Přejít na PLUS

Odkaz na nález č. 62/2009 Sb.Nález Ústavního soudu ze dne 2. prosince 2008 ve věci návrhu na zrušení ustanovení § 183i až 183n zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění zákona č. 216/2005 Sb., a ustanovení § 200da odst. 3 zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění zíkona č. 216/2005 Sb.

Níže uvedené odkazy můžete zařadit do svých stránek.
Zajistíme Vám, že tyto adresy budou směřovat navždy a zdarma na aktuální konsolidované znění odkazovaného předpisu.


URLhttps://www.zakonyprolidi.cz/cs/2009-62
Čísloč. 62/2009 Sb.
NázevNález Ústavního soudu ze dne 2. prosince 2008 ve věci návrhu na zrušení ustanovení § 183i až 183n zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění zákona č. 216/2005 Sb., a ustanovení § 200da odst. 3 zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění zíkona č. 216/2005 Sb.
AliasNález ÚS ČR o odmítnutí návrhu na zrušení ust. § 183i až 183n č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, a o zamítnutí návrhu na zrušení ust. § 200da odst. 3 č. 99/1963 Sb., OSŘ


Jednoduchý odkaz v HTML

<a href="https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2009-62" title="Nález ÚS ČR o odmítnutí návrhu na zrušení ust. § 183i až 183n č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, a o zamítnutí návrhu na zrušení ust. § 200da odst. 3 č. 99/1963 Sb., OSŘ">
Nález č. 62/2009 Sb.
</a>

Takto se odkaz zobrazí na Vašich stránkách:

Nález č. 62/2009 Sb.Odkaz pro fórum v BB kódu

[url=https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2009-62]Nález č. 62/2009 Sb.[/url]

Takto se odkaz zobrazí v diskuzi:

Nález č. 62/2009 Sb.Odkaz v Texy

"Nález č. 62/2009 Sb.":[https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2009-62]

Takto se odkaz zobrazí na Vašich stránkách:

Nález č. 62/2009 Sb.Odkaz ve Wiki

[https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2009-62 Nález č. 62/2009 Sb.]

Takto se odkaz zobrazí na Vašich stránkách:

Nález č. 62/2009 Sb.PromoBibliLabel ISO 690

ČESKO. Nález č. 62/2009 Sb. In: Zákony pro lidi.cz [online]. © AION CS 2010-2019 [cit. 15. 9. 2019]. Dostupné z: https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2009-62


Zpět na předpis