Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Zákon č. 419/2009 Sb.Zákon o změně názvu Mendelovy zemědělské a lesnické univerzity v Brně a o změně zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů

Částka 135/2009
Platnost od 27.11.2009
Účinnost od 01.01.2010
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

419

ZÁKON

ze dne 4. listopadu 2009

o změně názvu Mendelovy zemědělské a lesnické univerzity v Brně a o změně zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:


ČÁST PRVNÍ

ZMĚNA NÁZVU MENDELOVY ZEMĚDĚLSKÉ A LESNICKÉ UNIVERZITY V BRNĚ

§ 1

Název „Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně“ se mění a zní „Mendelova univerzita v Brně“.

ČÁST DRUHÁ

Změna zákona o vysokých školách

§ 2

V příloze č. 1 k zákonu č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění zákona č. 210/2000 Sb. a zákona č. 552/2005 Sb., se slova „Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně“ nahrazují slovy „Mendelova univerzita v Brně“ a na konci se doplňují slova „Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích“.


ČÁST TŘETÍ

ÚČINNOST

§ 3

Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2010.


Vlček v. r.

Klaus v. r.

Fischer v. r.

Přesunout nahoru