Přejít na PLUS

Odkaz na zákon č. 159/2010 Sb.Zákon, kterým se mění zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 227/2009 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o základních registrech, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů

Níže uvedené odkazy můžete zařadit do svých stránek.
Zajistíme Vám, že tyto adresy budou směřovat navždy a zdarma na aktuální konsolidované znění odkazovaného předpisu.


URLhttps://www.zakonyprolidi.cz/cs/2010-159
Čísloč. 159/2010 Sb.
NázevZákon, kterým se mění zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 227/2009 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o základních registrech, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů


Jednoduchý odkaz v HTML

<a href="https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2010-159">
Zákon č. 159/2010 Sb.
</a>

Takto se odkaz zobrazí na Vašich stránkách:

Zákon č. 159/2010 Sb.Odkaz pro fórum v BB kódu

[url=https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2010-159]Zákon č. 159/2010 Sb.[/url]

Takto se odkaz zobrazí v diskuzi:

Zákon č. 159/2010 Sb.Odkaz v Texy

"Zákon č. 159/2010 Sb.":[https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2010-159]

Takto se odkaz zobrazí na Vašich stránkách:

Zákon č. 159/2010 Sb.Odkaz ve Wiki

[https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2010-159 Zákon č. 159/2010 Sb.]

Takto se odkaz zobrazí na Vašich stránkách:

Zákon č. 159/2010 Sb.PromoBibliLabel ISO 690

ČESKO. Zákon č. 159/2010 Sb. In: Zákony pro lidi.cz [online]. © AION CS 2010-2019 [cit. 21. 8. 2019]. Dostupné z: https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2010-159


Zpět na předpis