Přejít na PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 115/2010 Sb.Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva financí č. 197/2001 Sb., o způsobu vnějšího označení a odznacích celní správy, vzorech služebních stejnokrojů a zvláštním barevném provedení a označení služebních vozidel celní správy, ve znění pozdějších předpisů

Částka 42/2010
Platnost od 22.04.2010
Účinnost od 01.06.2010
Zrušeno k 01.07.2011 (179/2011 Sb.)
Zařazeno v právních oblastech
Trvalý odkaz Tisková verze Stáhnout PDF(?) Stáhnout DOCX

115

VYHLÁŠKA

ze dne 6. dubna 2010,

kterou se mění vyhláška Ministerstva financí č. 197/2001 Sb., o způsobu vnějšího označení a odznacích celní správy, vzorech služebních stejnokrojů a zvláštním barevném provedení a označení služebních vozidel celní správy, ve znění pozdějších předpisů

Ministerstvo financí stanoví podle § 28 odst. 3 zákona č. 13/1993 Sb., celní zákon, ve znění zákona č. 1/2002 Sb.:


Čl. I

Příloha č. 6 k vyhlášce č. 197/2001 Sb., o způsobu vnějšího označení a odznacích celní správy, vzorech služebních stejnokrojů a zvláštním barevném provedení a označení služebních vozidel celní správy, ve znění vyhlášky č. 332/2005 Sb., zní:

„Příloha č. 6 k vyhlášce č. 197/2001 Sb.

Náležitosti a vzor služebního průkazu

I. Náležitosti

Služební průkaz je oboustranná karta bílé barvy, rozměrů 86 x 54 mm, vyrobená z polykarbonátu, zatavená do průhledné laminační fólie. Součástí fólie je hologram v podobě čtrnácti pravidelně řazených znaků celní správy.

Na služebním průkazu je

a) na lícové straně v řádcích pod sebou natištěn modrou barvou text „CELNÍ SPRÁVA“, „ČESKÉ REPUBLIKY“, který je ohraničen dvojitými modrými čárami, a černou barvou text „Služební průkaz celníka“, „Osobní číslo:“, „Příjmení:“, „Jméno:“ a „Datum vystavení:“. V pravé části je barevné vyobrazení držitele průkazu o rozměrech 26 x 35 mm, nad ním je natištěn šedou barvou text „CUSTOMS DOUANE“. V levé části je natištěn velký státní znak, pod nímž je natištěn černou barvou text „Generální ředitelství cel“ a vyhrazeným místem pro podpis generálního ředitele Generálního ředitelství cel. Podél celé spodní části průkazu je bílou barvou v modrém pruhu natištěn dvakrát za sebou text „CELNÍ SPRÁVA ČESKÉ REPUBLIKY“ a pod ním je černou barvou natištěno identifikační číslo karty,

b) na rubové straně natištěn černou barvou text: „Nálezce tohoto služebního průkazu se žádá o jeho odevzdání nejbližšímu celnímu orgánu nebo Policii České republiky.“ Vpravo pod textem jsou umístěny dva čipy. Bezkontaktní čip, který není viditelný, slouží pro vstup držitele služebního průkazu do objektů celní správy a nahrávání elektronických certifikátů. Kontaktní čip zajišťuje přístup držitele služebního průkazu do informačních systémů celní správy.

II. Vzor

Vzor lícové strany:
Vzor lícové strany:

Vzor rubové strany:
Vzor rubové strany:

Vzor bezpečnostní fólie
Vzor bezpečnostní fólie
:“.


Čl. II

Přechodné ustanovení

Služební průkazy podle přílohy č. 6 k vyhlášce č. 197/2001 Sb., ve znění účinném do dne nabytí účinnosti této vyhlášky, jsou platné do 30. června 2010.

Čl. III

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. června 2010.


Ministr:

Ing. Janota v. r.

Přesunout nahoru