Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 409/2009 Sb.Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 475/2005 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o podpoře využívání obnovitelných zdrojů, ve znění vyhlášky č. 364/2007 Sb.

Částka 132/2009
Platnost od 25.11.2009
Účinnost od 01.01.2010
Zrušeno k 01.01.2013 (347/2012 Sb.)
Zařazeno v právních oblastech
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

409

VYHLÁŠKA

ze dne 10. listopadu 2009,

kterou se mění vyhláška č. 475/2005 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o podpoře využívání obnovitelných zdrojů, ve znění vyhlášky č. 364/2007 Sb.

Energetický regulační úřad stanoví podle § 12 odst. 3 k provedení § 6 odst. 1 písm. b) bodu 1 zákona č. 180/2005 Sb., o podpoře výroby elektřiny z obnovitelných zdrojů energie a o změně některých zákonů (zákon o podpoře využívání obnovitelných zdrojů):


Čl. I

Příloha č. 3 k vyhlášce č. 475/2005 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o podpoře využívání obnovitelných zdrojů, ve znění vyhlášky č. 364/2007 Sb., zní:

„Příloha č. 3 k vyhlášce č. 475/2005 Sb.

Indikativní hodnoty technických a ekonomických parametrů

Energie vody - Vodní elektrárny

1. Předpokládaná doba životnosti nové výrobny: 30 let.

2. Požadavek účinnosti využití primárního obsahu energie: Účinnost nově instalované turbíny je předpokládána v provozním optimu ≥ 85 % (měřeno na spojce turbíny), u renovací starších typů ≥ 80 %.

3. Měrné investiční náklady a roční využití instalovaného výkonu zdroje:

Celkové měrné investiční náklady[Kč/kWe] Roční využití instalovaného výkonu[kWh/kWe]
< 130000> 4000
< 140000> 4300
< 150000> 4600

Energie biomasy

1. Předpokládaná doba životnosti nové výrobny: 20 let.

2. Požadavek účinnosti využití primárního obsahu energie: U výroben spalujících biomasu pro výrobu elektřiny se předpokládá ekonomicky racionální využití odpadního tepla.

3. Měrné investiční náklady a roční využití instalovaného výkonu zdroje:

Charakteristika výrobnyCelkové měrné investiční náklady[Kč/kWe] Roční využití instalovaného výkonu[kWh/kWe]
Zdroj spalující čistou biomasu< 75000> 5000
Zdroj spalující (samostatně) plyn ze zplynování pevné biomasy< 75000> 5000

Pozn. Celkové měrné investiční náklady - celkové měrné investiční náklady vztažené na instalovaný elektrický výkon

Indikativní parametry u energie biomasy byly použity za předpokladu cen biomasy v roce 2009 v obvyklé úrovni odpovídající její kvalitě a množství.

Bioplyn, skládkový plyn, kalový a důlní plyn z uzavřených dolů

1. Předpokládaná doba životnosti nové výrobny spalující skládkový, kalový nebo důlní plyn 15 let, výrobny spalující bioplyn pak 20 let.

2. Požadavek účinnosti využití primárního obsahu energie: U výroben spalujících bioplyn pro výrobu elektřiny se předpokládá racionální využití odpadního tepla.

3. Měrné investiční náklady a roční využití instalovaného výkonu zdroje:

Charakteristika výrobnyCelkové měrné investiční náklady [Kč/kWe]Roční využití instalovaného výkonu [kWh/kWe]
Výrobny spalující skládkový plyn, kalový plyn< 50000> 7000
Výrobny spalující bioplyn včetně nové technologie produkce bioplynu< 110000> 7800
Výrobny spalující důlní plyn z uzavřených dolů< 50000> 7000

Energie větru - Větrné elektrárny

1. Předpokládaná doba životnosti nové výrobny: 20 let.

2. Požadavek účinnosti využití primárního obsahu energie: Roční průměrná rychlost větru v lokalitě výstavby větrné elektrárny ve výšce osy rotoru navrhované elektrárny se předpokládá ≥ 6 m/s.

3. Měrné investiční náklady a roční využití výkonu instalovaného zdroje:

Celkové měrné investiční náklady[Kč/kWe] Roční využití instalovaného výkonu[kWh/kWe]
< 42000> 2100

Geotermální energie - využití nízkopotenciálního tepla

1. Předpokládaná doba životnosti nové výrobny: 20 let.

2. Požadavek účinnosti využití primárního obsahu energie: Energetický potenciál zdroje geotermální energie se předpokládá alespoň v takové výši, aby z něj bylo možné prostřednictvím teplonosného média trvale získávat minimální tepelný zisk odpovídající 50 až 70 litrům vody za sekundu o teplotě > 95 °C na jeden megawatt instalovaného elektrického výkonu zdroje.

3. Měrné investiční náklady a roční využití výkonu instalovaného zdroje:

Celkové měrné investiční náklady včetně vrtů[Kč/kWe] Roční využití instalovaného výkonu[kWh/kWe]
< 275000> 5700

Fotovoltaika

1. Předpokládaná doba životnosti nové výrobny: 20 let.

2. Požadavek účinnosti využití primárního obsahu energie: Předpokládá se konstrukce a umístění fotovoltaických článků tak, aby bylo dosaženo roční svorkové výroby elektřiny ≥ 150 kWh na metr čtvereční aktivní plochy solárního panelu. Současně je předpokládán pokles výkonu panelů o 0, 8 % jmenovitého výkonu ročně.

3. Měrné investiční náklady a roční využití výkonu instalovaného zdroje:

Charakteristika výrobnyCelkové měrné investiční náklady[Kč/kWp] Roční využití instalovaného špičkového výkonu[kWh/kWp]
Do 30 kWp včetně< 110000> 980
Nad 30 kWp< 90000> 1000

Pozn. kWp vyjadřuje jednotku špičkového elektrického výkonu solárního panelu dosažitelného za daných referenčních podmínek“.


Čl. II

Přechodné ustanovení

Pro výrobny uvedené do provozu do dne nabytí účinnosti této vyhlášky platí indikativní hodnoty technických a ekonomických parametrů podle přílohy č. 3 k vyhlášce č. 475/2005 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o podpoře využívání obnovitelných zdrojů, ve znění účinném do dne nabytí účinnosti této vyhlášky.

Čl. III

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2010.


Předseda:

Ing. Fiřt v. r.

Přesunout nahoru