Přejít na PLUS

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 414/2009 Sb.Vyhláška o postupu při služebním hodnocení vojáků

Částka 134/2009
Platnost od 30.11.2009
Účinnost od 01.12.2009
Zrušeno k 04.08.2015 (189/2015 Sb.)
Trvalý odkaz Tisková verze Stáhnout PDF(?) Stáhnout DOCX

414

VYHLÁŠKA

ze dne 13. listopadu 2009

o postupu při služebním hodnocení vojáků

Ministerstvo obrany stanoví podle § 17 odst. 3 zákona č. 221/1999 Sb., o vojácích z povolání:


§ 1

Služební hodnocení

(1) Služební hodnocení vojáka zpracovává nejbližší nadřízený vojáka, který má hodnoceného vojáka v podřízenosti nejméně 3 měsíce. Nesplňuje-li nejbližší nadřízený tuto podmínku, zpracovává hodnocení jeho nejbližší nadřízený nebo jím určený velitel z úrovně řízení o jeden stupeň vyšší než hodnocený, který zná hodnoceného vojáka z jeho služebního zařazení nejméně 3 měsíce (dále jen „hodnotitel“). Vojáci přímo podřízení ministrovi obrany, jeho náměstkům a náčelníkovi Generálního štábu Armády České republiky jsou hodnoceni bez ohledu na dobu přímé podřízenosti.

(2) Služební hodnocení je průběžné posuzování profesionálních kvalit vojáka. Zpracovává se písemně na formuláři uvedeném v příloze k této vyhlášce, a to jednou ročně v období od 1. listopadu do 31. ledna následujícího roku.

(3) Služební hodnocení může být zpracováno i mimo tento termín v důsledku dlouhodobého neplnění uložených úkolů nebo závažných nedostatků v plnění služebních povinností. Služební hodnocení se zpracuje před přeložením vojáka, pokud v novém služebním zařazení bude v kalendářním roce vykonávat službu po dobu kratší než 3 měsíce.

(4) Služební hodnocení vychází z průběžného hodnocení. S písemným hodnocením seznámí hodnotitel hodnoceného vojáka při hodnotícím pohovoru. Po ukončení hodnotícího procesu se hodnocení zakládá do osobního spisu vojáka.

(5) Služební hodnocení hodnotitel nezpracovává na vojáky, kteří v době zpracování hodnocení

a) byli vysláni do kurzů s dobou studia delší než 6 měsíců,

b) vykonávali službu ve svém služebním zařazení po dobu kratší než 3 měsíce,

c) byli více než 6 měsíců neschopni služby pro nemoc nebo úraz, nebo kterým byla na takovou dobu poskytnuta dovolená bez nároku na peněžní náležitosti,

d) čerpali mateřskou nebo rodičovskou dovolenou po dobu delší než 6 měsíců, nebo

e) měli vypracováno služební hodnocení, které není starší než 3 měsíce.


§ 2

Zrušovací ustanovení

Zrušuje se:

1. Vyhláška Ministerstva obrany č. 262/1999 Sb., o postupu při služebním hodnocení vojáků z povolání a jeho hlediscích.

2. Vyhláška č. 138/2005 Sb., kterou se mění vyhláška Ministerstva obrany č. 262/1999 Sb., o postupu při služebním hodnocení vojáků z povolání a jeho hlediscích.


§ 3

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. prosince 2009.


Ministr:

MUDr. Barták v. r.


Příloha k vyhlášce č. 414/2009 Sb.

Služební hodnocení

Služební hodnocení

Přesunout nahoru