Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Sdělení č. 66/2009 Sb.Sdělení Ministerstva životního prostředí o evropsky významných lokalitách, které byly zařazeny do evropského seznamu

Částka 21/2009
Platnost od 12.03.2009
Účinnost od 12.03.2009
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

66

SDĚLENÍ

Ministerstva životního prostředí

ze dne 26. února 2009

o evropsky významných lokalitách, které byly zařazeny do evropského seznamu

Ministerstvo životního prostředí podle § 45a odst. 4 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, sděluje, že Rozhodnutím Komise ze dne 12. prosince 2008, kterým se přijímá první aktualizovaný seznam lokalit významných pro Společenství v panonské biogeografické oblasti podle směrnice Rady 92/43/EHS (2009/90/ES), publikovaným v Úředním věstníku Evropské unie dne 13. února 2009, byly do evropského seznamu zařazeny následující evropsky významné lokality uvedené v nařízení vlády č. 132/2005 Sb., kterým se stanoví národní seznam evropsky významných lokalit, ve znění nařízení vlády č. 301/2007 Sb.:

kód lokality název lokality
CZ0620001Bezourek
CZ0620002Člupy
CZ0620003Dyjské svahy
CZ0620004Fládnitzské vřesoviště
CZ0620005Hochberk
CZ0620006Kameníky
CZ0620007Kamenná hora u Derflic
CZ0620008Klínky
CZ0620009Lednické rybníky
CZ0624001Meandry Dyje
CZ0620010Modřické rameno
CZ0620011Nové hory
CZ0620013Pod Šibeničním kopcem
CZ0620014Přední kopaniny
CZ0620016Rašovický zlom - Chobot
CZ0620017Stračí
CZ0620018Větrníky

Ministr:

RNDr. Bursík v. r.

Přesunout nahoru