Přejít na PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Nařízení vlády č. 113/2010 Sb.Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 266/2009 Sb., o technických požadavcích na námořní zařízení

Částka 41/2010
Platnost od 22.04.2010
Účinnost od 07.05.2010
Zrušeno k 10.11.2016 (345/2016 Sb.)
Trvalý odkaz Tisková verze Stáhnout PDF(?) Stáhnout DOCX

113

NAŘÍZENÍ VLÁDY

ze dne 29. března 2010,

kterým se mění nařízení vlády č. 266/2009 Sb., o technických požadavcích na námořní zařízení

Vláda nařizuje podle § 22 zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění zákona č. 71/2000 Sb. a zákona č. 205/2002 Sb., (dále jen „zákon“) k provedení § 12 zákona:


Čl. I

Nařízení vlády č. 266/2009 Sb., o technických požadavcích na námořní zařízení, se mění takto:

1. V poznámce pod čarou č. 1 se na nový řádek doplňuje věta „Směrnice Komise 2009/26/ES ze dne 6. dubna 2009, kterou se mění směrnice Rady 96/98/ES o námořním zařízení.“.

2. Příloha č. 1 zní:

„Příloha č. 1 k nařízení vlády č. 266/2009 Sb.

Technické požadavky, zkušební postupy a postupy posuzování shody námořních zařízení

1.

Záchranné prostředky

A.1/1.1 Záchranné kruhy

1. Záchranné kruhy musí splňovat požadavky uvedené v

a) pravidlech III/4, X/3, III/7,111/34 úmluvy SOLAS,

b) rezoluci IMO MSC.36(63)-(předpis HSC 1994) 8,

c) rezoluci IMO MSC.48(66)-(předpis LSA) I, II a

d) rezoluci IMO MSC.97(73)-(předpis HSC 2000) 8.

2. Přezkoušení splnění požadavků se provádí podle rezoluce IMO MSC.81(70).

3. Při posuzování shody u záchranného kruhu se postupuje podle modulu B a podle volby výrobce nebo jeho zplnomocněného zástupce podle modulu D nebo E nebo F.

A.1/1.2 Záchranné prostředky s automaticky se rozsvěcujícími světly pro záchranná plavidla a záchranářské čluny, záchranné kruhy, záchranné vesty

1. Záchranné prostředky s automaticky se rozsvěcujícími světly pro záchranná plavidla a záchranářské čluny, záchranné kruhy, záchranné vesty musí splňovat požadavky uvedené v

a) pravidlech III/4, X/3, III/7, III/22, III/26, III/32, III/34 úmluvy SOLAS,

b) rezoluci IMO MSC.36(63)-(předpis HSC 1994) 8,

c) rezoluci IMO MSC.48(66)-(předpis LSA) II, IV a

d) rezoluci IMO MSC.97(73)-(předpis HSC 2000) 8.

2. Přezkoušení splnění požadavků se provádí podle

a) rezoluce IMO MSC.81(70) a

b) ISO 24408 (2005).

3. Při posuzování shody u těchto námořních zařízení se postupuje podle modulu B a podle volby výrobce nebo jeho zplnomocněného zástupce podle modulu D nebo E nebo F.

A.1/1.3 Automaticky se aktivující kouřové signály pro záchranné kruhy

1. Automaticky se aktivující kouřové signály pro záchranné kruhy musí splňovat požadavky uvedené v

a) pravidlech III/4, X/3, III/7, III/34 úmluvy SOLAS,

b) rezoluci IMO MSC.36(63)-(předpis HSC 1994) 8,

c) rezoluci IMO MSC.48(66)-(předpis LSA) I, II a

d) rezoluci IMO MSC.97(73)-(předpis HSC 2000) 8.

2. Přezkoušení splnění požadavků se provádí podle rezoluce IMO MSC.81(70).

3. Při posuzování shody u těchto námořních zařízení se postupuje podle modulu B a podle volby výrobce nebo jeho zplnomocněného zástupce podle modulu D nebo E nebo F.

A.1/1.4 Záchranné vesty

1. Záchranné vesty musí splňovat požadavky uvedené v

a) pravidlech III/4, X/3, III/7, III/22, III/34 úmluvy SOLAS,

b) rezoluci IMO MSC.36(63)-(předpis HSC 1994) 8,

c) rezoluci IMO MSC.48(66)-(předpis LSA) I, II,

d) rezoluci IMO MSC.97(73)-(předpis HSC 2000) 8,

e) IMO MSC/oběžníku 922.

2. Přezkoušení splnění požadavků se provádí podle rezoluce IMO MSC.81(70).

3. Při posuzování shody u těchto námořních zařízení se postupuje podle modulu B a podle volby výrobce nebo jeho zplnomocněného zástupce podle modulu D nebo E nebo F.

A.1/1.5 Záchranné námořní obleky a obleky chránící před povětrnostními vlivy, které nejsou zařazené jako záchranné vesty: izolované nebo neizolované

1. Záchranné námořní obleky a obleky chránící před povětrnostními vlivy, které nejsou zařazené jako záchranné vesty: izolované nebo neizolované musí splňovat požadavky uvedené v

a) pravidlech III/4, X/3, III/7, III/22, III/32, III/34 úmluvy SOLAS,

b) rezoluci IMO MSC.36(63)-(předpis HSC 1994) 8,

c) rezoluci IMO MSC.48(66)-(předpis LSA) I, II a

d) rezoluci IMO MSC.97(73)-(předpis HSC 2000) 8.

2. Přezkoušení splnění požadavků se provádí podle rezoluce IMO MSC.81(70).

3. Při posuzování shody u těchto námořních zařízení se postupuje podle modulu B a podle volby výrobce nebo jeho zplnomocněného zástupce podle modulu D nebo E nebo F.

A.1/1.6 Záchranné námořní obleky a obleky chránící před povětrnostními vlivy, zařazené jako záchranné vesty: izolované nebo neizolované

1. Záchranné námořní obleky a obleky chránící před povětrnostními vlivy, zařazené jako záchranné vesty: izolované nebo neizolované musí splňovat požadavky uvedené v

a) pravidlech III/4, X/3, III/7, III/22, III/32, III/34 úmluvy SOLAS,

b) rezoluci IMO MSC.36(63)-(předpis HSC 1994) 8,

c) rezoluci IMO MSC.48(66)-(předpis LSA) I, II a

d) rezoluci IMO MSC.97(73)-(předpis HSC 2000) 8.

2. Přezkoušení splnění požadavků se provádí podle rezoluce IMO MSC.81(70)

3. Při posuzování shody u těchto námořních zařízení se postupuje podle modulu B a podle volby výrobce nebo jeho zplnomocněného zástupce podle modulu D nebo E nebo F.

A.1/1.7 Pomůcky tepelné ochrany

1. Pomůcky tepelné ochrany musí splňovat požadavky uvedené v

a) pravidlech III/4, X/3, III/22, III/32, III/34 úmluvy SOLAS,

b) rezoluci IMO MSC.36(63)-(předpis HSC 1994) 8,

c) rezoluci IMO MSC.48(66)-(předpis LSA) I, II a

d) rezoluci IMO MSC.97(73)-(předpis HSC 2000) 8.

2. Přezkoušení splnění požadavků se provádí podle rezoluce IMO MSC.81(70).

3. Při posuzování shody u těchto námořních zařízení se postupuje podle modulu B a podle volby výrobce nebo jeho zplnomocněného zástupce podle modulu D nebo E nebo F.

A.1/1.8 Raketové padáčkové světlice (pyrotechnika)

1. Raketové padáčkové světlice musí splňovat požadavky uvedené v

a) pravidlech III/4, X/3, III/6, III/34 úmluvy SOLAS,

b) rezoluci IMO MSC.36(63)-(předpis HSC 1994) 8,

c) rezoluci IMO MSC.48(66)-(předpis LSA) I, III a

d) rezoluci IMO MSC.97(73)-(předpis HSC 2000) 8.

2. Přezkoušení splnění požadavků se provádí podle rezoluce IMO MSC.81(70).

3. Při posuzování shody u těchto námořních zařízení se postupuje podle modulu B a podle volby výrobce nebo jeho zplnomocněného zástupce podle modulu D nebo E nebo F.

A.1/1.9 Signální pochodně (pyrotechnika)

1. Signální pochodně musí splňovat požadavky uvedené v

a) pravidlech III/4, X/3, III/34 úmluvy SOLAS,

b) rezoluci IMO MSC.36(63)-(předpis HSC 1994) 8,

c) rezoluci IMO MSC.48(66)-(předpis LSA) I, III a

d) rezoluci IMO MSC.97(73)-(předpis HSC 2000) 8.

2. Přezkoušení splnění požadavků se provádí podle rezoluce IMO MSC.81(70).

3. Při posuzování shody u těchto námořních zařízení se postupuje podle modulu B a podle volby výrobce nebo jeho zplnomocněného zástupce podle modulu D nebo E nebo F.

A.1/1.10 Plovoucí kouřové signály (pyrotechnika).

1. Plovoucí kouřové signály musí splňovat požadavky uvedené v

a) pravidlech III/4, X/3, III/34 úmluvy SOLAS a

b) rezoluci IMO MSC.48(66)-(předpis LSA) I, III.

2. Přezkoušení splnění požadavků se provádí podle rezoluce IMO MSC.81(70).

3. Při posuzování shody u těchto námořních zařízení se postupuje podle modulu B a podle volby výrobce nebo jeho zplnomocněného zástupce podle modulu D nebo E nebo F.

A.1/1.11 Zařízení pro vrhání lanek

1. Zařízení pro vrhání lanek musí splňovat požadavky uvedené v

a) pravidlech III/4, X/3, III/18, III/34 úmluvy SOLAS,

b) rezoluci IMO MSC.36(63)-(předpis HSC 1994) 8,

c) rezoluci IMO MSC.48(66)-(předpis LSA) I, VII a

d) rezoluci IMO MSC.97(73)-(předpis HSC 2000) 8.

2. Přezkoušení splnění požadavků se provádí podle rezoluce IMO MSC.81(70).

3. Při posuzování shody u těchto námořních zařízení se postupuje podle modulu B a podle volby výrobce nebo jeho zplnomocněného zástupce podle modulu D nebo E nebo F.

A.1/1.12 Nafukovací záchranné vory

1. Nafukovací záchranné vory musí splňovat požadavky uvedené v

a) pravidlech III/4, X/3, III/13, III/21, III/26, III/31, III/34 úmluvy SOLAS,

b) rezoluci IMO MSC.36(63)-(předpis HSC 1994) 8,

c) rezoluci IMO MSC.48(66)-(předpis LSA) I, IV,

d) rezoluci IMO MSC.97(73)-(předpis HSC 2000) 8 a

e) IMO MSC/oběžníku 811.

2. Přezkoušení splnění požadavků se provádí podle

a) rezoluce IMO MSC.81(70) a

b) ISO 15738 (2002).

3. Při posuzování shody u těchto námořních zařízení se postupuje podle modulu B a podle volby výrobce nebo jeho zplnomocněného zástupce podle modulu D nebo E nebo F.

A.1/1.13 Pevné záchranné vory

1. Pevné záchranné vory musí splňovat požadavky uvedené v

a) pravidlech III/4, X/3, III/21, III/26, III/31, III/34 úmluvy SOLAS,

b) rezoluci IMO MSC.36(63)-(předpis HSC 1994) 8,

c) rezoluci IMO MSC.48(66)-(předpis LSA) I, IV,

d) rezoluci IMO MSC.97(73)-(předpis HSC 2000) 8 a

e) IMO MSC/oběžníku 811.

2. Přezkoušení splnění požadavků se provádí podle

a) rezoluce IMO MSC.81(70) a

b) IMO MSC/oběžníku 1006.

3. Při posuzování shody u těchto námořních zařízení se postupuje podle modulu B a podle volby výrobce nebo jeho zplnomocněného zástupce podle modulu D nebo E nebo F.

A.1/1.14 Automaticky se napřimující záchranné vory

1. Automaticky se napřimující záchranné vory musí splňovat požadavky uvedené v

a) pravidlech III/4, X/3, III/26, III/34 úmluvy SOLAS,

b) rezoluci IMO MSC.36(63)-(předpis HSC 1994) 8,

c) rezoluci IMO MSC.48(66)-(předpis LSA) I, IV,

d) rezoluci IMO MSC.97(73)-(předpis HSC 2000) 8,

e) IMO MSC/oběžníku 809, včetně dodatku 1, a

f) IMO MSC/oběžníku 811.

2. Přezkoušení splnění požadavků se provádí podle

a) rezoluce IMO MSC.81(70),

b) IMO MSC/oběžníku 809, včetně dodatku 1,

c) IMO MSC/oběžníku 1006 a

d) ISO 15738 (2002).

3. Při posuzování shody u těchto námořních zařízení se postupuje podle modulu B a podle volby výrobce nebo jeho zplnomocněného zástupce podle modulu D nebo E nebo F.

A.1/1.15 Oboustranně použitelné záchranné vory s ochranným přístřeškem

1. Oboustranně použitelné záchranné vory s ochranným přístřeškem musí splňovat požadavky uvedené v

a) pravidlech 111/4, X/3, III/26, III/34 úmluvy SOLAS,

b) rezoluci IMO MSC.36(63)-(předpis HSC 1994) 8, příloha 10,

c) rezoluci IMO MSC.48(66)-(předpis LSA) I, IV,

d) rezoluci IMO MSC.97(73)-(předpis HSC 2000) 8, příloha 11,

e) IMO MSC/oběžníku 809, včetně dodatku 1, a

f) IMO MSC/oběžníku 811.

2. Přezkoušení splnění požadavků se provádí podle

a) rezoluce IMO MSC.81(70),

b) IMO MSC/oběžníku 809, včetně dodatku 1,

c) IMO MSC/oběžníku 1006 a

d) ISO 15738 (2002).

3. Při posuzování shody u těchto námořních zařízení se postupuje podle modulu B a podle volby výrobce nebo jeho zplnomocněného zástupce podle modulu D nebo E nebo F.

A.1/1.16 Automatické zařízení pro záchranné vory (hydrostatická uvolňovací zařízení)

1. Automatické zařízení pro záchranné vory musí splňovat požadavky uvedené v

a) pravidlech III/4, X/3, III/13, III/26, III/34 úmluvy SOLAS,

b) rezoluci IMO MSC.36(63)-(předpis HSC 1994) 8,

c) rezoluci IMO MSC.48(66)-(předpis LSA) I, IV,

d) rezoluci IMO MSC.97(73)-(předpis HSC 2000) 8 a

e) IMO MSC/oběžníku 811.

2. Přezkoušení splnění požadavků se provádí podle rezoluce IMO MSC.81(70).

3. Při posuzování shody u těchto námořních zařízení se postupuje podle modulu B a podle volby výrobce nebo jeho zplnomocněného zástupce podle modulu D nebo E nebo F.

A.1/1.17 Záchranné čluny

1. Záchranné čluny musí splňovat požadavky uvedené v

a) pravidlech III/4, X/3, III/21, III/31, III/34 úmluvy SOLAS,

b) rezoluci IMO MSC.36(63)-(předpis HSC 1994) 8,

c) rezoluci IMO MSC.48(66)-(předpis LSA) I, IV a

d) rezoluci IMO MSC.97(73)-(předpis HSC 2000) 8.

2. Přezkoušení splnění požadavků se provádí podle

a) rezoluce IMO MSC.81(70) a

b) IMO MSC/oběžníku 1006.

3. Při posuzování shody u těchto námořních zařízení se postupuje podle modulu B a podle volby výrobce nebo jeho zplnomocněného zástupce podle modulu D nebo F. Jsou-li námořní zařízení vyráběná jednotlivě nebo v malých množstvích, může výrobce nebo jeho zplnomocněný zástupce posuzování shody provést podle modulu G; v tomto případě se věta první tohoto bodu nepoužije.

A.1/1.18 Pevné záchranářské čluny

1. Pevné záchranářské čluny musí splňovat požadavky uvedené v

a) pravidlech III/4, X/3, III/21, III/31, III/34 úmluvy SOLAS,

b) rezoluci IMO MSC.36(63)-(předpis HSC 1994) 8,

c) rezoluci IMO MSC.48(66)-(předpis LSA) I, V a

d) rezoluci IMO MSC.97(73)-(předpis HSC 2000) 8.

2. Přezkoušení splnění požadavků se provádí podle

a) rezoluce IMO MSC.81(70) a

b) IMO MSC/oběžníku 1006.

3. Při posuzování shody u těchto námořních zařízení se postupuje podle modulu B a podle volby výrobce nebo jeho zplnomocněného zástupce podle modulu D nebo F. Jsou-li námořní zařízení vyráběná jednotlivě nebo v malých množstvích, může výrobce nebo jeho zplnomocněný zástupce posuzování shody provést podle modulu G; v tomto případě se věta první tohoto bodu nepoužije.

A.1/1.19 Nafukovací záchranné čluny

1. Nafukovací záchranné čluny musí splňovat požadavky uvedené v

a) pravidlech III/4, X/3, III/21, III/31, III/34 úmluvy SOLAS,

b) rezoluci IMO MSC.36(63)-(předpis HSC 1994) 8,

c) rezoluci IMO MSC.48(66)-(předpis LSA) I, V a

d) rezoluci IMO MSC.97(73)-(předpis HSC 2000) 8.

2. Přezkoušení splnění požadavků se provádí podle

a) rezoluce IMO MSC.81(70) a

b) ISO 15372 (2000).

3. Při posuzování shody u těchto námořních zařízení se postupuje podle modulu B a podle volby výrobce nebo jeho zplnomocněného zástupce podle modulu D nebo F. Jsou-li námořní zařízení vyráběná jednotlivě nebo v malých množstvích, může výrobce nebo jeho zplnomocněný zástupce posuzování shody provést podle modulu G; v tomto případě se věta první tohoto bodu nepoužije.

A.1/1.20 Rychlé záchranářské čluny

1. Rychlé záchranářské čluny musí splňovat požadavky uvedené v

a) pravidlech III/4, III/26, III/34 úmluvy SOLAS,

b) rezoluci IMO MSC.48(66)-(předpis LSA) I, V,

c) IMO MSC/oběžníku 809, včetně dodatku 1,

d) IMO MSC/oběžníku 1016 a

e) IMO MSC/oběžníku 1094.

2. Přezkoušení splnění požadavků se provádí

a) podle rezoluce IMO MSC.81(70),

b) IMO MSC/oběžníku 1006 a

c) ISO 15372 (2000).

3. Při posuzování shody u těchto námořních zařízení se postupuje podle modulu B a podle volby výrobce nebo jeho zplnomocněného zástupce podle modulu D nebo F. Jsou-li námořní zařízení vyráběná jednotlivě nebo v malých množstvích, může výrobce nebo jeho zplnomocněný zástupce posuzování shody provést podle modulu G; v tomto případě se věta první tohoto bodu nepoužije.

A.1/1.21 Spouštěcí prostředky používající lanové kladkostroje

1. Spouštěcí prostředky používající lanové kladkostroje musí splňovat požadavky uvedené v

a) pravidlech III/4, X/3, III/23, III/33, III/34 úmluvy SOLAS,

b) rezoluci IMO MSC.36(63)-(předpis HSC 1994) 8,

c) rezoluci IMO MSC.48(66)-(předpis LSA) I, VI a

d) rezoluci IMO MSC.97(73)-(předpis HSC 2000) 8.

2. Přezkoušení splnění požadavků se provádí podle rezoluce IMO MSC.81(70).

3. Při posuzování shody u těchto námořních zařízení se postupuje podle modulu B a podle volby výrobce nebo jeho zplnomocněného zástupce podle modulu D nebo E nebo F. Jsou-li námořní zařízení vyráběná jednotlivě nebo v malých množstvích, může výrobce nebo jeho zplnomocněný zástupce posuzování shody provést podle modulu G; v tomto případě se věta první tohoto bodu nepoužije.

A.1/1.23 Prostředky pro spouštění záchranných člunů volným pádem

1. Prostředky pro spouštění záchranných člunů volným pádem musí splňovat požadavky uvedené v

a) pravidlech III/4, X/3, III/16, III/23, III/33, III/34 úmluvy SOLAS,

b) rezoluci IMO MSC.36(63)-(předpis HSC 1994) 8,

c) rezoluci IMO MSC.48(66)-(předpis LSA) I, VI a

d) rezoluci IMO MSC.97(73)-(předpis HSC 2000) 8.

2. Přezkoušení splnění požadavků se provádí podle rezoluce IMO MSC.81(70).

3. Při posuzování shody u těchto námořních zařízení se postupuje podle modulu B a podle volby výrobce nebo jeho zplnomocněného zástupce podle modulu D nebo E nebo F. Jsou-li námořní zařízení vyráběná jednotlivě nebo v malých množstvích, může výrobce nebo jeho zplnomocněný zástupce posuzování shody provést podle modulu G; v tomto případě se věta první tohoto bodu nepoužije.

A.1/1.24 Prostředky pro spouštění záchranných vorů (člunové jeřáby)

1. Prostředky pro spouštění záchranných vorů musí splňovat požadavky uvedené v

a) pravidlech III/4, X/3, III/12, III/16, III/34 úmluvy SOLAS,

b) rezoluci IMO MSC.36(63)-(předpis HSC 1994) 8,

c) rezoluci IMO MSC.48(66)-(předpis LSA) I, VI a

d) rezoluci IMO MSC.97(73)-(předpis HSC 2000) 8.

2. Přezkoušení splnění požadavků se provádí podle rezoluce IMO MSC.81(70).

3. Při posuzování shody u těchto námořních zařízení se postupuje podle modulu B a podle volby výrobce nebo jeho zplnomocněného zástupce podle modulu D nebo E nebo F. Jsou-li námořní zařízení vyráběná jednotlivě nebo v malých množstvích, může výrobce nebo jeho zplnomocněný zástupce posuzování shody provést podle modulu G; v tomto případě se věta první tohoto bodu nepoužije.

A.1/1.25 Prostředky pro spouštění rychlých záchranářských člunů (člunové jeřáby)

1. Prostředky pro spouštění rychlých záchranářských člunů musí splňovat požadavky uvedené v

a) pravidlech III/4, III/26, III/34 úmluvy SOLAS,

b) rezoluci IMO MSC.48(66)-(předpis LSA) I, VI a

c) IMO MSC/oběžníku 809, včetně dodatku 1.

2. Přezkoušení splnění požadavků se provádí podle rezoluce IMO MSC.81(70).

3. Při posuzování shody u těchto námořních zařízení se postupuje podle modulu B a podle volby výrobce nebo jeho zplnomocněného zástupce podle modulu D nebo E nebo F. Jsou-li námořní zařízení vyráběná jednotlivě nebo v malých množstvích, může výrobce nebo jeho zplnomocněný zástupce posuzování shody provést podle modulu G; v tomto případě se věta první tohoto bodu nepoužije.

A.1/1.26 Uvolňovací mechanismus pro záchranné čluny a záchranářské čluny, záchranné vory spouštěné lanovým kladkostrojem nebo kladkostroji

1. Uvolňovací mechanismus pro záchranné čluny a záchranářské čluny, záchranné vory spouštěné lanovým kladkostrojem nebo kladkostroji musí splňovat požadavky uvedené v

a) pravidlech III/4, X/3, III/16, III/34 úmluvy SOLAS,

b) rezoluci IMO MSC.36(63)-(předpis HSC 1994) 8,

c) rezoluci IMO MSC.48(66)-(předpis LSA) I, IV, VI a

d) rezoluci IMO MSC.97(73)-(předpis HSC 2000) 8.

2. Přezkoušení splnění požadavků se provádí podle rezoluce IMO MSC.81(70).

3. Při posuzování shody u těchto námořních zařízení se postupuje podle modulu B a podle volby výrobce nebo jeho zplnomocněného zástupce podle modulu D nebo E nebo F.

A.1/1.27 Námořní evakuační systémy

1. Námořní evakuační systémy musí splňovat požadavky uvedené v

a) pravidlech III/4, X/3, III/15, III/26, III/34 úmluvy SOLAS,

b) rezoluci IMO MSC.36(63)-(předpis HSC 1994) 8,

c) rezoluci IMO MSC.48(66)-(předpis LSA) I, VI a

d) rezoluci IMO MSC.97(73)-(předpis HSC 2000) 8.

2. Přezkoušení splnění požadavků se provádí podle

a) rezoluce IMO MSC.81(70) a

b) ISO 15738 (2002).

3. Při posuzování shody u těchto námořních zařízení se postupuje podle modulu B a F. Jsou-li námořní zařízení vyráběná jednotlivě nebo v malých množstvích, může výrobce nebo jeho zplnomocněný zástupce posuzování shody provést podle modulu G; v tomto případě se věta první tohoto bodu nepoužije.

A.1/1.28 Záchranné prostředky

1. Záchranné prostředky musí splňovat požadavky uvedené v

a) pravidlech III/4, X/3, III/26, III/34 úmluvy SOLAS,

b) rezoluci IMO MSC.36(63)-(předpis HSC 1994) 8,

c) rezoluci IMO MSC.48(66)-(předpis LSA) I, VI a

d) rezoluci IMO MSC.97(73)-(předpis HSC 2000) 8.

2. Přezkoušení splnění požadavků se provádí podle

a) rezoluce IMO MSC.81(70),

b) IMO MSC/oběžníku 810

c) ISO 15738 (2002).

3. Při posuzování shody u těchto námořních zařízení se postupuje podle modulu B a podle volby výrobce nebo jeho zplnomocněného zástupce podle modulu D nebo F.

A.1/1.29 Naloďovací žebříky

1. Naloďovací žebříky musí splňovat požadavky uvedené v

a) pravidlech III/4, III/11, X/3, III/34 úmluvy SOLAS,

b) rezoluci IMO MSC.36(63)-(předpis HSC 1994),

c) rezoluci IMO MSC.48(66)-(předpis LSA) a

d) rezoluci IMO MSC.97(73)-(předpis HSC 2000).

2. Přezkoušení splnění požadavků se provádí podle

a) rezoluce IMO MSC.81(70) a

b) ISO 5489 (2008).

3. Při posuzování shody u těchto námořních zařízení se postupuje podle modulu B a podle volby výrobce nebo jeho zplnomocněného zástupce podle modulu D nebo F.

A.1/1.30 Odrazové a reflexní materiály

1. Odrazové a reflexní materiály musí splňovat požadavky uvedené v

a) pravidlech III/4, X/3, III/34 úmluvy SOLAS,

b) rezoluci IMO MSC.36(63)-(předpis HSC 1994) 8,

c) rezoluci IMO MSC.48(66)-(předpis LSA) I a

d) rezoluci IMO MSC.97(73)-(předpis HSC 2000) 8.

2. Přezkoušení splnění požadavků se provádí podle rezoluce IMO A.658(16).

3. Při posuzování shody u těchto námořních zařízení se postupuje podle modulu B a podle volby výrobce nebo jeho zplnomocněného zástupce podle modulu D nebo E nebo F.

A.1/1.33 Radarové odrážeče pro záchranné čluny a záchranářské čluny

1. Radarové odrážeče pro záchranné čluny a záchranářské čluny musí splňovat požadavky uvedené v

a) pravidlech III/4, X/3, III/34 úmluvy SOLAS,

b) rezoluci IMO MSC.36(63)-(předpis HSC 1994) 8,

c) rezoluci IMO MSC.48(66)-(předpis LSA) I, IV, V,

d) rezoluci IMO MSC.97(73)-(předpis HSC 2000) 8 a

e) rezoluci IMO MSC.164(78).

2. Přezkoušení splnění požadavků se provádí podle ČSN EN ISO 8729 (1998).

3. Při posuzování shody u těchto námořních zařízení se postupuje podle modulu B a podle volby výrobce nebo jeho zplnomocněného zástupce podle modulu D nebo E nebo F. Jsou-li námořní zařízení vyráběná jednotlivě nebo v malých množstvích, může výrobce nebo jeho zplnomocněný zástupce posuzování shody provést podle modulu G; v tomto případě se věta první tohoto bodu nepoužije.

A.1/1.36 Hnací motor záchranných člunů a záchranářských člunů

1. Hnací motor záchranných člunů a záchranářských člunů musí splňovat požadavky uvedené v

a) pravidlech III/4, X/3, III/34 úmluvy SOLAS a

b) rezoluci IMO MSC.48(66)-(předpis LSA) IV, V.

2. Přezkoušení splnění požadavků se provádí podle rezoluce IMO MSC.81(70).

3. Při posuzování shody u těchto námořních zařízení se postupuje podle modulu B a podle volby výrobce nebo jeho zplnomocněného zástupce podle modulu D nebo E nebo F.

A.1/1.37 Přívěsný motor k pohonu záchranářských člunů

1. Přívěsný motor k pohonu záchranářských člunů musí splňovat požadavky uvedené v

a) pravidlech III/4, X/3, III/34 úmluvy SOLAS a

b) rezoluci IMO MSC.48(66)-(předpis LSA) V.

2. Přezkoušení splnění požadavků se provádí podle rezoluce IMO MSC.81(70).

3. Při posuzování shody u těchto námořních zařízení se postupuje podle modulu B a podle volby výrobce nebo jeho zplnomocněného zástupce podle modulu D nebo E nebo F.

A.1/1.38 Pátrací světla pro užití v záchranných člunech a záchranářských člunech

1. Pátrací světla pro užití v záchranných člunech a záchranářských člunech musí splňovat požadavky uvedené v

a) pravidlech III/4, X/3, III/34 úmluvy SOLAS,

b) rezoluci IMO MSC.36(63)-(předpis HSC 1994) 8,

c) rezoluci IMO MSC.48(66)-(předpis LSA) I, IV, V a

d) rezoluci IMO MSC.97(73)-(předpis HSC 2000) 8.

2. Přezkoušení splnění požadavků se provádí podle rezoluce IMO MSC.81(70).

3. Při posuzování shody u těchto námořních zařízení se postupuje podle modulu B a podle volby výrobce nebo jeho zplnomocněného zástupce podle modulu D nebo E nebo F.

A.1/1.39 Otevřené oboustranně použitelné záchranné vory

1. Otevřené oboustranně použitelné záchranné vory musí splňovat požadavky uvedené v

a) pravidlech III/4, X/3 úmluvy SOLAS,

b) rezoluci IMO MSC.36(63)-(předpis HSC 1994) 8, příloze 10,

c) rezoluci IMO MSC.48(66)-(předpis LSA) I a

d) rezoluci IMO MSC.97(73)-(předpis HSC 2000) 8, příloze 11.

2. Přezkoušení splnění požadavků se provádí podle

a) rezoluce IMO MSC.36(63)-(předpis HSC 1994) přílohy 10,

b) rezoluce IMO MSC.97(73)-(předpis HSC 2000) přílohy 11 a

c) ISO 15738 (2002).

3. Při posuzování shody u těchto námořních zařízení se postupuje podle modulu B a podle volby výrobce nebo jeho zplnomocněného zástupce podle modulu D nebo F.

A.1/1.41 Navijáky pro záchranná plavidla a záchranářské čluny

1. Navijáky pro záchranná plavidla a záchranářské čluny musí splňovat požadavky uvedené v

a) pravidlech III/4, X/3, III/16, III/17, III/23, III/24, III/34 úmluvy SOLAS,

b) rezoluci IMO MSC.36(63)-(předpis HSC 1994) 8,

c) rezoluci IMO MSC.48(66)-(předpis LSA) I, VI a

d) rezoluci IMO MSC.97(73)-(předpis HSC 2000) 8.

2. Přezkoušení splnění požadavků se provádí podle rezoluce IMO MSC.81(70).

3. Při posuzování shody u těchto námořních zařízení se postupuje podle modulu B a podle volby výrobce nebo jeho zplnomocněného zástupce podle modulu D nebo E nebo F. Jsou-li námořní zařízení vyráběná jednotlivě nebo v malých množstvích, může výrobce nebo jeho zplnomocněný zástupce posuzování shody provést podle modulu G; v tomto případě se věta první tohoto bodu nepoužije.

2.

Zabránění znečišťování moří

A.1/2.1 Filtrovací zařízení k zadržení ropných látek (pro obsah ropných látek ve vypouštěném roztoku nepřevyšující 15 dílů na milion)

1. Filtrovací zařízení k zadržení ropných látek musí splňovat požadavky uvedené v příloze I, pravidlech 14 úmluvy MARPOL5)

2. Přezkoušení splnění požadavků se provádí podle rezoluce IMO MEPC.107(49).

3. Při posuzování shody u těchto námořních zařízení se postupuje podle modulu B a podle volby výrobce nebo jeho zplnomocněného zástupce podle modulu D nebo E nebo F.

A.1/2.2 Detektory rozhraní ropné látky/voda

1. Detektory rozhraní ropné látky/voda musí splňovat požadavky uvedené v revidované příloze I, pravidle 32 úmluvy MARPOL.

2. Přezkoušení splnění požadavků se provádí podle rezoluce IMO MEPC.5(XIII).

3. Při posuzování shody u těchto námořních zařízení se postupuje podle modulu B a podle volby výrobce nebo jeho zplnomocněného zástupce podle modulu D nebo E nebo F.

A.1/2.3 Měřiče obsahu ropných látek

1. Měřiče obsahu ropných látek musí splňovat požadavky uvedené v příloze I, pravidle 14 úmluvy MARPOL.

2. Přezkoušení splnění požadavků se provádí podle rezoluce IMO MEPC.107(49).

3. Při posuzování shody u těchto námořních zařízení se postupuje podle modulu B a podle volby výrobce nebo jeho zplnomocněného zástupce podle modulu D nebo E nebo F.

A.1/2.5 Systém sledování a kontroly vypouštění ropných látek u ropného tankeru

1. Systém sledování a kontroly vypouštění ropných látek u ropného tankeru musí splňovat požadavky uvedené v příloze I, pravidle 31 úmluvy MARPOL.

2. Přezkoušení splnění požadavků se provádí podle rezoluce IMO MEPC.108(49).

3. Při posuzování shody u těchto námořních zařízení se postupuje podle modulu B a podle volby výrobce nebo jeho zplnomocněného zástupce podle modulu D nebo E nebo F.

A.1/2.6 Čistírny odpadních vod

1. Čistírny odpadních vod musí splňovat požadavky uvedené v příloze IV, pravidle 9 úmluvy MARPOL.

2. Přezkoušení splnění požadavků se provádí podle rezoluce IMO MEPC.2(VI).

3. Při posuzování shody u těchto námořních zařízení se postupuje podle modulu B a podle volby výrobce nebo jeho zplnomocněného zástupce podle modulu D nebo E nebo F.

A.1/2.7 Lodní spalovny odpadů

1. Lodní spalovny odpadů musí splňovat požadavky uvedené v příloze VI, pravidle 16 úmluvy MARPOL.

2. Přezkoušení splnění požadavků se provádí podle rezoluce IMO MEPC.76(40).

3. Při posuzování shody u těchto námořních zařízení se postupuje podle modulu B a podle volby výrobce nebo jeho zplnomocněného zástupce podle modulu D nebo E nebo F. Jsou-li námořní zařízení vyráběná jednotlivě nebo v malých množstvích, může výrobce nebo jeho zplnomocněný zástupce posuzování shody provést podle modulu G; v tomto případě se věta první tohoto bodu nepoužije.

A.1/2.8 Přístroje pro monitorování a zaznamenávání emisí oxidů dusíku z lodi

1. Přístroje pro monitorování a zaznamenávání emisí oxidů dusíku z lodi musí splňovat požadavky uvedené v

a) příloze VI, pravidle 13 úmluvy MARPOL a

b) technických předpisech pro oxidy dusíku.

2. Přezkoušení splnění požadavků se provádí podle rezoluce IMO MEPC.103(49).

3. Při posuzování shody u těchto námořních zařízení se postupuje podle modulu B a podle volby výrobce nebo jeho zplnomocněného zástupce podle modulu D nebo E nebo F. Jsou-li námořní zařízení vyráběná jednotlivě nebo v malých množstvích, může výrobce nebo jeho zplnomocněný zástupce posuzování shody provést podle modulu G; v tomto případě se věta první tohoto bodu nepoužije.

A.1/2.9 Ostatní technické metody omezování emisí oxidů síry

1. Ostatní technické metody omezování emisí oxidů síry musí splňovat požadavky uvedené v příloze VI, pravidle 14 úmluvy MARPOL.

2. Přezkoušení splnění požadavků se provádí podle rezoluce IMO MEPC.170(57).

3. Při posuzování shody u těchto námořních zařízení se postupuje podle modulu B a podle volby výrobce nebo jeho zplnomocněného zástupce podle modulu D nebo E nebo F. Jsou-li námořní zařízení vyráběná jednotlivě nebo v malých množstvích, může výrobce nebo jeho zplnomocněný zástupce posuzování shody provést podle modulu G; v tomto případě se věta první tohoto bodu nepoužije.

3.

Protipožární ochrana

A.1/3.1 Pokrytí hlavní paluby

1. Pokrytí hlavní paluby musí splňovat požadavky uvedené v

a) pravidlech II-2/4, II-2/6, X/3 úmluvy SOLAS,

b) rezoluci IMO MSC.36(63)-(předpis HSC 1994) 7 a

c) rezoluci IMO MSC.97(73)-(předpis HSC 2000) 7.

2. Přezkoušení splnění požadavků se provádí podle

a) rezoluce IMO MSC.61(67)-(předpis FTP) přílohy 1 částí 2 a 6, přílohy 2 a

b) IMO MSC/oběžníku 1120.

3. Při posuzování shody u těchto námořních zařízení se postupuje podle modulu B a podle modulu D.

A.1/3.2 Přenosné hasicí přístroje

1. Přenosné hasicí přístroje musí splňovat požadavky uvedené v

a) pravidlech II-2/10, X/3, II-2/4, II-2/19, II-2/20 úmluvy SOLAS,

b) rezoluci IMO MSC.98(73)-(předpis FSS) 4,

c) rezoluci IMO A.951(23),

d) rezoluci IMO MSC.36(63)-(předpis HSC 1994) 7,

e) rezoluci IMO MSC.97(73)-(předpis HSC 2000) 7,

f) IMO MSC/oběžníku 1239 a

g) IMO MSC/oběžníku 1275.

2. Přezkoušení splnění požadavků se provádí podle

a) EN 3-6 (1995), včetně A.1 (1999),

b) EN 3-7 (2004), včetně A.1 (2007),

c) EN 3-8 (2006), včetně AC (2007) a

d) EN 3-9 (2006), včetně AC (2007).

3. Při posuzování shody u těchto námořních zařízení se postupuje podle modulu B a podle volby výrobce nebo jeho zplnomocněného zástupce podle modulu D nebo E nebo F.

A.1/3.3 Hasičská výzbroj a výstroj - ochranný oděv (obleky na ochranu před sálavým teplem)

1. Hasičská výzbroj a výstroj - ochranný oděv musí splňovat požadavky uvedené v

a) pravidlech II-2/10, X/3 úmluvy SOLAS,

b) rezoluci IMO MSC.98(73)-(předpis FSS) 3,

c) rezoluci IMO MSC.36(63)-(předpis HSC 1994) 7 a

d) rezoluci IMO MSC.97(73)-(předpis HSC 2000) 7.

2. Přezkoušení splnění požadavků se provádí podle

a) EN 469 (2005), včetně A1 (2006) a AC (2006), EN 531 (1995), včetně A1 (1998) EN 1486 (2007), nebo

b) ISO 15538 (2001).

3. Při posuzování shody u těchto námořních zařízení se postupuje podle modulu B a podle volby výrobce nebo jeho zplnomocněného zástupce podle modulu D nebo E nebo F.

A.1/3.4 Hasičská výzbroj a výstroj - obuv

1. Hasičská výzbroj a výstroj - obuv musí splňovat požadavky uvedené v

a) pravidlech II-2/10, X/3 úmluvy SOLAS,

b) rezoluci IMO MSC.98(73)-(předpis FSS) 3,

c) rezoluci IMO MSC.36(63)-(předpis HSC 1994) 7 a

d) rezoluci IMO MSC.97(73)-(předpis HSC 2000) 7.

2. Přezkoušení splnění požadavků se provádí podle

a) EN ISO 20344 (2004), včetně A1 (2007) a AC (2005) a

b) EN ISO 20345 (2004), včetně A1 (2007) a AC (2007).

3. Při posuzování shody u těchto námořních zařízení se postupuje podle modulu B a podle volby výrobce nebo jeho zplnomocněného zástupce podle modulu D nebo E nebo F.

A.1/3.5 Hasičská výzbroj a výstroj - rukavice

1. Hasičská výzbroj a výstroj - rukavice musí splňovat požadavky uvedené v

a) pravidlech II-2/10, X/3 úmluvy SOLAS,

b) rezoluci IMO MSC.98(73)-(předpis FSS) 3,

c) rezoluci IMO MSC.36(63)-(předpis HSC 1994) 7 a

d) rezoluci IMO MSC.97(73)-(předpis HSC 2000) 7.

2. Přezkoušení splnění požadavků se provádí podle EN 659 (2003), včetně A1 (2008).

3. Při posuzování shody u těchto námořních zařízení se postupuje podle modulu B a podle volby výrobce nebo jeho zplnomocněného zástupce podle modulu D nebo E nebo F.

A.1/3.6 Hasičská výzbroj a výstroj - přilba

1. Hasičská výzbroj a výstroj - přilba musí splňovat požadavky uvedené v

a) pravidlech II-2/10, X/3 úmluvy SOLAS,

b) rezoluci IMO MSC.98(73)-(předpis FSS) 3.

c) rezoluci IMO MSC.36(63)-(předpis HSC 1994) 7 a

d) rezoluci IMO MSC.97(73)-(předpis HSC 2000) 7.

2. Přezkoušení splnění požadavků se provádí podle EN 443 (2008).

3. Při posuzování shody u těchto námořních zařízení se postupuje podle modulu B a podle volby výrobce nebo jeho zplnomocněného zástupce podle modulu D nebo E nebo F.

A.1/3.7 Nezávislý dýchací přístroj na stlačený vzduch

Použití při nehodách týkajících se nebezpečného zboží vyžaduje přetlakovou masku.

1. Nezávislý dýchací přístroj na stlačený vzduch musí splňovat požadavky uvedené v

a) pravidlech II-2/10, X/3 úmluvy SOLAS,

b) rezoluci IMO MSC.98(73)-(předpis FSS) 3,

c) rezoluci IMO MSC.36(63)-(předpis HSC 1994) 7 a

d) rezoluci IMO MSC.97(73)-(předpis HSC 2000) 7.

2. Přezkoušení splnění požadavků se provádí podle

a) EN 136 (1998), včetně AC (1999) a AC (2003) a

b) EN 137 (2006).

3. Při posuzování shody u těchto námořních zařízení se postupuje podle modulu B a podle volby výrobce nebo jeho zplnomocněného zástupce podle modulu D nebo E nebo F.

A.1/3.8 Dýchací přístroj s přívodem tlakového vzduchu hadicí

1. Dýchací přístroj s přívodem tlakového vzduchu hadicí

pravidle X/3 úmluvy SOLAS, tato položka není obsažena v nové kapitole pravidel II-2 rezoluci IMO MSC.99(73) nebo předpisu FSS rezoluci IMO MSC.98(73),

a) rezoluci IMO MSC.36(63)-(předpis HSC 1994) 7 a

b) rezoluci IMO MSC.97(73)-(předpis HSC 2000) 7.

2. Přezkoušení splnění požadavků se provádí podle

a) EN 14593-1 (2005),

b) EN 14593-2 (2005) a

c) EN 14594 (2005).

3. Při posuzování shody u těchto námořních zařízení se postupuje podle modulu B a podle volby výrobce nebo jeho zplnomocněného zástupce podle modulu D nebo E nebo F.

A.1/3.9 Součásti postřikovacích systémů pro obytné a provozní prostory a řídící stanoviště rovnocenné systémům podle úmluvy SOLAS, pravidlo II-2/12 (pouze proudnice a výkon)

1. Součásti postřikovacích systémů pro obytné a provozní prostory a řídící stanoviště musí splňovat požadavky uvedené v

a) pravidlech II-2/7, II-2/10, II-2/9 úmluvy SOLAS a

b) rezoluci IMO MSC.98(73)-(předpis FSS) 8.

2. Přezkoušení splnění požadavků se provádí podle rezoluce IMO A.800(19).

3. Při posuzování shody u těchto námořních zařízení se postupuje podle modulu B a podle volby výrobce nebo jeho zplnomocněného zástupce podle modulu D nebo E nebo F. Jsou-li námořní zařízení vyráběná jednotlivě nebo v malých množstvích, může výrobce nebo jeho zplnomocněný zástupce posuzování shody provést podle modulu G; v tomto případě se věta první tohoto bodu nepoužije.

A.1/3.10 Proudnice stabilních hasicích vodních sprchových soustav pro strojovny a strojovny nákladových čerpadel

1. Proudnice stabilních hasicích vodních sprchových soustav pro strojovny a strojovny nákladových čerpadel musí splňovat požadavky uvedené v

a) pravidlech II-2/10, X/3 úmluvy SOLAS,

b) rezoluci IMO MSC.98(73)-(předpis FSS) 7,

c) rezoluci IMO MSC.36(63)-(předpis HSC 1994) 7 a

d) rezoluci IMO MSC.97(73)-(předpis HSC 2000) 7.

2. Přezkoušení splnění požadavků se provádí podle IMO MSC/oběžníku 1165.

3. Při posuzování shody u těchto námořních zařízení se postupuje podle modulu B a podle volby výrobce nebo jeho zplnomocněného zástupce podle modulu D nebo E nebo F. Jsou-li námořní zařízení vyráběná jednotlivě nebo v malých množstvích, může výrobce nebo jeho zplnomocněný zástupce posuzování shody provést podle modulu G; v tomto případě se věta první tohoto bodu nepoužije.

A.1/3.11 Požární přepážky třídy „A“ a „B“, přepážky třídy „A“, přepážky třídy „B“

1. Požární přepážky třídy „A“ a „B“, přepážky třídy „A“, přepážky třídy „B“ musí splňovat požadavky uvedené

a) v pravidle II-2/9 úmluvy SOLAS,

b) pro třídu „A“ - v pravidle II-2/3.2 úmluvy SOLAS a

c) pro třídu ,3“ - v pravidle II-2/3.4 úmluvy SOLAS.

2. Přezkoušení splnění požadavků se provádí podle

a) rezoluce IMO MSC.61(67)-(předpis FTP) přílohy 1 části 3, přílohy 2 a

b) IMO MSC/oběžníku 1120.

3. Při posuzování shody u těchto námořních zařízení se postupuje podle modulu B a podle volby výrobce nebo jeho zplnomocněného zástupce podle modulu D nebo E nebo F.

A.1/3.12 Zařízení na ochranu před rozšířením plamenů do nákladových nádrží v tankerech

1. Zařízení na ochranu před rozšířením plamenů do nákladových nádrží v tankerech musí splňovat požadavky uvedené v pravidlech II-2/4, II-2/16 úmluvy SOLAS.

2. Přezkoušení splnění požadavků se provádí podle

a) EN 12874 (2001),

b) ČSN ISO 15364 (2007),

c) IMO MSC/oběžníku 677 a

d) IMO MSC/oběžníku 1006.

3. Při posuzování shody u těchto námořních zařízení se postupuje podle modulu B a podle modulu F.

A.1/3.13 Nehořlavé materiály

1. Nehořlavé materiály musí splňovat požadavky uvedené v

a) pravidlech II-2/3, X/3, II-2/5, II-2/9 úmluvy SOLAS,

b) rezoluci IMO MSC.36(63)-(předpis HSC 1994) 7 a

c) rezoluci IMO MSC.97(73)-(předpis HSC 2000) 7.

2. Přezkoušení splnění požadavků se provádí podle

a) rezoluce IMO MSC.61(67)-(předpis FTP) přílohy 1 části 1 a

b) IMO MSC/oběžníku 1120.

3. Při posuzování shody u těchto námořních zařízení se postupuje podle modulu B a podle volby výrobce nebo jeho zplnomocněného zástupce podle modulu D nebo E nebo F.

A.1/3.15 Potrubí z materiálů jiných než ocel dopravující ropné látky nebo topný olej, potrubí a armatury, ventily, sestavy ohebného potrubí

1. Potrubí z materiálů jiných než ocel dopravující ropné látky nebo topný olej, potrubí a armatury, ventily, sestavy ohebného potrubí musí splňovat požadavky uvedené v

a) pravidlech II-2/4, X/3 úmluvy SOLAS.

b) rezoluci IMO MSC.36(63)-(předpis HSC 1994) 7, 10,

c) rezoluci IMO MSC.97(73)-(předpis HSC 2000) 7, 10 a

d) IMO MSC/oběžníku 1120.

2. Přezkoušení splnění požadavků se provádí podle

a) rezoluce IMO A.753(18),

b) ČSN EN ISO 15540 (1999) včetně opravy 1 (1999) a

c) ČSN EN ISO 15541 (1999).

3. Při posuzování shody u těchto námořních zařízení se postupuje podle modulu B a podle volby výrobce nebo jeho zplnomocněného zástupce podle modulu D nebo E nebo F.

A.1/3.16 Protipožární dveře

1. Protipožární dveře musí splňovat požadavky uvedené v pravidle II-2/9 úmluvy SOLAS.

2. Přezkoušení splnění požadavků se provádí podle

a) rezoluce IMO MSC.61(67)-(předpis FTP) přílohy 1 části 3,

b) IMO MSC/oběžníku 1120 a

c) IMO MSC.1/oběžníku 1273.

3. Při posuzování shody u těchto námořních zařízení se postupuje podle modulu B a podle volby výrobce nebo jeho zplnomocněného zástupce podle modulu D nebo E nebo F. Jsou-li námořní zařízení vyráběná jednotlivě nebo v malých množstvích, může výrobce nebo jeho zplnomocněný zástupce posuzování shody provést podle modulu G; v tomto případě se věta první tohoto bodu nepoužije.

A.1/3.17 Součásti systémů ovládání protipožárních dveří.

1. Součásti systémů ovládání protipožárních dveří musí splňovat požadavky uvedené v

a) pravidlech II-2/9, X/3 úmluvy SOLAS,

b) rezoluci IMO MSC.36(63)-(předpis HSC 1994) 7 a

c) rezoluci IMO MSC.97(73)-(předpis HSC 2000) 7.

2. Přezkoušení splnění požadavků se provádí podle rezoluce IMO MSC.61(67)-(předpis FTP) přílohy 1 části 4.

3. Při posuzování shody u těchto námořních zařízení se postupuje podle modulu B a podle volby výrobce nebo jeho zplnomocněného zástupce podle modulu D nebo E nebo F.

A.1/3.18 Povrchové materiály a podlahové krytiny s nízkými hodnotami šíření plamene, dekorativní obklady, nátěrové systémy, podlahové krytiny, izolační kryty potrubí, lepidla používaná v konstrukci přepážek tříd „B“ a „C“, hořlavé potrubí a vzduchovody

1. Povrchové materiály a podlahové krytiny s nízkými hodnotami šíření plamene, dekorativní obklady, nátěrové systémy, podlahové krytiny, izolační kryty potrubí, lepidla používaná v konstrukci přepážek tříd „B“ a „C“, hořlavé potrubí a vzduchovody musí splňovat požadavky uvedené v

a) pravidlech II-2/3, II-2/5, II-2/6, II-2/9, X/3 úmluvy SOLAS,

b) rezoluci IMO MSC.36(63)-(předpis HSC 1994) 7,

c) rezoluci IMO MSC.97(73)-(předpis HSC 2000) 7 a

d) IMO MSC/oběžníku 1120.

2. Přezkoušení splnění požadavků se provádí podle

a) rezoluce IMO MSC.61(67)-(předpis FTP) přílohy 1 části 2, 5 a přílohy 2,

b) IMO MSC/oběžníku 1120 a

c) ČSN EN ISO 1716 (2002), a to pokud se požadují maximální hodnoty hořlavosti povrchového materiálu.

3. Při posuzování shody u těchto námořních zařízení se postupuje podle modulu B a podle volby výrobce nebo jeho zplnomocněného zástupce podle modulu D nebo E nebo F.

A.1/3.19 Závěsy, záclony a ostatní zavěšené textilní materiály a folie

1. Závěsy, záclony a ostatní zavěšené textilní materiály a folie musí splňovat požadavky uvedené v

a) pravidlech II-2/3, II-2/9, X/3 úmluvy SOLAS,

b) rez. IMO MSC.36(63)-(předpis HSC 1994) 7 a

c) rez. IMO MSC.97(73)-(předpis HSC 2000) 7.

2. Přezkoušení splnění požadavků se provádí podle

a) rezoluce IMO MSC.61(67)-(předpis FTP) přílohy 1 části 7 a

b) IMO MSC/oběžníku 1120.

3. Při posuzování shody u těchto námořních zařízení se postupuje podle modulu B a podle volby výrobce nebo jeho zplnomocněného zástupce podle modulu D nebo E nebo F.

A.1/3.20 Čalouněný nábytek

1. Čalouněný nábytek musí splňovat požadavky uvedené v

a) pravidlech II-2/3, II-2/5, II-2/9, X/3 úmluvy SOLAS,

b) rezoluci IMO MSC.36(63)-(předpis HSC 1994) 7 a

c) rezoluci IMO MSC.97(73)-(předpis HSC 2000) 7.

2. Přezkoušení splnění požadavků se provádí podle

a) rezoluce IMO MSC.61(67)-(předpis FTP) přílohy 1 části 8 a

b) IMO MSC/oběžníku 1120.

3. Při posuzování shody u těchto námořních zařízení se postupuje podle modulu B a podle volby výrobce nebo jeho zplnomocněného zástupce podle modulu D nebo E nebo F.

A.1/3.21 Lůžkoviny

1. Lůžkoviny musí splňovat požadavky uvedené v

d) pravidlech II-2/3, II-2/9, X/3 úmluvy SOLAS,

e) rezoluci IMO MSC.36(63)-(předpis HSC 1994) 7 a

f) rezoluci IMO MSC.97(73)-(předpis HSC 2000) 7.

2. Přezkoušení splnění požadavků se provádí podle

a) rezoluce IMO MSC.61(67)-(předpis FTP) přílohy 1 části 9 a

b) IMO MSC/oběžníku 1120.

3. Při posuzování shody u těchto námořních zařízení se postupuje podle modulu B a podle volby výrobce nebo jeho zplnomocněného zástupce podle modulu D nebo E nebo F.

A.1/3.22 Protipožární klapky

1. Protipožární klapky musí splňovat požadavky uvedené v pravidle II-2/9 úmluvy SOLAS.

2. Přezkoušení splnění požadavků se provádí podle

a) rezoluce IMO MSC.61(67)-(předpis FTP) přílohy 1 části 3 a

b) IMO MSC/oběžníku 1120.

3. Při posuzování shody u těchto námořních zařízení se postupuje podle modulu B a podle volby výrobce nebo jeho zplnomocněného zástupce podle modulu D nebo E nebo F.

A.1/3.25 Ohnivzdorná okna a otvory s poklopem třídy „A“ a „B“

1. Ohnivzdorná okna a otvory s poklopem třídy „A“ a „B“ musí splňovat požadavky uvedené v

a) pravidle II-2/9 úmluvy SOLAS,

b) IMO MSC/oběžníku 847 a

c) IMO MSC/oběžníku 1120.

2. Přezkoušení splnění požadavků se provádí podle

a) rezoluce IMO MSC.61(67)-(předpis FTP) přílohy 1 části 3,

b) IMO MSC/oběžníku 1120 a

c) IMO MSC.1/oběžníku 1203.

3. Při posuzování shody u těchto námořních zařízení se postupuje podle modulu B a podle volby výrobce nebo jeho zplnomocněného zástupce podle modulu D nebo E nebo F.

A.1/3.26 Průniky přepážkami třídy „A“, průchody elektrických kabelů, průchody ventilačních kanálů, šachet, dálkového vedení apod.

1. Průniky přepážkami třídy „A“, průchody elektrických kabelů, průchody ventilačních kanálů, šachet, dálkového vedení musí splňovat požadavky uvedené v

a) pravidle II-2/9 úmluvy SOLAS a

b) IMO MSC.1/oběžníku 1276.

2. Přezkoušení splnění požadavků se provádí podle

a) rezoluce IMO MSC.61(67)-(předpis FTP) příloze 1 části 3 a

b) IMO MSC/oběžníku 1120.

3. Při posuzování shody u těchto námořních zařízení se postupuje podle modulu B a podle volby výrobce nebo jeho zplnomocněného zástupce podle modulu D nebo E nebo F.

A.1/3.27 Průniky přepážkami třídy „B“, průchody elektrických kabelů, průchody ventilačních kanálů, šachet, dálkového vedení apod.

1. Průniky přepážkami třídy „B“, průchody elektrických kabelů, průchody ventilačních kanálů, šachet, dálkového vedení musí splňovat požadavky uvedené v pravidle II-2/9 úmluvy SOLAS.

2. Přezkoušení splnění požadavků se provádí podle

a) rezoluce IMO MSC.61(67)-(předpis FTP) příloze 1 části 3 a

b) IMO MSC/oběžníku 1120.

3. Při posuzování shody u těchto námořních zařízení se postupuje podle modulu B a podle volby výrobce nebo jeho zplnomocněného zástupce podle modulu D nebo E nebo F.

A.1/3.28 Postřikovací systémy (pouze postřikovací hlavice)

1. Postřikovací systémy (pouze postřikovací hlavice) musí splňovat požadavky uvedené v

a) pravidlech II-2/7, II-2/10 úmluvy SOLAS a

b) rezoluci IMO MSC.98(73)-(předpis FSS) 8.

2. Přezkoušení splnění požadavků se provádí podle

a) ISO 6182-1 (2004), nebo

b) ČSN EN 12259-1 (1999) včetně A1 (2001), A2 (2004) a A3 (2006).

3. Při posuzování shody u těchto námořních zařízení se postupuje podle modulu B a podle volby výrobce nebo jeho zplnomocněného zástupce podle modulu D nebo E nebo F.

A.1/3.29 Požární hadice

1. Požární hadice musí splňovat požadavky uvedené v

a) pravidle II-2/10, X/3 úmluvy SOLAS,

b) rez. IMO MSC.36(63)-(předpis HSC 1994) 7 a

c) rez. IMO MSC.97(73)-(předpis HSC 2000) 7.

2. Přezkoušení splnění požadavků se provádí podle ČSN EN 14540 (2004) včetně A.1 (2007).

3. Při posuzování shody u těchto námořních zařízení se postupuje podle modulu B a podle volby výrobce nebo jeho zplnomocněného zástupce podle modulu D nebo E nebo F.

A.1/3.30 Přenosné zařízení na stanovení přítomnosti kyslíku a detekci plynů

1. Přenosné zařízení na stanovení přítomnosti kyslíku a detekci plynů musí splňovat požadavky uvedené v

a) pravidlech II-2/4, VI/3 úmluvy SOLAS a

b) rezoluci IMO MSC.98(73)-(předpis FSS) 15.

2. Přezkoušení splnění požadavků se provádí podle

a) ČSN EN 60945 (2002),

b) IEC 60092-504 (2001),

c) IEC 60533 (1999),

d) ČSN EN 50104 (2002), včetně A.1 (2004) kyslík, EN 60079-29 1 (2007), a to pro kategorii 1 (bezpečná oblast), a

e) ČSN EN 50104 (2002), včetně A.1 (2004) kyslík, IEC 60079-0 (2004), IEC 60079-1 (2007), IEC 60079-10 (2002), IEC 60079-11 (2006), IEC 60079-15 (2005) a IEC 60079-26 (2006), a to pro kategorii 2 (výbušná plynná atmosféra).

3. Při posuzování shody u těchto námořních zařízení se postupuje podle modulu B a podle volby výrobce nebo jeho zplnomocněného zástupce podle modulu D nebo E nebo F.

A.1/3.31 Proudnice stabilních postřikovacích systémů pro vysokorychlostní plavidla (HSC)

1. Proudnice stabilních postřikovacích systémů pro vysokorychlostní plavidla (HSC) musí splňovat požadavky uvedené v

a) pravidle X/3 úmluvy SOLAS.

b) IMO MSC/oběžníku 912,

c) rezoluci IMO MSC.36(63)-(předpis HSC 1994) 7 a

d) rezoluci IMO MSC.97(73)-(předpis HSC 2000) 7.

2. Přezkoušení splnění požadavků se provádí podle rezoluce IMO MSC.44(65).

3. Při posuzování shody u těchto námořních zařízení se postupuje podle modulu B a podle volby výrobce nebo jeho zplnomocněného zástupce podle modulu D nebo E nebo F. Jsou-li námořní zařízení vyráběná jednotlivě nebo v malých množstvích, může výrobce nebo jeho zplnomocněný zástupce posuzování shody provést podle modulu G; v tomto případě se věta první tohoto bodu nepoužije.

A.1/3.32 Oheň tlumící materiály (vyjma vnitřního vybavení) pro vysokorychlostní plavidla

1. Oheň tlumící materiály (vyjma vnitřního vybavení) pro vysokorychlostní plavidla musí splňovat požadavky uvedené v

a) pravidle X/3 úmluvy SOLAS,

b) rez. IMO MSC.36(63)-(předpis HSC 1994) 7 a

c) rez. IMO MSC.97(73)-(předpis HSC 2000) 7.

2. Přezkoušení splnění požadavků se provádí podle rezoluce IMO MSC.61(67)-(předpis FTP) přílohy 1 části 10.

3. Při posuzování shody u těchto námořních zařízení se postupuje podle modulu B a podle volby výrobce nebo jeho zplnomocněného zástupce podle modulu D nebo E nebo F.

A.1/3.33 Oheň tlumící materiály vnitřního vybavení vysokorychlostních plavidel

1. Oheň tlumící materiály vnitřního vybavení vysokorychlostních plavidel musí splňovat požadavky uvedené v

a) pravidle X/3 úmluvy SOLAS,

b) rezoluci IMO MSC.36(63)-(předpis HSC 1994) 7 a

c) rezoluci IMO MSC.97(73)-(předpis HSC 2000) 7.

2. Přezkoušení splnění požadavků se provádí podle rezoluce IMO MSC.61(67)-(předpis FTP) přílohy 1 části 10.

3. Při posuzování shody u těchto námořních zařízení se postupuje podle modulu B a podle volby výrobce nebo jeho zplnomocněného zástupce podle modulu D nebo E nebo F.

A.1/3.34 Ohnivzdorné přepážky vysokorychlostních plavidel

1. Ohnivzdorné přepážky vysokorychlostních plavidel musí splňovat požadavky uvedené v

d) pravidle X/3 úmluvy SOLAS,

e) rezoluci IMO MSC.36(63)-(předpis HSC 1994) 7 a

f) rezoluci IMO MSC.97(73)-(předpis HSC 2000) 7.

2. Přezkoušení splnění požadavků se provádí podle rezoluce IMO MSC.61(67)-(předpis FTP) přílohy 1 části 11.

3. Při posuzování shody u těchto námořních zařízení se postupuje podle modulu B a podle volby výrobce nebo jeho zplnomocněného zástupce podle modulu D nebo E nebo F.

A.1/3.35 Protipožární dveře vysokorychlostních plavidel

1. Protipožární dveře vysokorychlostních plavidel musí splňovat požadavky uvedené v

a) pravidle X/3 úmluvy SOLAS,

b) rezoluci IMO MSC.36(63)-(předpis HSC 1994) 7 a

c) rezoluci IMO MSC.97(73)-(předpis HSC 2000) 7.

2. Přezkoušení splnění požadavků se provádí podle rezoluce IMO MSC.61(67)-(předpis FTP) přílohy 1 části 11.

3. Při posuzování shody u těchto námořních zařízení se postupuje podle modulu B a podle volby výrobce nebo jeho zplnomocněného zástupce podle modulu D nebo E nebo F.

A.1/3.36 Protipožární klapky vysokorychlostních plavidel

1. Protipožární klapky vysokorychlostních plavidel musí splňovat požadavky uvedené v

a) pravidle X/3 úmluvy SOLAS,

b) rezoluci IMO MSC.36(63)-(předpis HSC 1994) 7,

c) rezoluci IMO MSC.97(73)-(předpis HSC 2000) 7 a

d) IMO MSC/oběžníku 1120.

2. Přezkoušení splnění požadavků se provádí podle IMO MSC.61(67)-(předpis FTP) přílohy 1 části 11.

3. Při posuzování shody u těchto námořních zařízení se postupuje podle modulu B a podle volby výrobce nebo jeho zplnomocněného zástupce podle modulu D nebo E nebo F.

A.1/3.37 Průniky požárními přepážkami vysokorychlostních plavidel, průchody elektrických kabelů, průniky potrubí, šachet, dálkových vedení apod.

1. Průniky požárními přepážkami vysokorychlostních plavidel, průchody elektrických kabelů, průniky potrubí, šachet, dálkových vedení musí splňovat požadavky uvedené v

a) pravidle X/3 úmluvy SOLAS,

b) rezoluci IMO MSC.36(63)-(předpis HSC 1994) 7 a

c) rezoluci IMO MSC.97(73)-(předpis HSC 2000) 7.

2. Přezkoušení splnění požadavků se provádí podle rezoluce IMO MSC.61(67)-(předpis FTP) přílohy 1 části 11.

3. Při posuzování shody u těchto námořních zařízení se postupuje podle modulu B a podle volby výrobce nebo jeho zplnomocněného zástupce podle modulu D nebo E nebo F.

A.1/3.38 Přenosné hasicí zařízení pro záchranné čluny a záchranářské čluny

1. Přenosné hasicí zařízení pro záchranné čluny a záchranářské čluny musí splňovat požadavky uvedené v

a) pravidlech III/4, X/3. III/34 úmluvy SOLAS,

b) rezoluci IMO A.951(23),

c) rezoluci IMO MSC.36(63)-(předpis HSC 1994) 8,

d) rezoluci IMO MSC.48(66)-(předpis LSA) I, IV, V a

e) rezoluci IMO MSC.97(73)-(předpis HSC 2000) 8.

2. Přezkoušení splnění požadavků se provádí podle

a) EN 3-6 (1995) včetně A1 (1999),

b) EN 3-7 (2004), včetně A1 (2007) a

c) EN 3-8 (2006), včetně AC (2007).

3. Při posuzování shody u těchto námořních zařízení se postupuje podle modulu B a podle volby výrobce nebo jeho zplnomocněného zástupce podle modulu D nebo E nebo F.

A.1/3.39 Proudnice pro rovnocenné hasicí systémy tvořící vodní mlhu pro strojovny a strojovny nákladových čerpadel

1. Proudnice pro rovnocenné hasicí systémy tvořící vodní mlhu pro strojovny a strojovny nákladových čerpadel musí splňovat požadavky uvedené v

a) pravidlech II-2/10, X/3 úmluvy SOLAS,

b) rezoluci IMO MSC.36(63)-(předpis HSC 1994) 7,

c) rezoluci IMO MSC.97(73)-(předpis HSC 2000) 7 a

d) rezoluci IMO MSC.98(73)-(předpis FSS) 7.

2. Přezkoušení splnění požadavků se provádí podle IMO MSC/oběžníku 1165.

3. Při posuzování shody u těchto námořních zařízení se postupuje podle modulu B a podle volby výrobce nebo jeho zplnomocněného zástupce podle modulu D nebo E nebo F.

A.1/3.40 Nízko umístěné osvětlovací systémy (pouze součásti)

1. Nízko umístěné osvětlovací systémy musí splňovat požadavky uvedené v

a) pravidle II-2/13 úmluvy SOLAS,

b) rezoluci IMO MSC.98(73)-(předpis FSS) 11.

2. Přezkoušení splnění požadavků se provádí podle

a) rezoluce IMO A.752 (18), nebo

b) ISO 15370 (2001).

3. Při posuzování shody u těchto námořních zařízení se postupuje podle modulu B a podle volby výrobce nebo jeho zplnomocněného zástupce podle modulu D nebo E nebo F. Jsou-li námořní zařízení vyráběná jednotlivě nebo v malých množstvích, může výrobce nebo jeho zplnomocněný zástupce posuzování shody provést podle modulu G; v tomto případě se věta první tohoto bodu nepoužije.

A.1/3.41 Záchranné únikové dýchací přístroje (EEBD)

Záchranné únikové dýchací přístroje (EEBD) musí splňovat požadavky uvedené v

a) pravidlech II-2/13 úmluvy SOLAS,

b) rezoluci IMO MSC.98(73)-(předpis FSS) 3 a

c) IMO MSC/oběžníku 849.

2. Přezkoušení splnění požadavků se provádí podle

a) EN 402 (2003),

b) ČSN EN 1146(2005),

c) ČSN EN 13794 (2002) a

d) ISO 23269-1 (2008).

3. Při posuzování shody u těchto námořních zařízení se postupuje podle modulu B a podle volby výrobce nebo jeho zplnomocněného zástupce podle modulu D nebo E nebo F.

A.1/3.42 Součásti systémů inertních plynů

1. Součásti systémů inertních plynů musí splňovat požadavky uvedené v

a) pravidle II-2/4 úmluvy SOLAS,

b) rezoluci IMO A.567(14),

c) rezoluci IMO MSC.98(73)-(předpis FSS) 15,

d) IMO MSC/oběžníku 353,

e) IMO MSC/oběžníku 387,

f) IMO MSC/oběžníku 485,

g) IMO MSC/oběžníku 731 a

h) IMO MSC/oběžníku 1120.

2. Přezkoušení splnění požadavků se provádí podle

a) IMO MSC/oběžníku 353,

b) IMO MSC/oběžníku 387,

c) MO MSC/oběžníku 450 revize 1,

d) IMO MSC/oběžníku 485 a

e) IMO MSC/oběžníku 731.

3. Při posuzování shody u těchto námořních zařízení se postupuje podle modulu B a podle volby výrobce nebo jeho zplnomocněného zástupce podle modulu D nebo E nebo F. Jsou-li námořní zařízení vyráběná jednotlivě nebo v malých množstvích, může výrobce nebo jeho zplnomocněný zástupce posuzování shody provést podle modulu G; v tomto případě se věta první tohoto bodu nepoužije.

A.1/3.43 Proudnice protipožárních hasicích systémů kuchyňských fritovacích zařízení (automatický nebo ruční typ)

1. Proudnice protipožárních hasicích systémů kuchyňských fritovacích zařízení (automatický nebo ruční typ) musí splňovat požadavky uvedené v

a) pravidlech II-2/1, II-2/10, X/3 úmluvy SOLAS,

b) rezoluci IMO MSC.36(63)-(předpis HSC 1994) 7 a

c) rezoluci IMO MSC.97(73)-(předpis HSC 2000) 7.

2. Přezkoušení splnění požadavků se provádí podle ISO 15371 (2000).

3. Při posuzování shody u těchto námořních zařízení se postupuje podle modulu B a podle volby výrobce nebo jeho zplnomocněného zástupce podle modulu D nebo E nebo F. Jsou-li námořní zařízení vyráběná jednotlivě nebo v malých množstvích, může výrobce nebo jeho zplnomocněný zástupce posuzování shody provést podle modulu G; v tomto případě se věta první tohoto bodu nepoužije.

A.1/3.44 Hasičská výzbroj a výstroj - záchranné lano

1. Hasičská výzbroj a výstroj - záchranné lano musí splňovat požadavky uvedené v

a) pravidlech II-2/10, X/3 úmluvy SOLAS,

b) rezoluci IMO MSC.98(73)-(předpis FSS) 3.

c) rezoluci IMO MSC.36(63)-(předpis HSC 1994) 7 a

d) rezoluci IMO MSC.97(73)-(předpis HSC 2000) 7.

2. Přezkoušení splnění požadavků se provádí podle

a) rezoluce IMO MSC.61(67)-(předpis FTP) přílohy 1 části 1 a

b) rezoluce IMO MSC.98(73)-(předpis FSS) 3.

3. Při posuzování shody u těchto námořních zařízení se postupuje podle modulu B a podle volby výrobce nebo jeho zplnomocněného zástupce podle modulu D nebo E nebo F.

A.1/3.45 Součásti rovnocenných stabilních hasicích plynových systémů (hasicí médium, hlavní ventily a proudnice) ve strojovnách a strojovnách čerpadel nákladu

1. Součásti rovnocenných stabilních hasicích plynových systémů (hasicí médium, hlavní ventily a proudnice) ve strojovnách a strojovnách čerpadel nákladu musí splňovat požadavky uvedené v

a) pravidlech II-2/10, X/3 úmluvy SOLAS,

b) rezoluci IMO MSC.98(73)-(předpis FSS) 5,

c) rezoluci IMO MSC.36(63)-(předpis HSC 1994) 7,

d) rezoluci IMO MSC.97(73)-(předpis HSC 2000) 7 a

e) IMO MSC/oběžníku 848.

2. Přezkoušení splnění požadavků se provádí podle

a) IMO MSC/oběžníku 848 a

b) IMO MSC.1/oběžníku 1267.

3. Při posuzování shody u těchto námořních zařízení se postupuje podle modulu B a podle volby výrobce nebo jeho zplnomocněného zástupce podle modulu D nebo E nebo F.

A.1/3.46 Součásti rovnocenných stabilních hasicích plynových systémů ve strojovnách (aerosolové systémy)

1. Součásti rovnocenných stabilních hasicích plynových systémů ve strojovnách musí splňovat požadavky uvedené v

a) pravidlech II-2/10, X/3 úmluvy SOLAS,

b) rezoluci IMO MSC.98(73)-(předpis FSS) 5,

c) rezoluci IMO MSC.36(63)-(předpis HSC 1994) 7 a

d) rezoluci IMO MSC.97(73)-(předpis HSC 2000) 7,

2. Přezkoušení splnění požadavků se provádí podle IMO MSC/oběžníku 1270.

3. Při posuzování shody u těchto námořních zařízení se postupuje podle modulu B a podle volby výrobce nebo jeho zplnomocněného zástupce podle modulu D nebo E nebo F.

A.1/3.47 Koncentrát pro stabilní hasicí systémy s vysoce expanzivní pěnou ve strojovnách a strojovnách čerpadel nákladu

1. Koncentrát pro stabilní hasicí systémy s vysoce expanzivní pěnou ve strojovnách a strojovnách čerpadel nákladu musí splňovat požadavky uvedené v

a) pravidle II-2/10 úmluvy SOLAS,

b) rezoluci IMO MSC.98(73)-(předpis FSS) 6 a

c) IMO MSC.1/oběžníku 1239.

2. Přezkoušení splnění požadavků se provádí podle IMO MSC/oběžníku 670.

3. Při posuzování shody u těchto námořních zařízení se postupuje podle modulu B a podle volby výrobce nebo jeho zplnomocněného zástupce podle modulu D nebo E nebo F. Jsou-li námořní zařízení vyráběná jednotlivě nebo v malých množstvích, může výrobce nebo jeho zplnomocněný zástupce posuzování shody provést podle modulu G; v tomto případě se věta první tohoto bodu nepoužije.

4. Schválený koncentrát musí být přezkoušen se stabilním systémem s vysoce expanzivní pěnou nebo hasícím systémem s vysoce expanzivní pěnou používající volný vzduch pro strojovny a nákladové prostory.

A.1/3.48 Součásti stabilních místně používaných vodních hasicích systémů pro použití ve strojovnách kategorie „A“ (Proudnice a zkoušky účinnosti)

1. Součásti stabilních místně používaných vodních hasicích systémů pro použití ve strojovnách kategorie „A“ musí splňovat požadavky uvedené v

a) pravidlech II-2/10, X/3 úmluvy SOLAS,

b) rezoluci IMO MSC.36(63)-(předpis HSC 1994) 7 a

c) rezoluci IMO MSC.97(73)-(předpis HSC 2000) 7.

2. Přezkoušení splnění požadavků se provádí podle

a) IMO MSC/oběžníku 913 a

b) IMO MSC.1/oběžníku 1276.

3. Při posuzování shody u těchto námořních zařízení se postupuje podle modulu B a podle volby výrobce nebo jeho zplnomocněného zástupce podle modulu D nebo E nebo F.

A.1/3.49 Proudnice vodních sprchových hasicích systémů pro prostory zvláštního druhu, ro-ro nákladové prostory, ro-ro prostory a prostory pro automobily

1. Proudnice vodních sprchových hasicích systémů pro prostory zvláštního druhu, ro-ro nákladové prostory, ro-ro prostory a prostory pro automobily musí splňovat požadavky uvedené v

a) pravidlech II-2/19, II-2/20, X/3 SOLAS,

b) rezoluci IMO MSC.98(73)-(předpis FSS) 7,

c) rezoluci IMO MSC.36(63)-(předpis HSC 1994) 7 a

d) rezoluci IMO MSC.97(73)-(předpis HSC 2000) 7.

2. Přezkoušení splnění požadavků se provádí podle IMO MSC.1/oběžníku 1272.

3. Při posuzování shody u těchto námořních zařízení se postupuje podle modulu B a podle volby výrobce nebo jeho zplnomocněného zástupce podle modulu D nebo E nebo F.

A.1/3.51 Součásti stabilních systémů požární detekce a požárního poplachu v řídicích stanicích, obslužných prostorách, ubytovacích prostorách, balkonech kabin, v prostorách strojovny a v neobsluhovaných prostorách strojovny

1. Součásti stabilních systémů požární detekce a požárního poplachu v řídicích stanicích, obslužných prostorách, ubytovacích prostorách, balkonech kabin, v prostorách strojovny a v neobsluhovaných prostorách strojovny musí splňovat požadavky uvedené v

a) pravidlech II-2/7, II-2/7.2.2, II-2/7.4, II-2/7.4.1, X/3 úmluvy SOLAS,

b) rezoluci IMO MSC.98(73)-(předpis FSS) 9,

c) rezoluci IMO MSC.36(63)-(předpis HSC 1994) 7,

d) rezoluci IMO MSC.97(73)-(předpis HSC 2000) 7 a

e) IMO MSC.1/oběžníku 1242.

2. Přezkoušení splnění požadavků se provádí

a) u kontrolního a indikačního zařízení a elektrické instalace na námořních plavidlech podle ČSN EN 54-2 (1997), včetně AC(1999) a A1(2006),

b) u zařízení elektrického napájení podle ČSN EN 54-4 (1997) včetně AC(1999), A1(2002) a A2(2006),

c) u detektorů tepla - bodové hlásiče podle ČSN EN 54-5 (2000), včetně A.1 (2002),

d) u detektorů kouře - hlásiče bodové využívající rozptýleného světla, vysílaného světla a ionizace podle ČSN EN 54-7 (2000), včetně A1(2002) a A2(2006),

e) u detektorů plamene - bodové hlásiče - podle ČSN EN 54-10 (2002), včetně A1(2005),

f) u ručně obsluhovaného hlásiče požáru podle ČSN EN 54-11 (2001), včetně A1 (2005),

g) u příslušných, elektrických a elektronických instalacích na námořních plavidlech podle IEC 60092-504 (2001) a IEC 60533 (1999).

3. Při posuzování shody u těchto námořních zařízení se postupuje podle modulu B a podle volby výrobce nebo jeho zplnomocněného zástupce podle modulu D nebo E nebo F.

A.1/3.52 Nepřenosná a přemístitelná hasicí zařízení

1. Nepřenosná a přemístitelná hasicí zařízení musí splňovat požadavky uvedené v

a) pravidlech II-2/10, II-2/4, X/3 úmluvy SOLAS,

b) rezoluci IMO MSC.98(73)-(předpis FSS) 4,

c) rezoluci IMO MSC.36(63)-(předpis HSC 1994) 7 a

d) rezoluci IMO MSC.97(73)-(předpis HSC 2000) 7.

2. Přezkoušení splnění požadavků se provádí podle

a) ČSN EN 1866 (1998) a EN 1866-1 (2007), nebo

b) ISO 11601 (1999).

3. Při posuzování shody u těchto námořních zařízení se postupuje podle modulu B a podle volby výrobce nebo jeho zplnomocněného zástupce podle modulu D nebo E nebo F.

A.1/3.53 Poplachová zařízení

1. Poplachová zařízení musí splňovat požadavky uvedené v

a) pravidlech II-2/7, X/3 úmluvy SOLAS,

b) rezoluci IMO MSC.98(73)-(předpis FSS) 9,

c) rezoluci IMO MSC.36(63)-(předpis HSC 1994) 7 a

d) rezoluci IMO MSC.97(73)-(předpis HSC 2000) 7.

2. V případě sirén se přezkoušení splnění požadavků provádí podle

a) ČSN EN 54-3 (2001), včetně A1(2002) a A2(2006),

b) IEC 60092-504 (2001) a

c) IEC 60533 (1999).

3. Při posuzování shody u těchto námořních zařízení se postupuje podle modulu B a podle volby výrobce nebo jeho zplnomocněného zástupce podle modulu D nebo E nebo F.

A.1/3.54 Stabilní zařízení na stanovení přítomnosti kyslíku a detekci plynů

1. Stabilní zařízení na stanovení přítomnosti kyslíku a detekci plynů musí splňovat požadavky uvedené v

a) pravidlech VI/3, II-2/4 úmluvy SOLAS a

b) rezoluce IMO MSC.98(73)-(předpis FSS) 15.

2. Přezkoušení splnění požadavků se provádí podle

a) EN 60945 (2002),

b) IEC 60092-504 (2001),

c) IEC 60533 (1999),

d) EN 50104 (2002), včetně A. 1 (2004) kyslík, a to pro kategorii 4 (bezpečná oblast) a

e) EN 50104 (2002), včetně A.1 (2004) kyslík a EN 60079-29-1 (2007)., kategorii 3 (výbušná plynná atmosféra).

3. Při posuzování shody u těchto námořních zařízení se postupuje podle modulu B a podle volby výrobce nebo jeho zplnomocněného zástupce podle modulu D nebo E nebo F.

A.1/3.55 Dvojúčelové požární hadice (rozprašovací nebo s tryskou)

1. Dvojúčelové požární hadice musí splňovat požadavky uvedené v

a) pravidlech II-2/10, X/3 úmluvy SOLAS,

b) rezoluci IMO MSC.36(63)-(předpis HSC 1994) 7 a

c) rezoluci IMO MSC.97(73)-(předpis HSC 2000) 7.

2. Přezkoušení splnění požadavků se provádí podle

a) EN 15182-1 (2007) a

b) EN 15182-3(2007).

3. Při posuzování shody u těchto námořních zařízení se postupuje podle modulu B a podle volby výrobce nebo jeho zplnomocněného zástupce podle modulu D nebo E nebo F.

A.1/3.56 Požární hadice navíjecí

1. Požární hadice navíjecí musí splňovat požadavky uvedené v

a) pravidlech II-2/10, X/3 úmluvy SOLAS,

b) rezoluci IMO MSC.36(63)-(předpis HSC 1994) a

c) rezoluci IMO MSC.97(73)-(předpis HSC 2000).

2. Přezkoušení splnění požadavků se provádí podle EN 671-1 (2001), včetně AC (2002).

3. Při posuzování shody u těchto námořních zařízení se postupuje podle modulu B a podle volby výrobce nebo jeho zplnomocněného zástupce podle modulu D nebo E nebo F.

A.1/3.57 Součásti hasicích systémů se středně expanzivní pěnou - stabilní palubní pěnové systémy tankerů

1. Součásti hasicích systémů se středně expanzivní pěnou - stabilní palubní pěnové systémy tankerů musí splňovat požadavky uvedené v

a) pravidlech II-2/10, II-2/10.8.1 úmluvy SOLAS,

b) rezoluci IMO MSC.98(73)-(předpis FSS) 14,

c) IMO MSC.1/oběžníkul239a

d) IMO MSC.1/oběžníku 1276.

2. Přezkoušení splnění požadavků se provádí podle IMO MSC/oběžníku 798.

3. Při posuzování shody u těchto námořních zařízení se postupuje podle modulu B a podle volby výrobce nebo jeho zplnomocněného zástupce podle modulu D nebo E nebo F.

A.1/3.58 Součásti stabilních hasicích systémů s nízkoexpanzivní pěnou ve strojovnách a na ochranu paluby tankerů

1. Součásti stabilních hasicích systémů s nízkoexpanzivní pěnou ve strojovnách a na ochranu paluby tankerů musí splňovat požadavky uvedené v

a) pravidle II-2/10 úmluvy SOLAS,

b) rezoluci IMO MSC.98(73)-(předpis FSS) 6, 14,

c) IMO MSC.1/oběžníku 1239 a

d) IMO MSC.1/oběžníku 1276.

2. Přezkoušení splnění požadavků se provádí podle IMO MSC/oběžníku 582, včetně opravy 1.

3. Při posuzování shody u těchto námořních zařízení se postupuje podle modulu B a podle volby výrobce nebo jeho zplnomocněného zástupce podle modulu D nebo E nebo F.

A.1/3.59 Stabilní hasicí systémy s expanzivní pěnou chemických tankerů

1. Stabilní hasicí systémy s expanzivní pěnou chemických tankerů musí splňovat požadavky uvedené v rezoluci IMO MSC.4(48)-(předpis IBC).

2. Přezkoušení splnění požadavků se provádí podle

a) IMO MSC/oběžníku 553,

b) IMO MSC/oběžníku 582 a

c) IMO MSC/oběžníku 799.

3. Při posuzování shody u těchto námořních zařízení se postupuje podle modulu B a podle volby výrobce nebo jeho zplnomocněného zástupce podle modulu D nebo E nebo F. Jsou-li námořní zařízení vyráběná jednotlivě nebo v malých množstvích, může výrobce nebo jeho zplnomocněný zástupce posuzování shody provést podle modulu G; v tomto případě se věta první tohoto bodu nepoužije.

A.1/3.60 Proudnice stabilních hasicích vodních sprchových soustav pro balkony kabin

1. Proudnice stabilních hasicích vodních sprchových soustav pro balkony kabin musí splňovat požadavky uvedené v

a) pravidle II-2/10 úmluvy SOLAS a

b) rezoluci IMO MSC.98(73)-(předpis FSS) 7.

2. Přezkoušení splnění požadavků se provádí podle IMO MSC.1/oběžníku 1268.

3. Při posuzování shody u těchto námořních zařízení se postupuje podle modulu B a podle volby výrobce nebo jeho zplnomocněného zástupce podle modulu D nebo E nebo F.

A.1/3.61 Hasicí systémy s vysoce expanzivní pěnou používající volný vzduch pro ochranu strojoven a nákladových prostor

1. Hasicí systémy s vysoce expanzivní pěnou používající volný vzduch pro ochranu strojoven a nákladových prostor musí splňovat požadavky uvedené v

a) pravidle II-2/10 úmluvy SOLAS a

b) rezoluci IMO MSC.98(73)-(předpis FSS) 6.

2. Přezkoušení splnění požadavků se provádí podle IMO MSC.1/oběžníku 1271.

3. Při posuzování shody u těchto námořních zařízení se postupuje podle modulu B a podle volby výrobce nebo jeho zplnomocněného zástupce podle modulu D nebo E nebo F.

4.

Navigační zařízení

A.1/4.1 Magnetický kompas

1. Magnetický kompas musí splňovat požadavky uvedené v

a) pravidlech V/18, V/19 úmluvy SOLAS,

b) rezoluci IMO A.382(X) a

c) rezoluci IMO A.694(17).

2. Přezkoušení splnění požadavků se provádí podle

a) ČSN EN ISO 449 (1999), ČSN EN ISO 694 (2001), ISO 1069 (1973), ISO 2269 (1992), ČSN EN 60945 (2002), nebo

b) ČSN ISO 449 (1997), ČSN ISO 694 (2000), ISO 1069 (1973), ISO 2269 (1992), IEC 60945 (2002).

3. Při posuzování shody se postupuje podle modulu B a podle volby výrobce nebo jeho zplnomocněného zástupce podle modulu D nebo E nebo F. Jsou-li námořní zařízení vyráběná jednotlivě nebo v malých množstvích, může výrobce nebo jeho zplnomocněný zástupce posuzování shody provést podle modulu G; v tomto případě se věta první tohoto bodu nepoužije.

A.1/4.2 Vysílací zařízení pro ukazovatele kursu THD (magnetická metoda)

1. Vysílací zařízení pro ukazovatele kursu THD musí splňovat požadavky uvedené v

a) pravidlech V/18, V/19, X/3 úmluvy SOLAS,

b) rezoluci IMO MSC.36(63)-(předpis HSC 1994) 13,

c) rezoluci IMO MSC.97(73)-(předpis HSC 2000) 13,

d) rezoluci IMO A.694(17) a

e) rezoluci IMO MSC.116(73).

2. Přezkoušení splnění požadavků se provádí podle

a) ČSN EN 60945 (2002), příslušných norem z řady ČSN EN 61162, ISO 22090-2 (2004), včetně opravy 2005, nebo

b) IEC 60945 (2002), příslušných norem z řady IEC 61162, ISO 22090-2 (2004), včetně opravy 2005.

3. Při posuzování shody se postupuje podle modulu B a podle volby výrobce nebo jeho zplnomocněného zástupce podle modulu D nebo E nebo F. Jsou-li námořní zařízení vyráběná jednotlivě nebo v malých množstvích, může výrobce nebo jeho zplnomocněný zástupce posuzování shody provést podle modulu G; v tomto případě se věta první tohoto bodu nepoužije.

A.1/4.3 Gyroskopický kompas

1. Gyroskopický kompas musí splňovat požadavky uvedené v

a) pravidlech V/18, V/19 úmluvy SOLAS,

b) rezoluci IMO A.424(XI),

c) rezoluci IMO A.694(17) a

d) rezoluci IMO MSC.191(79).

2. Přezkoušení splnění požadavků se provádí podle

a) ČSN EN ISO 8728 (1998), ČSN EN 60945 (2002), příslušných norem z řady ČSN EN 61162, IEC 62288 Ed.1.0 (2008), nebo

b) ISO 8728 (1997), IEC 60945 (2002), příslušných norem z řady IEC 61162, IEC 62288 Ed.1.0 (2008).

3. Při posuzování shody se postupuje podle modulu B a podle volby výrobce nebo jeho zplnomocněného zástupce podle modulu D nebo E nebo F. Jsou-li námořní zařízení vyráběná jednotlivě nebo v malých množstvích, může výrobce nebo jeho zplnomocněný zástupce posuzování shody provést podle modulu G; v tomto případě se věta první tohoto bodu nepoužije.

A.1/4.6 Ozvěnový hloubkoměr

1. Ozvěnový hloubkoměr musí splňovat požadavky uvedené v

a) pravidlech V/18, X/3, V/19 úmluvy SOLAS,

b) rezoluci IMO MSC.36(63)-(předpis HSC 1994) 13,

c) rezoluci IMO MSC. 97(73)-(předpis HSC 2000) 13.

d) rezoluci IMO A.224(VII),

e) rezoluci IMO A.694(17),

f) rezoluci IMO MSC.74(69) příloze 4 a

g) rezoluci IMO MSC.191(79).

2. Přezkoušení splnění požadavků se provádí podle

a) ČSN EN ISO 9875 (2001), ČSN EN 60945 (2002), příslušných norem z řady ČSN EN 61162, IEC 62288 Ed.1.0 (2008), nebo

b) ISO 9875 (2000), IEC 60945 (2002), příslušných norem z řady IEC 61162, IEC 62288 Ed.1.0 (2008).

3. Při posuzování shody se postupuje podle modulu B a podle volby výrobce nebo jeho zplnomocněného zástupce podle modulu D nebo E nebo F. Jsou-li námořní zařízení vyráběná jednotlivě nebo v malých množstvích, může výrobce nebo jeho zplnomocněný zástupce posuzování shody provést podle modulu G; v tomto případě se věta první tohoto bodu nepoužije.

A.1/4.7 Zatížení k určení rychlosti a upluté vzdálenosti (SDME)

1. Zařízení k určení rychlosti a upluté vzdálenosti musí splňovat požadavky uvedené v

a) pravidlech V/18, X/3, V/19 úmluvy SOLAS,

b) rezoluci IMO MSC.36(63)-(předpis HSC 1994) 13,

c) rezoluci IMO MSC.97(73)-(předpis HSC 2000) 13,

d) rezoluci IMO MSC.96(72),

e) rezoluci IMO MSC.191(79),

f) rezoluci IMO A.694(17) a

g) rezoluci IMO A.824(19).

2. Přezkoušení splnění požadavků se provádí podle

a) ČSN EN 60945 (2002), ČSN EN 61023 (2007), příslušných norem z řady EN 61162, IEC 62288 Ed.1.0 (2008), nebo

b) IEC 60945 (2002), IEC 61023 (1999), příslušných norem z řady IEC 61162, IEC 62288 Ed.1.0 (2008).

3. Při posuzování shody se postupuje podle modulu B a podle volby výrobce nebo jeho zplnomocněného zástupce podle modulu D nebo E nebo F. Jsou-li námořní zařízení vyráběná jednotlivě nebo v malých množstvích, může výrobce nebo jeho zplnomocněný zástupce posuzování shody provést podle modulu G; v tomto případě se věta první tohoto bodu nepoužije.

A.1/4.9 Měřič rychlosti obratu

1. Měřič rychlosti obratu musí splňovat požadavky uvedené v

a) pravidlech V/18, X/3, V/19 úmluvy SOLAS,

b) rezoluci IMO MSC.36(63)-(předpis HSC 1994) 13,

c) rezoluci IMO MSC.97(73)-(předpis HSC 2000) 13,

d) rezoluci IMO A.526(13),

e) rezoluci IMO A.694(17) a

f) rezoluci IMO MSC.191(79).

2. Přezkoušení splnění požadavků se provádí podle

a) EN 60945 (2002), příslušných norem z řady EN 61162, ISO 20672 (2007), IEC 62288 Ed.1.0 (2008), nebo

b) IEC 60945 (2002), příslušných norem z řady IEC 61162, ISO 20672 (2007), IEC 62288 Ed.1.0 (2008).

3. Při posuzování shody se postupuje podle modulu B a podle volby výrobce nebo jeho zplnomocněného zástupce podle modulu D nebo E nebo F. Jsou-li námořní zařízení vyráběná jednotlivě nebo v malých množstvích, může výrobce nebo jeho zplnomocněný zástupce posuzování shody provést podle modulu G; v tomto případě se věta první tohoto bodu nepoužije.

A.1/4.11 Zařízení Loran-C

1. Zařízení Loran-C musí splňovat požadavky uvedené v

a) pravidlech V/18, X/3, V/19 úmluvy SOLAS,

b) rezoluci IMO MSC.36(63)-(předpis HSC 1994) 13,

c) rezoluci IMO MSC.97(73)-(předpis HSC2000) 13,

d) rezoluci IMO MSC.191(79),

e) rezoluci IMO A.694(17) a

f) rezoluci IMO A.818(19).

2. Přezkoušení splnění požadavků se provádí podle

a) ČSN EN 60945 (2002), ČSN EN 61075 (1993), příslušných norem z řady ČSN EN 61162, IEC 62288 Ed.1.0 (2008), nebo

b) IEC 60945 (2002), IEC 61075 (1991), příslušných norem z řady IEC 61162, IEC 62288 Ed.1.0 (2008).

3. Při posuzování shody se postupuje podle modulu B a podle volby výrobce nebo jeho zplnomocněného zástupce podle modulu D nebo E nebo F. Jsou-li námořní zařízení vyráběná jednotlivě nebo v malých množstvích, může výrobce nebo jeho zplnomocněný zástupce posuzování shody provést podle modulu G; v tomto případě se věta první tohoto bodu nepoužije.

A.1/4.12 Zařízení Chayka

1. Zařízení Chayka musí splňovat požadavky uvedené v

a) pravidlech V/18, X/3, V/19 úmluvy SOLAS,

b) rezoluci IMO MSC.36(63)-(předpis HSC 1994) 13,

c) rezoluci IMO MSC.97(73)-(předpis HSC 2000) 13,

d) rezoluci IMO MSC.191(79),

e) rezoluci IMO A.694(17) a

f) rezoluci IMO A.818(19).

2. Přezkoušení splnění požadavků se provádí podle

a) ČSN EN 60945 (2002), ČSN EN 61075 (1993), IEC 62288 Ed.1.0 (2008), příslušných norem z řady ČSN EN 61162, nebo

b) IEC 60945 (2002), IEC 61075 (1991), příslušných norem z řady IEC 61162, IEC 62288 Ed.1.0 (2008).

3. Při posuzování shody se postupuje podle modulu B a podle volby výrobce nebo jeho zplnomocněného zástupce podle modulu D nebo E nebo F. Jsou-li námořní zařízení vyráběná jednotlivě nebo v malých množstvích, může výrobce nebo jeho zplnomocněný zástupce posuzování shody provést podle modulu G; v tomto případě se věta první tohoto bodu nepoužije.

A.1/4.14 Zařízení GPS

1. Zařízení GPS musí splňovat požadavky uvedené v

a) pravidlech V/18, X/3, V/19 úmluvy SOLAS,

b) rezoluci IMO MSC.36(63)-(předpis HSC 1994) 13,

c) rezoluci IMO MSC.97(73)-(předpis HSC 2000) 13.

d) rezoluci IMO A.694(17),

e) rezoluci IMO A.819(19),

f) rezoluci IMO MSC.36(63)-(předpis HSC 1994),

g) rezoluci IMO MSC.97(73)-(předpis HSC 2000),

h) rezoluci IMO MSC.191(79) a

i) rezoluci IMO MSC.112(73).

2. Přezkoušení splnění požadavků se provádí podle

a) ČSN EN 60945 (2002), ČSN EN 61108-1 (2003), IEC 62288 Ed.1.0 (2008) a příslušných norem z řady ČSN EN 61162, nebo

b) IEC 60945 (2002), IEC 61108-1 (2003), IEC 62288 Ed.1.0 (2008) a příslušných norem z řady IEC 61162.

3. Při posuzování shody se postupuje podle modulu B a podle volby výrobce nebo jeho zplnomocněného zástupce podle modulu D nebo E nebo F. Jsou-li námořní zařízení vyráběná jednotlivě nebo v malých množstvích, může výrobce nebo jeho zplnomocněný zástupce posuzování shody provést podle modulu G; v tomto případě se věta první tohoto bodu nepoužije.

A.1/4.15 Zařízení GLONASS

1. Zařízení GLONASS musí splňovat požadavky uvedené v

a) pravidlech V/18, X/3, V/19 úmluvy SOLAS,

b) rezoluci IMO MSC.36(63)-(předpis HSC 1994) 13,

c) rezoluci IMO MSC.97(73)-(předpis HSC2000) 13,

d) rezoluci. IMO A.694(17),

e) rezoluci IMO MSC.191 (79) a

f) rezoluci IMO MSC.113(73).

2. Přezkoušení splnění požadavků se provádí podle

a) ČSN EN 60945 (2002), ČSN EN 61108-2 (1998), IEC 62288 Ed.1.0 (2008) a příslušných norem z řady ČSN EN 61162, nebo

b) IEC 60945 (2002), IEC 61108-2 (1998), IEC 62288 Ed.1.0 (2008) a příslušných norem z řady IEC 61162.

3. Při posuzování shody se postupuje podle modulu B a podle volby výrobce nebo jeho zplnomocněného zástupce podle modulu D nebo E nebo F. Jsou-li námořní zařízení vyráběná jednotlivě nebo v malých množstvích, může výrobce nebo jeho zplnomocněný zástupce posuzování shody provést podle modulu G; v tomto případě se věta první tohoto bodu nepoužije.

A.1/4.16 Systém pro automatické kormidlování (HCS) (dříve autopilot)

1. Systém pro automatické kormidlování (HCS) musí splňovat požadavky uvedené v

a) pravidlech V/18, V/19 úmluvy SOLAS,

b) rezoluci IMO A.342(IX),

c) rezoluci IMO A.694(17),

d) rezoluci IMO MSC.64(67) příloze 3 a

e) rezoluci IMO MSC.191(79).

2. Přezkoušení splnění požadavků se provádí podle

a) ČSN EN ISO 11674 (2001), ČSN EN 60945 (2002), IEC 62288 Ed.1.0 (2008) a příslušných norem z řady ČSN EN 61162, nebo

b) ISO 11674 (2000), IEC 60945 (2002), IEC 62288 Ed.1.0 (2008) a příslušných norem z řady IEC 61162.

3. Při posuzování shody se postupuje podle modulu B a podle volby výrobce nebo jeho zplnomocněného zástupce podle modulu D nebo E nebo F. Jsou-li námořní zařízení vyráběná jednotlivě nebo v malých množstvích, může výrobce nebo jeho zplnomocněný zástupce posuzování shody provést podle modulu G; v tomto případě se věta první tohoto bodu nepoužije.

A.1/4.18 Odpovídač SAR 9 GHz (SART)

1. Odpovídač SAR 9 GHz (SART) musí splňovat požadavky uvedené v

a) pravidlech III/4, IV/14, V/18, X/3, III/6, IV/7 úmluvy SOLAS,

b) rezoluci IMO MSC.36(63)-(předpis HSC 1994) 8, 13, 14,

c) rezoluci IMO MSC.97(73)-(předpis HSC 2000) 8, 13, 14,

d) rezoluci IMO A530(13),

e) rezoluci IMO A.802(19),

f) rezoluci IMO A.694(17) a

g) ITU-R M.628-3(II/93).

2. Přezkoušení splnění požadavků se provádí podle

a) ČSN EN 60945 (2002), ČSN EN 61097-1 (2007), nebo

b) IEC 60945 (2002), EC 61097-1 (2007).

3. Při posuzování shody se postupuje podle modulu B a podle volby výrobce nebo jeho zplnomocněného zástupce podle modulu D nebo E nebo F Jsou-li námořní zařízení vyráběná jednotlivě nebo v malých množstvích, může výrobce nebo jeho zplnomocněný zástupce posuzování shody provést podle modulu G; v tomto případě se věta první tohoto bodu nepoužije.

A.1/4.20 Ukazatel úhlu kormidla

1. Ukazatel úhlu kormidla musí splňovat požadavky uvedené v

a) pravidlech V/18, X/3, V/19 úmluvy SOLAS,

b) rezoluci IMO MSC.36(63)-(předpis HSC 1994) 13,

c) rezoluci IMO MSC.97(73)-(předpis HSC 2000) 13,

d) rezoluci IMO A.526(13),

e) rezoluci IMO A.694(17) a

f) rezoluci IMO MSC.191(79).

2. Přezkoušení splnění požadavků se provádí podle

a) EN 60945 (2002), ISO 20673 (2007), IEC 62288 Ed.1.0 (2008), nebo

b) IEC 60945 (2002), ISO 20673 (2007), IEC 62288 Ed.1.0 (2008).

3. Při posuzování shody se postupuje podle modulu B a podle volby výrobce nebo jeho zplnomocněného zástupce podle modulu D nebo E nebo F Jsou-li námořní zařízení vyráběná jednotlivě nebo v malých množstvích, může výrobce nebo jeho zplnomocněný zástupce posuzování shody provést podle modulu G; v tomto případě se věta první tohoto bodu nepoužije.

A.1/4.21 Ukazatel obrátek lodního šroubu

1. Ukazatel obrátek lodního šroubu musí splňovat požadavky uvedené v

a) pravidlech V/18 a V/19 úmluvy SOLAS,

b) rezoluci IMO A.694(17) a

c) rezoluci IMO MSC.191(79).

2. Přezkoušení splnění požadavků se provádí podle

a) EN 60945 (2002), ISO 22554 (2007), IEC 62288 Ed.1.0 (2008), nebo

b) IEC 60945 (2002), ISO 22554 (2007), IEC 62288 Ed.1.0 (2008).

3. Při posuzování shody se postupuje podle modulu B a podle volby výrobce nebo jeho zplnomocněného zástupce podle modulu D nebo E nebo F Jsou-li námořní zařízení vyráběná jednotlivě nebo v malých množstvích, může výrobce nebo jeho zplnomocněný zástupce posuzování shody provést podle modulu G; v tomto případě se věta první tohoto bodu nepoužije.

A.1/4.22 Ukazatel náklonu

1. Ukazatel náklonu musí splňovat požadavky uvedené v

a) pravidlech V/18 a V/19 úmluvy SOLAS,

b) rezoluci IMO A.694(17) a

c) rezoluci IMO MSC.191(79).

2. Přezkoušení splnění požadavků se provádí podle

a) EN 60945 (2002), ISO 22555 (2007), IEC 62288 Ed.1.0 (2008), nebo

b) IEC 60945 (2002), ISO 22555 (2007), IEC 62288 Ed.1.0 (2008).

3. Při posuzování shody se postupuje podle modulu B a podle volby výrobce nebo jeho zplnomocněného zástupce podle modulu D nebo E nebo F Jsou-li námořní zařízení vyráběná jednotlivě nebo v malých množstvích, může výrobce nebo jeho zplnomocněný zástupce posuzování shody provést podle modulu G; v tomto případě se věta první tohoto bodu nepoužije.

A.1/4.23 Kompas pro záchranné čluny a záchranářské čluny

1. Kompas pro záchranné čluny a záchranářské čluny musí splňovat požadavky uvedené v

a) pravidlech III/4, X/3, III/34 úmluvy SOLAS,

b) rezoluci IMO MSC.36(63)-(předpis HSC 1994) 8,13,

c) rezoluci IMO MSC. 97(73)-(předpis HSC 2000) 8, 13 a

d) rezoluci. IMO MSC.48(66)-(předpis LSA) IV, V.

2. Přezkoušení splnění požadavků se provádí podle

a) ČSN EN ISO 613 (2001), ISO 10316 (1990), nebo

b) ISO 613 (2000), ISO 10316 (1990).

3. Při posuzování shody se postupuje podle modulu B a podle volby výrobce nebo jeho zplnomocněného zástupce podle modulu D nebo E nebo F. Jsou-li námořní zařízení vyráběná jednotlivě nebo v malých množstvích, může výrobce nebo jeho zplnomocněný zástupce posuzování shody provést podle modulu G; v tomto případě se věta první tohoto bodu nepoužije.

A.1/4.29 Zařízení pro záznam údajů o plavbě (VDR)

1. Zařízení pro záznam údajů o plavbě (VDR) musí splňovat požadavky uvedené v

a) pravidlech V/18, V/20, X/3 úmluvy SOLAS,

b) rezoluci IMO MSC.36(63)-(předpis HSC 1994) 13,

c) rezoluci IMO MSC.97(73)-(předpis HSC 2000) 13,

d) rezoluci IMO A.694(l7),

e) rezoluci IMO A.861(20)

f) rezoluci IMO MSC.214(81) a

g) rezoluci IMO MSC.191 (79).

2. Přezkoušení splnění požadavků se provádí podle

a) ČSN EN 60945 (2002), příslušných norem z řady ČSN EN 61162, IEC 61996-1 (2007-11), IEC 62288 Ed.1.0 (2008), nebo

b) IEC 60945 (2002), příslušných norem z řady IEC 61162, IEC 61996-1 (2007-11), IEC 62288 Ed.1.0 (2008).

3. Při posuzování shody se postupuje podle modulu B a podle volby výrobce nebo jeho zplnomocněného zástupce podle modulu D nebo E nebo F. Jsou-li námořní zařízení vyráběná jednotlivě nebo v malých množstvích, může výrobce nebo jeho zplnomocněný zástupce posuzování shody provést podle modulu G; v tomto případě se věta první tohoto bodu nepoužije.

A.1/4.30 Systém elektronického zobrazování mapy a informací (ECDIS) se záložním systémem a systémem rastrového zobrazování mapy (RCDS)

1. Systém elektronického zobrazování mapy a informací (ECDIS) se záložním systémem a systémem rastrového zobrazování mapy (RCDS) musí splňovat požadavky uvedené v

a) pravidlech V/18, X/3, V/19 úmluvy SOLAS,

b) rezoluci IMO MSC.36(63)-(předpis HSC 1994) 13,

c) rezoluci IMO MSC.97(73)-(předpis HSC 2000) 13,

d) rezoluci IMO A.694(17),

e) rezoluci IMO A.817(19),

f) rezoluci IMO MSC.64(67),

g) rezoluci IMO MSC.86(70),

h) rezoluci IMO MSC.191(79) a

i) rezoluci IMO MSC.232(82).

Záložní systém ECDIS a RCDS se použijí pouze tehdy, je-li tato funkce zahrnuta v ECDIS. Certifikát modulu B uvádí, zda byly tyto varianty přezkoušeny.

2. Přezkoušení splnění požadavků se provádí podle

a) ČSN EN 60945 (2002), příslušných norem z řady ČSN EN 61162, ČSN EN 61174 (2001-12), IEC 62288 Ed.1.0 (2008), nebo

b) IEC 60945 (2002), příslušných norem z řady IEC 61162, IEC 61174 (2008), IEC 62288 Ed.1.0 (2008).

3. Při posuzování shody se postupuje podle modulu B a podle volby výrobce nebo jeho zplnomocněného zástupce podle modulu D nebo E nebo F. Jsou-li námořní zařízení vyráběná jednotlivě nebo v malých množstvích, může výrobce nebo jeho zplnomocněný zástupce posuzování shody provést podle modulu G; v tomto případě se věta první tohoto bodu nepoužije.

A.1/4.31 Gyroskopický kompas pro vysokorychlostní plavidla

1. Gyroskopický kompas pro vysokorychlostní plavidla musí splňovat požadavky uvedené v

a) pravidle X/3 úmluvy SOLAS,

b) rezoluci IMO MSC.36(63)-(předpis HSC 1994) 13,

c) rezoluci IMO MSC.97(73)-(předpis HSC 2000) 13,

d) rezoluci IMO A.694(17)

e) rez. IMO MSC.191(79) a

f) rezoluci IMO A.821(19).

2. Přezkoušení splnění požadavků se provádí podle

a) ISO 16328 (2001), ČSN EN 60945 (2002), příslušných norem z řady ČSN EN 61162, IEC 62288 Ed.1.0 (2008), nebo

b) ISO 16328 (2001), IEC 60945 (2002), příslušných norem z řady EN 61162, IEC 62288 Ed.1.0 (2008).

3. Při posuzování shody se postupuje podle modulu B a podle volby výrobce nebo jeho zplnomocněného zástupce podle modulu D nebo E nebo F. Jsou-li námořní zařízení vyráběná jednotlivě nebo v malých množstvích, může výrobce nebo jeho zplnomocněný zástupce posuzování shody provést podle modulu G; v tomto případě se věta první tohoto bodu nepoužije.

A.1/4.32 Univerzální automatický systém identifikace lodí (AIS)

1. Univerzální automatický systém identifikace lodí (AIS) musí splňovat požadavky uvedené v

a) pravidlech V/18, X/3, V/19 úmluvy SOLAS,

b) rezoluci IMO MSC.36(63)-(předpis HSC 1994) 13,

c) rezoluci IMO MSC.97(73)-(předpis HSC 2000) 13.

d) rezoluci IMO A.694(l7),

e) rezoluci IMO MSC.74(69),

f) rezoluci IMO MSC.191 (79) a

g) ITU-R M. 1371-3 (2007), přičemž příloha 3 se použije pouze v souladu s požadavky rezoluce IMO MSC.74(69).

2. Přezkoušení splnění požadavků se provádí podle

a) ČSN EN 60945 (2002), příslušných norem z řady ČSN EN 61162, ČSN EN 61993-2 (2001), IEC 62288 Ed.1.0 (2008), nebo

b) IEC 60945 (2002), příslušných norem z řady IEC 61162, IEC 61993-2 (2001), IEC 62288 Ed.1.0 (2008).

3. Při posuzování shody se postupuje podle modulu B a podle volby výrobce nebo jeho zplnomocněného zástupce podle modulu D nebo E nebo F. Jsou-li námořní zařízení vyráběná jednotlivě nebo v malých množstvích, může výrobce nebo jeho zplnomocněný zástupce posuzování shody provést podle modulu G; v tomto případě se věta první tohoto bodu nepoužije.

A.1/4.33 Systém řízení dráhy lodí (fungující při rychlostech lodi od minimální manévrovací rychlosti po rychlost 30 uzlů)

1. Systém řízení dráhy lodí (fungující při rychlostech lodi od minimální manévrovací rychlosti po rychlost 30 uzlů) musí splňovat požadavky uvedené v

a) pravidlech V/18, V/19 úmluvy SOLAS,

b) rezoluci IMO A.694(17) a

c) rezoluci IMO MSC.74(69).

2. Přezkoušení splnění požadavků se provádí podle

a) ČSN EN 60945 (2002), příslušných norem z řady ČSN EN 61162, ČSN EN 62065 (2002), nebo

b) IEC 60945 (2002), příslušných norem z řady IEC 61162, IEC 62065 (2002).

3. Při posuzování shody se postupuje podle modulu B a podle volby výrobce nebo jeho zplnomocněného zástupce podle modulu D nebo E nebo F. Jsou-li námořní zařízení vyráběná jednotlivě nebo v malých množstvích, může výrobce nebo jeho zplnomocněný zástupce posuzování shody provést podle modulu G; v tomto případě se věta první tohoto bodu nepoužije.

A.1/4.34 Radarové zařízení CAT 1

1. Radarové zařízení CAT 1 musí splňovat požadavky uvedené v

a) pravidlech V/18, V/19 úmluvy SOLAS,

b) rezoluci IMO A.278(VIII),

c) rezoluci IMO A.694(17),

d) rezoluci IMO A.823(19),

e) rezoluci IMO MSC.191(79),

f) rezoluci IMO MSC.192(79),

g) ITU-R M. 628-3(11/93) a

h) ITU-R M. 1177-3(06/03).

2. Přezkoušení splnění požadavků se provádí podle

a) IEC 62288 Ed.1.0 (2008), EN 62388 (2008), ČSN EN 60945 (2002), příslušných norem z řady ČSN EN 61162, nebo

b) IEC 62288 Ed.1.0 (2008), IEC 62388 Ed.1.0 (2007), IEC 60945 (2002), příslušných norem z řady IEC 61162.

3. Při posuzování shody se postupuje podle modulu B a podle volby výrobce nebo jeho zplnomocněného zástupce podle modulu D nebo E nebo F. Jsou-li námořní zařízení vyráběná jednotlivě nebo v malých množstvích, může výrobce nebo jeho zplnomocněný zástupce posuzování shody provést podle modulu G; v tomto případě se věta první tohoto bodu nepoužije.

A.1/4.35 Radarové zařízení CAT 2

1. Radarové zařízení CAT 2 musí splňovat požadavky uvedené v

a) pravidlech V/18, V/19 úmluvy SOLAS,

b) rezoluci IMO A.278(VIII),

c) rezoluci IMO A.694(17),

d) rezoluci IMO MSC.191(79),

e) rezoluci IMO MSC.192(79),

f) ITU-R M. 628-3(11/93) a

g) ITU-R M. 1177-3(06/03).

2. Přezkoušení splnění požadavků se provádí podle

a) IEC 62288 Ed.1.0 (2008), EN 62388 (2008), ČSN EN 60945 (2002), příslušných norem z řady ČSN EN 61162, nebo

b) IEC 62288 Ed.1.0 (2008), IEC 62388 Ed.1.0 (2007), IEC 60945 (2002), příslušných norem z řady IEC 61162.

3. Při posuzování shody se postupuje podle modulu B a podle volby výrobce nebo jeho zplnomocněného zástupce podle modulu D nebo E nebo F. Jsou-li námořní zařízení vyráběná jednotlivě nebo v malých množstvích, může výrobce nebo jeho zplnomocněný zástupce posuzování shody provést podle modulu G; v tomto případě se věta první tohoto bodu nepoužije.

A.1/4.36 Radarové zařízení CAT 3

1. Radarové zařízení CAT 3 musí splňovat požadavky uvedené v

a) pravidlech V/18, V/19 úmluvy SOLAS,

b) rezoluci IMO A.278(VII1),

c) rezoluci IMO A.694(17),

d) rezoluci IMO MSC.191(79),

e) rezoluci IMO MSC.192(79),

f) ITU-R M. 628-3(11/93) a

g) ITU-R M. 1177-3(06/03).

2. Přezkoušení splnění požadavků se provádí podle

a) IEC 62288 Ed.1.0 (2008), EN 62388 (2008), ČSN EN 60945 (2002), příslušných norem z řady ČSN EN 61162 nebo

b) IEC 62288 Ed. 1.0 (2008), IEC 62388 Ed. 1.0 (2007), IEC 60945 (2002), příslušných norem z řady IEC 61162.

3. Při posuzování shody se postupuje podle modulu B a podle volby výrobce nebo jeho zplnomocněného zástupce podle modulu D nebo E nebo F. Jsou-li námořní zařízení vyráběná jednotlivě nebo v malých množstvích, může výrobce nebo jeho zplnomocněný zástupce posuzování shody provést podle modulu G; v tomto případě se věta první tohoto bodu nepoužije.

A.1/4.37 Radarové zařízení pro použití na vysokorychlostních plavidlech (CAT 1H, CAT 2H a CAT 3H)

1. Radarové zařízení pro použití na vysokorychlostních plavidlech (CAT 1H, CAT 2H a CAT 3H) musí splňovat požadavky uvedené v

a) pravidle X/3 úmluvy SOLAS,

b) rezoluci IMO MSC.36(63)-(předpis HSC 1994) 13,

c) rezoluci IMO MSC.97(73)-(předpis HSC2000) 13,

d) rezoluci IMO A.278(VIII),

e) rezoluci IMO A.694(17),

f) rezoluci IMO A.820(19),

g) rezoluci IMO MSC.191(79),

h) rezoluci IMO MSC.192(79),

i) ITU-R M. 628-3(11/93) a

j) ITU-R M. 1177-3(06/03).

2. Přezkoušení splnění požadavků se provádí podle

a) IEC 62288 Ed.1.0 (2008), EN 62388 (2008), ČSN EN 60945 (2002), příslušných norem z řady ČSN EN 61162, nebo

b) IEC 62288 Ed.1.0 (2008), IEC 62388 Ed.1.0 (2007), IEC 60945 (2002), příslušných norem z řady IEC 61162.

3. Při posuzování shody se postupuje podle modulu B a podle volby výrobce nebo jeho zplnomocněného zástupce podle modulu D nebo E nebo F. Jsou-li námořní zařízení vyráběná jednotlivě nebo v malých množstvích, může výrobce nebo jeho zplnomocněný zástupce posuzování shody provést podle modulu G; v tomto případě se věta první tohoto bodu nepoužije.

A.1/4.38 Radarové zařízení s možností zobrazení mapy (CAT 1HC, CAT 2HC a CAT 3HC)

1. Radarové zařízení s možností zobrazení mapy (CAT 1HC, CAT 2HC a CAT 3HC) musí splňovat požadavky uvedené v

a) pravidle X/3 úmluvy SOLAS,

b) rezoluci IMO MSC.36(63)-(předpis HSC 1994) 13,

c) rezoluci IMO MSC.97(73)-(předpis HSC 2000) 13,

d) rezoluci IMO A.278(VIII),

e) rezoluci IMO A.694(17),

f) rezoluci IMO A.820(19),

g) rez. IMO MSC.191(79),

h) rez. IMO MSC.192(79),

i) ITU-R M. 628-3(11/93) a

j) ITU-R M. 1177-3(06/03).

2. Přezkoušení splnění požadavků se provádí podle

a) IEC 62288 Ed.1.0 (2008), EN 62388 (2008), ČSN EN 60945 (2002), příslušných norem z řady ČSN EN 61162, nebo

b) IEC 62288 Ed. 1.0 (2008), IEC 62388 Ed. 1.0 (2007), IEC 60945 (2002), příslušných norem z řady IEC 61162.

3. Při posuzování shody se postupuje podle modulu B a podle volby výrobce nebo jeho zplnomocněného zástupce podle modulu D nebo E nebo F. Jsou-li námořní zařízení vyráběná jednotlivě nebo v malých množstvích, může výrobce nebo jeho zplnomocněný zástupce posuzování shody provést podle modulu G; v tomto případě se věta první tohoto bodu nepoužije.

A.1/4.39 Radarový odrážeč

1. Radarový odrážeč musí splňovat požadavky uvedené v

a) pravidlech V/18, V/19, X/3 úmluvy SOLAS,

b) rezoluci IMO MSC.36(63)-(předpis HSC 1994) 13,

c) rezoluci IMO MSC.97(73)-(předpis HSC 2000) 13 a

d) rezoluci IMO MSC.164(78).

2. Přezkoušení splnění požadavků se provádí podle

a) ČSN EN ISO 8729 (1998), ČSN EN 60945 (2002), nebo

b) ISO 8729 (1997), IEC 60945 (2002).

3. Při posuzování shody se postupuje podle modulu B a podle volby výrobce nebo jeho zplnomocněného zástupce podle modulu D nebo E nebo F. Jsou-li námořní zařízení vyráběná jednotlivě nebo v malých množstvích, může výrobce nebo jeho zplnomocněný zástupce posuzování shody provést podle modulu G; v tomto případě se věta první tohoto bodu nepoužije.

A.1/4.40 Systém pro automatické kormidlování pro vysokorychlostní plavidla

1. Systém pro automatické kormidlování pro vysokorychlostní plavidla musí splňovat požadavky uvedené v

a) pravidle X/3 úmluvy SOLAS,

b) rezoluci IMO MSC.36(63)-(předpis HSC 1994) 13,

c) rezoluci IMO MSC.97(73)-(předpis HSC 2000) 13,

d) rezoluci IMO A.694(17)

e) rezoluci IMO MSC.191(79) a

f) rezoluci IMO A.822(19).

2. Přezkoušení splnění požadavků se provádí podle

a) ISO 16329 (2003), ČSN EN 60945 (2002), IEC 62288 Ed.1.0 (2008), příslušných norem z řady ČSN EN 61162, nebo

b) ISO 16329 (2003), IEC 60945 (2002), IEC 62288 Ed.1.0 (2008), příslušných norem z řady IEC 61162.

3. Při posuzování shody se postupuje podle modulu B a podle volby výrobce nebo jeho zplnomocněného zástupce podle modulu D nebo E nebo F. Jsou-li námořní zařízení vyráběná jednotlivě nebo v malých množstvích, může výrobce nebo jeho zplnomocněný zástupce posuzování shody provést podle modulu G; v tomto případě se věta první tohoto bodu nepoužije.

A.1/4.41 Vysílací zařízení pro ukazovátek kursu THD (metoda GNSS)

1. Vysílací zařízení pro ukazovatele kursu THD (metoda GNSS) musí splňovat požadavky uvedené v

a) pravidlech V/18, V/19, X/3 úmluvy SOLAS,

b) rezoluci IMO MSC.36(63)-(předpis HSC 1994) 13,

c) rezoluci IMO MSC.97(73)-(předpis HSC 2000) 13,

d) rezoluci IMO A.694(17),

e) rez. IMO MSC.191(79) a

f) rezoluci IMO MSC.116(73).

2. Přezkoušení splnění požadavků se provádí podle

a) ISO 22090-3 (2004), ČSN EN 60945 (2002), IEC 62288 Ed.1.0 (2008), příslušných norem z řady ČSN EN 61162, nebo

b) ISO 22090-3 (2004), IEC 60945 (2002), IEC 62288 Ed.1.0 (2008), příslušných norem z řady IEC 61162.

3. Při posuzování shody se postupuje podle modulu B a podle volby výrobce nebo jeho zplnomocněného zástupce podle modulu D nebo E nebo F. Jsou-li námořní zařízení vyráběná jednotlivě nebo v malých množstvích, může výrobce nebo jeho zplnomocněný zástupce posuzování shody provést podle modulu G; v tomto případě se věta první tohoto bodu nepoužije.

A.1/4.42 Pátrací světlo vysokorychlostních plavidel

1. Pátrací světlo vysokorychlostních plavidel musí splňovat požadavky uvedené v

a) pravidle X/3 úmluvy SOLAS,

b) rezoluci IMO MSC.36(63)-(předpis HSC 1994) 13,

c) rezoluci IMO MSC.97(73)-(předpis HSC2000) 13 a

d) rezoluci IMO A.694(17).

2. Přezkoušení splnění požadavků se provádí podle

a) ISO 17884 (2004), ČSN EN 60945 (2002), nebo

b) ISO 17884 (2004), IEC 60945 (2002).

3. Při posuzování shody se postupuje podle modulu B a podle volby výrobce nebo jeho zplnomocněného zástupce podle modulu D nebo E nebo F. Jsou-li námořní zařízení vyráběná jednotlivě nebo v malých množstvích, může výrobce nebo jeho zplnomocněný zástupce posuzování shody provést podle modulu G; v tomto případě se věta první tohoto bodu nepoužije.

A.1/4.43 Zařízení pro noční vidění určené vysokorychlostním plavidlům

1. Zařízení pro noční vidění určené vysokorychlostním plavidlům musí splňovat požadavky uvedené v

a) pravidle X/3 úmluvy SOLAS,

b) rezoluci IMO MSC.36(63)-(předpis HSC 1994) 13,

c) rezoluci IMO MSC.97(73)-(předpis HSC 2000) 13,

d) rezoluci IMO A.694(17) a

e) rezoluci IMO MSC.94(72).

2. Přezkoušení splnění požadavků se provádí podle

a) ISO 16273 (2003), ČSN EN 60945 (2002), nebo

b) ISO 16273 (2003), IEC 60945 (2002).

3. Při posuzování shody se postupuje podle modulu B a podle volby výrobce nebo jeho zplnomocněného zástupce podle modulu D nebo E nebo F. Jsou-li námořní zařízení vyráběná jednotlivě nebo v malých množstvích, může výrobce nebo jeho zplnomocněný zástupce posuzování shody provést podle modulu G; v tomto případě se věta první tohoto bodu nepoužije.

A.1/4.44 Diferenciální zařízení pro příjem signálů z radiomajáku zařízení DGPS DGLONASS.

1. Diferenciální zařízení pro příjem signálů z radiomajáku zařízení DGPS DGLONASS musí splňovat požadavky uvedené v

a) pravidlech V/18, X/3, V/19 úmluvy SOLAS,

b) rezoluci IMO MSC.36(63)-(předpis HSC 1994) 13,

c) rezoluci IMO MSC.97(73)-(předpis HSC 2000) 13,

d) rezoluci IMO A.694(17) a

e) rezoluci IMO MSC.114(73).

2. Přezkoušení splnění požadavků se provádí podle

a) ČSN EN 60945 (2002), IEC 61108-4 (2004), příslušných norem z řady ČSN EN 61162, nebo

b) IEC 60945 (2002), IEC 61108-4 (2004), příslušných norem z řady IEC 61162.

3. Při posuzování shody se postupuje podle modulu B a podle volby výrobce nebo jeho zplnomocněného zástupce podle modulu D nebo E nebo F. Jsou-li námořní zařízení vyráběná jednotlivě nebo v malých množstvích, může výrobce nebo jeho zplnomocněný zástupce posuzování shody provést podle modulu G; v tomto případě se věta první tohoto bodu nepoužije.

A.1/4.45 Zařízení pro zobrazení mapy pro lodní radar

1. Zařízení pro zobrazení mapy pro lodní radar musí splňovat požadavky uvedené v

a) pravidlech V/18, V/19, X/3 úmluvy SOLAS,

b) rezoluci IMO MSC.36(63)-(předpis HSC 1994) 13,

c) rezoluci IMO MSC.97(73)-(předpis HSC 2000) 13,

d) rezoluci IMO A.694(17),

e) rezoluci IMO MSC.191(79),

f) rezoluci IMO MSC.192(79).

g) rezoluci IMO A.817(19) a

h) rezoluci IMO MSC.64(67).

2. Přezkoušení splnění požadavků se provádí podle

a) ČSN EN 60936-3 (2002), ČSN EN 60945 (2002), příslušných norem z řady ČSN EN 61162, IEC 62288 Ed.1.0 (2008), EN 62388 (2008), nebo

b) IEC 60936-3 (2002), IEC 60945 (2002), příslušných norem z řady IEC 61162, IEC 62288 Ed.1.0 (2008), IEC 62388 Ed.1.0 (2007).

3. Při posuzování shody se postupuje podle modulu B a podle volby výrobce nebo jeho zplnomocněného zástupce podle modulu D nebo E nebo F. Jsou-li námořní zařízení vyráběná jednotlivě nebo v malých množstvích, může výrobce nebo jeho zplnomocněný zástupce posuzování shody provést podle modulu G; v tomto případě se věta první tohoto bodu nepoužije.

A.1/4.46 Vysílací zařízení pro ukazovatele kursu THD (gyroskopická metoda)

1. Vysílací zařízení pro ukazovatele kursu THD (gyroskopická metoda) musí splňovat požadavky uvedené v

a) pravidlech V/18, V/19, X/3 úmluvy SOLAS,

b) rezoluci IMO MSC.36(63)-(předpis HSC 1994) 13,

c) rezoluci IMO MSC.97(73)-(předpis HSC2000) 13,

d) rezoluci IMO A.694(17) a

e) rezoluci IMO MSC.116(73).

2. Přezkoušení splnění požadavků se provádí podle

a) ISO 22090-1 (2002), ČSN EN 60945 (2002), příslušných norem z řady ČSN EN 61162, nebo

b) ISO 22090-1 (2002), včetně opravy 1 (2005), IEC 60945 (2002), příslušných norem z řady IEC 61162.

3. Při posuzování shody se postupuje podle modulu B a podle volby výrobce nebo jeho zplnomocněného zástupce podle modulu D nebo E nebo F. Jsou-li námořní zařízení vyráběná jednotlivě nebo v malých množstvích, může výrobce nebo jeho zplnomocněný zástupce posuzování shody provést podle modulu G; v tomto případě se věta první tohoto bodu nepoužije.

A.1/4.47 Zjednodušené zařízení pro záznam údajů o plavbě (SVDR)

1. Zjednodušené zařízení pro záznam údajů o plavbě (SVDR) musí splňovat požadavky uvedené v

a) pravidle V/20 úmluvy SOLAS,

b) rezoluci IMO A.694(17)

c) rezoluci IMO MSC.214(81),

d) rezoluci IMO MSC.191(79) a

e) rezoluci IMO MSC.163(78).

2. Přezkoušení splnění požadavků se provádí podle

a) ČSN EN 60945 (2002), příslušných norem z řady ČSN EN 61162, IEC 61996-2 (2008), IEC 62288 Ed.1.0 (2008), nebo

b) IEC 60945 (2002), příslušných norem z řady IEC 61162, IEC 61996-2 (2007), IEC 62288 Ed.1.0 (2008).

3. Při posuzování shody se postupuje podle modulu B a podle volby výrobce nebo jeho zplnomocněného zástupce podle modulu D nebo E nebo F. Jsou-li námořní zařízení vyráběná jednotlivě nebo v malých množstvích, může výrobce nebo jeho zplnomocněný zástupce posuzování shody provést podle modulu G; v tomto případě se věta první tohoto bodu nepoužije.

A.1/4.48 Lodivodský mechanický výtah

1. Lodivodský mechanický výtah musí splňovat požadavky uvedené v

a) pravidle V/23 úmluvy SOLAS,

b) rezoluci IMO A.889(21) a

c) IMO MSC/oběžníku 773.

2. Přezkoušení splnění požadavků se provádí podle rezoluce IMO A.889(21).

3. Při posuzování shody se postupuje podle modulu B a podle volby výrobce nebo jeho zplnomocněného zástupce podle modulu D nebo E nebo F.

A.1/4.49 Lodivodský žebřík

1. Lodivodský žebřík musí splňovat požadavky uvedené v

a) pravidlech V/23, X/3 úmluvy SOLAS,

b) rezoluci IMO A.889(21) a

c) IMO MSC/oběžníku 773.

2. Přezkoušení splnění požadavků se provádí podle

a) rezoluce IMO A.889(21) a

b) ISO 799 (2004).

3. Při posuzování shody se postupuje podle modulu B a podle volby výrobce nebo jeho zplnomocněného zástupce podle modulu D nebo E nebo F. Jsou-li námořní zařízení vyráběná jednotlivě nebo v malých množstvích, může výrobce nebo jeho zplnomocněný zástupce posuzování shody provést podle modulu G; v tomto případě se věta první tohoto bodu nepoužije.

A.1/4.50 Zařízení DGPS

1. Zařízení DGPS musí splňovat požadavky uvedené v

a) pravidlech V/18, V/19, X/3 úmluvy SOLAS,

b) rezoluci IMO MSC.36(63)-(předpis HSC 1994) 13,

c) rezoluci IMO MSC.97(73)-(předpis HSC 2000) 13,

d) rezoluci IMO A.694(17),

e) rezoluci IMO MSC.114(73) a

f) rezoluci IMO MSC.191(79).

2. Přezkoušení splnění požadavků se provádí podle

a) EN 60945 (2002), IEC 61108-1 (2003), IEC 61108-4 (2004), příslušných norem z řady EN 61162, IEC 62288 Ed.1.0 (2008), nebo

b) IEC 60945 (2002), IEC 61108-1 (2003), IEC 61108-4 (2004), příslušných norem z řady IEC 61162, IEC 62288 Ed.1.0 (2008).

3. Při posuzování shody se postupuje podle modulu B a podle volby výrobce nebo jeho zplnomocněného zástupce podle modulu D nebo E nebo F. Jsou-li námořní zařízení vyráběná jednotlivě nebo v malých množstvích, může výrobce nebo jeho zplnomocněný zástupce posuzování shody provést podle modulu G; v tomto případě se věta první tohoto bodu nepoužije.

A.1/4.51 Zařízení DGLONASS

1. Zařízení DGLONASS musí splňovat požadavky uvedené v

a) pravidlech V/18, V/19, X/3 úmluvy SOLAS,

b) rezoluci IMO MSC.36(63)-(předpis HSC 1994) 13,

c) rezoluci IMO MSC.97(73)-(předpis HSC 2000) 13,

d) rezoluci IMO A.694(17),

e) rezoluci IMO MSC.114(73) a

f) rezoluci IMO MSC.191(79).

2. Přezkoušení splnění požadavků se provádí podle

a) EN 60945 (2002), IEC 61108-2 (1998), IEC 61108-4 (2004), příslušných norem z řady EN 61162, IEC 62288 Ed.1.0 (2008), nebo

b) IEC 60945 (2002), IEC 61108-2 (1998), IEC 61108-4 (2004), příslušných norem z řady IEC 61162, IEC 62288 Ed.1.0 (2008).

3. Při posuzování shody se postupuje podle modulu B a podle volby výrobce nebo jeho zplnomocněného zástupce podle modulu D nebo E nebo F. Jsou-li námořní zařízení vyráběná jednotlivě nebo v malých množstvích, může výrobce nebo jeho zplnomocněný zástupce posuzování shody provést podle modulu G; v tomto případě se věta první tohoto bodu nepoužije.

5.

Radiokomunikační zařízení

A.1/5.1 Rádiové zařízení VHF schopné vysílat a přijímat DSC a radiotelefonii

1. Rádiové zařízení VHF schopné vysílat a přijímat DSC a radiotelefonii musí splňovat požadavky uvedené v

a) pravidlech IV/14, X/3, IV/7 úmluvy SOLAS,

b) rezoluci IMO MSC.36(63)-(předpis HSC 1994) 14,

c) rezoluci IMO MSC.97(73)-(předpis HSC 2000) 14,

d) rezoluci IMO A.385(X),

e) rezoluci IMO A.524(13),

f) rezoluci IMO A.694(l7),

g) rezoluci IMO A.803(19),

h) IMO MSC/oběžníku 862,

i) IMO COMSAR oběžníku 32,

j) ITU-R M.489-2 (10/95),

k) ITU-R M.493-12 (03/07),

l) ITU-R M.541-8(10/97) a

m) ITU-R M.689-2 (11/93).

2. Přezkoušení splnění požadavků se provádí podle

a) ETSI ETS 300 162-1 VI.4.1 (2005-05),

b) ETSI EN 300 338 V1.2.1 (1999-04),

c) ETSI EN 300 828 V1.1.1 (1998-03),

d) ETSI EN 301 925 V1.1.1 (2002-09),

e) ČSN EN 60945 (2002),

f) IEC 61097-3 (1994),

g) IEC 61097-7 (1996),

h) příslušných norem z řady ČSN EN 61162 a

i) IMO MSC/oběžníku 862.

3. Výrobce nebo jeho zplnomocněný zástupce určí, zda se použije postup podle zkušebních norem IEC nebo ETSI. V případě rozdílných požadavků IMO MSC/oběžníku 862 a ostatních norem mají přednost požadavky IMO MSC/oběžníku 862.

4. Při posuzování shody se postupuje podle modulu B a podle volby výrobce nebo jeho zplnomocněného zástupce podle modulu D nebo E nebo F. Jsou-li námořní zařízení vyráběná jednotlivě nebo v malých množstvích, může výrobce nebo jeho zplnomocněný zástupce posuzování shody provést podle modulu G; v tomto případě se věta první tohoto bodu nepoužije.

A.1/5.2 Hlídkový radiotelefonní přijímač VHF DSC

1. Hlídkový radiotelefonní přijímač VHF DSC musí splňovat požadavky uvedené v

a) pravidlech IV/14, X/3, IV/7úmluvy SOLAS,

b) rezoluci IMO MSC.36(63)-(předpis HSC 1994) 14,

c) rezoluci IMO MSC.97(73)-(předpis HSC 2000) 14,

d) rezoluci IMO A.694(17),

e) rezoluci IMO A.803(19),

f) IMO COMSAR oběžníku 32,

g) ITU-R M.489-2 (10/95),

h) ITU-R M.493-12(03/07) a

i) ITU-R M.541-8 (10/97).

2. Přezkoušení splnění požadavků se provádí podle

a) ETSI EN 300 338 V1.2.1 (1999-04),

b) ETSI EN 300 828 V1.1.1 (1998-03),

c) ETSI EN 301 033 V1.2.1 (2005-05),

d) ČSN EN 60945 (2002),

e) IEC 61097-3 (1994) a

f) IEC 61097-8 (1998).

3. Výrobce nebo jeho zplnomocněný zástupce určí, zda se použije postup podle zkušebních norem IEC nebo ETSI.

4. Při posuzování shody se postupuje podle modulu B a podle volby výrobce nebo jeho zplnomocněného zástupce podle modulu D nebo E nebo F. Jsou-li námořní zařízení vyráběná jednotlivě nebo v malých množstvích, může výrobce nebo jeho zplnomocněný zástupce posuzování shody provést podle modulu G; v tomto případě se věta první tohoto bodu nepoužije.

A.1/5.3 Přijímač NAVTEX

1. Přijímač NA VTEX musí splňovat požadavky uvedené v

a) pravidlech IV/7, IV/14, X/3 úmluvy SOLAS,

b) rezoluci IMO MSC.36(63)-(předpis HSC 1994) 14,

c) rezoluci IMO MSC.97(73)-(předpis HSC 2000) 14,

d) rezoluci IMO A.694(17),

e) rezoluci IMO MSC.148(77),

f) IMO COMSAR oběžníku 32,

g) ITU-R M.540-2 (06/90) a

h) ITU-R M.625-3 (10/95).

2. Přezkoušení splnění požadavků se provádí podle

a) ETSI EN 300 065-1V1.1.3 (2005-5),

b) ETSI EN 301 011V1.1.1 (1998-09),

c) ČSN EN 60945 (2002) a

d) IEC 61097-6 (2005-12).

3. Výrobce nebo jeho zplnomocněný zástupce určí, zda se použije postup podle zkušebních norem IEC nebo ETSI.

4. Při posuzování shody se postupuje podle modulu B a podle volby výrobce nebo jeho zplnomocněného zástupce podle modulu D nebo E nebo F. Jsou-li námořní zařízení vyráběná jednotlivě nebo v malých množstvích, může výrobce nebo jeho zplnomocněný zástupce posuzování shody provést podle modulu G; v tomto případě se věta první tohoto bodu nepoužije.

A.1/5.4 Přijímač EGC

1. Přijímač EGC musí splňovat požadavky uvedené v

a) pravidlech IV/14, IV/7, X/3úmluvy SOLAS,

b) rezoluci IMO MSC.36(63)-(předpis HSC 1994) 14,

c) rezoluci IMO MSC.97(73)-(předpis HSC 2000) 14,

d) rezoluci IMO A.570(14),

e) rezoluci IMO A.664(l6),

f) rezoluci IMO A.694(17) a

g) IMO COMSAR oběžníku 32.

2. Přezkoušení splnění požadavků se provádí podle

a) ETSI ETS 300 460 Ed.1 (1996-05),

b) ETSI ETS 300 460/A1(1997-11),

c) ETSI EN 300 829 V1.1.1 (1998-03),

d) ČSN EN 60945 (2002) a

e) IEC 61097-4 (1994).

3. Výrobce nebo jeho zplnomocněný zástupce určí, zda se použije postup podle zkušebních norem IEC nebo ETSI.

4. Při posuzování shody se postupuje podle modulu B a podle volby výrobce nebo jeho zplnomocněného zástupce podle modulu D nebo E nebo F. Jsou-li námořní zařízení vyráběná jednotlivě nebo v malých množstvích, může výrobce nebo jeho zplnomocněný zástupce posuzování shody provést podle modulu G; v tomto případě se věta první tohoto bodu nepoužije.

A.1/5.5 Vysokofrekvenční námořní bezpečnostní informační zařízení (MSI) (přijímač HF NBDP)

1. Vysokofrekvenční námořní bezpečnostní informační zařízení (MSI) (přijímač HF NBDP) musí splňovat požadavky uvedené v

a) pravidlech IV/7, IV/14, X/3 úmluvy SOLAS,

b) rezoluci IMO MSC.36(63)-(předpis HSC 1994) 14,

c) rezoluci IMO MSC.97(73)-(předpis HSC 2000) 14,

d) rezoluci IMO A.694(17),

e) rezoluci IMO A.699(17),

f) rezoluci IMO A.700(17),

g) rezoluci. IMO A.806(19),

h) IMO COMSAR oběžníku 32,

i) ITU-RM.491-1 (07/86),

j) ITU-R M.492-6 (10/95),

k) ITU-R M.540-2 (06/90),

l) ITU-R M.625-3 (10/95) a

m) ITU-R M.688 (06/90).

2. Přezkoušení splnění požadavků se provádí podle

a) ETSI ETS 300 067 Ed.1 (1990-11),

b) ETSI ETS 300 067/A1 Ed.1 (1993-10),

c) ČSN EN 60945 (2002) a

d) příslušných norem z řady EN 61162.

3. Při posuzování shody se postupuje podle modulu B a podle volby výrobce nebo jeho zplnomocněného zástupce podle modulu D nebo E nebo F. Jsou-li námořní zařízení vyráběná jednotlivě nebo v malých množstvích, může výrobce nebo jeho zplnomocněný zástupce posuzování shody provést podle modulu G; v tomto případě se věta první tohoto bodu nepoužije.

A.1/5.6 Námořní zařízení 406 MHz EPIRB (COSPASSARSAT)

1. Námořní zařízení 406 MHz EPIRB (COSPASSARSAT) musí splňovat požadavky uvedené v

a) pravidlech IV/14, IV/7, X/3 úmluvy SOLAS,

b) rezoluci IMO MSC.36(63)-(předpis HSC 1994) 14,

c) rezoluci IMO MSC.97(73)-(předpis HSC 2000) 14,

d) rezoluci IMO A.662(16),

e) rezoluci IMO A.694(17),

f) rezoluci IMO A.696(17),

g) rezoluci IMO A.810(19),

h) IMO MSC/oběžníku 862,

i) IMO COMSAR oběžníku 32,

j) ITU-R M.633-2 (05/00) a

k) ITU-R M.690-1 (10/95).

2. Přezkoušení splnění požadavků se provádí podle

a) ETSI EN 300 066 V 1.3.1 (2001-01),

b) ČSN EN 60945 (2002), IEC 61097-2 (2002) a

c) IMO MSC/oběžníku 862, a to pouze pro nepovinné dálkové aktivační zařízení, nikoli pro samotné EPIRB.

3. Výrobce nebo jeho zplnomocněný zástupce určí, zda se použije postup podle zkušebních norem IEC nebo ETSI. V případě rozdílných požadavků IMO MSC/oběžníku 862 a ostatních norem mají přednost požadavky IMO MSC/oběžníku 862.

4. Při posuzování shody se postupuje podle modulu B a podle volby výrobce nebo jeho zplnomocněného zástupce podle modulu D nebo E nebo F. Jsou-li námořní zařízení vyráběná jednotlivě nebo v malých množstvích, může výrobce nebo jeho zplnomocněný zástupce posuzování shody provést podle modulu G; v tomto případě se věta první tohoto bodu nepoužije.

A.1/5.10 Rádiové zařízení MF schopné vysílat a přijímat DSC a radiotelefonii

1. Rádiové zařízení MF schopné vysílat a přijímat DSC a radiotelefonii musí splňovat požadavky uvedené v

a) pravidlech IV/14, X/3, IV/9, IV/10 úmluvy SOLAS,

b) rezoluci IMO MSC.36(63)-(předpis HSC 1994) 14,

c) rezoluci IMO MSC.97(73)-(předpis HSC 2000) 14,

d) rezoluci IMO A.694(17),

e) rezoluci IMO A.804(19),

f) IMO COMSAR oběžníku 32,

g) ITU-R M.493-12 (03/07) a

h) ITU-R M.541-8 (10/97).

2. Přezkoušení splnění požadavků se provádí podle

a) ETSI EN 300 338 V1.2.1 (1999-04),

b) ETSI ETS 300 373-1 V1.2.1 (2002-10),

c) ČSN EN 60945 (2002),

d) IEC 61097-3 (1994),

e) IEC 61097-9 (1997),

f) příslušných norem z řady ČSN EN 61162 a

g) IMO MSC/oběžníku 862.

3. Výrobce nebo jeho zplnomocněný zástupce určí, zda se použije postup podle zkušebních norem IEC nebo ETSI. V případě rozdílných požadavků IMO MSC/oběžníku 862 a ostatních norem mají přednost požadavky IMO MSC/oběžníku 862.

4. Při posuzování shody se postupuje podle modulu B a podle volby výrobce nebo jeho zplnomocněného zástupce podle modulu D nebo E nebo F. Jsou-li námořní zařízení vyráběná jednotlivě nebo v malých množstvích, může výrobce nebo jeho zplnomocněný zástupce posuzování shody provést podle modulu G; v tomto případě se věta první tohoto bodu nepoužije.

A.1/5.11 Hlídkový přijímač MF DSC

1. Hlídkový přijímač MF DSC musí splňovat požadavky uvedené v

a) pravidlech IV/14, X/3, IV/9, IV/10 úmluvy SOLAS,

b) rezoluci IMO MSC.36(63)-(předpis HSC 1994) 14,

c) rezoluci IMO MSC.97(73)-(předpis HSC 2000) 14,

d) rezoluci IMO A.694(17),

e) rezoluci IMO A.804(19),

f) IMO COMSAR oběžníku 32,

g) ITU-R M.493-12 (03/07),

h) ITU-R M.541-8 (10/97) a

i) ITU-R M.1173 (10/95).

2. Přezkoušení splnění požadavků se provádí podle

a) ETSI EN 300 338 V1.2.1 (1999-04),

b) ETSI EN 301 033 V1.2.1 (2005-05),

c) ČSN EN 60945 (2002),

d) IEC 61097-3 (1994) a

e) IEC 61097-8 (1998).

3. Výrobce nebo jeho zplnomocněný zástupce určí, zda se použije postup podle zkušebních norem IEC nebo ETSI.

4. Při posuzování shody se postupuje podle modulu B a podle volby výrobce nebo jeho zplnomocněného zástupce podle modulu D nebo E nebo F. Jsou-li námořní zařízení vyráběná jednotlivě nebo v malých množstvích, může výrobce nebo jeho zplnomocněný zástupce posuzování shody provést podle modulu G; v tomto případě se věta první tohoto bodu nepoužije.

A.1/5.12 Inmarsat-B SES

1. Inmarsat-B SES musí splňovat požadavky uvedené v

a) pravidlech IV/14, X/3, IV/10 úmluvy SOLAS,

b) rezoluci IMO MSC.36(63)-(předpis HSC 1994) 14,

c) rezoluci IMO MSC.97(73)-(předpis HSC 2000) 14,

d) rezoluci IMO A.570(14),

e) rezoluci IMO A.694(17),

f) rezoluci IMO A.808(19),

g) IMO MSC/oběžníku 862 a

h) IMO COMSAR oběžníku 32.

2. Přezkoušení splnění požadavků se provádí podle

a) ČSN EN 60945 (2002),

b) IEC 61097-10 (1999) a

c) IMO MSC/oběžníku 862.

3. V případě rozdílných požadavků IMO MSC/oběžníku 862 a ostatních norem mají přednost požadavky IMO MSC/oběžníku 862.

4. Při posuzování shody se postupuje podle modulu B a podle volby výrobce nebo jeho zplnomocněného zástupce podle modulu D nebo E nebo F. Jsou-li námořní zařízení vyráběná jednotlivě nebo v malých množstvích, může výrobce nebo jeho zplnomocněný zástupce posuzování shody provést podle modulu G; v tomto případě se věta první tohoto bodu nepoužije.

A.1/5.13 Inmarsat-C SES

1. Inmarsat-C SES musí splňovat požadavky uvedené v

a) pravidlech IV/14, X/3, IV/10 úmluvy SOLAS,

b) rezoluci IMO MSC.36(63)-(předpis HSC 1994) 14,

c) rezoluci IMO MSC.97(73)-(předpis HSC 2000) 14,

d) rezoluci IMO A.570(14),

e) rezoluci IMO A.664 (16), a to pouze pokud Inmarsat C SES zahrnuje funkce EGC,

f) rezoluci IMO A.694(17),

g) rezoluci IMO A.807(19),

h) IMO MSC/oběžníku 862 a

i) IMO COMSAR oběžníku 32.

2. Přezkoušení splnění požadavků se provádí podle

a) ETSI ETS 300 460 Ed.1 (1996-05),

b) ETSI ETS 300 460/A1(1997-11),

c) ETSI EN 300 829 V1.1.1 (1998-03),

d) ČSN EN 60945 (2002),

e) IEC 61097-4 (1994),

f) příslušných norem z řady ČSN EN 61162 a

g) IMO MSC/oběžníku 862.

3. Výrobce nebo jeho zplnomocněný zástupce určí, zda se použije postup podle zkušebních norem IEC nebo ETSI. V případě rozdílných požadavků IMO MSC/oběžníku 862 a ostatních norem mají přednost požadavky IMO MSC/oběžníku 862.

4. Při posuzování shody se postupuje podle modulu B a podle volby výrobce nebo jeho zplnomocněného zástupce podle modulu D nebo E nebo F. Jsou-li námořní zařízení vyráběná jednotlivě nebo v malých množstvích, může výrobce nebo jeho zplnomocněný zástupce posuzování shody provést podle modulu G; v tomto případě se věta první tohoto bodu nepoužije.

A.1/5.14 Rádiové zařízení MF/HF schopné vysílat a přijímat DSC, NBDP a radiotelefonu

1. Rádiové zařízení MF/HF schopné vysílat a přijímat DSC, NBDP a radiotelefonii musí splňovat požadavky uvedené v

a) pravidlech IV/14, X/3, IV/10 úmluvy SOLAS,

b) rezoluci IMO MSC.36(63)-(předpis HSC 1994) 14,

c) rezoluci IMO MSC.97(73)-(předpis HSC 2000) 14,

d) rezoluci IMO A.694(17),

e) rezoluci IMO A.806(19),

f) IMO MSC/ oběžníku 862,

g) IMO COMSAR oběžníku 32,

h) ITU-R M.476-5 (10/95),

i) ITU-R M.491-1 (07/86),

j) ITU-R M.492-6 (10/95),

k) ITU-R M.493-12 (03/07),

l) ITU-R M.541-8 (10/97),

m) ITU-R M.625-3 (10/95) a

n) ITU-R M.1173 (10/95).

2. Přezkoušení splnění požadavků se provádí podle

a) ETSI ETS 300 067 Ed.1 (1990-11),

b) ETSI ETS 300 067/A1 Ed.1 (1993-10),

c) ETSI EN 300 338 V1.2.1 (1999-04),

d) ETSI ETS 300 373-1 V1.2.1 (2002-10),

e) ČSN EN 60945 (2002),

f) IEC 61097-3 (1994),

g) IEC 61097-9 (1997),

h) příslušných norem z řady ČSN EN 61162 a

i) IMO MSC/oběžníku 862.

3. Výrobce nebo jeho zplnomocněný zástupce určí, zda se použije postup podle zkušebních norem IEC nebo ETSI. V případě rozdílných požadavků IMO MSC/oběžníku 862 a ostatních norem mají přednost požadavky IMO MSC/oběžníku 862.

4. Při posuzování shody se postupuje podle modulu B a podle volby výrobce nebo jeho zplnomocněného zástupce podle modulu D nebo E nebo F. Jsou-li námořní zařízení vyráběná jednotlivě nebo v malých množstvích, může výrobce nebo jeho zplnomocněný zástupce posuzování shody provést podle modulu G; v tomto případě se věta první tohoto bodu nepoužije.

A.1/5.15 Hlídkový přijímač MF/HF DSC

1. Hlídkový přijímač MF/HF DSC musí splňovat požadavky uvedené v

a) pravidlech IV/14, X/3, IV/10 úmluvy SOLAS,

b) rezoluci IMO MSC.36(63)-(předpis HSC 1994) 14,

c) rezoluci IMO MSC.97(73)-(předpis HSC 2000) 14,

d) rezoluci IMO A.694(17),

e) rezoluci IMO A.806(19),

f) IMO COMSAR oběžníku 32,

g) ITU-R M.493-12 (03/07) a

h) ITU-R M.541-8 (10/97).

2. Přezkoušení splnění požadavků se provádí podle

a) ETSI EN 300 338 V1.2.1 (1999-04),

b) ETSI EN 301 033 V1.2.1 (2005-05),

c) ČSN EN 60945 (2002),

d) IEC 61097-3 (1994) a

e) IEC 61097-8 (1998).

3. Výrobce nebo jeho zplnomocněný zástupce určí, zda se použije postup podle zkušebních norem IEC nebo ETSI.

4. Při posuzování shody se postupuje podle modulu B a podle volby výrobce nebo jeho zplnomocněného zástupce podle modulu D nebo E nebo F. Jsou-li námořní zařízení vyráběná jednotlivě nebo v malých množstvích, může výrobce nebo jeho zplnomocněný zástupce posuzování shody provést podle modulu G; v tomto případě se věta první tohoto bodu nepoužije.

A.1/5.16 Letecký obousměrný radiotelefonní přístroj VHF

1. Letecký obousměrný radiotelefonní přístroj VHF musí splňovat požadavky uvedené v

a) pravidlech IV/14, X/3, IV/7 úmluvy SOLAS,

b) rezoluci IMO MSC.36(63)-(předpis HSC 1994) 14,

c) rezoluci IMO MSC.97(73)-(předpis HSC 2000) 14,

d) rezoluci IMO A.694(17),

e) rezoluci IMO MSC.80(70),

f) IMO COMSAR oběžníku 32 a

g) úmluvě ICAO, příloze 10, předpisy pro radiová zařízení.

2. Přezkoušení splnění požadavků se provádí podle

a) ETSI EN 301 688 V1.1.1 (2000-07) a

b) ČSN EN 60945 (2002).

3. Při posuzování shody se postupuje podle modulu B a podle volby výrobce nebo jeho zplnomocněného zástupce podle modulu D nebo E nebo F. Jsou-li námořní zařízení vyráběná jednotlivě nebo v malých množstvích, může výrobce nebo jeho zplnomocněný zástupce posuzování shody provést podle modulu G; v tomto případě se věta první tohoto bodu nepoužije.

A.1/5.17 Přenosný obousměrný radiotelefonní přístroj VHF pro záchranné plavidlo

1. Přenosný obousměrný radiotelefonní přístroj VHF pro záchranné plavidlo musí splňovat požadavky uvedené v

a) pravidlech IV/14, X/3, III/6 úmluvy SOLAS,

b) rezoluci IMO A.694(17),

c) rez. IMO A.809(19),

d) rezoluci IMO MSC.36(63)-(předpis HSC 1994) 8, 14,

e) rezoluci IMO MSC.97(73)-(předpis HSC 2000) 8, 14,

f) rezoluci IMO MSC.149(77),

g) ITU-R M.489-2 (10/95) a

h) ITU-R M.542.1 (07/82).

2. Přezkoušení splnění požadavků se provádí podle

a) ETSI EN 300 225 V1.4.1 (2004-12),

b) ČSN EN 300 828 V1.1.1(1998-03),

c) ČSN EN 60945 (2002) a

d) IEC 61097-12 (1996).

3. Výrobce nebo jeho zplnomocněný zástupce určí, zda se použije postup podle zkušebních norem IEC nebo ETSI.

4. Při posuzování shody se postupuje podle modulu B a podle volby výrobce nebo jeho zplnomocněného zástupce podle modulu D nebo E nebo F. Jsou-li námořní zařízení vyráběná jednotlivě nebo v malých množstvích, může výrobce nebo jeho zplnomocněný zástupce posuzování shody provést podle modulu G; v tomto případě se věta první tohoto bodu nepoužije.

A.1/5.18 Pevný obousměrný radiotelefonní přístroj VHF v záchranném plavidle

1. Pevný obousměrný radiotelefonní přístroj VHF v záchranném plavidle musí splňovat požadavky uvedené v

a) pravidlech IV/14, X/3, III/6 úmluvy SOLAS,

b) rezoluci IMO MSC.36(63)-(předpis HSC 1994)8, 14,

c) rezoluci IMO MSC.97(73)-(předpis HSC 2000) 8, 14,

d) rezoluci IMO A.694(17),

e) rezoluci IMO A.809(19) a

f) ITU-RM.489-2 (10/95).

2. Přezkoušení splnění požadavků se provádí podle

a) ETSI EN 301 466 V1.1.1(2000-11),

b) ČSN EN 60945 (2002) a

c) IEC 61097-12 (1996).

3. Výrobce nebo jeho zplnomocněný zástupce určí, zda se použije postup podle zkušebních norem IEC nebo ETSI.

4. Při posuzování shody se postupuje podle modulu B a podle volby výrobce nebo jeho zplnomocněného zástupce podle modulu D nebo E nebo F. Jsou-li námořní zařízení vyráběná jednotlivě nebo v malých množstvích, může výrobce nebo jeho zplnomocněný zástupce posuzování shody provést podle modulu G; v tomto případě se věta první tohoto bodu nepoužije.

A.1/5.19 Inmarsat-F SES

1. Inmarsat-F SES musí splňovat požadavky uvedené v

a) pravidlech IV/14, X/3, IV/10 úmluvy SOLAS,

b) rezoluci IMO A.570(14),

c) rezoluci IMO A.808(19),

d) rezoluci IMO A.694(17),

e) rezoluci IMO MSC.36(63)-(předpis HSC 1994) 14,

f) rezoluci IMO MSC.97(73)-(předpis HSC 2000) 14,

g) IMO MSC/oběžníku 862 a

h) IMO COMSAR oběžníku 32.

2. Přezkoušení splnění požadavků se provádí podle

a) ČSN EN 60945 (2002),

b) IEC 61097-13 (2003) a

c) IMO MSC/oběžníku 862.

3. V případě rozdílných požadavků IMO MSC/oběžníku 862 a ostatních norem mají přednost požadavky IMO MSC/oběžníku 862.

4. Při posuzování shody se postupuje podle modulu B a podle volby výrobce nebo jeho zplnomocněného zástupce podle modulu D nebo E nebo F. Jsou-li námořní zařízení vyráběná jednotlivě nebo v malých množstvích, může výrobce nebo jeho zplnomocněný zástupce posuzování shody provést podle modulu G; v tomto případě se věta první tohoto bodu nepoužije.

6.

Zařízení požadovaná podle úmluvy COLREG

A.1/6.1 Navigační světla

1. Navigační světla musí splňovat požadavky uvedené v

a) příloze 1/14 úmluvy COLREG 6)

b) rez. IMO MSC.253(83) a

c) rezoluci IMO A.694(17).

2. Přezkoušení splnění požadavků se provádí podle

a) ČSN EN 14744 (2005), včetně AC (2007) a ČSN EN 60945 (2002), nebo

b) EN 14744 (2005), včetně AC (2007), IEC 60945 (2002).

3. Při posuzování shody se postupuje podle modulu B a podle volby výrobce nebo jeho zplnomocněného zástupce podle modulu D nebo E nebo F. Jsou-li námořní zařízení vyráběná jednotlivě nebo v malých množstvích, může výrobce nebo jeho zplnomocněný zástupce posuzování shody provést podle modulu G; v tomto případě se věta první tohoto bodu nepoužije.

Vysvětlení použitých zkratek:

A.1: změna týkající se normativních dokumentů jiných než IMO.

A.2: změna týkající se normativních dokumentů jiných než IMO.

AC: změna týkající se opravy normativních dokumentů jiných než IMO.

CAT: kategorie radarového zařízení stanovena v oddíle 1.3 normy IEC 62388 (2007).

COMSAR: podvýbor IMO pro radiokomunikace a vyhledávání a záchranářství.

ETSI: Evropský institut pro normalizaci v telekomunikacích.

FSS: Mezinárodní předpisy pro systémy protipožární bezpečnosti.

FTP: Mezinárodní předpisy pro použití postupů požárních zkoušek.

HSC: Předpisy pro vysokorychlostní plavidla.

IBC: Mezinárodní předpis pro stavbu a vybavení lodí pro hromadnou přepravu nebezpečných chemikálií.

ICAO: Mezinárodní organizace pro civilní letectví.

IEC: Mezinárodní elektrotechnická komise.

ISO: Mezinárodní organizace pro normalizaci.

ITU: Mezinárodní telekomunikační unie.

LSA: záchranné prostředky.

MEPC: Výbor pro ochranu mořského prostředí.

MSC: Výbor pro námořní bezpečnost.“.

3. V příloze č. 2 označení přílohy umístěné v pravém horním rohu první stránky přílohy zní: „Příloha č. 2 k nařízení vlády č. 266/2009 Sb.“.

4. V příloze č. 3 označení přílohy umístěné v pravém horním rohu první stránky přílohy zní: „Příloha č. 3 k nařízení vlády č. 266/2009 Sb.“.

5. V příloze č. 4 označení přílohy umístěné v pravém horním rohu první stránky přílohy zní: „Příloha č. 4 k nařízení vlády č. 266/2009 Sb.“.


Čl. II

Účinnost

Toto nařízení nabývá účinnosti patnáctým dnem ode dne jeho vyhlášení.


Předseda vlády:

v z. PhDr. Kohout v. r.

Ministr dopravy:

Ing. Slamečka v. r.

Poznámky pod čarou

5) Mezinárodní úmluva o zabránění znečišťování z lodí z r. 1973 (MARPOL), oznámená pod č. 71/1995 Sb.

6) Mezinárodní úmluva o mezinárodních pravidlech pro zabránění srážkám na moři z r. 1972 (COLREG) oznámená pod č. 263/1995 Sb.

Přesunout nahoru