Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Zákon č. 423/2009 Sb.Zákon, kterým se mění zákon č. 475/2008 Sb., o státním rozpočtu České republiky na rok 2009

Částka 135/2009
Platnost od 27.11.2009
Účinnost od 27.11.2009
Zařazeno v právních oblastech
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

423

ZÁKON

ze dne 13. listopadu 2009,

kterým se mění zákon č. 475/2008 Sb., o státním rozpočtu České republiky na rok 2009

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:


Čl. I

Zákon č. 475/2008 Sb., o státním rozpočtu České republiky na rok 2009, se mění takto:

1. V § 1 odst. 1 větě druhé se částka „1152101697000 Kč“ nahrazuje částkou „1166181282000 Kč“ a ve větě třetí se částka „38100000000 Kč“ nahrazuje částkou „52179585000 Kč“.

2. V § 1 odst. 1 písm. a) se částka „23600605000 Kč“ nahrazuje částkou „37680190000 Kč“.

3. V příloze č. 1 se číslo „1152101697“ nahrazuje číslem „1166181282“, číslo „- 38100000“ se nahrazuje číslem „- 52179585“ a číslo „23600605“ se nahrazuje číslem „37680190“.

4. V příloze č. 3 se číslo „462882270“ nahrazuje číslem „469988328“, číslo „64069538“ se nahrazuje číslem „71043065“ a číslo „1152101697“ se nahrazuje číslem „1166181282“.

5. V příloze č. 4 se v tabulce „Ukazatele kapitoly 313 Ministerstvo práce a sociálních věcí“ číslo „462882270“ nahrazuje číslem „469988328“, číslo „328000000“ se nahrazuje číslem „330485481“, číslo „5000000“ se nahrazuje číslem „6972034“, číslo „150000“ se nahrazuje číslem „240300“, číslo „22888000“ se nahrazuje číslem „25446243“ a číslo „15588000“ se nahrazuje číslem „18146243“.

6. V příloze č. 4 se v tabulce „Ukazatele kapitoly 396 Státní dluh“ číslo „64069538“ nahrazuje číslem „71043065“, číslo „23600605“ se nahrazuje číslem „37680190“, číslo „47936505“ se nahrazuje číslem „54810032“ a číslo „300000“ se nahrazuje číslem „400000“.


Čl. II

Účinnost

Tento zákon nabývá účinnosti dnem jeho vyhlášení.


Vlček v. r.

Klaus v. r.

Fischer v. r.

Přesunout nahoru