Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Nařízení vlády č. 454/2009 Sb.Nařízení vlády, kterým se pro účely trestního zákoníku stanoví, co se považuje za látky s anabolickým a jiným hormonálním účinkem a jaké je jejich větší množství, a co se pro účely trestního zákoníku považuje za metodu spočívající ve zvyšování přenosu kyslíku v lidském organismu a za jiné metody s dopingovým účinkem

Částka 145/2009
Platnost od 22.12.2009
Účinnost od 01.01.2010
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

454

NAŘÍZENÍ VLÁDY

ze dne 7. prosince 2009,

kterým se pro účely trestního zákoníku stanoví, co se považuje za látky s anabolickým a jiným hormonálním účinkem a jaké je jejich větší množství, a co se pro účely trestního zákoníku považuje za metodu spočívající ve zvyšování přenosu kyslíku v lidském organismu a za jiné metody s dopingovým účinkem

Vláda nařizuje podle § 289 odst. 4 zákona č. 40/2009 Sb., trestní zákoník:


§ 1

Za látky s anabolickým a jiným hormonálním účinkem ve smyslu § 288 trestního zákoníku se považují látky, které jsou uvedeny v příloze č. 1 k tomuto nařízení.

§ 2

Větším množstvím se u látek s anabolickým a jiným hormonálním účinkem ve smyslu § 288 trestního zákoníku rozumí více než jeden blistr, injekce nebo podobné obvykle nedělitelné balení léku obsahujícího tyto látky nebo obdobné množství těchto látek ve speciálním dopingovém přípravku.

§ 3

Za metodu spočívající ve zvyšování přenosu kyslíku v lidském organismu a za jiné metody s dopingovým účinkem ve smyslu § 288 trestního zákoníku se považují metody, které jsou uvedeny v příloze č. 2 k tomuto nařízení.


§ 4

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2010.


Předseda vlády:

Ing. Fischer, CSc. v. r.

Ministryně spravedlnosti:

JUDr. Kovářová v. r.


Příloha č. 1 k nařízení vlády č. 454/2009 Sb.

Látky s anabolickým a jiným hormonálním účinkem

A. ANABOLICKÉ LÁTKY

1. Androgenní anabolické steroidy (AAS):

a) Exogenní AAS, zahrnující:

1-androstendiol (5 a-androst-l-en-3b,17b-diol); 1-androstendion (5a-androst-l-en-3,17-dion); bolandiol (19-norandrostendiol); bolasteron; boldenon; boldion (androsta-1,4-dien-3,17-dion); calusteron; clostebol; danazol (17a-ethynyl-17b-hydroxyandrost-4-eno[2,3-d]isoxazol); dehydrochlormetyltestosteron (4-chloro-17b-hydroxy-17a-metylandrosta-1,4-dien-3 -on); desoxymetyltestosteron (17a-metyl-5a-androst-2-en-17b-ol); drostanolon; etylestrenol (19-nor-17a-pregn-4-en-17-ol); fluoxymesteron; formebolon; furazabol (17b-hydroxy-17a-metyl-5a-androstano[2,3-c]-furazan); gestrinon; 4-hydroxytestosteron (4,17b-dihydroxyandrost-4-en-3-on); mestanolon; mesterolon; metenolon; metandienon (17b-hydroxy-17a-metylandrosta-l,4-dien-3-on); metandriol; metasteron (2a, 17a-dimetyl-5a-androstan-3-on-17b-ol); metyldienolon (17b-hydroxy-17a-metylestra-4,9-dien-3-on); metyl-1-testosteron (17b-hydroxy-17a-metyl-5 a-androst-1-en-3-on); metylnortestosteron (17b-hydroxy- 17a-metylestr-4-en-3-on); metyltrienolon (17b-hydroxy-17a-metylestra-4,9,11-trien-3-on); metyltestosteron; miboleron; nandrolon; 19-norandrostendion (estr-4-en-3,17-dion); norboleton; norclostebol; norethandrolon; oxabolon; oxandrolon; oxymesteron; oxymetolon; prostanozol ([3,2-c]pyrazol-5a-etioallocholan-17b-tetrahydropyranol); quinbolon; stanozolol; stenbolon; 1-testosteron (17b-hydroxy-5a-androst-1-en-3-on); tetrahydrogestrinon (18a-homo-pregna-4,9,11-trien-17b-ol-3-on); trenbolon a další látky s podobnou chemickou strukturou nebo podobnými biologickými účinky.

b) Endogenní AAS:

Androstendiol (androst-5-en-3b,17b-diol), androstendion (androst-4-en-3,17-dion), prasteron (dehydroepiandrosteron DHEA), dihydrotestosteron, testosteron, následující metabolity a isomery:

5a-androstan-3a, 17a-diol

5a-androstan-3a, 17b-diol

5a-androstan-3b, 17a-diol

5a-androstan-3b, 17b-diol

androst-4-en-3 a, 17a-diol

androst-4-en-3 a, 17b-diol

androst-5-en-3b, 17a-diol

androst-5-en-3a, 17a-diol

androst-5-en-3a, 17b-diol

androst-5-en-3b, 17a-diol

4-androstendiol (androst-4-en-3b, 17b-diol)

5-androstendion (androst-5-en-3,17-dion)

epi-dihydrotestosteron

3 a-hydroxy-5aandrostan-17-on

3b-hydroxy-5aandrostan-17-on

19-norandrosteron

19-noretiocholanolon

a další látky s podobnou chemickou strukturou nebo podobnými biologickými účinky.

2. Ostatní anabolické látky, zahrnující:

Clenbuterol, selektivní modulátory androgenových receptorů (ŠARM), tibolon, zeranol, zilpaterol a další látky s podobným účinkem.

B. HORMONY A PŘÍBUZNÉ LÁTKY

1. Látky stimulující erytropoesu (např. erytropoetin EPO, darbepoetin dEPO);

2. Růstový hormon (hGH), insulinu podobné růstové faktory (např. IGF-1), mechanické růstové faktory (MGF);

3. Gonadotropiny (hCG); a luteinizační hormon (LH)

4. Insulin;

5. Kortikotropiny;

a další látky s podobnou chemickou strukturou nebo podobnými biologickými účinky a jejich uvolňující faktory.

C. ANTAGONISTÉ A MODULÁTORY HORMONŮ

1. Inhibitory aromatáz, zahrnující zejména:

Aminoglutethimid, anastrozol, exemestan, formestan, letrozol, testolacton.

2. Selektivní modulátory estrogenových receptorů (SERM), zahrnující zejména:

Raloxifen, tamoxifen, toremifen.

3. Ostatní antiestrogenní látky zahrnující zejména:

Cyklofenil, fulvestrant, klomifen.

4. Látky modifikující funkce myostatinu včetně inhibitorů myostatinu.

Příloha č. 2 k nařízení vlády č. 454/2009 Sb.

Metody s dopingovým účinkem

A. ZVYŠOVÁNÍ PŘENOSU KYSLÍKU

1. Krevní doping včetně užití autologní, homologní nebo heterologní krve nebo červených krvinek a jim podobných produktů jakéhokoliv původu.

2. Umělé zvyšování spotřeby, přenosu nebo dodávky kyslíku zahrnující modifikované hemoglobinové produkty (např. krevní náhražky založené na hemoglobinu, mikroenkapsulované hemoglobiny), perfluorochemikálie a efaproxiral (RSR13) a další produkty s podobným účinkem.

B. GENOVÝ DOPING

1. Transfer nukleových kyselin nebo jejich sekvencí s potenciálem zvýšit sportovní výkon.

2. Použití normálních nebo geneticky modifikovaných buněk s potenciálem zvýšit sportovní výkon.

3. Použití látek, které přímo nebo nepřímo ovlivňují funkce známé svým vlivem na výkonnost modifikováním genové exprese, například receptor delta aktivovaný peroxizomovými proliferátory /Peroxisome Proliferator Activated Receptor δ (PPARδ) agonists/ (například GW 1516) a Agonisté proteinkinasové osy aktivované AMP v součinnosti s PPAR delta /PPARδ-AMP-activated protein kinase (AMPK) axis agonists/ (například AICAR).

Přesunout nahoru