Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Zákon č. 422/2009 Sb.Zákon, kterým se mění zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů

Částka 135/2009
Platnost od 27.11.2009
Účinnost od 01.01.2010
Zařazeno v právních oblastech
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

422

ZÁKON

ze dne 5. listopadu 2009,

kterým se mění zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:


Čl. I

Zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění zákona č. 383/2005 Sb., zákona č. 179/2006 Sb., zákona č. 264/2006 Sb., zákona č. 189/2008 Sb., zákona č. 384/2008 Sb., zákona č. 223/2009 Sb. a zákona č. 227/2009 Sb., se mění takto:

1. V § 32 písm. b) se slovo „pěti“ nahrazuje slovem „deseti“.

2. V § 34 se věta první včetně poznámky pod čarou č. 13 zrušuje.


Čl. II

Účinnost

Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2010.


Vlček v. r.

Klaus v. r.

Fischer v. r.

Přesunout nahoru