Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 162/2010 Sb.Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů

Částka 57/2010
Platnost od 26.05.2010
Účinnost od 01.06.2010
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

Obsah

162

VYHLÁŠKA

ze dne 17. května 2010,

kterou se mění vyhláška č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů

Ministerstvo práce a sociálních věcí stanoví podle § 119 odst. 2 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění zákona č. 261/2007 Sb. a zákona č. 206/2009 Sb.:


Čl. I

Vyhláška č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách, ve znění vyhlášky č. 166/2007 Sb., vyhlášky č. 340/2007 Sb. a vyhlášky č. 239/2009 Sb., se mění takto:

1. V příloze č. 1 části I písm. b) se na konci bodu 6 středník nahrazuje čárkou a doplňuje se bod 7, který zní:

7. stanovení jídelního plánu s každodenním podáváním stravy zvláštního složení, množství nebo četnosti, popřípadě léčebných nutričních doplňků;“.

2. V příloze č. 1 části I písm. b) závěrečné části ustanovení se slova „při úkonu“ nahrazují slovy „při činnostech uvedených v bodech 1 až 6“.

3. V příloze č. 1 části I písm. q) se na konci textu bodu 5 doplňují slova „ , měření glykosurie a ketolátek v moči“.

4. V příloze č. 1 části I písm. r) bod 4 zní:

4. aplikace injekcí, měření glykemie, stanovení aktuální dávky inzulinu,“.

5. V příloze č. 1 části II písm. e) se na konci bodu 3 středník nahrazuje čárkou a doplňuje se bod 4, který zní:

4. přizpůsobení denního a nočního režimu potřebám léčby a ošetřování;“.

6. V příloze č. 1 části II písm. e) závěrečné části ustanovení se slova „u osob do 3 let věku se nepřihlíží k potřebě pomoci a dohledu při úkonu;“ zrušují.


Čl. II

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. června 2010.


Ministr:

JUDr. Šimerka v. r.

Přesunout nahoru