Přejít na PLUS

Odkaz na nález č. 10/2010 Sb.Nález Ústavního soudu ze dne 1. prosince 2009 ve věci návrhu na zrušení části ustanovení bodu 2 čl. XXIX části dvacáté deváté zákona č. 237/2004 Sb., kterým se v souvislosti s přijetím zákona o dani z přidané hodnoty mění některé zákony a přijímají některá další opatření a mění zákon č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění zákona č. 479/2003 Sb., a zákon č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitostí, ve znění pozdějších předpisů

Níže uvedené odkazy můžete zařadit do svých stránek.
Zajistíme Vám, že tyto adresy budou směřovat navždy a zdarma na aktuální konsolidované znění odkazovaného předpisu.


URLhttps://www.zakonyprolidi.cz/cs/2010-10
Čísloč. 10/2010 Sb.
NázevNález Ústavního soudu ze dne 1. prosince 2009 ve věci návrhu na zrušení části ustanovení bodu 2 čl. XXIX části dvacáté deváté zákona č. 237/2004 Sb., kterým se v souvislosti s přijetím zákona o dani z přidané hodnoty mění některé zákony a přijímají některá další opatření a mění zákon č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění zákona č. 479/2003 Sb., a zákon č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitostí, ve znění pozdějších předpisů
AliasNález ÚS ČR o zamítnutí návrhu na zrušení části ust. bodu 2 čl. XXIX části dvacáté deváté č. 237/2004 Sb., kterým se v souvislosti s přijetím zákona o DPH mění některé zákony


Jednoduchý odkaz v HTML

<a href="https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2010-10" title="Nález ÚS ČR o zamítnutí návrhu na zrušení části ust. bodu 2 čl. XXIX části dvacáté deváté č. 237/2004 Sb., kterým se v souvislosti s přijetím zákona o DPH mění některé zákony">
Nález č. 10/2010 Sb.
</a>

Takto se odkaz zobrazí na Vašich stránkách:

Nález č. 10/2010 Sb.Odkaz pro fórum v BB kódu

[url=https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2010-10]Nález č. 10/2010 Sb.[/url]

Takto se odkaz zobrazí v diskuzi:

Nález č. 10/2010 Sb.Odkaz v Texy

"Nález č. 10/2010 Sb.":[https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2010-10]

Takto se odkaz zobrazí na Vašich stránkách:

Nález č. 10/2010 Sb.Odkaz ve Wiki

[https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2010-10 Nález č. 10/2010 Sb.]

Takto se odkaz zobrazí na Vašich stránkách:

Nález č. 10/2010 Sb.PromoBibliLabel ISO 690

ČESKO. Nález č. 10/2010 Sb. In: Zákony pro lidi.cz [online]. © AION CS 2010-2019 [cit. 20. 6. 2019]. Dostupné z: https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2010-10


Zpět na předpis