Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 485/2009 Sb.Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva vnitra č. 207/2001 Sb., kterou se provádí zákon č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů

Částka 153/2009
Platnost od 31.12.2009
Účinnost od 01.01.2010
Zařazeno v právních oblastech
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

Obsah

485

VYHLÁŠKA

ze dne 22. prosince 2009,

kterou se mění vyhláška Ministerstva vnitra č. 207/2001 Sb., kterou se provádí zákon č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů

Ministerstvo vnitra stanoví podle § 96 písm. a), d) a e) zákona č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů:


Čl. I

Vyhláška č. 207/2001 Sb., kterou se provádí zákon č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění vyhlášky č. 230/2001 Sb., vyhlášky č. 499/2001 Sb., vyhlášky č. 566/2002 Sb., vyhlášky č. 660/2004 Sb., vyhlášky č. 539/2005 Sb., vyhlášky č. 300/2006 Sb., vyhlášky č. 352/2006 Sb., vyhlášky č. 389/2007 Sb., vyhlášky č. 419/2008 Sb. a vyhlášky č. 445/2008 Sb., se mění takto:

1. V § 24 odst. 3 větě první se za slova „do matriční knihy“ vkládají slova „ , není-li údaj o změně názvu obce uveden na úvodním listu matriční knihy vedené pro tuto obec“.

2. V § 25 odst. 3 se za slova „písemné žádosti“ vkládají slova „osoby uvedené v § 25 odst. 1 písm. a) zákona,“.

3. V příloze č. 1 v části „Moravskoslezský kraj“ ve sloupci „Obec s rozšířenou působností“ v bodě 17. „Opava“, ve sloupci „Matriční úřad“ v bodě 5. „Opava“, ve sloupci „Seznam obcí, měst, městských částí, městských obvodů a vojenských újezdů správního obvodu matričního úřadu“ se bod 12. „Raduň“ a bod 19. „Vršovice“ zrušují.

Dosavadní body 13 až 18 se označují jako body 12 až 17.

4. V příloze č. 1 v části „Moravskoslezský kraj“ ve sloupci „Obec s rozšířenou působností“ v bodě 17. „Opava“ se ve sloupci „Matriční úřad“ vkládá nový bod 7. „Raduň“.

Dosavadní body 7 až 9 se označují jako body 8 až 10.

5. V příloze č. 1 v části „Moravskoslezský kraj“ ve sloupci „Obec s rozšířenou působností“ v bodě 17. „Opava“, ve sloupci „Matriční úřad“ v bodě 7. „Raduň“, ve sloupci „Seznam obcí, měst, městských částí, městských obvodů a vojenských újezdů správního obvodu matričního úřadu“ se vkládá nový bod 1. „Raduň“ a nový bod 2. „Vršovice“.

6. V příloze č. 1 v části „Olomoucký kraj“ ve sloupci „Obec s rozšířenou působností“ v bodě 11. „Šumperk“, ve sloupci „Matriční úřad“ v bodě 8. „Šumperk“, ve sloupci „Seznam obcí, měst, městských částí, městských obvodů a vojenských újezdů správního obvodu matričního úřadu“ se vkládá nový bod 6. „Petrov nad Desnou“.

Dosavadní body 6 až 13 se označují jako body 7 až 14.

7. V příloze č. 1 v části „Středočeský kraj“ ve sloupci „Obec s rozšířenou působností“ v bodě 25. „Vlašim“, ve sloupci „Matriční úřad“ v bodě 5. „Vlašim“, ve sloupci „Seznam obcí, měst, městských částí, městských obvodů a vojenských újezdů správního obvodu matričního úřadu“ se bod 13. „Nemíž“ zrušuje.

Dosavadní body 14 až 25 se označují jako body 13 až 24.


Čl. II

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2010, s výjimkou ustanovení čl. I bodu 2, které nabývá účinnosti dnem 1. července 2010.


Ministr:

Ing. Pecina, MBA v. r.

Přesunout nahoru