Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 176/2010 Sb.Vyhláška, kterou se stanoví podrobnosti o identifikačních průkazech advokátů, usazených evropských advokátů a advokátních koncipientů

Částka 61/2010
Platnost od 04.06.2010
Účinnost od 01.01.2011
Zařazeno v právních oblastech
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

176

VYHLÁŠKA

ze dne 24. května 2010,

kterou se stanoví podrobnosti o identifikačních průkazech advokátů, usazených evropských advokátů a advokátních koncipientů

Ministerstvo spravedlnosti po předchozím vyjádření České advokátní komory stanoví podle § 5d odst. 1, § 35m odst. 3 a § 52c zákona č. 85/1996 Sb., o advokacii, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „zákon“):


§ 1

Náležitosti identifikačních průkazů

(1) Identifikační průkaz musí obsahovat

a) fotografii držitele průkazu,

b) jméno a příjmení držitele průkazu, popřípadě jeho akademický titul,

c) datum narození držitele průkazu,

d) označení „advokát“ („advokátka“), „usazený evropský advokát“ („usazená evropská advokátka“ ) nebo „advokátní koncipient“ („advokátní koncipientka“),

e) evidenční číslo, pod kterým je držitel průkazu zapsán v seznamu advokátů, seznamu evropských advokátů nebo seznamu advokátních koncipientů.

(2) Identifikační průkaz advokáta zapsaného do seznamu advokátů podle § 5a zákona musí obsahovat rovněž omezení rozsahu poskytování právních služeb podle § 5a odst. 2 zákona.

(3) Identifikační průkaz usazeného evropského advokáta musí obsahovat rovněž profesní označení podle § 2 odst. 1 písm. b) bodu 2 zákona.

(4) Identifikační průkaz může obsahovat i další identifikační znaky, zejména data umožňující elektronickou identifikaci advokáta, usazeného evropského advokáta nebo advokátního koncipienta.

§ 2

Použití identifikačních průkazů

(1) Advokát nebo usazený evropský advokát se identifikačním průkazem prokazuje při poskytování právních služeb, zejména při zastupování v řízení před soudy a jinými orgány a při obhajobě v trestních věcech.

(2) Advokátní koncipient se identifikačním průkazem prokazuje při výkonu právní praxe, zejména při zastupování advokáta nebo usazeného evropského advokáta na základě jeho pověření při jednotlivých úkonech právní pomoci.

§ 3

Vzory identifikačních průkazů

(1) Vzor identifikačního průkazu advokáta je uveden v příloze č. 1 této vyhlášky.

(2) Vzor identifikačního průkazu usazeného evropského advokáta je uveden v příloze č. 2 této vyhlášky.

(3) Vzor identifikačního průkazu advokátního koncipienta je uveden v příloze č. 3 této vyhlášky.


§ 4

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2011.


Ministryně:

JUDr. Kovářová v. r.


Příloha č. 1 k vyhlášce č. 176/2010 Sb.

Vzor identifikačního průkazu advokáta

Vzor identifikačního průkazu advokáta

V případě zápisu advokáta do seznamu advokátů podle § 5a zákona je vzor identifikačního průkazu advokáta následující

vzor identifikačního průkazu advokáta následující
:

Příloha č. 2 k vyhlášce č. 176/2010 Sb.

Vzor identifikačního průkazu usazeného evropského advokáta

Vzor identifikačního průkazu usazeného evropského advokáta

Příloha č. 3 k vyhlášce č. 176/2010 Sb.

Vzor identifikačního průkazu advokátního koncipienta

Vzor identifikačního průkazu advokátního koncipienta

Přesunout nahoru