Přejít na PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Nařízení vlády č. 74/2009 Sb.Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě

Částka 24/2009
Platnost od 30.03.2009
Účinnost od 01.04.2009
Zrušeno k 01.01.2018 (341/2017 Sb.)
Trvalý odkaz Tisková verze Stáhnout PDF(?) Stáhnout DOCX

74

NAŘÍZENÍ VLÁDY

ze dne 16. března 2009,

kterým se mění nařízení vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě

Vláda nařizuje podle § 123 odst. 6 písm. g) zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce:


Čl. I

Nařízení vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, se mění takto:

1. V § 4 odst. 8 se slova „až 3“ nahrazují slovy „a 2“.

2. V § 4 odst. 10 se slova „až 3“ nahrazují slovy „a 2“.

3. V § 5 se odstavec 2 včetně poznámek pod čarou č. 16 až 22 zrušuje.

Dosavadní odstavec 3 se označuje jako odstavec 2.

4. V § 5 odst. 2 se číslo „3“ nahrazuje číslem „2“.

5. V § 8 odst. 1 se číslo „4“ nahrazuje číslem „3“.

6. Příloha č. 1 se zrušuje.

Dosavadní přílohy č. 2, 3 a 4 se označují jako přílohy č. 1, 2 a 3.

7. V nadpisu přílohy č. 1 se slova „odst. 2“ nahrazují slovy „odst. 1“.

8. V nadpisu přílohy č. 2 se slova „odst. 3“ nahrazují slovy „odst. 2“.


Čl. II

Účinnost

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. dubna 2009.


Předseda vlády:

Ing. Topolánek v. r.

Místopředseda vlády a ministr práce a sociálních věcí:

RNDr. Nečas v. r.

Přesunout nahoru