Přejít na PLUS
Přidej k oblíbeným

Nález č. 62/2009 Sb.Nález Ústavního soudu ze dne 2. prosince 2008 ve věci návrhu na zrušení ustanovení § 183i až 183n zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění zákona č. 216/2005 Sb., a ustanovení § 200da odst. 3 zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění zíkona č. 216/2005 Sb.

Částka 20/2009
Platnost od 06.03.2009
Účinnost od 06.03.2009
Trvalý odkaz Tisková verze Stáhnout PDF(?) Stáhnout DOCX