku směrnice Rady 74/152/EHS o sbližování právních předpisů členských států týkajících se maximální konstrukční rychlosti a nákladních plošin kolových zemědělských a lesnických traktorů
88/413Směrnice Komise ze dne 22. června 1988, kterou se přizpůsobuje technickému pokroku směrnice Rady 79/622/EHS o sbližování právních předpisů členských států týkajících se ochranných konstrukcí chránících při převrácení kolových zemědělských a lesnických traktorů (statické zkoušky)
88/414Směrnice Komise ze dne 22. června 1988, kterou se přizpůsobuje technickému pokroku směrnice Rady 80/720/EHS o sbližování právních předpisů členských států týkajících se pracovního prostoru, přístupu k místu řidiče a dveří a oken kolových zemědělských a lesnických traktorů
88/436Směrnice Rady ze dne 16. června 1988, kterou se mění směrnice 70/220/EHS o sbližování právních předpisů členských států týkajících se opatření proti znečišťování ovzduší plyny motorů motorových vozidel (Snižování emisí znečišťujících částic ze vznětových motorů)
88/465Směrnice Komise ze dne 30. června 1988, kterou se přizpůsobuje technickému pokroku směrnice 78/764/EHS o sbližování právních předpisů členských států týkajících se sedadla řidiče na kolových zemědělských a lesnických traktorech
88/599*Směrnice Rady ze dne 23. listopadu 1988, týkající se standardních kontrolních postupů k zavedení nařízení (EHS) č.3820/85 týkajícího se harmonizace určité sociální legislativy pro silniční dopravu a nařízení (EHS) č.3821/85 týkajícího se záznamového zařízení v silniční dopravě
89/173*Směrnice Rady ze dne 21. prosince 1988 o sbližování právních předpisů členských států týkajících se určitých konstrukčních částí a vlastností kolových zemědělských a lesnických traktorů
89/277Směrnice Komise ze dne 28. března 1989, kterou se přizpůsobuje technickému pokroku směrnice Rady 76/759/EHS o sbližování právních předpisů členských států týkajících se směrových svítilen motorových vozidel a jejich přípojných vozidel
89/278Směrnice Komise ze dne 28. března 1989, kterou se přizpůsobuje technickému pokroku směrnice Rady 76/756/EHS o sbližování právních předpisů členských států týkajících se montáže zařízení pro osvětlení a světelnou signalizaci motorových vozidel a jejich přípojných vozidel
89/297Směrnice Rady ze dne 13. dubna 1989 o sbližování právních předpisů členských států týkajících se boční ochrany (bočních ochranných zařízení) určitých motorových vozidel a jejich přípojných vozidel
89/336*Směrnice Rady ze dne 3. května 1989 o sbližování právních předpisů členských států týkajících se elektromagnetické kompatibility
89/338*Směrnice Rady ze dne 27. dubna 1989, kterou se mění směrnice 85/3/EHS o hmotnostech, rozměrech a některých jiných technických vlastnostech určitých silničních vozidel
89/458Směrnice Rady ze dne 18. července 1989, kterou se s ohledem na Evropské emisní normy pro automobily s objemem motoru pod 1,4 l mění směrnice 70/220/EHS o sbližování právních předpisů členských států týkajících se opatření proti znečišťování ovzduší plyny motorů motorových vozidel
89/459Směrnice Rady ze dne 18. července 1989 o sbližování právních předpisů členských států týkajících se hloubky drážek vzorku pneumatik určitých kategorií motorových vozidel a jejich přípojných vozidel
89/461*Směrnice Rady ze dne 18. července 1989, kterou se z hlediska stanovení některých maximálních přípustných rozměrů článkových vozidel mění směrnice 85/3/EHS o hmotnostech, rozměrech a některých jiných technických vlastnostech určitých silničních vozidel
89/491Směrnice Komise ze dne 18. července 1989, kterou se přizpůsobují technickému pokroku směrnice Rady 70/157/EHS, 70/220/EHS, 72/245/EHS, 72/306/EHS, 80/1268/EHS a 80/1269 týkající se motorových vozidel
89/516Směrnice Komise ze dne 1. srpna 1989, kterou se přizpůsobuje technickému pokroku směrnice Rady 76/758/EHS o sbližování právních předpisů členských států týkajících se doplňkových obrysových svítilen, předních obrysových svítilen, zadních obrysových svítilen a brzdových svítilen motorových vozidel a jejich přípojných vozidel
89/517Směrnice Komise ze dne 1. srpna 1989, kterou se přizpůsobuje technickému pokroku směrnice Rady 76/761/EHS o sbližování právních předpisů členských států týkajících se světlometů motorových vozidel, které slouží jako dálkové a/nebo potkávací světlomety, a žárovek pro tyto světlomety
89/518Směrnice Komise ze dne 1. srpna 1989, kterou se přizpůsobuje technickému pokroku směrnice Rady 77/538/EHS o sbližování právních předpisů členských států týkajících se zadních mlhových svítilen motorových vozidel a jejich přípojných vozidel
89/680Směrnice Rady ze dne 21. prosince 1989, literou se mění směrnice 77/536/EHS o sbližování právních předpisů členských států týkajících se ochranných konstrukcí chránících při převrácení kolových zemědělských a lesnických traktorů
89/681Směrnice Rady ze dne 21. prosince 1989, literou se mění směrnice 87/402/EHS o předních ochranných konstrukcích chránících při převrácení úzkorozchodných kolových zemědělských a lesnických traktorů
89/682Směrnice Rady ze dne 21. prosince 1989, kterou se mění směrnice 86/298/EHS o zadních ochranných konstrukcích chránících při převrácení úzkorozchodných kolových zemědělských a lesnických traktorů
90/628Směrnice Komise ze dne 30. října 1990, kterou se přizpůsobuje technickému pokroku směrnice Rady 77/541/EHS o sbližování právních předpisů členských států týkajících se bezpečnostních pásů a zádržných systémů motorových vozidel
90/629Směrnice Komise ze dne 30. října 1990, kterou se přizpůsobuje technickému pokroku směrnice Rady 76/115/EHS o sbližování právních předpisů členských států týkajících se kotevních úchytů bezpečnostních pásů motorových vozidel
90/630Směrnice Komise ze dne 30. října 1990, kterou se přizpůsobuje technickému pokroku směrnice Rady 77/649/EHS o sbližování právních předpisů členských států týkajících se pole výhledu řidičů motorových vozidel
3314/90Nařízení Komise (EHS) č. 3314/90 ze dne 16. listopadu 1990, kterým se přizpůsobuje technickému pokroku nařízení Rady (EHS) č. 3821/85 o záznamovém zařízení v silniční dopravě
91/60*Směrnice Rady ze dne 4. února 1991, kterou se s ohledem na stanovení některých maximálních přípustných rozměrů souprav silničních vozidel mění směrnice 85/3/EHS
91/157*Směrnice Rady 91/157/EHS ze dne 18. března 1991 o bateriích a akumulátorech, obsahujících některé nebezpečné látky
91/226Směrnice Rady ze dne 27. března 1991 o sbližování právních předpisů členských států týkajících se systémů proti rozstřiku u určitých kategorií motorových vozidel a jejich přípojných vozidel
91/422Směrnice Komise ze dne 15. července 1991, kterou se přizpůsobuje technickému pokroku směrnice Rady 71/320/EHS o sbližování právních předpisů členských států týkajících se brzdových zařízení určitých kategorií motorových vozidel a jejich přípojných vozidel
91/441Směrnice Rady ze dne 26. června 1991, kterou se mění směrnice 70/220/EHS o sbližování právních předpisů členských států týkajících se opatření proti znečišťování ovzduší emisemi z motorových vozidel
91/542*Směrnice Rady ze dne 1. října 1991, kterou se mění směrnice 88/77/EHS o sbližování právních předpisů členských států týkajících se opatření proti emisím plynných znečisťujících látek ze vznětových motorů vozidel
91/662Směrnice Komise ze dne 6. prosince 1991, kterou se přizpůsobuje technickému pokroku směrnice Rady 74/297/EHS z hlediska chování volantu a sloupku řízení při nárazu
91/663Směrnice Komise ze dne 10. prosince 1991, kterou se přizpůsobuje technickému pokroku směrnice Rady 76/756/EHS o sbližování právních předpisů členských států týkajících se montáže zařízení pro osvětlení a světelnou signalizaci motorových vozidel a jejich přípojných vozidel
91/671Směrnice Rady ze dne 16. prosince 1991 o sbližování právních předpisů členských států týkajících se povinného používání bezpečnostních pásů ve vozidlech s hmotností menší než 3,5 t
92/6Směrnice Rady ze dne 10. února 1992 o montáži a používání omezovačů rychlosti u určitých kategorií motorových vozidel ve Společenství
92/7*Směrnice Rady ze dne 10. února 1992, kterou se mění směrnice 85/3/EHS o hmotnostech, rozměrech a některých jiných technických vlastnostech určitých silničních vozidel
92/21Směrnice Rady ze dne 31. března 1992 o sbližování právních předpisů členských států týkajících se hmotnosti a rozměrů motorových vozidel kategorie M1
92/22Směrnice Rady ze dne 31. března 1992 o bezpečnostním zasklení a zasklívacích materiálech motorových vozidel a jejich přípojných vozidel
92/23Směrnice Rady ze dne 31. března 1992 týkající se pneumatik pro motorová vozidla a jejich přípojná vozidla a jejich montáže
92/24Směrnice Rady ze dne 31. března 1992 týkající se omezovačů rychlosti nebo podobných palubních systémů omezení rychlosti u určitých kategorií motorových vozidel
92/31Směrnice Rady ze dne 28. dubna 1992, kterou se mění směrnice 89/336/EHS o sbližování právních předpisů členských států týkajících se elektromagnetické kompatibility
92/53Směrnice Rady ze dne 18. června 1992, kterou se mění směrnice 70/156/EHS o sbližování zákonů členských států týkajících se schvalování typu motorových vozidel a jejich přípojných vozidel
92/61*Směrnice Rady ze dne 30. června 1992 o schvalování typu dvou nebo tříkolových motorových vozidel
92/62Směrnice Komise ze dne 2. července 1992, kterou se přizpůsobuje technickému pokroku směrnice Rady 70/311l/EHS týkající se mechanismu řízení motorových vozidel a jejich přípojných vozidel
92/97Směrnice Rady ze dne 10. listopadu 1992, kterou se mění směrnice 70/157/EHS o sbližování právních předpisů členských států týkajících se přípustné hladiny akustického tlaku a výfukového systému motorových vozidel
92/114Směrnice Rady ze dne 17. prosince 1992, týkající se vnějších výčnělků před zadní stěnou kabiny motorových vozidel kategorie N
3688/92Nařízení Komise (EHS) č. 3688/92 ze dne 21. prosince 1992, kterým se přizpůsobuje technickému pokroku nařízení Rady (EHS) č. 3821/85 o záznamovém zařízení v silniční dopravě
93/14Směrnice Rady ze dne 5. dubna 1993 o brzdění dvou nebo tříkolových motorových vozidel
93/29*Směrnice Rady ze dne 14. června 1993 o označování kontrolek, sdělovačů a indikátorů dvou nebo tříkolových motorových vozidel
93/30Směrnice Rady ze 14. června 1993 o zvukových výstražných zařízeních pro dvou nebo tříkolová motorová vozidla
93/31*Směrnice Rady ze dne 14. června 1993 o stojáncích pro dvoukolová motorová vozidla
93/32*Směrnice Rady ze dne 14. června 1993 o držadlech spolujezdců u dvoukolových motorových vozidel
93/33Směrnice Rady ze dne 14. června 1993 o ochranných zařízeních proti zneužití u dvou nebo tříkolových motorových vozidel
93/34Směrnice Rady ze dne 14. června 1993 o povinném značení dvou nebo tříkolových motorových vozidel
93/59Směrnice Rady ze dne 28. června 1993, kterou se mění směrnice 70/220/EHS o sbližování právních předpisů členských států týkajících se opatření proti znečišťování ovzduší emisemi z motorových vozidel
93/81Směrnice Komise ze dne 29. září 1993, kterou se upravuje směrnice Rady 70/156/EHS týkající se homologace typu motorových vozidel a jejich přípojných vozidel
93/86Směrnice Komise ze dne 4. října 1993, literou se přizpůsobuje technickému pokroku směrnice Rady 91/157/EHS týkající se baterií a akumulátorů obsahujících některé nebezpečné látky
93/91Směrnice Komise ze dne 29. října 1993, kterou se přizpůsobuje technickému pokroku směrnice Rady 78/316/EHS týkající se vnitřní výbavy motorových vozidel (označení ovládačů, sdělovačů a indikátorů)
93/92*Směrnice Rady ze dne 29. října 1993 o montáži světelných a signalizačních zařízení u dvou nebo tříkolových motorových vozidel
93/93Směrnice Rady ze dne 29. října 1993 o hmotnostech a rozměrech dvou nebo tříkolových motorových vozidel
93/94*Směrnice Rady ze dne 29. října 1993 týkající se prostoru pro montáž zadní tabulky registrační značky u dvou nebo tříkolových motorových vozidel
93/116Směrnice Komise ze dne 17. prosince 1993, kterou se přizpůsobuje technickému pokroku směrnice Rady 80/1268/EHS týkající se spotřeby paliva motorových vozidel
94/12Směrnice Evropského parlamentu a Rady ze dne 23. března 1994, týkající se opatření proti znečišťování ovzduší emisemi z motorových vozidel a měnící směrnici 70/220/EHS
94/20Směrnice Evropského parlamentu a Rady ze dne 30. května 1994, týkající se mechanických spojovacích zařízení motorových vozidel a přípojných vozidel a jejich připevnění na tato vozidla
94/53Směrnice Komise ze dne 15. listopadu 1994, kterou se mění článek 2 směrnice Komise 93/91/EHS, kterou se přizpůsobuje technickému pokroku směrnice Rady 78/316/EHS o sbližování právních předpisů členských států týkajících se vnitřní výbavy motorových vozidel (označení ovládačů, sdělovačů a indikátorů)
94/55*Směrnice Rady ze dne 21. listopadu 1994 o sbližování právních předpisů členských států týkajících se přepravy nebezpečného zboží po silnici
94/68Směrnice Komise ze dne 16. prosince 1994, kterou se přizpůsobuje technickému pokroku směrnice Rady 78/318/EHS o sbližování právních předpisů členských států týkajících se systémů stírání a ostřikování čelních skel motorových vozidel
94/78Směrnice Komise ze dne 21. prosince 1994, kterou se přizpůsobuje technickému pokroku směrnice Rady 78/549/EHS o sbližování právních předpisů členských států týkajících se krytů kol motorových vozidel
95/1Směrnice Evropského parlamentu a Rady ze dne 2. února 1995 o maximální konstrukční rychlosti, maximálním točivém momentu a o maximálním užitečném výkonu motoru dvou nebo tříkolových motorových vozidel
95/28Směrnice Evropského parlamentu a Rady ze dne 24. října 1995, týkající se hořlavosti materiálů vnitřní výbavy určitých kategorií motorových vozidel
95/48Směrnice Komise ze dne 20. září 1995, kterou se přizpůsobuje technickému pokroku směrnice Rady 92/21/EHS týkající se hmotností a rozměrů motorových vozidel kategorie M1
2479/95Nařízení Komise (ES) č. 2479/95 ze dne 25. října 1995, kterým se přizpůsobuje technickému pokroku nařízení Rady (EHS) č. 3821/85 o záznamovém zařízení v silniční dopravě (Text s významem pro EHP)
95/54Směrnice Komise ze dne 31. října 1995, kterou se přizpůsobuje technickému pokroku směrnice Rady 72/245/EHS o sbližování právních předpisů členských států týkající se vysokofrekvenčního rušení (elektromagnetické kompatibility) způsobovaného zážehovými motory motorových vozidel a kterou se mění směrnice 70/156/EHS o sbližování právních předpisů členských států pro schvalování typu motorových vozidel a jejich přípojných vozidel
95/56Směrnice Komise ze dne 8. listopadu 1995, kterou se přizpůsobuje technickému pokroku směrnice Rady 74/61/EHS týkající se zařízení bránících neoprávněnému použití motorových vozidel
96/1*Směrnice Evropského parlamentu a Rady ze dne 22. ledna 1996, literou se mění směrnice 88/77/EHS o sbližování právních předpisů členských států týkajících se opatření proti emisím plynných znečisťujících látek a znečisťujících částic ze vznětových motorů vozidel
96/20Směrnice Komise ze dne 27. března 1996, kterou se přizpůsobuje technickému pokroku směrnice Rady 70/157/EHS týkající se přípustné hladiny akustického tlaku a výfukového systému motorových vozidel
96/27Směrnice Evropského parlamentu a Rady ze dne 20. května 1996, týkající se ochrany cestujících v motorových vozidlech při bočním nárazu a pozměňující směrnici70/156/EHS
96/36Směrnice Komise ze dne 17. června 1996, kterou se přizpůsobuje technickému pokroku směrnice Rady 77/541/EHS týkající se bezpečnostních pásů a zádržných systémů motorových vozidel
96/37Směrnice Komise ze dne 17. června 1996, kterou se přizpůsobuje technickému pokroku směrnice Rady 74/408/EHS týkající se vnitřní výbavy motorových vozidel (pevnost sedadel a jejich ukotvení) (Text s významem pro Evropský hospodářský prostor)
96/38Směrnice Komise ze dne 17. června 1996, kterou se přizpůsobuje technickému pokroku směrnice Rady 76/115/EHS týkající se kotevních úchytů bezpečnostních pásů motorových vozidel (Text s významem pro EHP)
96/44Směrnice Komise ze dne 1. července 1996, kterou se přizpůsobuje technickému pokroku směrnice Rady 70/220/EHS o sbližování právních předpisů členských států týkajících se opatření proti znečisťování ovzduší emisemi z motorových vozidel (Text s významem pro EHP)
96/53Směrnice Rady ze dne 25. července 1996, která pro určitá silniční vozidla, provozovaná v rámci Společenství, stanovuje maximální přípustné rozměry pro vnitrostátní a mezinárodní provoz a maximální přípustné hmotnosti pro mezinárodní provoz 96/53/ES
96/63Směrnice Komise ze dne 30. září 1996, kterou se mění směrnice Rady 76/432/EHS o sbližování právních předpisů členských států týkajících se brzdových zařízení kolových zemědělských a lesnických traktorů (Text s významem pro EHP)
96/64Směrnice Komise ze dne 2. října 1996, kterou se přizpůsobuje technickému pokroku směrnice Rady 77/389/EHS o sbližování právních předpisů členských států týkajících se odtahových úchytů motorových vozidel
96/69Směrnice Evropského parlamentu a Rady ze dne 8. října 1996, kterou se mění směrnice 70/220/EHS o sbližování právních předpisů členských států týkajících se opatření proti znečišťování ovzduší emisemi z motorových vozidel
96/79Směrnice Evropského parlamentu a Rady ze dne 16. prosince 1996, týkající se ochrany cestujících v motorových vozidlech při čelním nárazu a pozměňující směrnici 70/156/EHS
96/96*Směrnice Rady ze dne 20.prosince 1996 o sbližování právních předpisů členských států týkajících se periodických technických prohlídek motorových a jejich přípojných vozidel96/96/ES
96/627*Rozhodnutí Komise ze dne 17. října 1996, kterým se provádí článek 2 směrnice Rady 77/311/EHS ze dne 29. března 1977 o sbližování právních předpisů členských států týkajících se hladiny akustického tlaku kolových zemědělských a lesnických traktorů působícího na řidiče (Text s významem pro EHP)
97/19Směrnice Komise ze dne 18. dubna 1997, kterou se přizpůsobuje technickému pokroku směrnice Rady 70/221/EHS o sbližování právních předpisů členských států týkajících se nádrží na kapalná paliva a ochrany proti podjetí zezadu u motorových vozidel a jejich přípojných vozidel (Text s významem pro EHP)
97/20Směrnice Komise ze dne 18. dubna 1997, kterou se přizpůsobuje technickému pokroku směrnice Rady 72/306/EHS o sbližování právních předpisů členských států týkajících se opatření proti emisím znečisťujících látek ze vznětových motorů vozidel (Text s významem pro EHP)
97/21Směrnice Komise ze dne 18. dubna 1997, kterou se přizpůsobuje technickému pokroku směrnice Rady 80/1269/EHS o sbližování právních předpisů členských států týkajících se výkonu motorů motorových vozidel (Text s významem pro EHP)
1056/97Nařízení Komise (ES) č. 1056/97 ze dne 11. června 1997, kterým se přizpůsobuje technickému pokroku nařízení Rady (EHS) č. 3821/85 o záznamovém zařízení v silniční dopravě (Text s významem pro EHP)
97/24Směrnice Evropského parlamentu a Rady ze dne 17. června 1997 o určitých komponentech a charakteristických vlastnostech dvou nebo tříkolových motorových vozidel
97/27Směrnice Evropského parlamentu a Rady ze dne 22. července 1997, týkající se hmotností a rozměrů určitých kategorií motorových vozidel a jejich přípojných vozidel a pozměňující směrnici 70/156/EHS
97/28Směrnice Komise ze dne 11. června 1997, kterou se přizpůsobuje technickému pokroku směrnice Rady 76/756/EHS týkající se montáže zařízení pro osvětlení a světelnou signalizaci motorových vozidel a jejich přípojných vozidel (Text s významem pro EHP)
97/29Směrnice Komise ze dne 11. června 1997, kterou se přizpůsobuje technickému pokroku směrnice Rady 76/757/EHS týkající se odrazek motorových vozidel a jejich přípojných vozidel (Text s významem pro EHP)
97/30Směrnice Komise ze dne 11. června 1997, kterou se přizpůsobuje technickému pokroku směrnice Rady 76/758/EHS týkající se doplňkových obrysových svítilen, předních obrysových svítilen, zadních obrysových svítilen a brzdových svítilen motorových vozidel a jejich přípojných vozidel (Text s významem pro EHP)
97/31Směrnice Komise ze dne 11. června 1997, kterou se přizpůsobuje technickému pokroku směrnice Rady 76/760/EHS o zařízení pro osvětlení zadní tabulky státní poznávací značky motorových vozidel a jejich přípojných vozidel (Text s významem pro EHP)
97/32Směrnice Komise ze dne 11. června 1997, kterou se přizpůsobuje technickému pokroku směrnice Rady 77/539/EHS o zpětných světlometech motorových vozidel a jejich přípojných vozidel (Text s významem pro EHP)
97/39Směrnice Komise ze dne 24. června 1997, kterou se přizpůsobuje technickému pokroku směrnice Rady 75/443/EHS ze dne 26. června 1975 o zařízení pro zpětnou jízdu a měření rychlosti motorových vozidel (Text s významem pro EHP)
97/54Směrnice Evropského parlamentu a Rady ze dne 23. září 1997, kterou se mění směrnice Rady 74/150/EHS, 74/151/EHS, 74/152/EHS, 74/346/EHS, 74/347/EHS, 75/321/EHS, 75/322/EHS, 76/432/EHS, 76/763/EHS, 77/311/EHS, 77/537/EHS, 78/764/EHS, 78/933/EHS, 79/532/EHS, 79/533/EHS, 80/720/EHS, 86/297/EHS, 86/415/EHS a 89/173/EHS, pokud se týká nejvyšší konstrukční rychlosti kolových zemědělských nebo lesnických traktorů
97/68Směrnice Evropského parlamentu a Rady ze dne 16. prosince 1997 o sbližování právních předpisů členských států týkajících se opatření proti emisím plynných znečišťujících látek a znečišťujících částic ze spalovacích motorů určených pro nesilniční mobilní stroje
97/836Rozhodnutí Rady ze dne 27. listopadu 1997 o přistoupení Evropského společenství k Dohodě Evropské hospodářské komise Organizace spojených národů o přijetí jednotných technických předpisů pro kolová vozidla, vybavení a části, které se mohou montovat a/nebo používat na kolových vozidlech a o podmínkách pro vzájemné uznávání schválení udělených na základě těchto předpisů (Revidovaná Dohoda 1958)
98/12Směrnice Komise ze dne 27. ledna 1998, kterou se přizpůsobuje technickému pokroku směrnice Rady 71/320/EHS o sbližování právních předpisů členských států týkajících se brzdových zařízení určitých kategorií motorových vozidel a jejich přípojných vozidel (text s významem pro EHP)
98/14Směrnice Komise ze dne 6.února 1998, kterou se přizpůsobuje technickému pokroku směrnice Rady č. 70/156/EHS o sbližování právních předpisů členských států týkajících se schvalování typu motorových vozidel a jejich přípojných vozidel (Text s významem pro EHP)
98/38*Směrnice Komise ze dne 3. června 1998, kterou se přizpůsobuje technickému pokroku směrnice Rady 74/151/EHS týkající se určitých konstrukčních částí a vlastností kolových zemědělských a lesnických traktorů (Text s významem pro EHP)
98/39*Směrnice Komise ze dne 5. června 1998, kterou se přizpůsobuje technickému pokroku směrnice Rady 75/321/EHS týkající se mechanismu řízení kolových zemědělských a lesnických traktorů (Text s významem pro EHP)
98/40*Směrnice Komise ze dne 8. června 1998, kterou se přizpůsobuje technickému pokroku směrnice Rady 74/346/EHS týkající se zpětných zrcátek kolových zemědělských a lesnických traktorů (Text s významem pro EHP)
2135/98Nařízení Rady (ES) č. 2135/98 ze dne 24. září 1998, kterým se mění nařízení (EHS) č. 3821/85 o záznamovém zařízení v silniční dopravě a směrnice 88/599/EHS o používání nařízení (EHS) č. 3820/84 a (EHS) č. 3821/85
98/69Směrnice Evropského parlamentu a Rady ze dne 13. října 1998, týkající se opatření proti znečišťování ovzduší emisemi z motorových vozidel a měnící směrnici 70/220/EHS
98/77Směrnice Komise ze dne 2. října 1998, kterou se přizpůsobuje technickému pokroku směrnice Rady 70/220/EHS o sbližování právních předpisů členských států týkajících se opatření proti znečišťování ovzduší emisemi z motorových vozidel (Text s významem pro EHP)
98/89*Směrnice Komise ze dne 20. listopadu 1998, kterou se přizpůsobuje technickému pokroku směrnice Rady 74/152/EHS týkající se maximální konstrukční rychlosti a nákladních plošin kolových zemědělských a lesnických traktorů (Text s významem pro EHP)
98/90Směrnice Komise ze dne 30. listopadu 1998, literou se přizpůsobuje technickému pokroku směrnice Rady 70/387/EHS týkající se dveří motorových vozidel a jejich přípojných vozidel (Text s významem pro EHP)
98/91Směrnice Evropského parlamentu a Rady ze dne 14. prosince 1998, týkající se motorových vozidel a jejich přípojných vozidel určených pro silniční přepravu nebezpečných věcí a měnící směrnici 70/156/EHS týkající se schvalování typu motorových vozidel a jejich přípojných vozidel
1999/7Směrnice Komise ze dne 26. ledna 1999, kterou se přizpůsobuje technickému pokroku směrnice Rady 70/311/EHS týkající se mechanismu řízení motorových vozidel a jejich přípojných vozidel
1999/14Směrnice Komise ze dne 16. března 1999, kterou se přizpůsobuje technickému pokroku směrnice Rady 77/538/EHS o sbližování právních předpisů členských států týkajících se zadních mlhových svítilen motorových vozidel a jejich přípojných vozidel
1999/15Směrnice Komise ze dne 16. března 1999, kterou se přizpůsobuje technickému pokroku směrnice Rady 76/759/EHS týkající se směrových svítilen motorových vozidel a jejich přípojných vozidel (Text s významem pro EHP)
1999/16Směrnice Komise ze dne 16. března 1999, kterou se přizpůsobuje technickému pokroku směrnice Rady 77/540/EHS o sbližování právních předpisů členských států týkajících se parkovacích svítilen motorových vozidel
1999/17Směrnice Komise ze dne 18. března 1999, kterou se přizpůsobuje technickému pokroku směrnice Rady 76/761/EHS týkající se světlometů motorových vozidel, které slouží jako dálkové a/nebo potkávací světlomety, a žárovek pro tyto světlomety (Text s významem pro EHP)
1999/18Směrnice Komise ze dne 18. března 1999, kterou se přizpůsobuje technickému pokroku směrnice Rady 76/762/EHS týkající se předních mlhových světlometů motorových vozidel a žárovek pro tyto světlomety (Text s významem pro EHP)
1999/23Směrnice Komise ze dne 9. dubna 1999, kterou se přizpůsobuje technickému pokroku směrnice Rady 93/33/EHS o ochranných zařízeních proti zneužití u dvou nebo tříkolových motorových vozidel
1999/24Směrnice Komise ze dne 9. dubna 1999, kterou se přizpůsobuje technickému pokroku směrnice Rady 93/32/EHS o držadlech spolujezdců u dvoukolových motorových vozidel (Text s významem pro EHP)
1999/25Směrnice Komise ze dne 9. dubna 1999, kterou se přizpůsobuje technickému pokroku směrnici Rady o povinném značení dvou nebo tříkolových motorových vozidel
1999/26*Směrnice Komise ze dne 20. dubna 1999, literou se přizpůsobuje technickému pokroku směrnice Rady 93/94/EHS týkající se místa pro montáž zadní registrační tabulky dvoukolových a tříkolových motorových vozidel (Text s významem pro EHP)
1999/37Směrnice Rady ze dne 29. dubna 1999 o registračních dokumentech vozidel
1999/40Směrnice Komise ze dne 6. května 1999, kterou se přizpůsobuje technickému pokroku směrnice Rady 79/622/EHS týkající se ochranných konstrukcí chránících při převrácení kolových zemědělských a lesnických traktorů (statické zkoušky) (Text s významem pro EHP)
1999/52*Směrnice Komise ze dne 26. května 1999, kterou se přizpůsobuje technickému pokroku směrnice Rady 96/96/ES o sbližování právních předpisů členských států týkajících se technických prohlídek motorových vozidel a jejich přípojných vozidel (Text s významem pro EHP)
1999/55Směrnice Komise ze dne 1. června 1999, kterou se přizpůsobuje technickému pokroku směrnice Rady 77/536/EHS týkající se ochranných konstrukcí chránících při převrácení kolových zemědělských a lesnických traktorů (Text s významem pro EHP)
1999/56*Směrnice Komise ze dne 3. června 1999, kterou se přizpůsobuje technickému pokroku směrnice Rady 78/933/EHS týkající se montáže zařízení pro osvětlení a světelnou signalizaci na kolové zemědělské a lesnické traktory (Text s význam pro EHP)
1999/57Směrnice Komise ze dne 7. června 1999, kterou se přizpůsobuje technickému pokroku směrnice Rady 78/764/EHS týkající se sedadla řidiče na kolových zemědělských a lesnických traktorech (Text s významem pro EHP)
1999/58*Směrnice Komise ze dne 7. června 1999, kterou se přizpůsobuje technickému pokroku směrnice Rady 79/533/EHS týkající se odtahových úchytů a zpětného chodu kolových zemědělských a lesnických traktorů (Text s významem pro EHP)
1999/86Směrnice Rady ze dne 11. listopadu 1999, kterou se přizpůsobuje technickému pokroku směrnice Rady 76/763/EHS o sbližování právních předpisů členských států týkajících se sedadel spolujezdců na kolových zemědělských a lesnických traktorech
1999/94Směrnice Evropského parlamentu a Rady ze dne 13. prosince 1999 týkající se dostupnosti informací pro spotřebitele o palivové ekonomii a o emisích CO2 při obchodování s novými osobními vozidly
1999/96*Směrnice Evropského parlamentu a Rady ze dne 13. prosince 1999 o sbližování právních předpisů členských států týkajících se opatření proti emisím plynných znečisťujících látek a částic ze vznětových motorů vozidel a proti emisím plynných znečišťujících látek ze zážehových motorů poháněných stlačeným zemním plynem nebo zkapalnělým ropným plynem a pozměňující směrnici Rady 88/77/EHS
1999/98Směrnice Komise ze dne 15. prosince 1999, kterou se přizpůsobuje technickému pokroku směrnice Evropského parlamentu a Rady 96/79/ES o ochraně cestujících v motorových vozidlech při čelním nárazu (Text s významem pro EHP)
2135/98Nařízení Rady 2135/98 ze dne 24. září 1998, kterým se mění nařízení č.3821/85/EHS týkající se záznamového zařízení v silniční dopravě a směrnice 88/599/EHS pro aplikaci nařízení č.3820/84/EHS a č.3821/85/EHS a 2135/98/EHS
1999/99Směrnice Komise ze dne 15. prosince 1999, kterou se přizpůsobuje technickému pokroku směrnice Rady 80/1269/EHS o sbližování právních předpisů členských států týkajících se výkonu motoru motorových vozidel (Text s významem pro EHP)
1999/100Směrnice Komise ze dne 15. prosince 1999, kterou se přizpůsobuje technickému pokroku směrnice Rady 80/1268/EHS týkající se emisí oxidu uhličitého a spotřeby paliva motorových vozidel (Text s významem pro EHP)
1999/101Směrnice Komise ze dne 15. prosince 1999, kterou se přizpůsobuje technickému pokroku směrnice Rady 70/157/EHS týkající se přípustné hladiny akustického tlaku a výfukového systému motorových vozidel (Text s významem pro EHP)
1999/102Směrnice Komise ze dne 15. prosince 1999, kterou se přizpůsobuje technickému pokroku směrnice Rady 70/220/EHS týkající se opatření proti znečisťování ovzduší emisemi z motorových vozidel (Text s významem pro EHP)
2000/1*Směrnice Komise ze dne 14. ledna 2000, kterou se přizpůsobuje technickému pokroku směrnice Rady 89/173/EHS týkající se určitých konstrukčních částí a vlastnosti kolových zemědělských a lesnických traktorů (Text s významem pro EHP)
2000/2Směrnice Komise ze dne 14. ledna 2000, kterou se přizpůsobuje technickému pokroku směrnice Rady 75/322/EHS týkající se potlačení vysokofrekvenčního rušení způsobovaného zážehovými motory namontovanými do kolových zemědělských a lesnických traktorů a směrnice Rady 74/150/EHS týkající se schvalování typu kolových zemědělských a lesnických traktorů (Text s významem pro EHP)
2000/3Směrnice Komise ze dne 22. února 2000, literou se přizpůsobuje technickému pokroku směrnice Rady 77/541/EHS o bezpečnostních pásech a zádržných systémech motorových vozidel (Text s významem pro EHP)
2000/4Směrnice Evropského parlamentu a Rady ze dne 28. února 2000, kterou se mění směrnice Rady 74/60/EHS o sbližování právních předpisů členských států týkajících se vnitřní výbavy motorových vozidel (vnitřní části prostoru pro cestující kromě vnitřních zpětných zrcátek, uspořádání ovládačů, střecha nebo posuvná střecha, opěradla a zadní části sedadel)
2000/7Směrnice Evropského parlamentu a Rady ze dne 20. března 2000 o rychloměrech pro dvou nebo tříkolová motorová vozidla, kterou se mění směrnice 92/61/EHS o schvalování typu dvou nebo tříkolových motorových vozidel
2000/8Směrnice Evropského parlamentu a Rady ze dne 20. března 2000, kterou se mění směrnice Rady 70/221/EHS o sbližování právních předpisů členských států týkajících se nádrží na kapalná paliva a ochrany proti podjetí zezadu u motorových vozidel a jejich přípojných vozidel
2000/19Směrnice Komise ze dne 13. dubna 2000, kterou se přizpůsobuje technickému pokroku směrnice Rady 86/298/EHS o zadních ochranných konstrukcích chránících při převrácení úzkorozchodných kolových zemědělských a lesnických traktorů (Text s významem pro EHP)
2000/22Směrnice Komise ze dne 28. dubna 2000, kterou se přizpůsobuje technickému pokroku směrnice Rady 87/402/EHS o předních ochranných konstrukcích chránících při převrácení úzkorozchodných kolových zemědělských a lesnických traktorů (Text s významem pro EHP)
2000/25Směrnice Evropského parlamentu a Rady ze dne 22. května 2000 o opatřeních proti emisím plynných znečišťujících látek a znečišťujících částic z motorů používaných k pohonu zemědělských a lesnických traktorů, kterou se mění směrnice Rady 74/150/EHS
2000/30Směrnice Evropského parlamentu a Rady ze dne 6 června 2000 o technických silničních kontrolách užitkových vozidel provozovaných ve Společenství z hlediska jejich způsobilosti provozu na pozemních komunikacích
2000/40Směrnice Evropského parlamentu a Rady ze dne 26. června 2000 o sbližování právních předpisů členských států týkajících se ochrany proti podjetí zepředu u motorových vozidel, kterou se mění směrnice Rady 70/156/EHS
2000/53Směrnice Evropského parlamentu a Rady ze dne 18. září 2000 o vozidlech s ukončenou životností
2000/63*Rozhodnutí Komise ze dne 18. ledna 2000, kterým se mění rozhodnutí 96/627/ES, kterým se provádí článek 2 směrnice Rady 77/311/EHS o hladině akustického tlaku kolových zemědělských a lesnických traktorů působícího na řidiče (oznámeno pod číslem K (1999) 3546) (Text s významem pro EHP)
2000/72*Směrnice Komise ze dne 22. listopadu 2000, kterou se přizpůsobuje technickému pokroku směrnice Rady 93/31/EHS o stojáncích pro dvoukolová motorová vozidla
2000/73*Směrnice Komise ze dne 22. listopadu 2000, kterou se přizpůsobuje technickému pokroku směrnice Rady 93/92 o montáži světelných a signalizačních zařízení u dvou nebo tříkolových motorových vozidel (Text s významem pro EHP)
2000/74*Směrnice Komise ze dne 22. listopadu 2000, kterou se přizpůsobuje technickému pokroku směrnice Rady 93/29/EHS o označování ovládačů, sdělovačů a indikátorů dvou nebo tříkolových motorových vozidel (Text s významem pro EHP)
2001/1Směrnice Evropského parlamentu ze dne 22. ledna 2001, kterou se mění směrnice Rady 70/220/EHS týkající se opatření proti znečišťování ovzduší emisemi z motorových vozidel
2001/3Směrnice Komise ze dne 8. ledna 2001, kterou se přizpůsobuje technickému pokroku směrnice Rady 74/150/EHS o schvalování typu kolových zemědělských nebo lesnických traktorů a směrnice Rady 75/322/EHS týkající se potlačení vysokofrekvenčního rušení zážehových motorů namontovaných do kolových zemědělských nebo lesnických traktorů (Text s významem pro EHP)
2001/7Směrnice Komise ze dne 29. ledna 2001, kterou se potřetí přizpůsobuje technickému pokroku směrnice Rady 94/55/ES o sbližování právních předpisů členských států o dopravě nebezpečných věcí po silnici (Text s významem pro EHP)
2001/9*Směrnice Komise ze dne 12.února 2001, literou se přizpůsobuje technickému pokroku směrnice Rady č. 96/96/ES týkající se periodických technických prohlídek motorových a jejich přípojných vozidel (Text s významem pro EHP)
2001/11*Směrnice Komise ze dne 14. února 2001, kterou se přizpůsobuje technickému pokroku směrnice Rady č. 96/96/ES týkající se periodických technických prohlídek motorových a jejich přípojných vozidel - provozní zkoušky omezovačů rychlosti užitkových vozidel (Text s významem pro EHP)
2001/27*Směrnice Komise ze dne 10. dubna 2001, kterou se přizpůsobuje technickému pokroku směrnice Rady 88/77/EHS o sbližování právních předpisů členských států týkajících se opatření proti emisím plynných znečišťujících látek a znečišťujících částic ze vznětových motorů vozidel a emisím plynných znečišťujících látek ze zážehových motorů vozidel poháněných zemním plynem nebo zkapalněným ropným plynem (Text s významem pro EHP)
2001/31Směrnice Komise ze dne 8. května 2001, literou se přizpůsobuje technickému pokroku směrnice Rady 70/387/EHS týkající se dveří motorových vozidel a jejich přípojných vozidel (Text s významem pro EHP)
2001/43Směrnice Evropského parlamentu a Rady ze dne 27. června 2001, kterou se mění směrnice Rady 92/23/EHS o pneumatikách pro motorová vozidla a jejich přípojná vozidla a o jejich montáži
1753/2000*Rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady ze dne 22.6.2000 zakládající systém k monitorování průměrných měrných emisí CO2 z nových osobních vozidel
2001/56Směrnice Evropského parlamentu a Rady ze dne 27. září 2001 o systémech vytápění pro motorová vozidla a jejich přípojná vozidla, kterou se mění směrnice Rady 70/156/EHS a kterou se zrušuje směrnice Rady 78/548/EHS
2001/63Směrnice Komise ze dne 17. srpna 2001, kterou se přizpůsobuje technickému pokroku směrnice 97/68/ES Evropského parlamentu a Rady o sbližování právních předpisů členských států týkajících se opatření proti emisím plynných znečišťujících látek a znečišťujících částic ze spalovacích motorů určených pro nesilniční mobilní stroje
2001/85Směrnice Evropského parlamentu a Rady ze dne 20. listopadu 2001 o zvláštních ustanoveních pro vozidla pro dopravu osob, která mají kromě sedadla řidiče více než osm sedadel a o změně směrnic 70/156/EHS a 97/27/ES
2001/92Směrnice Komise ze dne 30. října 2001, kterou se přizpůsobuje technickému pokroku směrnice Rady 92/22/EHS o bezpečnostním zasklení a zasklívacích materiálech motorových vozidel a jejich přípojných vozidel a směrnice Rady 70/156/EHS o schvalování typu motorových vozidel a jejich přípojných vozidel (Text s významem pro EHP)
2001/100Směrnice Evropského parlamentu a Rady ze dne 7. prosince 2001, kterou se mění směrnice 70/220/EHS o sbližování právních předpisů členských států o opatřeních proti znečišťování ovzduší emisemi z motorových vozidel (Text s významem pro EHP)
2001/116Směrnice Komise ze dne 20. prosince 2001, kterou se přizpůsobuje technickému pokroku směrnice Rady 70/156/EHS o sbližování právních předpisů členských států týkajících se schvalování typu motorových vozidel a jejich přípojných vozidel (Text s významem pro EHP)
2001/505Rozhodnutí Rady ze dne 26. června 2001 o přistoupení Evropského společenství k předpisu Evropské hospodářské komise OSN č. 105 o schvalování typu vozidel určených k přepravě nebezpečných věcí z hlediska zvláštních konstrukčních vlastností těchto vozidel
2001/506Rozhodnutí Rady ze dne 26. června 2001 o přistoupení Evropského společenství k předpisu Evropské hospodářské komise OSN č. 104 o schvalování reflexního značení těžkých a dlouhých vozidel a jejich přípojných vozidel
2001/507Rozhodnutí Rady ze dne 26. června 2001 o přistoupení Evropského společenství k předpisu Evropské hospodářské komise OSN č. 109 o schvalování obnovovaných pneumatik nákladních vozidel a jejich přípojných vozidel
2002/7Směrnice Evropského parlamentu a Rady ze dne 18. února 2002, kterou se mění směrnice Rady 96/53/ES, která stanovuje pro určitá silniční vozidla, provozovaná v rámci Společenství, maximální přípustné rozměry pro vnitrostátní a mezinárodní provoz a maximální přípustné hmotnosti pro mezinárodní provoz
2002/24Směrnice Evropského parlamentu a Rady ze dne 18. března 2002 o schvalování typu dvoukolových nebo třikolových motorových vozidel, kterou se zrušuje směrnice Rady 92/61/EHS
2002/41Směrnice Komise ze dne 17. května 2002, kterou se přizpůsobuje technickému pokroku směrnice Evropského parlamentu a Rady 95/1/ES o maximální konstrukční rychlosti, maximálním točivém momentu a maximálním netto výkonu motoru dvoukolových nebo třikolových motorových vozidel
2002/51Směrnice Evropského parlamentu a Rady ze dne 19. července 2002 o snižování úrovně znečišťujících látek ze dvou a třikolových motorových vozidel, a kterou se mění směrnice 97/24/ES (Text s významem pro EHP)
2002/78Směrnice Komise ze dne 1. října 2002, kterou se přizpůsobuje technickému pokroku směrnice Rady 71/320/EHS o sbližování právních předpisů členských států týkajících se brzdových zařízení určitých kategorií motorových vozidel a jejich přípojných vozidel
2002/80Směrnice Komise ze dne 3. října 2002, kterou se přizpůsobuje technickému pokroku směrnice Rady 70/220/EHS týkající se opatření proti znečišťování ovzduší emisemi z motorových vozidel (Text s významem pro EHP)
2002/85Směrnice Evropského parlamentu a Rady ze dne 5. listopadu 2002 pozměňující směrnici Rady 92/6/EHS o montáži a užití zařízení k omezení rychlosti určitých kategorií motorových vozidel ve Společenství
2002/88Směrnice Evropského parlamentu a Rady ze dne 9. prosince 2002, kterou se mění směrnice 97/68/ES o sbližování právních předpisů členských států týkajících se opatření proti emisím plynných znečišťujících látek a znečišťujících částic ze spalovacích motorů určených pro nesilniční mobilní stroje
1360/2002Nařízení Komise ze dne 13. června 2002, kterým se posedmé přizpůsobuje technickému pokroku nařízení Rady 3821/85/EHS o záznamovém zařízení v silniční dopravě (Text s významem pro EHP)
2003/19Směrnice Komise ze dne 21. března 2003, kterou se pro účely přizpůsobení technickému pokroku mění směrnice Evropského parlamentu a Rady 97/27/ES o hmotnostech a rozměrech určitých kategorií motorových vozidel a jejich přípojných vozidel (Text s významem pro EHP)
2003/20Směrnice Evropského parlamentu a Rady ze dne 8. dubna 2003, kterou se mění směrnice Rady 91/671/EHS o sbližování právních předpisů členských států týkajících se povinného používání bezpečnostních pásů ve vozidlech s hmotností nižší než 3,5 t
2003/26Směrnice Komise ze dne 3 dubna 2003, kterou se přizpůsobuje technickému pokroku směrnice Evropského parlamentu a Rady 2000/30/ES, pokud jde o omezovače rychlosti a emise z výfuku užitkových vozidel (Text s významem pro EHP)
2003/27*Směrnice Komise ze dne 3. dubna 2003, kterou se přizpůsobuje technickému pokroku směrnice Rady 96/96/ES, pokud jde o zkoušky emisí z výfuku motorových vozidel (Text s významem pro EHP)
2003/28Směrnice Komise ze dne 7. dubna 2003, kterou se technickému pokroku počtvrté přizpůsobuje směrnice Rady 94/55/ES o sbližování právních předpisů členských států z hlediska dopravy nebezpečných věcí po silnici (Text s významem pro EHP)
2003/37Směrnice Evropského parlamentu a Rady ze dne 26. května 2003 o schvalování typu zemědělských a lesnických traktorů, jejich přípojných vozidel a výměnných tažených strojů, jakož i jejich systémů, konstrukčních částí a samostatných technických celků, literou se zrušuje směrnice 74/150/EHS, změněná směrnicí 2004/66/ES (Text s významem pro EHP)
2003/73Směrnice Komise ze dne 24. července 2003, kterou se mění příloha III směrnice Evropského parlamentu a Rady 1999/94/ES
2003/76Směrnice Komise ze dne 11. srpna 2003, kterou se mění směrnice Rady 70/220/EHS týkajících se opatření proti znečišťování ovzduší emisemi z motorových vozidel (Text s významem pro EHP)
2003/77Směrnice Komise ze dne 11. srpna 2003, kterou se mění směrnice Evropského parlamentu a Rady 97/24/ES a 2002/24/ES o schvalování typu dvoukolových a tříkolových motorových vozidel (Text s významem pro EHP)
Rozhodnutí Komise ze dne 27. února 2003, kterým se stanoví normy pro označování konstrukčních částí a materiálů pro vozidla podle směrnice Evropského parlamentu a Rady č. 2000/53/ES o vozidlech s ukončenou životností (Text s významem pro EHP) (oznámeno pod číslem dokumentu K(2003/620)
2003/97Směrnice Evropského parlamentu a Rady ze dne 10. listopadu 2003 o sbližování právních předpisů členských států týkajících se schvalování typu zařízení pro nepřímé vidění a vozidel vybavených těmito zařízeními, kterou se mění směrnice 70/156/EHS a zrušuje směrnice 71/127/EHS (Text s významem pro EHP)
2003/102*Směrnice Evropského parlamentu a Rady ze dne 17. listopadu 2003 o ochraně chodců a ostatních nechráněných účastníků silničního provozu před srážkou a v průběhu srážky s motorovým vozidlem a kterou se mění směrnice Rady 70/156/EHS
2003/127Směrnice Komise ze dne 23. prosince 2003, kterou se mění směrnice Rady 1999/37/ES o registračních dokumentech vozidel (Text s významem pro EHP)
2004/3Směrnice Evropského parlamentu a Rady ze dne 11. února 2004, kterou se mění směrnice Rady 70/156/EHS a 80/1268/EHS o sbližování právních předpisů členských států týkajících se spotřeby paliva motorových vozidel kategorie N1 a měření emisí CO2 (Text s významem pro EHP)
2004/9Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/9/ES ze dne 11. února 2004 o inspekci a ověřování správné laboratorní praxe (SLP) (Kodifikované znění)(Text s významem pro EHP)
2004/11Směrnice Evropského parlamentu a Rady ze dne 11. února 2004, kterou se mění směrnice Rady 92/24/EHS týkající se omezovačů rychlosti nebo podobných palubních systémů omezení rychlosti u určitých kategorií motorových vozidel
432/2004Nařízení Komise (ES) č. 432/2004 ze dne 5. března 2004, kterým se po osmé přizpůsobuje technickému pokroku nařízení Rady (EHS) č. 3821/85 ze dne 20. prosince 1985 o záznamovém zařízení v silniční dopravě (Text s významem pro EHP)
2004/26Směrnice Evropského parlamentu a Rady ze dne 21. dubna 2004, kterou se mění směrnice 97/68/ES o sbližování právních předpisů členských států týkajících se opatření proti emisím plynných znečišťujících látek a částic ze spalovacích motorů určených pro nesilniční mobilní stroje
2004/78Směrnice Komise ze dne 29. dubna 2004, kterou se mění směrnice 2001/56/ES týkající se systémů vytápění pro motorová vozidla a jejich přípojná vozidla, a kterou se přizpůsobuje technickému pokroku směrnice Rady 70/156/EHS (Text s významem pro EHP)
2004/86Směrnice Komise ze dne 5. července 2004, kterou se přizpůsobuje technickému pokroku směrnice Rady 93/93/EHS o hmotnostech a rozměrech dvou nebo tříkolových motorových vozidel
2004/104Směrnice Komise ze dne 14. října 2004, kterou se přizpůsobuje technickému pokroku směrnice Rady 72/245/EHS o sbližování právních předpisů členských států týkajících se potlačení vysokofrekvenčního rušení způsobovaného zážehovými motory motorových vozidel a kterou se mění směrnice Rady 70/156/EHS
2004/108Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/108/ES ze dne 15. prosince 2004 o sbližování právních předpisů členských států týkajících se elektromagnetické kompatibility a o zrušení směrnice 89/336/EHS Text s významem pro EHP
2005/11Směrnice Komise ze dne 16. února 2005, literou se přizpůsobuje technickému pokroku směrnice Rady 92/23/EHS týkající se pneumatik pro motorová vozidla a jejich přípojná vozidla a jejich montáže
2005/13Směrnice Komise ze dne 21. února 2005, kterou se mění směrnice 2000/25/ES Evropského parlamentu a Rady, týkající se emisí plynných znečišťujících látek a znečišťujících částic z motorů používaných k pohonu zemědělských a lesnických traktorů, a kterou se mění příloha I směrnice 2003/37/ES Evropského parlamentu a Rady, týkající se schvalování typu zemědělských a lesnických traktorů
2005/21Směrnice Komise ze dne 7. března 2005, kterou se přizpůsobuje technickému pokroku směrnice Rady 72/306/EHS o sbližování právních předpisů členských států týkajících se opatření proti emisím znečišťujících látek ze vznětových motorů používaných ve vozidlech
2005/27Směrnice Komise ze dne 29. března 2005, kterou se přizpůsobuje technickému pokroku směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/97/ES o sbližování právních předpisů členských států týkajících se schvalování typu zařízení pro nepřímý výhled a vozidel vybavených těmito zařízeními (Text s významem pro EHP)
2005/30Směrnice Komise ze dne 22. dubna 2005, kterou se přizpůsobuje technickému pokroku směrnice Evropského parlamentu a Rady 97/24/ES a 2002/24/ES týkající se schvalování typu dvoukolových a tříkolových motorových vozidel
2005/39Směrnice Evropského parlamentu a Rady ze dne 7. září 2005, kterou se mění směrnice Rady 74/408/EHS týkající se motorových vozidel z hlediska sedadel, jejich ukotvení a opěrek hlavy
2005/40Směrnice Evropského parlamentu a Rady ze dne 7. září 2005, kterou se mění směrnice Rady 77/541/EHS o sbližování právních předpisů členských států týkajících se bezpečnostních pásů a zádržných systémů motorových vozidel
2005/41Směrnice Evropského parlamentu a Rady ze dne 7. září 2005, kterou se mění směrnice Rady 76/115/EHS o sbližování právních předpisů členských států týkajících se kotevních úchytů bezpečnostních pásů motorových vozidel
2005/49Směrnice Evropského Parlamentu a Rady ze dne 26. července 2005, kterou se mění směrnice Rady 72/245/EHS o sbližování právních předpisů členských států týkající se vysokofrekvenčního rušení (elektromagnetické kompatibility) vozidel
2005/55Směrnice Evropského Parlamentu a Rady ze dne 28. září 2005 o sbližování právních předpisů členských států týkajících se opatření proti emisím plynných znečišťujících látek a znečišťujících částic ze vznětových motorů vozidel a emisím plynných znečišťujících látek ze zážehových motorů vozidel poháněných zemním plynem nebo zkapalněným ropným plynem
2005/63*Rozhodnutí Komise ze dne 24. ledna 2005, kterým se mění příloha 11. směrnice Evropského parlamentu a Rady 2000/53 o vozidlech s ukončenou životností
2005/64Směrnice Evropského Parlamentu a Rady ze dne 26. října 2005 o schvalování typu motorových vozidel z hlediska jejich opětné použitelnosti, recyklovatelnosti a využitelnosti a o změně směrnice Rady 70/156/EHS
2005/66*Směrnice Evropského Parlamentu a Rady ze dne 26. října 2005 o použití systémů čelní ochrany na motorových vozidlech a o změně směrnice Rady 70/156/EHS
2005/67Směrnice Komise ze dne 8. října 2005, kterou se pro účely jejich úpravy mění přílohy 1 a II směrnice Rady 86/298/EHS, přílohy I a II směrnice Rady 87/402/EHS a přílohy I, II a III směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/37/ES týkající se schvalování typu zemědělských a lesnických traktorů. (Text s významem pro EHP)
2005/78Směrnice Komise ze dne 14. listopadu 2005, literou se provádí směrnice Evropského parlamentu a Rady 2005/55/ES o sbližování právních předpisů členských států týkajících se opatření proti emisím plynných znečišťujících látek a znečišťujících částic ze vznětových motorů vozidel a emisím plynných znečišťujících látek ze zážehových motorů vozidel poháněných zemním plynem nebo zkapalnělým ropným plynem a mění přílohy I, II, III, IV a VI uvedené směrnice (Text s významem pro EHP)
2005/83Směrnice Komise ze dne 23. listopadu 2005, literou se mění přílohy I, VI, VII, VIII, IX a X směrnice Rady 72/245/EHS o vysokofrekvenčním rušení (elektromagnetické kompatibilitě) vozidel za účelem jejich přizpůsobení technickému pokroku (Text s významem pro EHP)
2005/4372005/437/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 10. června 2005, kterým se zrušuje rozhodnutí Komise 2005/63/ES, kterým se mění příloha II směrnice Evropského parlamentu a Rady 2000/53/ES o vozidlech s ukončenou životností (oznámeno pod číslem K(2005) 1705) (Text s významem pro EHP)
2006/20Směrnice Komise ze dne 17. února 2006, kterou se přizpůsobuje technickému pokroku směrnice Rady 70/221/EHS týkající se nádrží na kapalná paliva a ochrany proti podjetí zezadu u motorových vozidel a jejich přípojných vozidel
2006/26Směrnice Komise ze dne 2. března 2006, kterou se přizpůsobují technickému pokroku směrnice Rady 74/151/EHS, 77/311/EHS, 78/933/EHS a 89/173/EHS týkající se kolových zemědělských nebo lesnických traktorů
2006/27Směrnice Komise ze dne 3. března 2006, kterou se přizpůsobují technickému pokroku směrnice Rady 93/14/EHS o brzdění dvou nebo tříkolových motorových vozidel a 93/34/EHS o povinném značení dvou nebo tříkolových motorových vozidel, směrnice Evropského parlamentu a Rady 95/1/ES o maximální konstrukční rychlosti, maximálním točivém momentu a o maximálním užitečném výkonu motoru dvou nebo tříkolových motorových vozidel a 97/24/ES o určitých komponentech a charakteristických vlastnostech dvou nebo tříkolových motorových vozidel
2006/28Směrnice Komise ze dne 6. března 2006, kterou se přizpůsobuje technickému pokroku směrnice Rady 72/245/EHS ze dne 20. června 1972 o sbližování právních předpisů členských států týkajících se vysokofrekvenčního rušení (elektromagnetické kompatibility) vozidel a směrnice 70/156/EHS o sbližování právních předpisů členských států pro schvalování typu motorových vozidel a jejich přípojných vozidel
2006/443Rozhodnutí Rady ze dne 13. března 2006, kterým se mění rozhodnutí 2001/507/ES a 2001/509ES s cílem zavést jako povinné předpisy Evropské hospodářské komise Organizace spojených národů (EHK OSN) č. 109 a č. 108 o obnovených pneumatikách
561/2006Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 561/2006 ze dne 15. března 2006 o harmonizaci některých předpisů v sociální oblasti týkajících se silniční dopravy, o změně nařízení Rady (EHS) č. 3821/85 a (ES) č. 2135/98 a o zrušení nařízení Rady (EHS) č. 3820/85 (Text s významem pro EHP)
2006/40Směrnice Evropského parlamentu a Rady ze dne 17. května 2006 o emisích z klimatizačních systémů motorových vozidel a o změně směrnice Rady 70/156/EHS
2006/51Směrnice Komise ze dne 6. června 2006, kterou se za účelem přizpůsobení technickému pokroku mění příloha I směrnice Evropského parlamentu a Rady 2005/55 a přílohy IV a V směrnice 2005/78/ES, pokud jde o požadavky na monitorovací systém regulace emisí vozidel a výjimky pro plynové motory
2006/72Směrnice Komise ze dne 18. srpna 2006, kterou se pro účely přizpůsobení technickému pokroku mění směrnice Evropského parlamentu a Rady 97/24/ES o některých konstrukčních částech a vlastnostech dvoukolových a tříkolových motorových vozidel
1791/2006Nařízení Rady (ES) č. 1791/2006 ze dne 20. listopadu 2006, kterým se z důvodu přistoupení Bulharska a Rumunska upravují některá nařízení a rozhodnutí v oblasti volného pohybu zboží, volného pohybu osob, práva obchodních společností, politiky hospodářské soutěže, zemědělství (včetně veterinárních a rostlinolékařských předpisů), dopravní politiky, daní, statistiky, energetiky, životního prostředí, spolupráce v oblastech spravedlnosti a vnitřních věcí, celní unie, vnějších vztahů, společné zahraniční a bezpečnostní politiky a orgánů
2006/119Směrnice Komise ES ze dne 27. listopadu 2006, kterou se za účelem přizpůsobení technickému pokroku mění směrnice Evropského parlamentu a Rady 2001/56/ES o systémech vytápění pro motorová vozidla a jejich přípojná vozidla
2006/120Směrnice Komise ES ze dne 27. listopadu 2006, kterou se opravuje a mění směrnice 2005/30/ES, kterou se z důvodů přizpůsobení technickému pokroku mění směrnice Evropského parlamentu a Rady 97/24/ES a 2002/24/ES týkající se schvalování typu dvoukolových a tříkolových motorových vozidel
2007/15Směrnice Komise 2007/15/ES ze dne 14. března 2007, kterou se pro účely přizpůsobení technickému pokroku mění příloha I směrnice Rady 74/483/EHS týkající se vnějších výčnělků motorových vozidel
2007/34Směrnice Komise ze dne 14. června 2007, kterou se pro účely přizpůsobení technickému pokroku mění směrnice Rady 70/157/EHS o přípustné hladině akustického tlaku a výfukovém systému motorových vozidel
2007/35Směrnice Komise ze dne 18. června 2007, literou se pro účely přizpůsobení technickému pokroku mění směrnice Rady 76/756/EHS o montáži zařízení pro osvětlení a světelnou signalizaci motorových vozidel a jejich přípojných vozidel
2007/37Směrnice Komise ze dne 21. června 2007, kterou se mění přílohy I a III směrnice Rady 70/156/EHS o sbližování právních předpisů členských států týkajících se schvalování typu motorových vozidel a jejich přípojných vozidel
706/2007Nařízení Komise (ES) ze dne 21. června 2007, kterým se stanoví podle směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/40/ES správní předpisy pro ES schvalování typu vozidel a harmonizovaná zkouška pro měření úniků z některých klimatizačních systémů
715/2007Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) ze dne 20. června 2007 o schvalování typu motorových vozidel z hlediska emisí z lehkých osobních vozidel a užitkových vozidel (Euro 5 a Euro 6) a z hlediska přístupu k informacím o opravách a údržbě vozidla
2007/38Směrnice Evropského parlamentu a Rady ze dne 11. července 2007 o dovybavení těžkých nákladních vozidel registrovaných ve Společenství zrcátky
2007/46Směrnice Evropského parlamentu a Rady ze dne 5. září 2007, kterou se stanoví rámec pro schvalování motorových vozidel a jejich přípojných vozidel, jakož i systémů, konstrukčních částí a samostatných technických celků určených pro tato vozidla (rámcová směrnice)
2008/2Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/2/ES ze dne 15. ledna 2008 o poli výhledu a stíračích čelních skel kolových zemědělských a lesnických traktorů
2008/33Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/33/ES ze dne 11. března 2008, kterou se mění směrnice 2000/53/ES o vozidlech s ukončenou životností, pokud jde o prováděcí pravomoci Komise
2008/68Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/68/ES ze dne 24. září 2008 o pozemní přepravě nebezpečných věcí (Text s významem pro EHP)
2008/74Směrnice Komise 2008/74/ES ze dne 18. července 2008, literou se s ohledem na schvalování typu motorových vozidel z hlediska emisí z lehkých osobních vozidel a užitkových vozidel (Euro 5 a Euro 6) a z hlediska přístupu k informacím o opravách a údržbě vozidla mění směrnice Evropského parlamentu a Rady 2005/55/ES a směrnice 2005/78/ES
692/2008Nařízení komise (ES) č. 692/2008 ze dne 18. července 2008 kterým se provádí a mění nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 715/2007 o schvalování typu motorových vozidel z hlediska emisí z lehkých osobních vozidel a z užitkových vozidel (Euro 5 a Euro 6) a z hlediska přístupu k informacím o opravách a údržbě vozidla
2008/89Směrnice Komise 2008/89/ES ze dne 24. září 2008, kterou se pro účely přizpůsobení technickému pokroku mění směrnice Rady 76/756/EHS o montáži zařízení pro osvětlení a světelnou signalizaci motorových vozidel a jejich přípojných vozidel
1060/2008Nařízení Komise (ES) č. 1060/2008 ze dne 7. října 2008, kterým se nahrazují přílohy I, III, IV, VI, VII, XI a XV směrnice Evropského parlamentu a Rady 2007/46/ES, kterou se stanoví rámec pro schvalování motorových vozidel a jejich přípojných vozidel, jakož i systémů, konstrukčních částí a samostatných technických celků určených pro tato vozidla (rámcová směrnice)
2009/1Směrnice Komise 2009/1/ES ze dne 7. ledna 2009, kterou se pro účely přizpůsobení technickému pokroku mění směrnice Evropského parlamentu a Rady 2005/64/ES o schvalování typu motorových vozidel z hlediska jejich opětné použitelnosti, recyklovatelnosti a využitelnosti
68/2009Nařízení Komise (ES) č. 68/2009 ze dne 23. ledna 2009, kterým se podeváté přizpůsobuje technickému pokroku nařízení Rady (EHS) č. 3821/85 o záznamovém zařízení v silniční dopravě (Text s významem pro EHP)
78/2009Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 78/2009 ze dne 14. ledna 2009 o schvalování typu motorových vozidel s ohledem na ochranu chodců a ostatních nechráněných účastníků silničního provozu, o změně směrnice 2007/46/ES a o zrušení směrnic 2003/102/ES a 2005/66/ES
79/2009Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 79/2009 ze dne 14. ledna 2009 o schvalování typu vozidel na vodíkový pohon a o změně směrnice 2007/46/ES
219/2009Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 219/2009 ze dne 11. března 2009 o přizpůsobení některých aktů přijatých postupem podle článku 251 Smlouvy regulativnímu postupu s kontrolou podle rozhodnutí Rady 1999/468/ES. Přizpůsobení regulativnímu postupu s kontrolou - Část druhá
2009/19Směrnice Komise 2009/19/ES ze dne 12. března 2009, kterou se pro účely přizpůsobení technickému pokroku mění směrnice Rady 72/245/EHS o vysokofrekvenčním rušení (elektromagnetické kompatibilitě)
385/2009Nařízení Komise (ES) č. 385/2009 ze dne 7. května 2009, kterým se nahrazuje příloha IX směrnice Evropského parlamentu a Rady 2007/46/ES, kterou se stanoví rámec pro schvalování motorových vozidel a jejich přípojných vozidel, jakož i systémů, konstrukčních částí a samostatných technických celků určených pro tato vozidla (rámcová směrnice)
2009/40Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/40/ES ze dne 6. května 2009 o technických prohlídkách motorových vozidel a jejich přípojných vozidel (přepracované znění) (Text s významem pro EHP)
2009/57Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/57/ES ze dne 13. července 2009 o ochranných konstrukcích chránících při převrácení kolových zemědělských a lesnických traktorů (Text s významem pro EHP)
2009/58Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/58/ES ze dne 13. července 2009 o odtahových úchytech a zpětném chodu kolových zemědělských a lesnických traktorů (kodifikované znění) (Text s významem pro EHP)
2009/59Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/59/ES ze dne 13. července 2009 o zpětných zrcátkách kolových zemědělských a lesnických traktorů (kodifikované znění) (Text s významem pro EHP)
2009/60Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/60/ES ze dne 13. července 2009 o maximální konstrukční rychlosti a nákladních plošinách kolových zemědělských a lesnických traktorů (kodifikované znění) (Text s významem pro EHP)
2009/61Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/61/ES ze dne 13. července 2009 o montáži zařízení pro osvětlení a světelnou signalizaci na kolové zemědělské a lesnické traktory (kodifikované znění) (Text s významem pro EHP)
2009/62Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/62/ES ze dne 13. července 2009 týkající se místa pro montáž zadní registrační tabulky dvoukolových a tříkolových motorových vozidel (kodifikované znění) (Text s významem pro EHP)
2009/63Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/63/ES ze dne 13. července 2009 o určitých konstrukčních částech a vlastnostech kolových zemědělských a lesnických traktorů (kodifikované znění) (Text s významem pro EHP)
2009/64Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/64/ES ze dne 13. července 2009 o potlačení vysokofrekvenčního rušení kolových zemědělských a lesnických traktorů (elektromagnetická kompatibilita) (Text s významem pro EHP)
2009/66Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/66/ES ze dne 13. července 2009 o mechanismu řízení kolových zemědělských a lesnických traktorů (kodifikované znění) (Text s významem pro EHP)
2009/67Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/67/ES ze dne 13. července 2009 o montáži zařízení pro osvětlení a světelnou signalizaci na dvoukolová a tříkolová motorová vozidla (Text s významem pro EHP)
2009/68Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/68/ES ze dne 13. července 2009 o schvalování typu konstrukční části zařízení pro osvětlení a světelnou signalizaci kolových zemědělských a lesnických traktorů (kodifikované znění) (Text s významem pro EHP)
2009/75Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/75/ES ze dne 13. července 2009 o ochranných konstrukcích chránících při převrácení kolových zemědělských a lesnických traktorů (statické zkoušky) (Text s významem pro EHP)
2009/76Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/76/ES ze dne 13. července 2009 o hladině akustického tlaku kolových zemědělských a lesnických traktorů působícího na řidiče (kodifikované znění) (Text s významem pro EHP)
2009/78Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/78/ES ze dne 13. července 2009 o stojanech dvoukolových motorových vozidel (Text s významem pro EHP)
2009/79Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/79/ES ze dne 13. července 2009 o zádržných zařízeních pro spolujezdce na dvoukolových motorových vozidlech (kodifikované znění) (Text s významem pro EHP)
2009/80Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/80/ES ze dne 13. července 2009 o označení ovladačů, sdělovačů a indikátorů pro dvoukolová a tříkolová motorová vozidla (kodifikované znění) (Text s významem pro EHP)
443/2009Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 443/2009 ze dne 23. dubna 2009, kterým se stanoví výkonnostní emisní normy pro nové osobní automobily v rámci integrovaného přístupu Společenství ke snižování emisí CO 2 z lehkých užitkových vozidel (Text s významem pro EHP)
595/2009Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 595/2009 ze dne 18. června 2009 o schvalování typu motorových vozidel a motorů z hlediska emisí z těžkých nákladních vozidel (Euro VI) a o přístupu k informacím o opravách a údržbě vozidel, o změně nařízení (ES) č. 715/2007 a směrnice 2007/46/ES a o zrušení směrnic 80/1269/EHS, 2005/55/ES a 2005/78/ES (Text s významem pro EHP)
661/2009Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 661/2009 ze dne 13. července 2009 o požadavcích pro schvalování typu motorových vozidel, jejich přípojných vozidel a systémů, konstrukčních částí a samostatných technických celků určených pro tato vozidla z hlediska obecné bezpečnosti (Text s významem pro EHP)
631/2009Nařízení Komise (ES) č. 631/2009 ze dne 22. července 2009, kterým se stanoví prováděcí pravidla k příloze 1 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 78/2009 o schvalování typu motorových vozidel z hlediska ochrany chodců a ostatních nechráněných účastníků silničního provozu, mění směrnice 2007/46/ES a zrušují směrnice 2003/102/ES a 2005/66/ES
2009/108Směrnice Komise 2009/108/ES ze dne 17. srpna 2009, literou se pro účely přizpůsobení technickému pokroku mění směrnice Evropského parlamentu a Rady 97/24/ES o některých konstrukčních částech a vlastnostech dvoukolových a tříkolových motorových vozidel (Text s významem pro EHP)
2009/139Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/139/ES ze dne 25. listopadu 2009 o povinném označení dvoukolových a tříkolových motorových vozidel (kodifikované znění) (Text s významem pro EHP)
1222/2009Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1222/2009 ze dne 25. listopadu 2009 o označování pneumatik s ohledem na palivovou účinnost a jiné důležité parametry (Text s významem pro EHP)
2009/144Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/144/ES ze dne 30. listopadu 2009 o určitých konstrukčních částech a vlastnostech kolových zemědělských a lesnických traktorů (kodifikované znění) (Text s významem pro EHP)
1266/2009Nařízení Komise (EU) č. 1266/2009, ze dne 16. prosince 2009, kterým se podesáté přizpůsobuje technickému pokroku nařízení Rady (EHS) č. 3821/85 o záznamovém zařízení v silniční dopravě (Text s významem pro EHP)
2010/19Směrnice Komise 2010/19/EU ze dne 9. března 2010, kterou se mění pro účely přizpůsobení technickému pokroku v oblasti systémů proti rozstřiku u určitých kategorií motorových vozidel a jejich přípojných vozidel směrnice Rady 91/226/EHS a směrnice Evropského parlamentu a Rady 2007/46/ES (Text s významem pro EHP)
2010/22Směrnice Komise 2010/22/EU ze dne 15. března 2010, kterou se za účelem přizpůsobení technickému pokroku mění směrnice Rady 80/720/EHS, 86/298/EHS, 86/415/EHS a 87/402/EHS a směrnice Evropského parlamentu a Rady 2000/25/ES a 2003/37/ES týkající se schvalování typu zemědělských a lesnických traktorů (Text s významem pro EHP)
2010/26Směrnice Komise 2010/26/EU ze dne 31. března 2010, kterou se mění směrnice Evropského parlamentu a Rady 97/68/ES o sbližování právních předpisů členských států týkajících se opatření proti emisím plynných znečišťujících látek a znečišťujících částic ze spalovacích motorů určených pro nesilniční pojízdné stroje (Text s významem pro EHP)
371/2010Nařízení Komise (EU) č. 371/2010 ze dne 16. dubna 2010, kterým se nahrazují přílohy V, X, XV a XVI směrnice Evropského parlamentu a Rady 2007/46/ES, kterou se stanoví rámec pro schvalování motorových vozidel a jejich přípojných vozidel, jakož i systémů, konstrukčních částí a samostatných technických celků určených pro tato vozidla (rámcová směrnice) (Text s významem pro EHP)
406/2010Nařízení Komise (EU) č. 406/2010 ze dne 26. dubna 2010, kterým se provádí Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 79/2009 o schvalování typu vozidel na vodíkový pohon (Text s významem pro EHP)

* Technický předpis EHS/ES/EU je zrušen a v přehledu je uváděn pouze pro úplnost. Odkazy na zrušené směrnice, nařízení a rozhodnutí se mohou vyskytovat ve starších dokumentech, které jsou stále platné a používané.“.

3. V příloze č. 14 bod 1 zní:

1. Lékárnička pro motorová vozidla kategorie L (motolékárnička)

Zdravotnický materiálmnožství (ks)
a) Obvaz hotový s 1 polštářkem
(šíře nejméně 8 cm, savost nejméně 800g/m2)
1
b) Obvaz hotový s 2 polštářky
(šíře nejméně 8 cm, savost nejméně 800g/m2)
1
c) Šátek trojcípy (z netkaného) textilu
(délka stran nejméně 960 x 1360 x 960 mm)
1
d) Náplast s polštářkem
(velikost 8 cm x 4 cm, minimální lepivost 2,5 N/cm)
3
e) Obinadlo škrtící pryžové (60 x 1250 mm)1
f) Maska resuscitační s výdechovou chlopní a filtrem schválená jako zdravotnický prostředek1
g) Rukavice pryžové (latexové) chirurgické v obalu1
h) Leták o postupu při zvládání dopravní nehody1
“.

4. V příloze č. 14 bod 2 zní:

2. Lékárnička pro ostatní motorová vozidla (autolékárnička)

Zdravotnický materiálmnožství (ks)
Velikost lékárničky
I.II.III.
a) Obvaz hotový s 1 polštářkem
(šíře nejméně 8 cm, savost nejméně 800g/m2)
3510
b) Obvaz hotový s 2 polštářky
(šíře nejméně 8 cm, savost nejméně 800g/m2)
3510
c) Šátek trojcípý z (netkaného) textilu
(délka stran nejméně 960 x 1360 x 960 mm)
236
d) Náplast hladká cívka
(velikost 2,5 cm x 5 m, min.lepivost 7 N/25 mm
124
e) Náplast s polštářkem
(velikost 8 cm x 4 cm, minimální lepivost 2,5 N/cm)
61218
f) Obinadlo škrtící pryžové (60x1250 mm)135
g) Maska resuscitační s výdechovou chlopní a filtrem schválená jako zdravotnický prostředek124
h) Rouška plastová (20 x 20 cm, tloušťka 0,05 mm)124
i) Rukavice pryžové (latexové) chirurgické v obalu124
j) Nůžky zahnuté (se sklonem) v antikorozní úpravě se zaoblenými hroty - délka nejméně 14 cm111
k) Isotermická fólie o rozměrech nejméně 200 x 140 cm111
l) Leták o postupu při zvládání dopravní nehody111

Poznámka: autolékárničku velikosti III. je možno nahradit dvěma autolékárničkami velikosti II. “.


Čl. II

Přechodné ustanovení

Do 30. září 2011 mohou být motorová vozidla kategorie L vybavena lékárničkou podle vyhlášky č. 341/2002 Sb., ve znění účinném do 14. září 2009 nebo ve znění účinném od 14. září 2009 do dne nabytí účinnosti této vyhlášky.

Čl. III

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti patnáctým dnem ode dne jejího vyhlášení.


Ministr:

Ing. Slamečka, MBA, v. r.

Přesunout nahoru