Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 412/2009 Sb.Vyhláška o vydání bankovek po 5 000 Kč vzoru 2009

Částka 133/2009
Platnost od 25.11.2009
Účinnost od 01.12.2009
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

412

VYHLÁŠKA

ze dne 4. listopadu 2009

o vydání bankovek po 5000 Kč vzoru 2009

Česká národní banka stanoví podle § 22 písm. a) zákona č. 6/1993 Sb., o České národní bance, ve znění zákona č. 442/2000 Sb.:


§ 1

Dnem 1. prosince 2009 se vydávají do oběhu bankovky po 5000 Kč vzoru 2009 (dále jen „bankovka“).

§ 2

(1) Bankovka je 74 mm široká a 170 mm dlouhá. Přípustná tolerance v její šířce a délce je plus minus 1,5 mm. Bankovka je vytištěna na přírodně zbarveném papíru s lokálním stupňovitým vodoznakem, běločarým vodoznakem a ochranným okénkovým proužkem.

(2) Stupňovitý vodoznak je umístěn na 44 mm širokém nepotištěném okraji bankovky (dále jen „kupón“) a tvoří jej portrét Tomáše Garrigua Masaryka. Vedle stupňovitého vodoznaku s portrétem Tomáše Garrigua Masaryka je směrem ke středu bankovky běločarý vodoznak označující hodnotu „5000“, která je orientována souběžně s kratšími stranami bankovky. Nad ním je umístěna zleva sedící orlice.

(3) Ochranný okénkový proužek o šířce 3 mm je zapuštěn do papíru v kolmém směru k delší straně bankovky po celé její šířce, ve vzdálenosti 99 mm od levého okraje bankovky s tolerancí posunu plus minus 6 mm. Jeho metalická barva se v závislosti na úhlu dopadajícího světla mění ze zelené na hnědofialovou. Na lícní straně bankovky vystupují na povrch papíru části proužku barevně proměnlivé metalické barvy. V průsvitu je na proužku čitelný opakující se negativní mikrotext „ČNB 5000 Kč“.

(4) Bankovka je opatřena ochrannou soutiskovou značkou, která má v průhledu proti světlu podobu písmen „ČR“, umístěných v bílé kruhové ploše. Část ochranné soutiskové značky viditelná na lícní straně je vytištěna v barvě šedomodré a je umístěna v levé horní části tiskového obrazce bankovky. Část ochranné soutiskové značky viditelná na rubové straně je vytištěna v barvě šedomodré a je umístěna v pravé horní části tiskového obrazce bankovky. Celá soutisková značka je viditelná z obou stran bankovky v průsvitu. Při pohledu z rubové strany bankovky je ochranná soutisková značka stranově obrácená.

(5) Bankovkový papír použitý pro tisk bankovek je opatřen viditelnými oranžovými ochrannými vlákny o délce přibližně 6 mm.

(6) Bankovkový papír je opatřen dvoubarevným ochranným iridiscentním pruhem o šířce 20 mm umístěným na lícní straně ve vzdálenosti 136 mm od levého kraje bankovky s tolerancí posunu 3 mm. Ochranný iridiscentní pruh je v čelním pohledu průhledný, slabě stříbřitě zbarvený a při určitém úhlu dopadu světla získává levá část pruhu zlaté zabarvení a pravá část fialové zabarvení s kovovým leskem. Levá část je zprava ohraničena křivkami a pravá část je zprava ohraničena střídajícími se čtveřicemi lipových listů a oblouky s negativně vyznačenými čísly „5000“.

(7) Na lícní i rubové straně bankovky jsou tiskem z plochy vytištěny žluté kroužky, tvořící součást podtisku, které jsou zřetelné zejména na kupónu.

§ 3

(1) Na lícní straně bankovky je v pravé části tiskového obrazce portrét Tomáše Garrigua Masaryka. Je vytištěn tiskem z hloubky v barvě šedočerné a šedomodré. Jméno „TOMÁŠ GARRIGUE MASARYK“ je umístěno ve třech řádcích nad ramenem portrétu. Je vytištěno rovněž tiskem z hloubky v barvě šedočerné. Na rameni portrétu je ve dvou lipových lístcích umístěna plocha pro skrytý obrazec vytištěný v barvě šedomodré, který při určitém úhlu dopadu světla vytváří tmavé nebo světlé číslo „5000“. Od portrétu vpravo vede souběžně s delšími stranami bankovky sytější pás šedomodré barvy přesahující do 5 mm širokého nepotištěného okraje. Na pásu je shora dolů negativně vyznačeno číslo „5000“. Vlevo od čísla jsou na pásu rovněž negativně vyobrazeny lipové lístky a plody. Pod pásem je při pravém okraji bankovky položena růžice z šedomodrobílé stuhy. Pás, číslo, lipové lístky a plody i růžice jsou tištěny tiskem z plochy. V pravém horním rohu bankovky je hmatová značka pro nevidomé a slabozraké. Značku tvoří tři pod sebou umístěné vodorovné proužky o stranách 1 x 8 mm, které jsou od sebe vzdáleny 5 mm. Hmatová značka je vytištěna tiskem z hloubky v barvě modročerné. Při spodním okraji bankovky vlevo je drobným písmem vytištěno tiskem z hloubky v barvě šedočerné jméno autora návrhu bankovky „O. KULHÁNEK INV.“, vpravo v barvě šedomodré jméno autora ryteckého přepisu portrétu „M. ONDRÁČEK SC.“.

(2) V levé části tiskového obrazce je ve dvou řádcích umístěn text slovně označující nominální hodnotu bankovky „PĚT TISÍC KORUN ČESKÝCH“, pod ním je uveden ve dvou řádcích název emisní banky „ČESKÁ NÁRODNÍ BANKA“. Všechny uvedené texty jsou vytištěny tiskem z hloubky v barvě šedočerné. Letopočet vydání bankovky je umístěn v levé spodní části tiskového obrazce bankovky na tmavorůžové stuze a je vyznačen číslem „2009“. Vpravo od názvu emisní banky je faksimile podpisu guvernéra České národní banky. Označení představitele emisní banky slovem „GUVERNÉR“ je umístěno pod faksimile jeho podpisu. Letopočet, označení představitele a faksimile jeho podpisu jsou vytištěny tiskem z plochy v barvě černé. Na pozadí textů jsou v horní části bankovky v barvě šedomodré vyobrazeny lipové lístky a plody, ve spodní části tmavorůžová a bílá stuha, která prochází za hlavou portrétu až do pravého horního rohu tiskového obrazce. Pozadí je vytištěno tiskem z plochy. Nad slovním označením nominální hodnoty bankovky je při jejím horním okraji vytištěna opticky proměnlivou barvou šestiúhelníková ploška, ve které je negativní vyobrazení hlavy lva s korunkou. Barva šestiúhelníkové plošky je závislá na úhlu dopadu světla, mění se od barvy fialové přes barvu zlatou po barvu zelenou. Ze šestiúhelníkové plošky vycházejí směrem k lipovým lístkům a plodům paprsky vytištěné v barvě růžové a modrošedé. Podtisk lícní strany bankovky je tvořen drobným rastrem v barvě modrošedé a růžové.

(3) V horní části kupónu je vytištěno tiskem z hloubky velké výrazné číslo „5000“ označující nominální hodnotu bankovky. Kontury číslic jsou vytištěny v barvě šedomodré, která ve spodní části přechází do barvy šedočerné.

§ 4

(1) Na rubové straně bankovky je v několika odstínech šedomodré barvy vyobrazeno seskupení nejznámějších pražských gotických a barokních staveb v perspektivě, s dominantou katedrály sv. Víta uprostřed. V horní části tiskového obrazce jsou v barvě tmavorůžové vytištěny dva gotické štíty s historickými znaky Prahy (vlevo) a Čech (vpravo). Ve spodní části tiskového obrazce je vyobrazení Prahy doplněno pražskými domovními znameními a náhrobními kameny ze židovského hřbitova. V pravé části tiskového obrazce je souběžně s delšími stranami bankovky směrem ke kupónu vytištěn pás v šedomodré barvě, na kterém je umístěn velký státní znak České republiky vytištěný rovněž v barvě šedomodré. Pod pásem je položena růžice z tmavorůžové a šedomodré stuhy. V pravém horním rohu tiskového obrazce je nad růžicí vytištěn v barvě šedomodré rostlinný motiv, ve kterém je umístěna soutisková značka. Podtisk v barvě šedomodré a tmavorůžové je tvořen drobným rastrem. V levém spodním rohu tiskového obrazce je vytištěno číslo „5000“, kontury jeho číslic jsou šedomodré. Souběžně se spodní stranou bankovky je vpravo od čísla „5000“ umístěn nápis „PADĚLÁNÍ BANKOVEK SE TRESTÁ PODLE ZÁKONA“. Barva nápisu je šedomodrá. Při spodním okraji bankovky jsou drobným písmem v barvě šedomodré vytištěny nápisy „(C) ČESKÁ NÁRODNÍ BANKA“ (vlevo), „STÁTNÍ TISKÁRNA CENIN, PRAHA“ (uprostřed) a jméno autora ryteckého přepisu hlavního motivu rubové strany „V. FAJT SC.“. Všechna uvedená zobrazení a texty jsou vytištěny tiskem z plochy.

(2) Označení série bankovky jedním velkým písmenem abecedy a dvojmístným číslem a šestimístné pořadové číslo bankovky je vytištěno ve vodorovném směru vpravo dole pod státním znakem České republiky a ve svislém směru zdola nahoru v polovině kratší strany bankovky při nepotištěném okraji vlevo. Obě označení série a pořadová čísla bankovky jsou vytištěna tiskem z výšky v barvě černé. Číslice vodorovně situovaného pořadového čísla bankovky se směrem zleva doprava zvětšují.

(3) V horní části kupónu je vytištěno tiskem z plochy v barvě šedomodré velké výrazné číslo „5000“ označující nominální hodnotu bankovky. Plocha číslic je vyplněna drobným rastrem v kombinaci šedé a šedomodré barvy.

(4) V dolní části širokého nepotištěného okraje bankovky je v barvě modročerné vytištěn tiskem z plochy grafický symbol ve tvaru stylizovaného lipového lístku.


§ 5

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. prosince 2009.


Guvernér:

doc. Ing. Tůma, CSc. v. r.

Přesunout nahoru