Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 130/2010 Sb.Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 4/2008 Sb., kterou se stanoví druhy a podmínky použití přídatných látek a extrakčních rozpouštědel při výrobě potravin

Částka 46/2010
Platnost od 06.05.2010
Účinnost od 01.06.2010
Zrušeno k 09.11.2018 (253/2018 Sb.)
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

130

VYHLÁŠKA

ze dne 23. dubna 2010,

kterou se mění vyhláška č. 4/2008 Sb., kterou se stanoví druhy a podmínky použití přídatných látek a extrakčních rozpouštědel při výrobě potravin

Ministerstvo zdravotnictví stanoví podle § 19 odst. 1 písm. a) zákona č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění zákona č. 306/2000 Sb., zákona č. 146/2002 Sb., zákona č. 316/2004 Sb. a zákona č. 120/2008 Sb.:


Čl. I

Vyhláška č. 4/2008 Sb., kterou se stanoví druhy a podmínky použití přídatných látek a extrakčních rozpouštědel při výrobě potravin, se mění takto:

1. Poznámky pod čarou č. 1 a 2 znějí:

1) Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/32/ES ze dne 23. dubna 2009 o sbližování právních předpisů členských států týkajících se extrakčních rozpouštědel používaných při výrobě potravin a složek potravin.
Směrnice Komise 2009/163/EU ze dne 22. prosince 2009, kterou se mění směrnice Evropského parlamentu a Rady 94/35/ES o náhradních sladidlech pro použití v potravinách, pokud jde o neotam.

2) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1333/2008 ze dne 16. prosince 2008 o potravinářských přídatných látkách.
Nařízení Komise (ES) č. 1607/2000 ze dne 24. července 2000, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Komise (ES) 1493/1999 o společné organizaci trhu s vínem, zejména k hlavě o jakostním vínu stanovených pěstitelských oblastí.
Nařízení Komise (ES) č. 1622/2000 ze dne 24. července 2000, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Komise (ES) 1493/1999 o společné organizaci trhu s vínem a zavádí se kodex Společenství pro enologické postupy a ošetření.
Nařízení Komise (ES) č. 1623/2000 ze dne 25. července 2000, kterým se stanoví prováděcí pravidlo k nařízení Komise (ES) 1493/1999 o společné organizaci trhu s vínem, jež se týkají mechanismů trhu.
Nařízení Rady (ES) č. 2826/2000 ze dne 19. prosince 2000 o informacích a propagačních opatřeních pro zemědělské produkty na vnitřním trhu.
Nařízení Rady (ES) č. 1037/2001 ze dne 22. května 2001, kterým se povoluje nabízení nebo dodávání některých dovážených vín, u nichž mohlo být použito enologických postupů nestanovených v nařízení Komise (ES) 1493/1999 k přímé lidské spotřebě.
Nařízení Rady (ES) č. 2585/2001 ze dne 19. prosince 2001, kterým se mění nařízení Komise (ES) 1493/1999 o společné organizaci trhu s vínem.
Nařízení Rady (ES) č. 527/2003 ze dne 17. března 2003, kterým se povoluje nabízení nebo dodávání některých vín z Argentiny u nichž mohlo být použito enologických postupů nestanovených v nařízení Komise (ES) 1493/1999, k přímé lidské spotřebě.
Rozhodnutí Komise 2004/374/ES ze dne 13. dubna 2004, kterými se pozastavuje uvádění na trh a dovoz želé cukrovinek ve tvaru minipohárků obsahující potravinářské přídatné látky E 400, E 401, E 402, E 403, E 404, E 405, E 406, E 407, E 407a, E 410, E 412, E 413, E 414, E 415, E 417 nebo E 418.
Nařízení Komise (ES) č. 884/2007 ze dne 26. července 2007 o mimořádných opatřeních, kterými se pozastavuje používání barviva E 128 červeň 2G jako potravinového barviva.“.

2. § 3 se zrušuje.

3. V § 4 se odstavce 3, 4, 6 a 7 zrušují.

Dosavadní odstavec 5 se označuje jako odstavec 3.

4. § 5 se zrušuje.

5. V § 6 se odstavce 2 a 4 zrušují.

Dosavadní odstavec 3 se označuje jako odstavec 2 a dosavadní odstavce 5 a 6 se označují jako odstavce 3 a 4.

6. V § 7 se odstavce 2 až 5 zrušují a zároveň se zrušuje označení odstavce 1.

7. V příloze č. 1 v poznámce se slovo „Barviva“ nahrazuje slovem „Látky“ a slovo „Barvivo“ se nahrazuje slovem „Látka“.

8. V příloze č. 3 se položka „Jatečně opracované tělo jatečních zvířat a jatečně opracované tělo drůbeže, celé nebo dělené (pouze k ošetření povrchu)“ zrušuje a název položky „Chléb (všechny druhy připravené výhradně z mouky, vody, soli, droždí nebo kvásku a soli)“ se nahrazuje názvem „Chléb připravený pouze z pšeničné mouky, vody, droždí nebo kvásku a soli“.

9. Příloha č. 5 včetně nadpisu zní:

„Příloha č. 5 k vyhlášce č. 4/2008 Sb.

Seznam sladidel povolených při výrobě potravin a skupin potravin a podmínky jejich použití

Číslo ESladidloPotravina nebo skupina potravinNPM mg.l-1 resp. mg.kg-1
E 420Sorbitol
(i) sorbitol
deserty* na bázi vody se sníženou energetickou hodnotou nebo bez přidaného cukruNM
E 421
E 953
4965


E 966
E 967
E 968
(ii) sorbitol sirup Mannitol
Isomalt
Maltitol
(i) maltitol
(ii) maltitol sirup
Laktitol
Xylitol
Erytritol
deserty na bázi mléka a mléčných přípravků se sníženou energetickou hodnotou nebo bez přidaného cukruNM
deserty na bázi ovoce a zeleniny se sníženou energetickou hodnotou nebo bez přidaného cukruNM
deserty na bázi vajec se sníženou energetickou hodnotou nebo bez přidaného cukruNM
deserty na bázi obilovin se sníženou energetickou hodnotou nebo bez přidaného cukruNM
deserty na bázi tuku se sníženou energetickou hodnotou nebo bez přidaného cukruNM
obilné snídaně a podobné výrobky na bázi obilovin se sníženou energetickou hodnotou nebo bez přidaného cukruNM
mražené krémy a zmrzliny se sníženou energetickou hodnotou nebo bez přidaného cukruNM
džemy, rosoly, marmelády se sníženou energetickou hodnotou nebo bez přidaného cukru a kandované ovoceNM
ovocné přípravky se sníženým obsahem cukru kromě těch, které jsou určeny pro výrobu nealkoholických nápojů na bázi ovocné šťávyNM
cukrovinky bez přidaného cukruNM
cukrovinky na bázi sušeného ovoce se sníženou energetickou hodnotou nebo bez přidaného cukruNM
cukrovinky na bázi škrobu se sníženou energetickou hodnotou nebo bez přidaného cukruNM
cukrovinky na bázi kakaa se sníženou energetickou hodnotou nebo bez přidaného cukruNM
pomazánky na bázi kakaa, mléka, sušeného ovoce nebo tuku se sníženou energetickou hodnotou nebo bez přidaného cukruNM
žvýkačka bez přidaného cukruNM
studené omáčkyNM
hořčiceNM
jemné a trvanlivé pečivo, cukrářské výrobky se sníženou energetickou hodnotou nebo bez přidaného cukruNM
doplňky stravy stanovené vyhláškou č. 225/2008 Sb. v pevné forměNM
stolní sladidlaNM
E 950Acesulfam Kochucené nealko nápoje se sníženou energetickou hodnotou nebo bez přidaného cukru a nápojové koncentráty pro přípravu těchto nápojů (po naředění podle návodu výrobce)350
nápoje na bázi mléka a mléčných přípravků a nápoje na bázi ovocné šťávy se sníženou energetickou hodnotou nebo bez přidaného cukru a nápojové koncentráty pro přípravu těchto nápojů (po naředění podle návodu výrobce)350
nealkoholické pivo350
deserty na bázi vody se sníženou energetickou hodnotou nebo bez přidaného cukru350
deserty na bázi mléka a mléčných přípravků se sníženou energetickou hodnotou nebo bez přidaného cukru350
deserty na bázi ovoce a zeleniny se sníženou energetickou hodnotou nebo bez přidaného cukru350
deserty na bázi vajec se sníženým obsahem energetické hodnoty nebo bez přidaného cukru350
deserty na bázi obilovin se sníženou energetickou hodnotou nebo bez přidaného cukru350
deserty na bázi tuku se sníženou energetickou hodnotou nebo bez přidaného cukru350
ochucené snacky** na bázi škrobu a ořechů350
mražené krémy a zmrzliny se sníženou energetickou hodnotou nebo bez přidaného cukru800
kompoty se sníženou energetickou hodnotou, kompoty bez přidaného cukru350
ovocné a zeleninové přípravky se sníženou energetickou hodnotou350
džemy, rosoly a marmelády se sníženou energetickou hodnotou1000
ovoce a zelenina v sladkokyselém nálevu200
cukrovinky bez přidaného cukru500
cukrovinky na bázi kakaa, nebo sušeného ovoce se sníženou energetickou hodnotou nebo bez přidaného cukru500
cukrovinky na bázi škrobu se sníženou energetickou hodnotou nebo bez přidaného cukru1000
pomazánky na bázi kakaa, mléka, sušeného ovoce nebo tuku se sníženou energetickou hodnotou1000
žvýkačka bez přidaného cukru2000
cider a perry350
tmavé pivo typu „oud bruin“,
pivo s obsahem alkoholu do 1,2 % (V/V),
pivo s titrační kyselostí vyšší než 30 mekv. NaOH.l-1
pivo s koncentrací původní mladiny nižší než 6 % (m/m),
pivo „Biere de table/Tafelbier /Table beer“ kromě piva „Obergäriges Einfachbier“
350
studené omáčky350
hořčice350
sladkokyselé konzervy a polokonzervy a marinády z ryb, korýšů a měkkýšů200
obilné snídaně s obsahem vlákniny vyšším než 15 % a obsahující nejméně 20 % otrub, se sníženou energetickou hodnotou nebo bez přidaného cukru1200
polévky se sníženou energetickou hodnotou110
cukrovinky pro osvěžení dechu bez přidaného cukru2500
pivo se sníženou energetickou hodnotou25
nápoje sestávající ze směsi nealkoholického nápoje a piva, cidru, perry, lihoviny nebo vína350
alkoholické nápoje obsahující méně než 15 % (V/V) alkoholu350
kornouty a oplatky k mraženým krémům bez přidaného cukru2000
cukrovinky ve formě tablet a dražé se sníženým obsahem energetické hodnoty500
jemné a trvanlivé pečivo, cukrářské výrobky pro speciální výživové účely1000
dietní potraviny pro zvláštní lékařské účely stanovené vyhláškou č. 54/2004 Sb.450
potraviny pro nízkoenergetickou výživu určené ke snižování tělesné hmotnosti stanovené vyhláškou č. 54/2004 Sb.450
doplňky stravy stanovené vyhláškou č. 225/2008 Sb. v tekuté formě350
doplňky stravy stanovené vyhláškou č. 225/2008 Sb. v pevné formě500
doplňky stravy na bázi vitaminů nebo minerálních látek stanovené vyhláškou Č. 225/2008 Sb. ve formě sirupů nebo žvýkacích tablet2000
stolní sladidlaNM
Feinkostsalat350
Essoblaten2000
E 951Aspartamochucené nealko nápoje se sníženou energetickou hodnotou nebo bez přidaného cukru a nápojové koncentráty pro přípravu těchto nápojů (po naředění podle návodu výrobce)600
nápoje na bázi mléka a mléčných přípravků a nápoje na bázi ovocné šťávy se sníženou energetickou hodnotou nebo bez přidaného cukru a nápojové koncentráty pro přípravu těchto nápojů (po naředění podle návodu výrobce)600
nealkoholické pivo600
deserty na bázi vody se sníženou energetickou hodnotou nebo bez přidaného cukru1000
deserty na bázi mléka a mléčných přípravků se sníženou energetickou hodnotou nebo bez přidaného cukru1000
deserty na bázi ovoce a zeleniny se sníženou energetickou hodnotou nebo bez přidaného cukru1000
deserty na bázi vajec se sníženou energetickou hodnotou nebo bez přidaného cukru1000
deserty na bázi obilovin se sníženou energetickou hodnotou nebo bez přidaného cukru1000
deserty na bázi tuku se sníženou energetickou hodnotou nebo bez přidaného cukru1000
ochucené snacky na bázi škrobu a ořechů500
mražené krémy a zmrzliny se sníženou energetickou hodnotou nebo bez přidaného cukru800
kompoty se sníženou energetickou hodnotou, kompoty bez přidaného cukru1000
džemy, rosoly a marmelády se sníženou energetickou hodnotou1000
ovocné a zeleninové přípravky se sníženou energetickou hodnotou1000
ovoce a zelenina v sladkokyselém nálevu300
cukrovinky bez přidaného cukru1000
cukrovinky na bázi kakaa, nebo sušeného ovoce, ořechů se sníženou energetickou hodnotou nebo bez přidaného cukru2000
cukrovinky na bázi škrobu se sníženou energetickou hodnotou nebo bez přidaného cukru2000
pomazánky na bázi kakaa, mléka, sušeného ovoce, nebo tuku se sníženou energetickou hodnotou1000
žvýkačka bez přidaného cukru5500
cider a perry600
tmavé pivo typu „oud bruin“
pivo s obsahem alkoholu do 1,2 % (V/V),
pivo s titrační kyselostí vyšší než 30 mekv. NaOH.l-1,
pivo s koncentrací původní mladiny nižší než 6 % (m/m),
pivo „Biere de table/Tafelbier/Table beer“ kromě „Obergäriges Einfachbier“
600
studené omáčky350
hořčice350
sladkokyselé konzervy a polokonzervy a marinády z ryb, korýšů a měkkýšů300
obilné snídaně s obsahem vlákniny vyšším než 15 % a obsahující nejméně 20 % otrub se sníženou energetickou hodnotou nebo bez přidaného cukru1000
polévky se sníženou energetickou hodnotou110
cukrovinky pro osvěžení dechu bez přidaného cukru6000
pastilky pro osvěžení dechu s výraznou příchutí, bez přidaného cukru2000
pivo se sníženou energetickou hodnotou25
nápoje sestávající ze směsi nealkoholického nápoje a piva, cidru, perry, lihoviny nebo vína600
alkoholické nápoje obsahující méně než 15 % (V/V) alkoholu600
jemné a trvanlivé pečivo, cukrářské výrobky pro speciální výživové účely1700
dietní potraviny pro zvláštní lékařské účely stanovené vyhláškou č. 54/2004 Sb.1000
potraviny pro nízkoenergetickou výživu určené ke snižování tělesné hmotnosti stanovené vyhláškou č. 54/2004 Sb.800
doplňky stravy stanovené vyhláškou č. 225/2008 Sb. v tekuté formě600
doplňky stravy stanovené vyhláškou č. 225/2008 Sb. v pevné formě2000
doplňky stravy na bázi vitaminů nebo minerálních látek stanovené vyhláškou č. 225/2008 Sb. ve formě sirupů nebo žvýkacích tablet5500
stolní sladidlaNM
Feinkostsalat350
Essoblaten1000
E 952Kyselina cyklamová a její sodná a vápenatá sůl, počítáno jako volná kyselinaochucené nealko nápoje se sníženou energetickou hodnotou nebo bez přidaného cukru a nápojové koncentráty pro přípravu těchto nápojů (po naředění podle návodu výrobce)250
nápoje na bázi mléka a mléčných přípravků nebo nápoje na bázi ovocné šťávy se sníženou energetickou hodnotou nebo bez přidaného cukru a nápojové koncentráty pro přípravu těchto nápojů (po naředění podle návodu výrobce)250
deserty na bázi vody se sníženou energetickou hodnotou nebo bez přidaného cukru250
deserty na bázi mléka a mléčných přípravků se sníženou energetickou hodnotou nebo bez přidaného cukru250
deserty na bázi ovoce a zeleniny se sníženou energetickou hodnotou nebo bez přidaného cukru250
deserty na bázi vajec se sníženou energetickou hodnotou nebo bez přidaného cukru250
deserty na bázi obilovin se sníženou energetickou hodnotou nebo bez přidaného cukru250
deserty na bázi tuku se sníženou energetickou hodnotou nebo bez přidaného cukru250
pomazánky na bázi kakaa, mléka, sušeného ovoce nebo tuku se sníženou energetickou hodnotou nebo bez přidaného cukru500
ovocné kompoty se sníženou energetickou hodnotou nebo bez přidaného cukru1000
džemy, rosoly a marmelády se sníženou energetickou hodnotou1000
ovocné a zeleninové přípravky se sníženou energetickou hodnotou250
nápoje sestávající ze směsi nealkoholického nápoje a piva, cidru, perry, lihoviny250
jemné a trvanlivé pečivo a cukrářské výrobky určené pro speciální výživové účely1600
dietní potraviny pro zvláštní lékařské účely stanovené vyhláškou č. 54/2004 Sb.400
potraviny pro nízkoenergetickou výživu určené ke snižování tělesné hmotnosti stanovené vyhláškou č. 54/2004 Sb.400
doplňky stravy stanovené vyhláškou č. 225/2008 Sb. v tekuté formě400
doplňky stravy stanovené vyhláškou č. 225/2008 Sb. v pevné formě500
doplňky stravy na bázi vitaminů nebo minerálních látek stanovené vyhláškou č. 225/2008 Sb. ve formě sirupů nebo žvýkacích tablet1250
stolní sladidlaNM
E 954Sacharin a jeho sodná, draselná a vápenatá sůl, počítáno jako volný imidochucené nealko nápoje se sníženou energetickou hodnotou nebo bez přidaného cukru a nápojové koncentráty pro přípravu těchto nápojů (po naředění podle návodu výrobce)80
nápoje na bázi mléka a mléčných přípravků a nápoje na bázi ovocné šťávy se sníženou energetickou hodnotou nebo bez přidaného cukru a nápojové koncentráty pro přípravu těchto nápojů (po naředění podle návodu výrobce)80
nealkoholické pivo80
deserty na bázi vody se sníženou energetickou hodnotou nebo bez přidaného cukru100
deserty na bázi mléka a mléčných přípravků se sníženou energetickou hodnotou nebo bez přidaného cukru100
deserty na bázi ovoce a zeleniny se sníženou energetickou hodnotou nebo bez přidaného cukru100
deserty na bázi vajec se sníženou energetickou hodnotou nebo bez přidaného cukru100
deserty na bázi obilovin se sníženou energetickou hodnotou nebo bez přidaného cukru100
deserty na bázi tuku se sníženou energetickou hodnotou nebo bez přidaného cukru100
ochucené snacky na bázi škrobů a ořechů100
mražené krémy a zmrzliny se sníženou energetickou hodnotou nebo bez přidaného cukru100
kompoty se sníženou energetickou hodnotou nebo bez přidaného cukru200
džemy, rosoly a marmelády se sníženou energetickou hodnotou200
ovocné a zeleninové přípravky se sníženou energetickou hodnotou nebo bez přidaného cukru200
ovoce a zelenina v sladkokyselém nálevu160
cukrovinky bez přidaného cukru500
cukrovinky na bázi kakaa, nebo sušeného ovoce se sníženou energetickou hodnotou nebo bez přidaného cukru500
cukrovinky na bázi škrobu se sníženou energetickou hodnotou nebo bez přidaného cukru300
cukrovinky pro osvěžení dechu bez přidaného cukru3000
oplatky800
pomazánky na bázi kakaa, mléka, sušeného ovoce nebo tuku se sníženou energetickou hodnotou nebo bez přidaného cukru200
žvýkačka bez přidaného cukru1200
cider a perry80
tmavé pivo typu „oud bruin“
pivo s obsahem alkoholu do 1,2 % (V/V),
pivo s titrační kyselostí vyšší než 30 mekv. NaOH.l-1,
pivo s koncentrací původní mladiny nižší než 6 % (m/m),
pivo „Biere de table/Tafelbier /Table beer“, kromě piva „Obergäriges Einfachbier“
80
studené omáčky160
hořčice320
sladkokyselé konzervy a polokonzervy a marinády z ryb, korýšů a měkkýšů160
obilné snídaně s obsahem vlákniny vyšším než 15 % a obsahující nejméně 20 % otrub, se sníženou energetickou hodnotou nebo bez přidaného cukru100
polévky se sníženou energetickou hodnotou110
nápoje sestávající ze směsi nealkoholického nápoje a piva, cidru, perry, lihoviny nebo vína80
alkoholické nápoje obsahující méně než 15 % obj. alkoholu80
kornouty a oplatky k mraženým krémům bez přidaného cukru800
jemné a trvanlivé pečivo a cukrářské výrobky pro speciální výživové účely170
dietní potraviny pro zvláštní lékařské účely stanovené vyhláškou č. 54/2004 Sb.200
potraviny pro nízkoenergetickou výživu určené ke snižování tělesné hmotnosti stanovené vyhláškou č. 54/2004 Sb.240
doplňky stravy stanovené vyhláškou č. 225/2008 Sb. v tekuté formě80
doplňky stravy stanovené vyhláškou č. 225/2008 Sb. v pevné formě500
doplňky stravy na bázi vitaminů nebo minerálních látek stanovené vyhláškou č. 225/2008 Sb. ve formě sirupů nebo žvýkacích tablet1200
stolní sladidlaNM
„Gaseosa“, nealkoholický nápoj na bázi vody s přidaným oxidem uhličitým, náhradními sladidly a látkami určenými k aromatizaci100
Essoblaten800
Feinkostsalat160
E 955Sukralosaochucené nealko nápoje na bázi vody se sníženou energetickou hodnotou nebo bez přidaného cukru300
nápoje na bázi mléka a mléčných přípravků a nápoje na bázi ovocné šťávy se sníženou energetickou hodnotou nebo bez přidaného cukru300
deserty na bázi vody se sníženou energetickou hodnotou nebo bez přidaného cukru, ochucené400
deserty na bázi mléka a mléčných přípravků se sníženou energetickou hodnotou nebo bez přidaného cukru400
deserty na bázi ovoce a zeleniny se sníženou energetickou hodnotou nebo bez přidaného cukru400
deserty na bázi vajec se sníženou energetickou hodnotou nebo bez přidaného cukru400
dezerty na bázi obilovin se sníženou energetickou hodnotou nebo bez přidaného cukru400
deserty na bázi tuku se sníženou energetickou hodnotou nebo bez přidaného cukru400
Snacky: hotové výrobky s různou příchutí, ochucené, balené, suché výrobky na bázi škrobu a ořechy s polevou200
cukrovinky bez přidaného cukru1000
cukrovinky na bázi kakaa nebo sušeného ovoce se sníženou energetickou hodnotou nebo bez přidaného cukru800
cukrovinky na bázi škrobu se sníženou energetickou hodnotou nebo bez přidaného cukru1000
kornouty a oplatky k mraženým krémům bez přidaného cukru800
pomazánky na bázi kakaa, mléka, sušeného ovoce nebo tuku se sníženou energetickou hodnotou nebo bez přidaného cukru400
obilné snídaně s obsahem vlákniny vyšším než 15% a obsahující nejméně 20% otrub se sníženou energetickou hodnotou nebo bez přidaného cukru400
cukrovinky pro osvěžení dechu se sníženou energetickou hodnotou nebo bez přidaného cukru2400
pastilky pro osvěžení dechu s výraznou příchutí bez přidaného cukru1000
žvýkačka bez přidaného cukru3000
cukrovinky ve formě tablet a dražé se sníženým obsahem energetické hodnoty200
cider a perry50
nápoje obsahující směs nealko nápoje a piva, cideru, perry, lihoviny nebo vína250
alkoholické nápoje obsahující méně než 15 % obj. alkoholu250
tmavé pivo typu „oud bruin“,
nealkoholické pivo nebo s obsahem alkoholu do 1,2 % obj.
pivo s titrační kyselostí vyšší než 30 mekv. NaOH,
pivo s obsahem původní mladiny do 6 %, pivo „Biere de table/Tafelbier/Table beer“ kromě piva „Obergäriges Einfachbier“
250
pivo se sníženou energetickou hodnotou10
mražené krémy a zmrzliny se sníženou energetickou hodnotou nebo bez přidaného cukru320
kompoty v plechových nebo skleněných obalech se sníženou energetickou hodnotou nebo bez přidaného cukru400
džemy, rosoly a marmelády se sníženou energetickou hodnotou400
ovocné a zeleninové přípravky se sníženou energetickou hodnotou400
ovoce a zelenina v sladkokyselém nálevu180
sladkokyselé konzervy a polokonzervy a marinády z ryb, korýšů a měkkýšů120
polévky se sníženou energetickou hodnotou45
studené omáčky450
hořčice140
jemné pečivo se sníženou energetickou hodnotou nebo bez přidaného cukru700
dietní potraviny pro zvláštní lékařské účely stanovené vyhláškou č. 54/2004 Sb.400
potraviny pro nízkoenergetickou výživu určené ke snižování tělesné hmotnosti stanovené vyhláškou č. 54/2004 Sb.320
doplňky stravy stanovené vyhláškou č. 225/2008 Sb. v tekuté formě240
doplňky stravy stanovené vyhláškou č. 225/2008 Sb. v pevné formě800
doplňky stravy na bázi vitaminů nebo minerálních látek stanovené vyhláškou Č. 225/2008 Sb. ve formě sirupu nebo žvýkacích tablet2400
stolní sladidlaNM
Feinkostsalat140
Essoblaten800
E 957Thaumatincukrovinky bez přidaného cukru50
cukrovinky na bázi kakaa nebo sušeného ovoce se sníženou energetickou hodnotou nebo bez přidaného cukru50
žvýkačka bez přidaného cukru50
mražené krémy a zmrzliny se sníženou energetickou hodnotou nebo bez přidaného cukru50
doplňky stravy na bázi vitaminů nebo minerálních látek stanovené vyhláškou č. 225/2008 Sb. ve formě sirupů nebo žvýkacích tablet400
E 959Neohesperidin DCochucené nealko nápoje se sníženou energetickou hodnotou nebo bez přidaného cukru a nápojové koncentráty pro přípravu těchto nápojů (po naředění podle návodu výrobce)30
nápoje na bázi mléka a mléčných přípravků se sníženou energetickou hodnotou nebo bez přidaného cukru a nápojové koncentráty pro přípravu těchto nápojů (po naředění podle návodu výrobce)50
nápoje na bázi ovocné šťávy se sníženou energetickou hodnotou nebo bez přidaného cukru a nápojové koncentráty pro přípravu těchto nápojů (po naředění podle návodu výrobce)30
nealkoholické pivo10
deserty na bázi vody se sníženou energetickou hodnotou nebo bez přidaného cukru50
deserty na bázi mléka a mléčných přípravků se sníženou energetickou hodnotou nebo bez přidaného cukru50
deserty na bázi ovoce a zeleniny se sníženou energetickou hodnotou nebo bez přidaného cukru50
deserty na bázi vajec se sníženou energetickou hodnotou nebo bez přidaného cukru50
deserty na bázi obilovin se sníženou energetickou hodnotou nebo bez přidaného cukru50
deserty na bázi tuku se sníženou energetickou hodnotou nebo bez přidaného cukru50
mražené krémy a zmrzliny se sníženou energetickou hodnotou nebo bez přidaného cukru50
kompoty se sníženou energetickou hodnotou nebo bez přidaného cukru50
džemy, rosoly a marmelády se sníženou energetickou hodnotou50
ovocné a zeleninové přípravky se sníženou energetickou hodnotou50
cukrovinky bez přidaného cukru100
cukrovinky na bázi kakaa, nebo sušeného ovoce se sníženou energetickou hodnotou nebo bez přidaného cukru100
cukrovinky na bázi škrobu se sníženou energetickou hodnotou nebo bez přidaného cukru150
cukrovinky pro osvěžení dechu bez přidaného cukru400
pomazánky na bázi kakaa, mléka, sušeného ovoce nebo tuku se sníženou energetickou hodnotou nebo bez přidaného cukru50
žvýkačka bez přidaného cukru400
cider a perry20
tmavé pivo typu „oud bruin“
pivo s obsahem alkoholu do 1,2 % obj.,
pivo s titrační kyselostí vyšší než 30 mekv. NaOH.l-1,
pivo s koncentrací původní mladiny nižší než 6 % (m/m),
pivo „Biere de table/Tafelbier/Table beer“, kromě piva „Obergäriges Einfachbier“
10
sladkokyselé konzervy a polokonzervy a marinády z ryb, korýšů a měkkýšů30
studené omáčky50
hořčice50
ovoce a zelenina ve sladkokyselém nálevu100
obilné snídaně s obsahem vlákniny vyšším než 15 % a obsahující nejméně 20 % otrub, se sníženou energetickou hodnotou nebo bez přidaného cukru50
polévky se sníženou energetickou hodnotou50
nápoje sestávající ze směsi nealkoholického nápoje a piva, cidru, perry, lihoviny nebo vína30
alkoholické nápoje obsahující méně než 15 % obj. alkoholu30
kornouty a oplatky k mraženým krémům bez přidaného cukru50
pivo se sníženou energetickou hodnotou10
snacky ochucené balené suché výrobky na bázi škrobu a ořechů s polevou50
jemné a trvanlivé pečivo a cukrářské výrobky pro zvláštní výživové účely150
dietní potraviny pro zvláštní lékařské účely stanovené vyhláškou č. 54/2004 Sb.100
potraviny pro nízkoenergetickou výživu určené ke snižování tělesné hmotnosti stanovené vyhláškou č. 54/2004 Sb.100
doplňky stravy stanovené vyhláškou č. 225/2008 Sb. v tekuté formě50
doplňky stravy stanovené vyhláškou č. 225/2008 Sb. v pevné formě100
doplňky stravy na bázi vitaminů nebo minerálních látek stanovené vyhláškou Č. 225/2008 Sb. ve formě sirupů nebo žvýkacích tablet400
stolní sladidlaNM
Feinkostsalat50
E 961Neotamochucené nápoje na bázi vody se sníženou energetickou hodnotou nebo bez přidaného cukru20
nápoje na bázi mléka a mléčných výrobků nebo nápoje na bázi ovocné šťávy se sníženou energetickou hodnotou nebo bez přidaného cukru20
ochucené dezerty na bázi vody se sníženou energetickou hodnotou nebo bez přidaného cukru32
přípravky na bázi mléka a mléčných výrobků se sníženou energetickou hodnotou nebo bez přidaného cukru32
dezerty na bázi ovoce a zeleniny se sníženou energetickou hodnotou nebo bez přidaného cukru32
dezerty na bázi vajec se sníženou energetickou hodnotou nebo bez přidaného cukru32
dezerty na bázi obilovin se níženým obsahem energie nebo bez přidaného cukru32
dezerty ba bázi tuku se sníženou energetickou hodnotou nebo bez přidaného cukru32
snacky ochucené balené suché výrobky na bázi škrobu a ořechů s polevou18
cukrovinky bez přidaného cukru32
cukrovinky na bázi kakaa nebo sušeného ovoce se sníženou energetickou hodnotou nebo bez přidaného cukru65
cukrovinky na bázi škrobu se sníženou energetickou hodnotou nebo bez přidaného cukru65
kornouty a oplatky ke zmrzlině, bez přidaného cukru60
Essoblaten60
pomazánky na bázi kakaa, mléka, sušeného ovoce nebo tuku se sníženou energetickou hodnotou nebo bez přidaného cukru32
obilné snídaně s obsahem vlákniny vyšším než 15% a s obsahem otrub nejméně 20% se sníženou energetickou hodnotou nebo bez přidaného cukru32
cukrovinky pro osvěžení dechu, bez přidaného cukru200
pastilky pro osvěžení dechu s výraznou příchutí, bez přidaného cukru65
žvýkačka bez přidaného cukru250
cukrovinky ve formě tablet se sníženou energetickou hodnotou15
cider a perry20
nápoje sestávající ze směsi nealkoholického nápoje a piva, cidru, perry, lihoviny nebo vína20
alkoholické nápoje obsahující méně než 15% obj. alkoholu20
nealkoholické pivo nebo pivo s obsahem alkoholu do 1,2% obj.20
tmavé pivo typu „oud bruin“
pivo s obsahem alkoholu do 1,2 % obj.,
pivo s titrační kyselostí vyšší než 30 mekv. NaOH.l-1,
pivo s koncentrací původní mladiny nižší než 6 % (m/m),
pivo „Biere de table/Tafelbier/Table beer“, kromě piva „Obergäriges Einfachbier“
20
pivo se sníženou energetickou hodnotou1
zmrzliny se sníženou energetickou hodnotou nebo bez přidaného cukru26
ovocné kompoty se sníženou energetickou hodnotou nebo bez přidaného cukru32
džemy, rosoly a marmelády se sníženou energetickou hodnotou32
ovocné a zeleninové přípravky se sníženou energetickou hodnotou32
ovoce a zeleniny ve sladkokyselém nálevu10
Feinkostsalat12
sladkokyselé konzervy nebo polokonzervy z ryb a marinády z ryb, korýšů nebo měkkýšů10
polévky se sníženou energetickou hodnotou5
omáčky12
hořčice12
jemné pečivo určené ke zvláštní výživě55
potraviny určené pro nízkoenergetickou výživu ke snižování hmotnosti stanovené vyhláškou č. 54/2004 Sb.26
dietní potraviny pro zvláštní lékařské účely stanovené vyhláškou č. 54/2004 Sb.32
doplňky stravy stanovené vyhláškou č. 225/2008 Sb. v tekuté formě20
doplňky stravy stanovené vyhláškou č. 225/2008 Sb. v pevné formě60
doplňky stravy stanovené vyhláškou č. 225/2008 Sb. na bázi vitaminů anebo minerálních látek a dodávané ve formě sirupu nebo žvýkacích tablet185
stolní sladidlaPodle pravidel správné výrobní praxe
E 962Sůl aspartamu - acesulfamuochucené nealko nápoje na bázi vody, se sníženou energetickou hodnotou nebo bez přidaného cukru350 a)
nápoje na bázi mléka a mléčných přípravků a nápoje na bázi ovocné šťávy se sníženou energetickou hodnotou nebo bez přidaného cukru350 a)
deserty na bázi vody se sníženou energetickou hodnotou nebo bez přidaného cukru, ochucené350 a)
deserty na bázi mléka a mléčných přípravků se sníženou energetickou hodnotou nebo bez přidaného cukru350 a)
deserty na bázi ovoce a zeleniny se sníženou energetickou hodnotou nebo bez přidaného cukru350 a)
deserty na bázi vajec se sníženou energetickou hodnotou nebo bez přidaného cukru350 a)
dezerty na bázi obilovin se sníženou energetickou hodnotou nebo bez přidaného cukru350 a)
deserty na bázi tuku se sníženou energetickou hodnotou nebo bez přidaného cukru350 a)
snacky: hotové výrobky s různou příchutí, ochucené, balené, suché výrobky na bázi škrobu a ořechy s polevou500 b)
cukrovinky bez přidaného cukru500 a)
cukrovinky na bázi kakaa nebo sušeného ovoce se sníženou energetickou hodnotou nebo bez přidaného cukru500 a)
cukrovinky na bázi škrobu se sníženou energetickou hodnotou nebo bez přidaného cukru1000 a)
pomazánky na bázi kakaa, mléka, sušeného ovoce nebo tuku se sníženou energetickou hodnotou nebo bez přidaného cukru1000 b)
obilné snídaně s obsahem vlákniny vyšším než 15% a obsahující nejméně 20 % otrub se sníženou energetickou hodnotou nebo bez přidaného cukru1000 b)
cukrovinky pro osvěžení dechu se sníženou energetickou hodnotou nebo bez přidaného cukru2500 a)
žvýkačka bez přidaného cukru2000 a)
cider a perry350 a)
nápoje obsahující směs nealko nápoje a piva, cideru, perry, lihoviny nebo vína350 a)
alkoholické nápoje obsahující méně než 15 % (V/V) alkoholu350 a)
tmavé pivo typu „oud bruin“
nealkoholické pivo nebo s obsahem alkoholu do 1,2% (V/V),
pivo s titrační kyselostí vyšší než 30 mekv. NaOH,
pivo s obsahem původní mladiny do 6 %,
pivo „Biere de table/Tafelbier/Table beer“ kromě piva „Obergäriges Einfachbier“
350 a)
pivo se sníženým obsahem energie25 b)
mražené krémy a zmrzliny se sníženou energetickou hodnotou nebo bez přidaného cukru800 b)
kompoty v plechových nebo skleněných obalech se sníženou energetickou hodnotou nebo bez přidaného cukru350 a)
džemy, rosoly a marmelády se sníženou energetickou hodnotou1000 b)
ovocné a zeleninové přípravky se sníženou energetickou hodnotou350 a)
ovoce a zelenina v sladkokyselém nálevu200 a)
sladkokyselé konzervy a polokonzervy a marinády z ryb, korýšů a měkkýšů200 a)
polévky se sníženou energetickou hodnotou110 b)
studené omáčky350 b)
hořčice350 b)
jemné pečivo se sníženou energetickou hodnotou nebo bez přidaného cukru1000 a)
dietní potraviny pro zvláštní lékařské účely stanovené vyhláškou č. 54/2004 Sb.450 a)
potraviny pro nízkoenergetickou výživu určené ke snižování tělesné hmotnosti stanovené vyhláškou č. 54/2004 Sb.450 a)
doplňky stravy stanovené vyhláškou č. 225/2008 Sb. v tekuté formě350 a)
doplňky stravy stanovené vyhláškou č. 225/2008 Sb. v pevné formě500 a)
doplňky stravy na bázi vitaminů nebo minerálních látek stanovené vyhláškou č. 225/2008 Sb. ve formě sirupu nebo žvýkacích tablet2000 a)
Feinkostsalat350 b)
Essoblaten1000 b)

Poznámka:

* Pro účely této vyhlášky se deserty rozumí drobné potravinářské výrobky sladké chuti určené ke konzumaci po hlavním jídle (cukrářské výrobky, mražené krémy, pudinky apod.).

** Pro účely této vyhlášky se snacky rozumí drobné potravinářské výrobky obvykle na bázi obilovin nebo brambor určené zejména ke konzumaci mezi hlavními jídly (většinou slané chuti).

a), b) Nejvyšší povolená množství (NPM) pro sůl aspartamu-acesulfamu jsou odvozena od množství, která jsou povolena pro její složky aspartam (E 951) a acesulfam (E 950). Maximální hodnoty NPM pro aspartam a acesulfam nesmí být překročeny při použití soli aspartamu - acesulfamu ať již samotné nebo v kombinaci s jednotlivými sladidly E 950 nebo E 951. Limity v tomto sloupci jsou vyjádřeny buď jako a) ekvivalenty acesulfamu K nebo jako b) ekvivalenty aspartamu“.

10. Do přílohy č. 6 tabulky č. 2 se na konci položky „džemy, rosoly, marmelády a obdobné výrobky z ovoce se sníženým obsahem energie nebo bez přidaného cukru a ostatní obdobné výrobky na bázi ovoce“ doplňují slova „a Mermeladas“.


Čl. II

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. června 2010.


Ministryně:

Jurásková v. r.

Přesunout nahoru