Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Zákon č. 136/2010 Sb.Zákon, kterým se mění zákon č. 120/2002 Sb., o podmínkách uvádění biocidních přípravků a účinných látek na trh a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů

Částka 50/2010
Platnost od 14.05.2010
Účinnost od 14.05.2010
Zrušeno k 18.10.2016 (324/2016 Sb.)
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

136

ZÁKON

ze dne 21. dubna 2010,

kterým se mění zákon č. 120/2002 Sb., o podmínkách uvádění biocidních přípravků a účinných látek na trh a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:


Čl. I

Zákon č. 120/2002 Sb., o podmínkách uvádění biocidních přípravků a účinných látek na trh a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění zákona č. 186/2004 Sb., zákona č. 125/2005 Sb. a zákona č. 297/2008 Sb., se mění takto:

1. Poznámka pod čarou č. 1 zní:

1) Směrnice Evropského parlamentu a Rady 98/8/ES ze dne 16. února 1998 o uvádění biocidních přípravků na trh.
Směrnice Komise 2006/140/ES ze dne 20. prosince 2006, kterou se mění směrnice Evropského parlamentu a Rady 98/8/ES za účelem zařazení účinné látky sulfurylfluorid do přílohy I uvedené směrnice.
Směrnice Komise 2006/50/ES ze dne 29. května 2006, kterou se mění přílohy IVA a IVB směrnice Evropského parlamentu a Rady 98/8/ES o uvádění biocidních přípravků na trh.
Směrnice Komise 2007/20/ES ze dne 3. dubna 2007, kterou se mění směrnice Evropského parlamentu a Rady 98/8/ES za účelem zařazení účinné látky dichlofluanid do přílohy I uvedené směrnice.
Směrnice Komise 2007/69/ES ze dne 29. listopadu 2007, kterou se mění směrnice Evropského parlamentu a Rady 98/8/ES za účelem zařazení účinné látky difethialon do přílohy I uvedené směrnice.
Směrnice Komise 2007/70/ES ze dne 29. listopadu 2007, kterou se mění směrnice Evropského parlamentu a Rady 98/8/ES za účelem zařazení účinné látky oxidu uhličitého do přílohy IA uvedené směrnice.
Směrnice Komise 2008/75/ES ze dne 24. července 2008, kterou se mění směrnice Evropského parlamentu a Rady 98/8/ES za účelem zařazení účinné látky oxidu uhličitého do přílohy I uvedené směrnice.
Směrnice Komise 2008/77/ES ze dne 25. července 2008, kterou se mění směrnice Evropského parlamentu a Rady 98/8/ES za účelem zařazení účinné látky thiamethoxam do přílohy I uvedené směrnice.
Směrnice Komise 2008/78/ES ze dne 25. července 2008, kterou se mění směrnice Evropského parlamentu a Rady 98/8/ES za účelem zařazení účinné látky propikonazol do přílohy I uvedené směrnice.
Směrnice Komise 2008/79/ES ze dne 28. července 2008, kterou se mění směrnice Evropského parlamentu a Rady 98/8/ES za účelem zařazení účinné látky IPBC do přílohy I uvedené směrnice.
Směrnice Komise 2008/80/ES ze dne 28. července 2008, kterou se mění směrnice Evropského parlamentu a Rady 98/8/ES za účelem zařazení účinné látky cyklohexyl(hydroxy)diazen-1-oxid, draselná sůl (K-HDO) do přílohy I uvedené směrnice.
Směrnice Komise 2008/81/ES ze dne 29. července 2008, kterou se mění směrnice Evropského parlamentu a Rady 98/8/ES za účelem zařazení účinné látky difenakum do přílohy I uvedené směrnice.
Směrnice Komise 2008/85/ES ze dne 5. září 2008, kterou se mění směrnice Evropského parlamentu a Rady 98/8/ES za účelem zařazení účinné látky thiabendazol do přílohy I uvedené směrnice.
Směrnice Komise 2008/86/ES ze dne 5. září 2008, kterou se mění směrnice Evropského parlamentu a Rady 98/8/ES za účelem zařazení účinné látky tebukonazol do přílohy I uvedené směrnice.
Směrnice Komise 2009/84/ES ze dne 28. července 2009, kterou se mění příloha I směrnice Evropského parlamentu a Rady 98/8/ES za účelem zařazení účinné látky sulfurylfluorid do přílohy I uvedené směrnice.
Směrnice Komise 2009/85/ES ze dne 29. července 2009, kterou se mění směrnice Evropského parlamentu a Rady 98/8/ES za účelem zařazení účinné látky kumatetralyl do přílohy I uvedené směrnice.
Směrnice Komise 2009/86/ES ze dne 29. července 2009, kterou se mění směrnice Evropského parlamentu a Rady 98/8/ES za účelem zařazení účinné látky fenpropimorf do přílohy I uvedené směrnice.
Směrnice Komise 2009/87/ES ze dne 29. července 2009, kterou se mění směrnice Evropského parlamentu a Rady 98/8/ES za účelem zařazení účinné látky indoxakarb do přílohy I uvedené směrnice.
Směrnice Komise 2009/88/ES ze dne 30. července 2009, kterou se mění směrnice Evropského parlamentu a Rady 98/8/ES za účelem zařazení účinné látky thiakloprid do přílohy I uvedené směrnice.
Směrnice Komise 2009/89/ES ze dne 30. července 2009, kterou se mění směrnice Evropského parlamentu a Rady 98/8/ES za účelem zařazení účinné látky dusík do přílohy I uvedené směrnice.
Směrnice Komise 2009/91/ES ze dne 31. července 2009, kterou se mění směrnice Evropského parlamentu a Rady 98/8/ES za účelem zařazení účinné látky tetraboritan disodný do přílohy I uvedené směrnice.
Směrnice Komise 2009/92/ES ze dne 31. července 2009, kterou se mění směrnice Evropského parlamentu a Rady 98/8/ES za účelem zařazení účinné látky bromadiolon do přílohy I uvedené směrnice.
Směrnice Komise 2009/93/ES ze dne 31. července 2009, kterou se mění směrnice Evropského parlamentu a Rady 98/8/ES za účelem zařazení účinné látky α-chloralosa do přílohy I uvedené směrnice.
Směrnice Komise 2009/94/ES ze dne 31. července 2009, kterou se mění směrnice Evropského parlamentu a Rady 98/8/ES za účelem zařazení účinné látky kyselina boritá do přílohy I uvedené směrnice.
Směrnice Komise 2009/95/ES ze dne 31. července 2009, kterou se mění směrnice Evropského parlamentu a Rady 98/8/ES za účelem zařazení účinné látky fosfid hlinitý uvolňující fosfin do přílohy I uvedené směrnice.
Směrnice Komise 2009/96/ES ze dne 31. července 2009, kterou se mění směrnice Evropského parlamentu a Rady 98/8/ES za účelem zařazení účinné látky oktaboritan disodný tetrahydrát do přílohy I uvedené směrnice.
Směrnice Komise 2009/98/ES ze dne 4. srpna 2009, kterou se mění směrnice Evropského parlamentu a Rady 98/8/ES za účelem zařazení účinné látky oxid boritý do přílohy I uvedené směrnice.
Směrnice Komise 2009/99/ES ze dne 4. srpna 2009, kterou se mění směrnice Evropského parlamentu a Rady 98/8/ES za účelem zařazení účinné látky chlorofacinon do přílohy I uvedené směrnice. Směrnice Evropského Parlamentu a Rady 2009/107/ES ze dne 16. září 2009, kterou se mění směrnice 98/8/ES o uvádění biocidních přípravků na trh, pokud jde o prodloužení některých lhůt.“.

2. V § 16 odst. 2 písm. b) bod 1 zní:

1. do 14. května 2014, s výjimkou údajů chráněných podle zvláštních právních předpisů o vynálezech, zlepšovacích návrzích a průmyslových vzorech a jejich ochraně10), pro které bude pokračovat ochrana informací do doby stanovené těmito zvláštními právními předpisy, nejdéle však do 14. května 2014,“.

3. V § 16 odst. 2 písm. d) bod 1 zní:

1. do 14. května 2014, s výjimkou údajů chráněných podle zvláštních právních předpisů o vynálezech, zlepšovacích návrzích a průmyslových vzorech a jejich ochraně10), pro které bude pokračovat ochrana informací do doby stanovené těmito zvláštními právními předpisy, nejdéle však do 14. května 2014,“.

4. V § 35 odst. 3 písm. a) se slovo „které“ nahrazuje slovem „kterém“ a slova „14. května 2010“ se nahrazují slovy „14. května 2014“.

5. V příloze č. 2 se doplňují položky č. 1, 6 až 15, 17 až 25, 27 a 28, které znějí:

ČísloObecný názevNázev podle IUPAC Identifikační číslaMinimální čistota účinné látky v biocidním přípravku při uvedení na trhDatum zařazeníLhůta pro splnění všech požadavků (s výjimkou přípravků obsahujících více než jednu účinnou látku, pro něž bude lhůta stanovena v posledním rozhodnutí o zařazení, pokud jde o jejich účinné látky)Datum skončení platnosti zařazeníTyp přípravkuSpecifické podmínky
1sulfurylfluoridsulfurylfluorid
č. ES: 220-281-5
číslo CAS: 2699-79-8
994 g/kg1. července 201130. června 201330. června 2021181) Přípravky se smí prodávat pouze školeným odborníkům a smí být používány rovněž pouze školenými odborníky.
2) Je třeba přijmout vhodná opatření na ochranu osob provádějících fumigaci a odvětrávání dotyčných staveb a jiných uzavřených prostor.
3) Štítky a/nebo bezpečnostní listy produktů uvádí, že všechny potraviny musí být odstraněny z místnosti před její fumigaci.
4) Držitel povolení musí monitorovat koncentraci sulfurylfluoridu ve vzdálené troposféře a každý pátý rok počínaje posledními pěti lety po vystavení oprávnění podávají držitelé oprávnění k uvedení na trh přímo Komisi zprávy o kontrole. Mez detekce pro analýzu je alespoň 0,5 ppt (ekvivalent 2,1 ng sulfurylfluoridu/m3 ve vzdálené troposféře).
6tebukonazol1-(4-chlorfenyl)-4,4-dimethyl-3-[(1H-1,2,4-triazol-1-yl)methyl]pentan -3-ol
č. ES: 403-640-2
č. CAS: 107534-96-3
950 g/kg1. dubna 201031. března 201231. března 20208Při použití přípravku přijme právnická nebo podnikající či nepodnikající fyzická osoba, vzhledem k rizikům pro půdní a vodní prostředí, vhodná opatření na zmírnění rizika za účelem ochrany těchto prostředí. Držitel povolení musí zejména uvádět na štítku a/nebo v bezpečnostním listu biocidního přípravku povoleného pro průmyslové použití, že čerstvě ošetřené dřevo musí být po ošetření skladováno pod ochranným krytem nebo na nepropustném pevném podloží, aby se předešlo přímým únikům do půdy nebo vody, a že se unikající biocidní přípravek musí shromažďovat pro opětovné využití nebo zneškodnění. Ministerstvo zdravotnictví nepovolí přípravek pro ošetřování dřeva in situ ve venkovním prostředí nebo pro dřevo, které bude vystaveno trvalému působení vody, ledaže předložené údaje prokazují, že přípravek na základě hodnocení podle § 6 splní požadavky § 7 odst. 1 až 4 s použitím přiměřených opatření na zmírnění rizika, bude-li to nezbytné.
7Oxid uhličitýOxid uhličitý
č. ES: 204-696-9
č. CAS: 124-38-9
990 ml/l1. listopadu 200931. října 201131. října 201914Ministerstvo zdravotnictví, Ministerstvo životního prostředí a Ministerstvo zemědělství při hodnocení žádosti o povolení konkrétního přípravku v souladu s § 6 a 7 hodnotí populace, které mohou být vystaveny jeho působení a použití nebo scénáře expozice, které nebyly reprezentativně zastoupeny při hodnocení rizik na úrovni Evropských společenství, je-li to potřebné. Při udílení povolení přípravku Ministerstvo zdravotnictví zhodnotí rizika a stanoví vhodná opatření nebo zvláštní podmínky ke zmírnění zjištěných rizik. Povolení pro přípravky lze udělit pouze tehdy, pokud žádost prokazuje, že rizika je možno snížit na přijatelnou úroveň.
8propikonazol1-{[2-(2,4-dichlorfenyl)-4-propyl-1,3-dioxolan-2-yl]methyl}-1H-1,2,4-triazol
č. ES: 262-104-4
č. CAS: 60207-90-1
930 g/kg1. dubna 201031. března 201231. března 20208Vzhledem k předpokladům učiněným při hodnocení rizika Ministerstvo zdravotnictví v povolení stanoví, že biocidní přípravek povolený pro průmyslové nebo odborné použití musí být používán s vhodnými osobními ochrannými pracovními prostředky a pomůckami, ledaže žádost o povolení biocidního přípravku prokazuje, že rizika pro průmyslového nebo odborného uživatele mohou být snížena na přijatelnou úroveň jinými způsoby. Vzhledem k rizikům pro půdní a vodní prostředí Ministerstvo zdravotnictví v povolení stanoví, že je třeba přijmout vhodná opatření na zmírnění rizika za účelem ochrany těchto prostředí. Držitel povolení na štítcích a/nebo v bezpečnostních listech přípravků povolených pro průmyslové použití zejména musí uvádět, že čerstvě ošetřené dřevo musí být po ošetření skladováno pod ochranným krytem nebo na nepropustném pevném podloží, aby se předešlo přímým únikům do půdy nebo vody, a že se unikající přípravek musí shromažďovat pro opětovné využití nebo zneškodnění. Ministerstvo zdravotnictví nepovolí přípravky pro ošetřování dřeva in situ ve venkovním prostředí nebo pro dřevo, které bude vystaveno vlivům počasí, ledaže předložené údaje prokazují, že přípravek na základě hodnocení podle § 6 splní požadavky § 7 odst. 1 až 4 s použitím přiměřených opatření na zmírnění rizika, bude-li to nezbytné.
9Difenakum3-(3-bifenyl-4-yl-1,2,3,4-tetrahydro-1-naftyl]-4-hydroxykumarin
č. ES: 259-978-4
č. CAS: 56073-07-5
960 g/kg1. dubna 201031. března 201231. března 201514Vzhledem k tomu, že účinná látka je charakterizovaná jako potenciálně perzistentní, náchylná k bioakumulaci a toxická, nebo velmi perzistentní a velmi náchylná k bioakumulaci, vztahuje se na ni před obnovením jejího zařazení do přílohy srovnávací hodnocení dopadů v souladu s § 13 odst. 7 a 8.
Ministerstvo zdravotnictví může povolení vydat jen při splnění následujících podmínek:
1) Jmenovitá koncentrace účinné látky v přípravcích nepřekročí 75 mg/kg hmotnostních a povolí se pouze přípravky určené k přímému použití.
2) Přípravky obsahují averzivní látku, případně barvivo.
3) Přípravky se nepoužijí jako tracking powder.
4) Prvotní, jakož i druhotná expozice lidí, necílových zvířat a životního prostředí bude minimalizována prostřednictvím zvážení, popř. přijetí všech dostupných opatření ke zmírnění rizik. Ta zahrnují kromě jiného omezení použití přípravku pouze pro odborníky, stanovení vyšší hranice na velikost balení a stanovení povinnosti používat pro návnady bezpečnostní krabice odolné proti násilnému otevření.
10K-HDOcyklohexyl(hydr oxy)diazen-1-oxid, draselná sůl
č. ES: není uvedeno
č. CAS: 66603-10-9 (Tento záznam zahrnuje i hydratované formy K-HDO)
977 g/kg1. července 201030. června 201230. června 20208Ministerstvo zdravotnictví, Ministerstvo životního prostředí a Ministerstvo zemědělství při hodnocení žádosti o povolení konkrétního přípravku v souladu s § 6 a 7 hodnotí populace, které mohou být vystaveny jeho působení a použití nebo scénáře expozice, které nebyly reprezentativně zastoupeny při hodnocení rizik na úrovni Evropských společenství, je-li to potřebné.
Ministerstvo zdravotnictví v povolení stanoví následující podmínky:
1. S ohledem na možná rizika pro životní prostředí a pracovníky se přípravky nesmějí používat v jiných než průmyslových, plně automatizovaných a uzavřených systémech, ledaže žádost o povolení přípravku prokazuje na základě hodnocení podle § 6, že rizika mohou být snížena na přijatelnou úroveň v souladu s § 7 odst. 1 až 4.
2. Vzhledem k předpokladům učiněným při hodnocení rizika musí být přípravky používány s vhodnými osobními ochrannými pomůckami, ledaže žádost o povolení přípravku prokazuje na základě hodnocení podle § 6, že rizika pro uživatele mohou být snížena na přijatelnou úroveň jinými způsoby.
3. Vzhledem k rizikům pro kojence se přípravky nesmějí používat při ošetřování dřeva, které může přijít do přímého kontaktu s kojenci.
11IPBC3-jodprop-2-yn-1-yl-N-butylkarbamát
č. ES: 259-627-5
č. CAS: 55406-53-6
980 g/kg1. července 201030. června 201230. června 20208Vzhledem k předpokladům učiněným při hodnocení rizika Ministerstvo zdravotnictví v povolení stanoví, že přípravky povolené pro průmyslové a/nebo odborné použití musí být používány s vhodnými osobními ochrannými pomůckami, ledaže žádost o povolení přípravku prokazuje, že rizika pro průmyslové a/nebo odborné uživatele mohou být snížena na přijatelnou úroveň jinými způsoby. Vzhledem k rizikům pro půdní a vodní prostředí Ministerstvo zdravotnictví v povolení stanoví, že je třeba přijmout vhodná opatření na zmírnění rizika za účelem ochrany těchto prostředí. Držitel povolení musí uvádět na štítcích a/nebo v bezpečnostních listech přípravků povolených pro průmyslové použití, že čerstvě ošetřené dřevo musí být po ošetření skladováno pod ochranným krytem nebo na nepropustném pevném podloží, aby se předešlo přímým únikům do půdy nebo vody, a že se unikající přípravek má shromažďovat pro opětovné využití nebo zneškodnění.
12ChlorofacinonChlorofacinon
č. ES: 223-003-0
Číslo CAS: 3691-35-8
978 g/kg1. července 201130. června 201330. června 201614Vzhledem k rizikům pro necílová zvířata by se u účinné látky před obnovením jejího zařazení mělo provést srovnávací hodnocení dopadů v souladu s § 13 odst. 6 písm. b).
Držitel povolení splní tyto podmínky:
1) Jmenovitá koncentrace účinné látky v přípravcích jiných než sledovací prášek nepřekročí 50 mg/kg a povolí se pouze předpřipravené produkty.
2) Přípravky, které se mají používat jako sledovací prášek, se uvedou na trh s výhradou používání školenými odborníky.
3) Přípravky obsahují averzivní činidlo, případně barvivo.
4) Prvotní, jakož i druhotná expozice lidí, necílových zvířat a životního prostředí bude minimalizována prostřednictvím zvážení, popř. přijetí všech dostupných opatření ke zmírnění rizik. Těmi jsou mimo jiné omezení použití přípravku pouze odborníky, stanovení horní hranice velikosti balení a stanovení povinností používat pro návnady bezpečnostní krabice odolné proti násilnému otevření.
13Thiabendazol2-thiazol-4-yl-1H-benzimidazol
č. ES: 205-725-8
č. CAS: 148-79-8
985 g/kg1. července 201030. června 201230. června 20208Vzhledem k předpokladům učiněným při hodnocení rizika Ministerstvo zdravotnictví v povolení přípravků pro průmyslové a/nebo odborné použití stanoví, že s ohledem na dvojnásobné odsávání a namáčení musí být používány s vhodnými osobními ochrannými pomůckami, ledaže žádost o povolení přípravku prokazuje, že rizika pro průmyslové a/nebo odborné uživatele mohou být snížena na přijatelnou úroveň jinými způsoby.
Vzhledem k rizikům pro půdní a vodní prostředí Ministerstvo zdravotnictví v povolení stanoví, že je třeba přijmout vhodná opatření na zmírnění rizika za účelem ochrany těchto prostředí. Držitel povolení musí zejména uvádět na štítcích a/nebo v bezpečnostních listech přípravků povolených pro průmyslové použití, že čerstvě ošetřené dřevo musí být po ošetření skladováno pod ochranným krytem nebo na nepropustném pevném podloží, aby se předešlo přímým únikům do půdy nebo vody, a že se unikající přípravek má shromažďovat pro opětovné využití nebo zneškodnění.
Ministerstvo zdravotnictví nepovolí přípravky pro ošetřování dřeva v místě jeho použití ve venkovním prostředí nebo pro dřevo, které bude vystaveno vlivům počasí, ledaže předložené údaje prokazují, že přípravek na základě hodnocení podle § 6 splní požadavky § 7 odst. 1 až 4 s použitím přiměřených opatření na zmírnění rizika, bude-li to nezbytné.
14Thiamethoxamthiamethoxam
č. ES: 428-650-4
č. CAS: 153719-23-4
980 g/kg1. července 201030. června 201230. června 20208Vzhledem k předpokladům učiněným při hodnocení rizika Ministerstvo zdravotnictví v povolení stanoví, že přípravky povolené pro průmyslové a/nebo odborné použití musí být používány s vhodnými osobními ochrannými pomůckami, ledaže žádost o povolení přípravku prokazuje, že rizika pro průmyslové a/nebo odborné uživatele mohou být snížena na přijatelnou úroveň jinými způsoby.
Vzhledem k rizikům pro půdní a vodní prostředí zdravotnictví v povolení stanoví, že je třeba přijmout vhodná opatření na zmírnění rizika za účelem ochrany těchto prostředí. Držitel povolení zejména musí uvádět na štítcích a/nebo v bezpečnostních listech přípravků povolených pro průmyslové použití, že čerstvě ošetřené dřevo musí být po ošetření skladováno pod ochranným krytem nebo na nepropustném pevném podloží, aby se předešlo přímým únikům do půdy nebo vody, a že se unikající přípravek má shromažďovat pro opětovné využití nebo zneškodnění.
Ministerstvo zdravotnictví nepovolí přípravky pro ošetřování dřeva v místě jeho použití ve venkovním prostředí nebo pro dřevo, které bude vystaveno vlivům počasí, ledaže předložené údaje prokazují na základě hodnocení podle § 6, že přípravek splní požadavky § 7 odst. 1 až 4 s použitím přiměřených opatření na zmírnění rizika, bude-li to nezbytné.
15α-chloralosa(R)-1,2-O(2,2,2-Trichloroethyliden)-α-D-glukofuranosa
č. ES: 240-016-7
č. CAS: 15879-93-3
825 g/kg1. července 201130. června 201330. června 202114Ministerstvo zdravotnictví, Ministerstvo životního prostředí a Ministerstvo zemědělství při hodnocení žádosti o povolení přípravku v souladu s § 7 odst. 1 až 4 a s přílohou vyhlášky1) hodnotí podle potřeby u konkrétního přípravku populace, které mohou být vystaveny působení přípravku, a použití nebo scénáře expozice, které nebyly reprezentativně zastoupeny při hodnocení rizik na úrovni Společenství. Ministerstvo zdravotnictví, Ministerstvo životního prostředí a Ministerstvo zemědělství při udělení povolení přípravku zhodnotí rizika a dále zajistí, aby byla přijata vhodná opatření nebo stanoveny zvláštní podmínky ke zmírnění zjištěných rizik. Povolení pro přípravky lze udělit pouze tehdy, pokud žádost prokazuje, že rizika je možno snížit na přijatelnou úroveň. Přípravky nesmí být povoleny zejména pro venkovní použití, pokud nejsou předloženy údaje prokazující, že přípravek splňuje požadavky podle § 7 odst. 1 až 4 podle přílohy vyhlášky1) s použitím přiměřených opatření na zmírnění rizika, bude-li to nezbytné.
Držitel povolení splní tyto podmínky:
1) Jmenovitá koncentrace aktivní látky v přípravcích nepřesáhne 40 g/kg.
2) Přípravky obsahují averzivní činidlo a barvivo.
3) Budou povoleny pouze přípravky pro použití v uzavřených bezpečnostních krabicích na návnadu odolných proti násilnému otevření.
17Bromadiolon3-[3-(4’-brombifenyl-4-y])-1-fenyl-3-hydroxypropyl]-4-hydroxy-2H-chromen-2-on
č. ES: 249-205-9
č. CAS: 28772-56-7
969 g/kg1. Července 201130. Června 201330. června 201614Vzhledem k účinné látce charakterizované jako potenciálně perzistentní, náchylné k bioakumulaci a toxické, nebo velmi perzistentní a velmi náchylné k bioakumulaci, se na ni před obnovením jejího zařazení do přílohy vztahuje srovnávací hodnocení dopadů v souladu s § 13 odst. 6 písm. b).
Držitel povolení splní tyto podmínky:
1) Jmenovitá koncentrace účinné látky v přípravcích nepřekročí 50 mg/kg hmotnostních a povolí se pouze předpřipravené produkty.
2) Přípravky obsahují averzivní činidlo, případně barvivo.
3) Přípravky se nepoužijí jako sledovací prášek.
4) Prvotní, jakož i druhotná expozice lidí, necílových zvířat a životního prostředí bude minimalizována prostřednictvím zvážení a přijetí všech vhodných a dostupných opatření ke zmírnění rizik. Ta zahrnují kromě jiného omezení použití přípravku pouze pro odborníky, stanovení vyšší hranice na velikost balení a stanovení povinnosti používat pro návnady bezpečnostní krabice odolné proti násilnému otevření.
18Thiakloprid{(Z)-3-[(6-chlor-3-pyridyl)methyl]-1,3-thiazolidin-2-yliden}kyanamid
č. ES: není uvedeno
č. CAS: 111988-49-9
975 g/kg1. ledna 2010není uvedeno31. prosince 20198Ministerstvo zdravotnictví, Ministerstvo životního prostředí a Ministerstvo zemědělství při hodnocení žádosti o povolení přípravku v souladu s § 7 odst. 1 až 4 a s přílohou vyhlášky1) hodnotí podle potřeby u konkrétního přípravku populace, které mohou být vystaveny působení přípravku, a použití nebo scénáře expozice, které nebyly reprezentativně zastoupeny při hodnocení rizik na úrovni Společenství. Ministerstvo zdravotnictví při udělování povolení přípravku zhodnotí rizika a dále zajistí, aby byla přijata vhodná opatření nebo stanoveny zvláštní podmínky ke zmírnění zjištěných rizik. Povolení pro přípravky lze udělit pouze tehdy, pokud žádost prokazuje, že rizika je možno snížit na přijatelnou úroveň.
Držitel povolení splní tyto podmínky:
1. Vzhledem k předpokladům učiněným při hodnocení rizika přípravky povolené pro průmyslové a/nebo odborné použití musí být používány s vhodnými osobními ochrannými pomůckami, ledaže žádost o povolení přípravku prokazuje, že rizika pro průmyslové a/nebo odborné uživatele mohou být snížena na přijatelnou úroveň jinými způsoby.
2. Vzhledem k rizikům pro půdní a vodní prostředí je třeba přijmout vhodná opatření ke zmírnění rizik za účelem ochrany těchto prostředí. Štítky a/nebo bezpečnostní listy přípravků povolených pro průmyslové použití zejména musí uvádět, že čerstvě ošetřené dřevo musí být po ošetření skladováno pod ochranným krytem a/nebo na nepropustném pevném podloží, aby se předešlo přímým únikům do půdy nebo vody, a že se unikající přípravek má shromažďovat pro opětovné využití nebo zneškodnění.
3. Přípravky navíc nemohou být povoleny pro ošetřování dřeva v místě jeho použití v blízkosti vody, při kterém nelze zabránit přímému proniknutí do vodního prostředí, nebo pro dřevo, které bude ve styku s povrchovými vodami, ledaže předložené údaje prokazují, že přípravek splňuje požadavky podle § 7 odst. 1 až 4 a podle přílohy vyhlášky1) s použitím přiměřených opatření ke zmírnění rizik, bude-li to nezbytné.
19Indoxakarb (reakční směs enantiome-rů (S) a (R) v poměru 75 : 25)Reakční směs methyl-(4aS)-a methyl-(4aR)-7-chlor-2-{(methoxykarbo-nyl)[4-(triíluormethoxy) fenyl]karbamoyl}-2,3,4a,5-tetrahydroindeno [1,2-e][1,3,4]oxadiazin-4a-karboxylátu (Tato položka zahrnuje reakční směs enantiomerů (S) a (R) v poměru 75:25)
č. ES: není uvedeno
č. CAS: enantiomer (S): 173584-44-6 a enantiomer (R): 185608-75-7)
796 g/kg1. ledna 2010není uvedeno31. prosince 201918Ministerstvo zdravotnictví, Ministerstvo životního prostředí a Ministerstvo zemědělství při hodnocení žádosti o povolení přípravku v souladu s § 7 odst. 1 až 4 a s přílohou vyhlášky1) hodnotí podle potřeby u konkrétního přípravku populace, které mohou být vystaveny působení přípravku, a použití nebo scénáře expozice, které nebyly reprezentativně zastoupeny při hodnocení rizik na úrovni Společenství. Ministerstvo zdravotnictví při udělování povolení přípravku zhodnotí rizika a dále zajistí, aby byla přijata vhodná opatření nebo stanoveny zvláštní podmínky ke zmírnění zjištěných rizik. Povolení pro přípravky lze udělit pouze tehdy, pokud žádost prokazuje, že rizika je možno snížit na přijatelnou úroveň. Držitel povolení splní tyto podmínky:
Je třeba přijmout vhodná opatření na zmírnění rizika, aby se snížila na minimum potenciální expozice lidí, necílových druhů a vodního prostředí. Štítky a/nebo bezpečnostní listy povolených přípravků musí zejména uvádět, že:
1. Přípravky nesmí být umístěny v místech dostupných pro kojence, děti a domácí zvířata.
2. Přípravky nesmí být umístěny v blízkosti externí kanalizace.
3. Nepoužité přípravky musí být řádně zneškodněny a nesmí být vypuštěny do kanalizace.
Pro neprofesionální využití jsou povoleny pouze přípravky připravené k použití.
20Fosfid hlinitý uvolňující fosfinFosfid hlinitý
č. ES: 244-088-0
č. CAS: 20859-73-8
830 g/kg1. září 201131. srpna 201331. srpna 202114Ministerstvo zdravotnictví, Ministerstvo životního prostředí a Ministerstvo zemědělství při hodnocení žádosti o povolení přípravku v souladu s § 7 odst. 1 až 4 a s přílohou vyhlášky1) hodnotí podle potřeby u konkrétního přípravku populace, které mohou být vystaveny působení přípravku, a použití nebo scénáře expozice, které nebyly reprezentativně zastoupeny při hodnocení rizik na úrovni Společenství. Ministerstvo zdravotnictví při udělování povolení přípravku zhodnotí rizika a dále zajistí, aby byla přijata vhodná opatření nebo stanoveny zvláštní podmínky ke zmírnění zjištěných rizik. Povolení pro přípravky lze udělit pouze tehdy, pokud žádost prokazuje, že rizika je možno snížit na přijatelnou úroveň. Přípravky nelze povolit zejména pro použití ve vnitřních prostorách, nejsou-li předloženy údaje prokazující, že přípravek splňuje požadavky podle § 7 odst. 1 až 4 a podle přílohy vyhlášky1), případně s použitím přiměřených opatření ke zmírnění rizik, bude-li to nezbytné.
Držitel povolení splní tyto podmínky:
1) Přípravky se smí prodávat pouze školeným odborníkům a smí být používány rovněž pouze školenými odborníky.
2) Vzhledem ke zjištěným rizikům pro uživatele musí být uplatněna vhodná opatření ke zmírnění rizik. Mezi tato opatření patří používání vhodných osobních ochranných pomůcek, používání aplikátorů a prezentace přípravku ve formě snižující expozici uživatele na přijatelnou úroveň.
3) Vzhledem ke zjištěným rizikům pro suchozemské necílové druhy musí být uplatněna vhodná opatření na zmírnění rizik. Mezi tato opatření patří nepoužívání přípravků v místech, kde se vyskytují savci žijící v norách jiní než cílové druhy.
21fenpropimorf(+/-cis-4-[3-(4-terc-butylfenyl)-2-methylpropyl]-2,6-dimethylmorfolin
č. ES: 266-719-9
Číslo CAS: 67564-91-4
930 g/kg1. července 201130. června 201330. června 20218Ministerstvo zdravotnictví, Ministerstvo životního prostředí a Ministerstvo zemědělství při hodnocení žádosti o povolení pro přípravky v souladu s § 7 odst. 1 až 4 a s přílohou vyhlášky1)hodnotí v případě, že je to pro daný přípravek relevantní, scénář expozice a populace, které mohou být vystaveny přípravku, pokud nebyly reprezentativně zastoupeny při hodnocení rizik na úrovni Společenství. Při udílení povolení přípravku Ministerstvo zdravotnictví, Ministerstvo životního prostředí a Ministerstvo zemědělství zhodnotí rizika a dále zajistí, aby byla přijata vhodná opatření nebo stanoveny zvláštní podmínky ke zmírnění zjištěných rizik. Povolení pro přípravky lze udělit pouze tehdy, pokud žádost prokazuje, že rizika je možno snížit na přijatelnou úroveň.
Držitel povolení splní tyto podmínky:
1. Vzhledem k předpokladům učiněným při hodnocení rizika musí být přípravky používány s příslušnými osobními ochrannými prostředky, ledaže žádost o povolení přípravku prokazuje, že rizika pro průmyslové uživatele mohou být snížena na přijatelnou úroveň jinými způsoby.
2. Vzhledem k rizikům pro půdní a vodní prostředí je třeba přijmout vhodná opatření na zmírnění rizika za účelem ochrany těchto prostředí. Štítky a/nebo bezpečnostní listy přípravků povolených pro průmyslové použití zejména musí uvádět, že čerstvě ošetřené dřevo musí být po ošetření skladováno pod ochranným krytem nebo na nepropustném pevném podloží, aby se předešlo přímým únikům do půdy nebo vody, a že se unikající přípravek má shromažďovat pro opětovné využití nebo zneškodnění.
22kyselina boritákyselina boritá
č. ES: 233-139-2
Číslo CAS: 10043-35-3
990 g/kg1. září 201131. srpna 201331. srpna 20218Ministerstvo zdravotnictví, Ministerstvo životního prostředí a Ministerstvo zemědělství při hodnocení žádosti o povolení přípravku v souladu s § 7 odst. 1 až 4 a s přílohou vyhlášky1) hodnotí podle potřeby u konkrétního produktu populace, které mohou být vystaveny působení produktu, a použití nebo scénáře expozice, které nebyly reprezentativně zastoupeny při hodnocení rizik na úrovni Společenství. Při udílení povolení přípravku Ministerstvo zdravotnictví, Ministerstvo životního prostředí a Ministerstvo zemědělství zhodnotí rizika a dále zajistí, aby byla přijata vhodná opatření nebo stanoveny zvláštní podmínky ke zmírnění zjištěných rizik. Povolení pro přípravky lze udělit pouze tehdy, pokud žádost prokazuje, že rizika je možno snížit na přijatelnou úroveň.
Držitel povolení splní tyto podmínky:
1) Přípravky povolené pro průmyslové a odborné používání musí být používány s příslušnými osobními ochrannými prostředky, ledaže žádost o povolení přípravku prokazuje, že rizika pro průmyslové a/nebo odborné uživatele mohou být snížena na přijatelnou úroveň jinými způsoby.
2) Vzhledem k rizikům pro půdní a vodní prostředí nemohou být přípravky povoleny pro ošetřování dřeva v místě jeho použití ve venkovním prostředí nebo pro dřevo, které bude vystaveno vlivům počasí, ledaže předložené údaje prokazují, že přípravek splní požadavky podle § 7 odst. 1 až 4 a podle přílohy vyhlášky1) s použitím přiměřených opatření na zmírnění rizika. Zejména štítky a/nebo bezpečnostní listy přípravků povolených pro průmyslové použití uvádějí, že čerstvě ošetřené dřevo musí být po ošetření skladováno pod zastřešeným krytem nebo na nepropustném pevném podloží, aby se předešlo přímým ztrátám do půdy, a že se unikající přípravek musí shromažďovat pro opětovné využití nebo zneškodnění.
23oxid boritýoxid boritý
č. ES: 215-125-8
č. CAS: 1303-86-2
975 g/kg1. září 201131. srpna 201331. srpna 20218Ministerstvo zdravotnictví, Ministerstvo životního prostředí a Ministerstvo zemědělství při hodnocení žádosti o povolení přípravku v souladu s článkem § 7 odst. 1 až 4 a s přílohou vyhlášky1)hodnotí podle potřeby u konkrétního produktu populace, které mohou být vystaveny působení produktu, a použití nebo scénáře expozice, které nebyly reprezentativně zastoupeny při hodnocení rizik na úrovni Společenství. Při udílení povolení přípravku Ministerstvo zdravotnictví, Ministerstvo životního prostředí a Ministerstvo zemědělství zhodnotí rizika a dále zajistí, aby byla přijata vhodná opatření nebo stanoveny zvláštní podmínky ke zmírnění zjištěných rizik. Povolení pro přípravky lze udělit pouze tehdy, pokud žádost prokazuje, že rizika je možno snížit na přijatelnou úroveň.
Držitel povolení splní tyto podmínky:
1. Přípravky povolené pro průmyslové a odborné použití musí být používány s příslušnými osobními ochrannými prostředky, ledaže žádost o povolení přípravku prokazuje, že rizika pro průmyslové a/nebo odborné uživatele mohou být snížena na přijatelnou úroveň jinými způsoby.
2. Vzhledem k rizikům pro půdní a vodní prostředí nemohou být přípravky povoleny pro ošetřování dřeva v místě jeho použití ve venkovním prostředí nebo pro dřevo, které bude vystaveno vlivům počasí, ledaže předložené údaje prokazují, že přípravek splní požadavky podle § 7 odst. 1 až 4 a podle přílohy vyhlášky1) s použitím přiměřených opatření na zmírnění rizika. Zejména štítky a/nebo bezpečnostní listy přípravků povolených pro průmyslové použití uvádějí, že čerstvě ošetřené dřevo musí být po ošetření skladováno pod zastřešeným krytem nebo na nepropustném pevném podloží, aby se předešlo přímým ztrátám do půdy, a že se unikající přípravek musí shromažďovat pro opětovné využití nebo zneškodnění.
24tetraboritan disodnýtetraboritan disodný
č. ES: 215-540-4
Číslo CAS (bezvodý) 1330-43-4
Číslo CAS (pentahydrát) 12267-73-1
Číslo CAS (dekahydrát) 1303-96-4
990 g/kg1. září 201131. srpen 201331. srpen 20218Ministerstvo zdravotnictví, Ministerstvo životního prostředí a Ministerstvo zemědělství při hodnocení žádosti o povolení pro přípravky v souladu s § 7 odst. 1 až 4 a s přílohou vyhlášky1)hodnotí v případě, že je to pro daný přípravek relevantní, scénář expozice a populace, které mohou být vystaveny přípravku, pokud nebyly reprezentativně zastoupeny při hodnocení rizik na úrovni Společenství. Ministerstvo zdravotnictví, Ministerstvo životního prostředí a Ministerstvo zemědělství při udělení povolení pro přípravek zhodnotí rizika a dále zajistí, aby byla přijata vhodná opatření nebo stanoveny zvláštní podmínky ke zmírnění zjištěných rizik. Povolení pro přípravky lze udělit pouze tehdy, pokud žádost prokazuje, že rizika je možno snížit na přijatelnou úroveň.
Držitel povolení splní tyto podmínky:
1) Přípravky povolené pro průmyslové a/nebo odborné použití musí být používány s příslušnými osobními ochrannými prostředky, ledaže žádost o povolení přípravku prokazuje, že rizika pro průmyslové a/nebo odborné uživatele mohou být snížena na přijatelnou úroveň jinými způsoby.
2) Vzhledem k rizikům pro půdní a vodní prostředí navíc přípravky nemohou být povoleny pro ošetřování dřeva v místě jeho použití ve venkovním prostředí nebo pro dřevo, které bude vystaveno vlivům počasí, ledaže předložené údaje prokazují, že přípravek splní požadavky podle § 7 odst. 1 až 4 a podle přílohy vyhlášky1) s použitím přiměřených opatření na zmírnění rizika, bude-li to nezbytné. Zejména štítky a/nebo bezpečnostní listy přípravků povolených pro průmyslové použití uvádějí, že čerstvě ošetřené dřevo musí být po ošetření skladováno na zastřešeném a/nebo nepropustném pevném podloží, aby se předešlo přímým ztrátám do půdy, a že se unikající přípravek musí shromažďovat pro opětovné využití nebo zneškodnění.
25oktaboritan disodný tetrahydrátoktaboritan disodný tetrahydrát
č. ES: 234-541-0
Číslo CAS: 12280-03-4
975 g/kg1. září 201131. srpna 201331. srpna 20218Ministerstvo zdravotnictví, Ministerstvo životního prostředí a Ministerstvo zemědělství při hodnocení žádosti o povolení přípravku v souladu s § 7 odst. 1 až 4 a přílohou vyhlášky1) hodnotí podle potřeby u konkrétního produktu populace, které mohou být vystaveny působení produktu, a použití nebo scénáře expozice, které nebyly reprezentativně zastoupeny při hodnocení rizik na úrovni Společenství. Při udílení povolení přípravku Ministerstvo zdravotnictví, Ministerstvo životního prostředí a Ministerstvo zemědělství zhodnotí rizika a dále zajistí, aby byla přijata vhodná opatření nebo stanoveny zvláštní podmínky ke zmírnění zjištěných rizik. Povolení pro přípravky lze udělit pouze tehdy, pokud žádost prokazuje, že rizika je možno snížit na přijatelnou úroveň.
Držitel povolení splní tyto podmínky:
1) Přípravky schválené pro průmyslové a odborné použití musí být používány s příslušnými osobními ochrannými prostředky, ledaže žádost o povolení přípravku prokazuje, že rizika pro průmyslové a/nebo odborné uživatele mohou být snížena na přijatelnou úroveň jinými způsoby.
2) Vzhledem k rizikům pro půdní a vodní prostředí nemohou být přípravky povoleny pro ošetřování dřeva v místě jeho použití ve venkovním prostředí nebo pro dřevo, které bude vystaveno vlivům počasí, ledaže předložené údaje prokazují, že přípravek splní požadavky podle § 7 odst. 1 až 4 a podle přílohy vyhlášky1) s použitím přiměřených opatření na zmírnění rizika. Zejména štítky a/nebo bezpečnostní listy přípravků povolených pro průmyslové použití uvádějí, že čerstvě ošetřené dřevo musí být po ošetření skladováno pod zastřešeným krytem nebo na nepropustném pevném podloží, aby se předešlo přímým ztrátám do půdy, a že se unikající přípravek musí shromažďovat pro opětovné využití nebo zneškodnění
27DusíkDusík
č. ES: 231-783-9
Číslo CAS: 7727-37-9
999 g/kg1. září 201131. srpna 201331. srpna 202118Ministerstvo zdravotnictví, Ministerstvo životního prostředí a Ministerstvo zemědělství při hodnocení žádosti o povolení pro přípravky v souladu s § 7 odst. 1 až 4 a přílohou vyhlášky1)hodnotí v případě, že je to pro daný přípravek relevantní, populace, které mohou být vystaveny přípravku, a použití nebo scénáře expozice, jež nebyly reprezentativně zohledněny při hodnocení rizik na úrovni Společenství. Ministerstvo zdravotnictví, Ministerstvo životního prostředí a Ministerstvo zemědělství při udělení povolení přípravku zhodnotí rizika a dále zajistí, aby byla přijata vhodná opatření nebo stanoveny zvláštní podmínky ke zmírnění zjištěných rizik. Povolení pro přípravky lze udělit pouze tehdy, pokud žádost prokazuje, že rizika je možno snížit na přijatelnou úroveň.
Držitel povolení splní tyto podmínky:
1. Přípravky se smí prodávat pouze školeným odborníkům a smí být používány rovněž pouze školenými odborníky.
2. Za účelem minimalizace rizika musí být zavedeny bezpečné pracovní postupy a systémy bezpečnosti práce, včetně případné dostupnosti osobních ochranných prostředků.
28kumatetralylkumatetralyl
Číslo ES: 227-424-0
Číslo CAS: 5836-29-3
980 g/kg1. července 201130. června 201330. června 201614Vzhledem ke zjištěným rizikům pro necílová zvířata by se u účinné látky před obnovením jejího zařazení do přílohy mělo provést srovnávací hodnocení rizik v souladu s § 13 odst. 6 písm. b).
Držitel povolení splní tyto podmínky:
1. Jmenovitá koncentrace účinné látky v přípravcích jiných než sledovací prášek nepřekročí 375 mg/kg a povolí se pouze předpřipravené produkty.
2. Přípravky obsahují averzivní přísadu, popř. barvivo.
3. Prvotní, jakož i druhotná expozice člověka, necílových zvířat a životního prostředí se minimalizuje zvážením, popř. přijetím všech vhodných a dostupných opatření ke zmírnění rizik. Ta zahrnují kromě jiného omezení použití přípravku pouze odborníky, stanovení horní hranice velikosti balení a stanovení povinnosti používat pro návnady bezpečnostní krabice odolné proti násilnému otevření.
“.

Čl. II

Účinnost

Tento zákon nabývá účinnosti dnem jeho vyhlášení.


Vlček v. r.

Klaus v. r.

Fischer v. r.

Poznámky pod čarou

1) Vyhláška č. 304/2002 Sb., kterou se stanoví podrobná specifikace zásad a postup hodnocení biocidních přípravků a účinných látek.

Přesunout nahoru