Přejít na PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 187/2010 Sb.Vyhláška o vyhlášení Národní přírodní památky Kaňk a stanovení jejích bližších ochranných podmínek

Částka 64/2010
Platnost od 16.06.2010
Účinnost od 01.07.2010
Trvalý odkaz Tisková verze Stáhnout PDF(?) Stáhnout DOCX

187

VYHLÁŠKA

ze dne 2. června 2010

o vyhlášení Národní přírodní památky Kaňk a stanovení jejích bližších ochranných podmínek

Ministerstvo životního prostředí stanoví podle § 79 odst. 4 písm. h) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění zákona č. 218/2004 Sb., zákona č. 312/2008 Sb. a zákona č. 349/2009 Sb.:


§ 1

Vymezení národní přírodní památky

(1) Vyhlašuje se Národní přírodní památka Kaňk (dále jen „národní přírodní památka“).

(2) Národní přírodní památka se rozkládá na území Středočeského kraje, v katastrálním území Sedlec u Kutné Hory. Hranice národní přírodní památky se stanoví uzavřeným geometrickým obrazcem s přímými stranami, jehož vrcholy jsou určeny souřadnicemi systému jednotné trigonometrické sítě katastrální1). Seznam souřadnic vrcholů geometrického obrazce tak, jak jdou v obrazci za sebou, je uveden v příloze č. 1 k této vyhlášce. Orientační grafické znázornění území národní přírodní památky je uvedeno v příloze č. 2 k této vyhlášce.

§ 2

Předmět ochrany

Předmětem ochrany národní přírodní památky jsou:

a) geologický profil tvořený horninami svrchní křídy včetně paleontologické lokality křídových sedimentů s četným výskytem fosilní mořské fauny,

b) teplomilná společenstva širokolistých suchých trávníků,

c) biotop a populace čistce německého (Stachys germanica).

§ 3

Bližší ochranné podmínky

Jen se souhlasem příslušného orgánu ochrany přírody lze v národní přírodní památce

a) provádět změny druhu pozemků nebo způsobu jejich využití2),

b) skladovat dřevo nebo jiné materiály,

c) přikrmovat zvěř,

d) zřizovat slaniska,

e) provádět výzkum nebo průzkum nebo geologické práce spojené se zásahem do zemského povrchu, jež nezpůsobí změny či poškozování národní přírodní památky,

f) vyznačovat cyklistické trasy nebo trasy pro pěší, nebo

g) tábořit nebo rozdělávat ohně.


§ 4

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. července 2010.


Ministryně:

Ing. Bízková v. r.


Příloha č. 1 k vyhlášce č. 187/2010 Sb.

Seznam souřadnic (S-JTSK) jednotlivých vrcholů geometrického obrazce, kterými jsou stanoveny hranice Národní přírodní památky Kaňk

Geometrický obrazec - hranice Národní přírodní památky Kaňk

číslo bodusouřadnice - Y [m]souřadnice - X [m]pořadí bodu v obrazci
7006360001682986,521064031,971
7006360002682965,071064041,842
7006360003682929,511064060,973
7006360004682929,161064074,184
7006360005682926,691064076,315
7006360006682926,041064108,666
7006360007682926,301064120,167
7006360008682921,321064138,998
7006360009682915,481064146,609
7006360010682902,371064155,3010
7006360011682898,201064159,6511
7006360012682887,151064165,5512
7006360013682878,911064177,8613
7006360035682882,051064185,1114
7006360036682885,191064203,9715
7006360037682880,101064213,1416
7006360038682878,911064221,4617
7006360039682878,651064231,9118
7006360025682879,841064239,5819
7006360026682938,141064215,4020
7006360027682997,071064208,0321
7006360028683000,861064206,2222
7006360029683000,131064203,1723
7006360030683001,331064162,6924
7006360031682998,431064131,9625
7006360032682969,761064109,6726
7006360033682967,371064087,8827
7006360034682975,971064061,5028

Příloha č. 2 k vyhlášce č. 187/2010 Sb.

Orientační grafické znázornění území Národní přírodní památky Kaňk a jejího ochranného pásma

Orientační grafické znázornění území Národní přírodní památky Kaňk a jejího ochranného pásma

Poznámky pod čarou

1) Nařízení vlády č. 430/2006 Sb., o stanovení geodetických referenčních systémů a státních mapových děl závazných na území státu a zásadách jejich používání.

2) Například § 80 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), a § 2 odst. 3 a § 6 zákona č. 344/1992 Sb., o katastru nemovitostí České republiky (katastrální zákon), ve znění zákona č. 89/1996 Sb. a zákona č. 120/2000 Sb.

Přesunout nahoru