Přejít na PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 186/2010 Sb.Vyhláška o vyhlášení Národní přírodní památky Jeskyně Na Pomezí a stanovení jejích bližších ochranných podmínek

Částka 64/2010
Platnost od 16.06.2010
Účinnost od 01.07.2010
Trvalý odkaz Tisková verze Stáhnout PDF(?) Stáhnout DOCX

186

VYHLÁŠKA

ze dne 2. června 2010

o vyhlášení Národní přírodní památky Jeskyně Na Pomezí a stanovení jejích bližších ochranných podmínek

Ministerstvo životního prostředí stanoví podle § 79 odst. 4 písm. h) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění zákona č. 218/2004 Sb., zákona č. 312/2008 Sb. a zákona č. 349/2009 Sb.:


§ 1

Vymezení národní přírodní památky

(1) Vyhlašuje se Národní přírodní památka Jeskyně Na Pomezí (dále jen „národní přírodní památka“).

(2) Národní přírodní památka se rozkládá na území Olomouckého kraje, v katastrálním území Vápenná a Dolní Lipová. Hranice národní přírodní památky se stanoví uzavřeným geometrickým obrazcem s přímými stranami, jehož vrcholy jsou určeny souřadnicemi udanými v jednotné trigonometrické síti katastrální1). Seznam souřadnic uzavřeného geometrického obrazce a jeho jednotlivých vrcholů uspořádaných tak, jak jdou v obrazci za sebou, je obsažen v příloze č. 1 k této vyhlášce. Orientační grafické znázornění území národní přírodní památky je obsaženo v příloze č. 2 k této vyhlášce.

§ 2

Předmět ochrany

Předmětem ochrany národní přírodní památky jsou:

a) komplex jeskyní Na Pomezí se všemi podzemními a povrchovými krasovými jevy, včetně výplní jeskyní a přírodních společenstev v jeskyních,

b) fragmenty květnatých bučin a suťových lesů a luční společenstva s výskytem vzácných a ohrožených druhů rostlin a živočichů,

c) typy přírodních stanovišť a druhy, pro které byla jiným právním předpisem2) vyhlášena Evropsky významná lokalita Rychlebské hory – Sokolský hřbet a které se nacházejí na území národní přírodní památky.

§ 3

Bližší ochranné podmínky

Jen se souhlasem příslušného orgánu ochrany přírody lze v národní přírodní památce

a) provádět změny druhu pozemků nebo způsobu jejich využití3),

b) provádět změny dokončených staveb nebo změny staveb před jejich dokončením4),

c) provozovat pro veřejnost zpřístupněné části Jeskyní Na Pomezí, včetně prodejních a jiných služeb s tím souvisejících,

d) provádět výzkum v jeskyních nebo výzkum přírodních jevů na povrchu, které s jeskyněmi souvisejí, jež nezpůsobí změny či poškozování národní přírodní památky,

e) vstupovat do veřejnosti nepřístupných jeskyní,

f) provádět geologické práce spojené se zásahem do zemského povrchu, jež nezpůsobí změny či poškozování národní přírodní památky,

g) vyznačovat cyklistické trasy nebo trasy pro pěší, nebo

h) přikrmovat zvěř.


§ 4

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. července 2010.


Ministryně:

Ing. Bízková v. r.


Příloha č. 1 k vyhlášce č. 186/2010 Sb.

Seznam souřadnic jednotné trigonometrické sítě katastrální (S-JSTK) jednotlivých vrcholů geometrického obrazce, kterými jsou stanoveny hranice Národní přírodní památky Jeskyně Na Pomezí

Geometrický obrazec - hranice Národní přírodní památky Jeskyně Na Pomezí

číslo bodusouřadnice - Y [m]souřadnice - X [m]pořadí bodu v obrazci
212001090001547901,191048547,571
212001060004547945,701048617,212
212001060005547978,121048651,253
212001060006548037,501048654,414
212001060103548133,711048727,875
212001060007548111,691048751,746
212001100011548125,581048770,287
212001100012548111,571048780,208
212001100014548122,321048810,519
212001100016548128,941048853,3210
212001100018548132,251048893,0511
212001100020548133,821048918,4012
212001100022548140,791048935,2313
212001100024548156,161048945,2114
212001100026548195,731048961,5115
212001100028548242,261048983,7316
212001100030548282,251049002,6317
212001100032548307,311049007,9818
212001100048548294,341048954,6819
212001100049548296,381048912,4020
212001100050548370,811048896,4721
212001100084548349,881048842,1322
212001100085548343,931048778,4823
245003010096548327,171048671,8724
245003010072548329,901048632,0725
245003010069548367,641048549,5726
245005270004548397,721048438,7527
245005270003548386,781048369,3028
245005270002548380,191048361,8929
245005270001548372,611048320,4030
245003010063548358,951048318,8131
245003010047548346,351048273,8232
245003010042548337,461048243,7533
245005270005548325,901048232,5234
245005270006548311,531048241,4335
245005270007548242,711048250,0736
245005270008548221,741048255,2137
245005270009548128,701048309,3738
245005270010548105,971048327,9239
245005270011548096,921048338,5240
245005270012548077,461048383,5441
245005270013548067,461048400,3842
245005270014548060,051048408,6643
245005270015548045,041048419,6444
245005270016548041,561048421,3945
245005270017548042,291048423,1746
245005270018548044,141048422,1047
245005270019548047,841048428,8848
245005270020548038,171048433,9449
245005270021548028,501048433,5850
245005270022548024,751048437,1551
245005270023548019,141048468,0252
245005270024547980,061048503,4753
245005270025547972,001048495,2554
245005270026547960,871048503,5155
245005270027547963,111048505,7656
245005270028547948,521048518,9457
245005270029547912,321048551,6058

Příloha č. 2 k vyhlášce č. 186/2010 Sb.

Orientační grafické znázornění území Národní přírodní památky Jeskyně Na Pomezí

Orientační grafické znázornění území Národní přírodní památky Jeskyně Na Pomezí

Poznámky pod čarou

1) Nařízení vlády č. 430/2006 Sb., o stanovení geodetických referenčních systémů a státních mapových děl závazných na území státu a zásadách jejich používání.

2) Příloha č. 743 k nařízení vlády č. 132/2005 Sb., kterým se stanoví národní seznam evropsky významných lokalit.

3) Například § 80 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), a § 2 odst. 3 a § 6 zákona č. 344/1992 Sb., o katastru nemovitostí České republiky (katastrální zákon), ve znění zákona č. 89/1996 Sb. a zákona č. 120/2000 Sb.

4) Například § 2 odst. 5 a 6 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon).

Přesunout nahoru