Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 332/2009 Sb.Vyhláška o provedení některých ustanovení zákona č. 38/1994 Sb., o zahraničním obchodu s vojenským materiálem a o doplnění zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 140/1961 Sb., trestní zákon, ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů

Částka 103/2009
Platnost od 25.09.2009
Účinnost od 01.10.2009
Zrušeno k 30.06.2012 (210/2012 Sb.)
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

332

VYHLÁŠKA

ze dne 22. září 2009

o provedení některých ustanovení zákona č. 38/1994 Sb., o zahraničním obchodu s vojenským materiálem a o doplnění zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 140/1961 Sb., trestní zákon, ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů

Ministerstvo průmyslu a obchodu v dohodě s Ministerstvem zahraničních věcí, Ministerstvem obrany a Ministerstvem vnitra stanoví podle § 33 zákona č. 38/1994 Sb., o zahraničním obchodu s vojenským materiálem a o doplnění zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 140/1961 Sb., trestní zákon, ve znění pozdějších předpisů, ve znění zákona č. 220/2009 Sb., (dále jen „zákon“):


§ 1

Seznam vojenského materiálu

Seznam vojenského materiálu podle § 5 odst. 3 zákona je uveden v příloze č. 1 k této vyhlášce.

§ 2

Vzor žádosti o vydání povolení

Vzor žádosti o vydání povolení k provádění zahraničního obchodu s vojenským materiálem podle § 9 odst. 3 zákona je uveden v příloze č. 2 k této vyhlášce.

§ 3

Seznam vojenského materiálu podle § 14 odst. 3 zákona

Seznam vojenského materiálu, který může být předmětem licence podle § 14 odst. 3 zákona, je uveden v příloze č. 3 k této vyhlášce.

§ 4

Vzory žádostí o udělení licence

Vzory žádostí o udělení licence podle § 15 odst. 7 zákona jsou uvedeny v příloze č. 4 k této vyhlášce.

§ 5

Rozsah informace o využívání licence

Rozsah informace o využívání licence podle § 17 odst. 1 zákona je stanoven v příloze č. 5 k této vyhlášce.

§ 6

Významný vojenský materiál

Významný vojenský materiál podle § 20 odst. 4 zákona je uveden v příloze č. 6 k této vyhlášce.


§ 7

Zrušovací ustanovení

Vyhláška č. 89/1994 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 38/1994 Sb., o zahraničním obchodu s vojenským materiálem a o doplnění zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 140/1961 Sb., trestní zákon, ve znění pozdějších předpisů, se zrušuje.


§ 8

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. října 2009.


Ministr:

Ing. Tošovský v. r.


Příloha č. 1 k vyhlášce č. 332/2009 Sb.

SEZNAM VOJENSKÉHO MATERIÁLU definovaného ustanovením § 5 zákona č. 38/1994 Sb.

SVMe 1

Zbraně s hladkým vývrtem a ráží menší než 20 mm, další zbraně s ráží 12,7 mm nebo menší, speciálně konstruované součásti, příslušenství a služby

a) pistole, revolvery, pušky, samopaly, kulomety a karabiny;

Poznámka: podpoložka SVMe 1 a) se nevztahuje na pušky opakovací nebo samonabíjecí vyrobené před rokem 1938 (starší vojenské zbraně), byť by byly speciálně konstruované nebo přizpůsobené pro vojenské použití a jejich „repliky“.

b) zbraně s hladkým vývrtem;

Poznámka: podpoložka SVMe 1 b) se nevztahuje na pušky opakovací nebo samonabíjecí vyrobené před rokem 1938 (starší vojenské zbraně), byť by byly speciálně konstruované nebo přizpůsobené pro vojenské použití a jejich „repliky“.

c) zbraně využívající beznábojnicové nebo reaktivní střelivo;

d) zbraňové podstavce a lafetace, zbraňová mířidla, lišty a jiné držáky taktických doplňků, bodáky a rozbíječe skla pro zbraně uvedené v podpoložkách SVMe 1 a), SVMe 1 b) a SVMe 1 c);

Poznámka: podpoložka SVMe 1 d) se nevztahuje na příslušenství zbraní uvedených v podpoložkách SVMe 1 a) a SVMe b), vyrobené před rokem 1938 (starší vojenské zbraně), byť by bylo speciálně konstruované nebo přizpůsobené pro vojenské použití, včetně jeho „replik“, pokud není použitelné ke zbraním vyrobeným po roce 1938.

e) elektrické paralyzéry s vystřelovacími kontakty;

f) tlumiče hluku a plamene.

Poznámka 1: položka SVMe 1 se vztahuje i na zbraně, u kterých byla provedena úprava omezující původní samočinnou funkci na funkci samonabíjecí či opakovací nebo funkci samonabíjecí na funkci opakovací.

Poznámka 2: položka SVMe 1 se nevztahuje na zbraně používající střelivo s okrajovým zápalem, které neumožňují více výstřelů na jedno stisknutí spouště, byť by byly speciálně konstruované nebo přizpůsobené pro vojenské použití.

Poznámka 3: položka SVMe 1 se nevztahuje na zbraně vyrobené před rokem 1890 (historické zbraně), byť by byly speciálně konstruované nebo přizpůsobené pro vojenské použití a jejich „repliky“.

Poznámka 4: položka SVMe 1 se nevztahuje na zbraně znehodnocené oprávněným subjektem podle příslušného českého obecně závazného právního předpisu.

Poznámka 5: položka SVMe 1 se nevztahuje na revolvery a pistole kromě samočinných, určené a schválené k prodeji jak v České republice dle českého obecně závazného právního předpisu, tak zároveň obdobně k prodeji v zemi dovozu, byť by byly speciálně konstruované nebo přizpůsobené pro vojenské použití, a jejich speciálně konstruované součásti, pokud nejsou upotřebitelné pro jiné pistole a revolvery, než kterých se týká tato poznámka. Konečným zákazníkem nemohou být ozbrojené síly, bezpečnostní sbory a další subjekty, podílející se i nepřímo na plnění úkolů vnější či vnitřní bezpečnosti státu.

Organizační poznámka: při mezinárodním obchodu se zbožím, které je uvedeno v poznámkách 2 a 5. se uplatňují pravidla stanovená českým obecně závazným právním předpisem pro regulaci obchodu se zbraněmi pro lov, hobby nebo sebeobranu.

SVMe 2

Zbraně s hladkým vývrtem a ráží od 20 mm, další zbraně a výzbroj s ráží větší než 12,7 mm, vrhací zařízení, speciálně konstruované součásti, příslušenství a služby

a) pušky, kulomety, pancéřovky, houfnice, kanóny, minomety, raketomety, bezzákluzové zbraně, plamenomety, granátomety, zbraně s hladkým vývrtem, speciální pistole a revolvery a zbraně kombinující jejich vlastnosti;

Poznámka 1: podpoložka SVMe 2 a) zahrnuje vstřikovače, měřicí zařízení, zásobní nádrže a další součásti speciálně určené pro použití s kapalinovými hnacími náplněmi pro kterékoli ze zařízení uvedeného v podpoložce SVMe 2 a).

Poznámka 2: podpoložka SVMe 2 a) se nevztahuje na opakovací nebo samonabíjecí pušky vyrobené před rokem 1938 (starší vojenské zbraně), byť by byly speciálně konstruované nebo přizpůsobené pro vojenské použití a jejich „repliky“. Podpoložka SVMe 2 a) se dále nevztahuje na speciální pistole a revolvery vyrobené před rokem 1938.

b) zařízení k vrhání nebo výrobě plynu, kouře nebo jiných pyrotechnických efektů;

Poznámka: podpoložka SVMe 2 b) se nevztahuje na signální pistole, byť by byly speciálně konstruované nebo přizpůsobené pro vojenské použití.

c) zbraňová mířidla.

Poznámka 1: položka SVMe 2 se nevztahuje na zbraně, zařízení k vrhání kouře a zbraňová mířidla vyrobené před rokem 1890 (historické zbraně), byť by byly speciálně konstruované nebo přizpůsobené pro vojenské použití a jejich „repliky“.

Poznámka 2: podpoložka SVMe 2 se nevztahuje na zbraně znehodnocené oprávněným subjektem podle příslušného českého obecně závazného právního předpisu.

SVMe 3

Střelivo, zařízení k zážehu rozněcovačů, speciálně konstruované součásti a služby

a) střelivo pro zbraně uvedené v položkách SVMe 1, SVMe 2 a SVMe 12;

b) zařízení k zážehu rozněcovačů speciálně určená pro střelivo uvedené v podpoložce SVMe 3 a).

Poznámka 1: součásti se speciálním určením podle položky SVMe 3 zahrnují:

a) kovové nebo plastové kovadlinky iniciátorů, držáky střel, nábojové pásky, otočné zásobníky a kovové části munice;

b) zajišťovací a odjišťování zařízení, zapalovače, senzory a iniciační zařízení;

c) energetické zdroje s vysokým jednorázovým provozním výkonem;

d) spalovací pláště náloží;

e) submunice včetně pumiček, malých min a projektilů s koncovým naváděním.

Poznámka 2: položka SVMe 3 se nevztahuje na střelivo vyrobené do roku 1890 (historické střelivo), byť by bylo speciálně konstruováno nebo přizpůsobeno pro vojenské použití.

Poznámka 3: položka SVMe 3 se nevztahuje na střelivo a jeho součásti znehodnocené oprávněným subjektem podle příslušného českého obecně závazného právního předpisu. Žádná součást použitá u střeliva podle této poznámky nemůže být využitelná ke svému původnímu účelu.

SVMe 4

Miny, bomby, torpéda, rakety, raketové střely, další výbušná zařízení a náloživo, vybavení, speciálně konstruované součásti, příslušenství a služby

Odkaz 1: naváděcí a navigační zařízení viz položku SVMe 11.

Odkaz 2: systémy protiraketové ochrany letadel (AMPS) viz podpoložku SVMe 4 c).

a) granáty, dělostřelecké střelivo, rakety, torpéda, pumy, bomby, miny, náložky a nálože trhavin, demoliční soupravy, pyrotechnické zařízení, hlubinné nálože, demoliční nálože, demoliční zařízení a imitační prostředky, simulátory, generátory dýmu (tj. vybavení, které napodobuje vlastnosti kteréhokoliv z uvedeného zboží).

Poznámka 1: podpoložka SVMe 4 a) zahrnuje:

a) ruční a jiné granáty, reaktivní střely do pancéřovek a tarasnic, rakety řízené, rakety neřízené, demoliční odminovače;

b) trysky řízených raket a špiček návratových modulů;

c) kazetová munice (dělostřelecká, raketová, pumová, minová);

d) hlavní části munice (dělostřelecké střely a nábojky, rozněcovače, zapalovače a iniciátory).

Poznámka 2: podpoložka SVMe 4 a) se nevztahuje na munici vyrobenou do roku 1890 (historická munice), byť by byla speciálně konstruována nebo přizpůsobena pro vojenské použití.

Poznámka 3: podpoložka SVMe 4 a) se nevztahuje na munici znehodnocenou oprávněným subjektem podle příslušného českého obecně závazného právního předpisu.

b) vybavení, které je speciálně určené pro zacházení s některým z níže uvedených předmětů nebo pro ovládání, aktivaci, napájení proudem s vysokým jednorázovým provozním výkonem, vypouštění, kladení, odstraňování, odpalování, odlákání, rušení, detonaci, narušení, likvidaci nebo odhalení těchto předmětů;

1) předměty uvedené v podpoložce SVMe 4 a); nebo

2) improvizovaná výbušná zařízení („IED“).

Poznámka 1: podpoložka SVMe 4 b) zahrnuje:

a) mobilní vybavení na zkapalňování plynu schopné vyrobit denně 1000 kg a více plynu v kapalné podobě;

b) plovoucí elektrické vodicí kabely vhodné pro odstraňování magnetických min.

Poznámka 2: podpoložka SVMe 4 b) se nevztahuje na příruční a kapesní přístroje, které jsou konstrukcí omezené na detekci kovových předmětů a nejsou schopné rozlišovat miny od jiných kovových předmětů, byť by se jednalo o příruční a kapesní přístroje speciálně konstruované nebo přizpůsobené pro vojenské použití.

c) systémy protiraketové ochrany letadel (AMPS).

Poznámka: podpoložka SVMe 4 c) se nevztahuje na AMPS obsahující:

a) jakýkoli z těchto výstražných senzorů;

1. pasivní senzory s maximální odezvou mezi 100 a 400 nm;

2. aktivní výstražné senzory využívající impulsní dopplerovské detekce;

b) výmetné systémy rušičů;

c) infračervené klamné cíle („flares“), které využívají jak viditelného, tak infračerveného signálu k navedení střel typu „země-vzduch“;

d) AMPS zabudované v „civilním letadle“ a splňující všechny tyto požadavky:

1. AMPS je funkční pouze v konkrétním „civilním letadle“, ve kterém je tento určitý AMPS zabudován a pro nějž byl vydán:

a) civilní typový certifikát; nebo

b) obdobný dokument uznávaný Organizací pro civilní letectví (ICAO);

2. AMPS využívá ochranu, aby zabránil neoprávněnému přístupu k „programovému vybavení“ a

3. do AMPS je zabudován aktivní mechanismus, který systému neumožní fungovat po vyjmutí z „civilního letadla“, do kterého byl nainstalován.

SVMe 5

Vybavení sloužící k řízení střelby a s tím spojená poplašná a varovná zařízení, související systémy a vybavení pro testování, směrování a protiopatření, speciálně konstruované součásti, příslušenství a služby

a) zbraňová mířidla neuvedená jinde v tomto seznamu, pumové zaměřovače, vybavení k zaměřování a zbraňové řídicí systémy;

b) systémy sloužící ke zjišťování a označení cíle, k určování vzdálenosti, pozorování nebo sledování cíle; zařízení pro pátrání, skládání pořízených dat, rozeznávání a identifikaci; a zařízení pro sběr dat ze senzorů;

c) zařízení pro protiopatření vhodná k výrobkům uvedeným v podpoložkách SVMe 5 a) nebo SVMe 5 b);

d) polní testovací nebo seřizovací zařízení určené speciálně pro výrobky uvedené v podpoložkách SVMe 5 a) nebo SVMe 5 b).

Poznámka: položka SVMe 5 se nevztahuje na vybavení sloužící k řízení střelby a s tím spojená poplašná a varovná zařízení, související systémy a vybavení pro testování, směrování a protiopatření vyrobená do roku 1890, byť by bylo speciálně konstruováno nebo přizpůsobeno pro vojenské použití.

SVMe 6

Pozemní vozidla, speciálně konstruované součásti a služby

Odkaz: naváděcí a navigační zařízení viz položku SVMe 11.

Technická poznámka

Pro účely položky SVMe 6 zahrnuje označení pozemní vozidla rovněž i přívěsy a návěsy.

Poznámka 1: položka SVMe 6 zahrnuje:

a) tanky, samohybné dělostřelecké systémy s hlavní zbraní uvedenou v podpoložce SVMe 2 a)

b) obrněná vozidla vyzbrojená nebo vybavená zařízením pro montáž zbraní, pro kladení min nebo k odpalování střeliva podle položky SVMe 4;

c) obojživelná vozidla a vozidla schopná hlubokého brodění;

d) vyprošťovací a záchranná vozidla a vozidla pro vlečení nebo přepravu střeliva nebo zbraňových systémů a související manipulační zařízení pro nakládku a vykládku;

e) všechna další vozidla speciálně konstruovaná nebo upravená pro vojenské použití včetně vznášedel a ekranoplánů.

Odkaz: viz také podpoložky SVMe 17j), l), m).

Poznámka 2: úprava pozemního vozidla pro vojenské použití podle položky SVMe 6 znamená úpravu konstrukce, elektrické nebo mechanické části vozidla, při které je použita aspoň jedna součást konstruovaná nebo přizpůsobená pro vojenské použití. Mezi takové úpravy patří:

a) pláště pneumatik speciálních typů, konstruované jako neprůstřelné nebo schopné další jízdy i po úniku tlaku;

b) systémy řízení tlaku v pneumatikách, ovládané z interiéru jedoucího vozidla;

c) pancéřová ochrana důležitých částí (např. palivových nádrží);

d) speciální výztuže a podpěry pro umístění zbraní;

e) vnější osvětlení v obvykle neviditelné části spektra;

f) u vozidel s náhonem na všechna kola, schopných běžného použití v terénu, balistická ochrana prostoru pro osádku úrovně III (NIJ 0108.01, září 1985, popř. srovnatelný národní standard), nebo vyšší.

Odkaz: viz také podpoložku SVMe 13 a).

Poznámka 3: položka SVMe 6 se nevztahuje na automobily upravené ve smyslu poznámky 2 k položce SMVe 6 pouze balistickou ochranou nebo pancéřováním, pokud jsou určené výhradně pro převoz cenných předmětů nebo peněz předem známým provozovatelem.

Poznámka 4: položka SVMe 6 se nevztahuje na podvozky osobních nebo nákladních automobilů uvedených v bodech c)-e) poznámky 1 kpoložce SVMe 6, vyrobené do roku 1964, byť byly speciálně konstruovány nebo přizpůsobeny pro vojenské použití, a jejich speciálně konstruované součásti, pokud nejsou upotřebitelné pro „pozemní vozidla“ uvedená v položce SVMe 6, vyrobená po roce 1964. „Podvozek“ pro účel této poznámky sestává z rámu, náprav s odpružením, převodovek, diferenciálu, řízení, motoru s výfukovým systémem, z palivové a elektrické soustavy a karoserie, neupravené ve smyslu bodu c) a f) poznámky 2 k položce SMVe 6.

Poznámka 5: položka SVMe 6 se nevztahuje na pozemní vozidla upravená tak, že motor včetně všech součástí převodu energie až na všechna hnací kola je demontován a nevratným mechanickým zásahem je zajištěna nemožnost jeho zpětné montáže. Palivové nádrže, pokud jsou ponechány, jsou učiněny trvale neupotřebitelnými. Výzbroj včetně výmetnic a odpalovacích zařízení raket je znehodnocena podle příslušného českého obecně závazného právního předpisu nebo odstraněna, záměna výzbroje za funkční je trvale vyloučena nebo úchyty výzbroje jsou učiněny trvale neupotřebitelnými, podstatné ovládací zařízení výzbroje je učiněno trvale neupotřebitelným, přičemž kanón ráže 70 mm nebo větší s pevně vestavěnými náměrovými a odměrovými mechanismy má náměrové a odměrové mechanismy přivařeny tak, aby nemohl být nastavován náměr ani odměr. Pokud jsou použity pastorek a ozubený segment nebo pastorek a ozubený věnec k nastavování náměru nebo odměru, jsou vylomeny tři sousední zuby ozubeného segmentu nebo ozubeného věnce na každé straně pastorku hlavně, nebo hlaveň a pouzdro závěru musejí být vyplněny buď betonem, nebo polymerovou pryskyřicí, začínající u čela závěru a končící 10 cm od ústí hlavně. Prostory pro osádku a náklad jsou na každé z aspoň třech bočních stran dodatečně opatřeny otvorem velikosti nejméně 50x40 cm a věž dodatečně opatřena na každé aspoň ze dvou bočních stran otvorem nejméně 40x20 cm. Otvory mohou být zakryty hliníkovým, měděným, mosazným, nebo železným plechem o tloušťce nejvýše 1 mm.

Poznámka 6: položka SVMe 6 se nevztahuje na pozemní vozidla vyrobená do roku 1914, byť by byla speciálně konstruovaná nebo přizpůsobená pro vojenské použití.

SVMe 7

Chemické nebo biologické toxické látky, „látky k potlačení nepokojů“, radioaktivní materiály, související vybavení, součásti, materiály a služby

a) biologické látky a radioaktivní materiály „přizpůsobené pro válečné použití“ tak, aby působily ztráty na lidech nebo zvířatech, znehodnocovaly výzbroj nebo výstroj nebo poškozovaly úrodu či životní prostředí:

b) bojové chemické látky a chemické látky, které mají podobnou strukturu nebo srovnatelné vlastnosti, včetně:

1. bojových nervově paralytických látek:

a) o-alkyl (Cl - C10 včetně cycloalkylu), alkyl (methyl, ethyl, n-propyl nebo isopropyl) - fosfonofluoridáty, například: sarin (GB): O-Isopropyl-methylfosfonofluoridát (CAS 107-44-8) a soman (GD): (3,3-Dimethybutan-2-yl)-methylfosfonofluoridát (CAS 96-64-0);

b) o-alkyl (C1 - C10, včetně cykloalkylu), N, N-dialkyl (methyl, ethyl, n-propyl nebo isopropyl) (fosforamido)kyanidáty, například: tabun (GA): O-Ethyl-(dimethylfosforamido)kyanidát (CAS 77-81-6);

c) o-alkyl (H, nebo C1 - C10, včetně cycloalkylu)-S-[2-dialkyl (methyl, ethyl, n-propyl nebo isopropyl)-amino)ethyl-alkylfosfonothioáty, kde alkyl je methyl, ethyl, propyl nebo isopropyl, a odpovídající alkylované a protonované soli, například: VX: S-[2-(diisopropylamino)ethyl]-O-ethyl-methylfosfonothioát (CAS 5078-69-9);

2. bojové zpuchýřující látky:

a) sirné yperity, například:

1. (2-Chlorethyl)(chlormethyl)sulfid (CAS 2625-76-5);

2. bis(2-chlorethyl)sulfid (CAS 505-60-2);

3. bis (2-chlorethyl)sulfanyl methan (CAS 63869-13-6);

4. 1,2-bis (2-chlorethyl)sulfanyl ethan (CAS 3563-36-8);

5. 1,3-bis (2-chlorethyl)sulfanyl propan (CAS 63905-10-2);

6. 1,4-bis (2-chlorethyl)sulfanyl butan (CAS 142868-93-7);

7. 1,5-bis(2-chlorethyl)sulfanyl pentan(CAS 142868-94-8);

8. bis (2-chlorethyl)sulfanyl methylether (CAS 63918-90-1);

9. bis (2-chlorethyl)sulfanyl ethyl ether (CAS 63918-89-8);

b) lewisity, například:

1. dichlor(2-chlorvinyl)arsan (CAS 541-25-3);

2. tris(2-chlorvinyl)arsan (CAS 40334-70-1);

3. chlorbis(2-chlorvinyl)arsan (CAS 40334-69-8);

c) dusíkaté yperity, například:

1. HN1: bis(2-chlorethyl)ethylamin (CAS 538-07-8);

2. HN2: bis(2-chlorethyl)methylamin (CAS 51-75-2);

3. HN3: tris(2-chlorethyl)amin (CAS 555-77-1);

3. bojové zneschopňující (paralyzující) látky, například:

a) chinuklidin-3-yl-difenyl(hydroxy)acetát(CAS 6581-06-2);

4. bojové chemické látky - defolianty, například:

a) butyl 2-chlor-4-fluorfenoxyacetát (LNF),

b) 2,4,5-trichlorfenoxyacetátová kyselina smíšená s 2,4-dichlorfenoxyacetátovou kyselinou („Agent Orange“);

c) binární prekurzory a klíčové prekurzory bojových chemických látek:

1. alkylfosfonoyldifluoridy, kde alkyl je methyl, ethyl, propyl nebo isopropyl, například: DF: methylfosfonyldifluorid (CAS 676-99-3);

2. alkyl(H, nebo C1 - C10)- nebo cykloalkyl (C1 - C10)- 2 - (dialkylamino) ethylalkylfosfonity, kde alkyl je methyl, ethyl, propyl nebo isopropyl, a odpovídající alkylované a protonované soli, například: QL: 2-(Diisopropylamino)ethyl-ethyl-methylfosfonit (CAS 57856-11-8);

3. chlorsarin: isopropyl-methylfosfonochloridát (CAS 1445-76-7);

4. chlorsoman: (3; 3-Dimethylbutan-2-yl)-methylfosfonochloridát (CAS 7040-57-5);

d) „látky k potlačení nepokojů“, aktivní složky chemikálií a jejich kombinace včetně:

1. α-bromobenzenacetonitril, bromobenzyl kyanid (CA) (CAS 5798-79-8);

2. ο-chlorbenzylidenemalononitril (ο-chlorbenzalmalononitril) (CS) (CAS 2698-41-1);

3. 2-chloro-1 fenylethanon, ω-chloroacetofenon (CN) (CAS 532-27-4);

4. dibenz-(b,f)-1,4-oxazepin (CR) (CAS 257-07-8);

5. 10-chlor-5,10-dihydrofenarsazin, (chlorfenarsazin), (adamzit), (DM) (CAS 578-94-9);

6. N-nonanoylmorfolin, (MPA) (CAS 5299-64-9);

Poznámka 1: podpoložka SVMe 7 d) se nevztahuje na „látky k potlačení nepokojů“ balené Individuálně pro účely sebeobrany.

Poznámka 2: podpoložka SVMe 7 d) se nevztahuje na aktivní složky chemikálií, a jejich kombinace, určené, balené, označené a dodávané výhradně pro potravinářskou výrobu nebo pro zdravotnické účely a v nich i využité.

e) vybavení k šíření některé z níže uvedených položek nebo pro ně speciálně určené součásti:

1. materiály a látky uvedené v podpoložkách SVMe 7 a), SVMe 7 b) nebo SVMe 7 d), nebo

2. bojové chemické látky vyrobené z prekurzorů uvedených v podpoložce SVMe 7 c).

f) ochranné a dekontaminační vybavení, pro ně speciálně určené součásti, a dále chemické směsi se speciálním složením:

1. vybavení pro obranu před materiály uvedených v podpoložkách SVMe 7 a), SVMe 7 b) nebo SVMe 7 d) a pro ně speciálně určené součásti;

2. vybavení pro dekontaminaci předmětů kontaminovaných materiály uvedených v podpoložkách SVMe 7 a) nebo SVMe 7 b) a pro ně speciálně určené součásti;

3. chemické směsi speciálně vyvinuté nebo složené pro dekontaminaci předmětů kontaminovaných materiály uvedených v podpoložkách SVMe 7 a) nebo SVMe 7 b);

Poznámka: podpoložka SVMe 7 f) 1. zahrnuje:

a) klimatizační jednotky speciálně určené nebo upravené pro jadernou, biologickou nebo chemickou filtraci, přičemž chemickou filtrací je míněno jak zachycování látek uvedených v podpoložkách SVMe 7 a), b) nebo d), tak využití chemosorpce;

b) ochranné oděvy;

c) za součásti se považují díly a doplňky tvořící komplet (ochranné přezůvky, rukavice), nikoliv konstrukční materiály (textilie, zipy, nitě apod).

Odkaz: plynové masky, ochranné a dekontaminační vybavení, které nejsou speciálně konstruované nebo přizpůsobené pro vojenské použití - viz položku 1A004 seznamu EU zboží dvojího užití.

g) vybavení pro detekci nebo identifikaci látek uvedených v podpoložkách SVMe 7 a), SVMe 7 b) nebo SVMe 7 d) a jejich speciálně konstruované součásti;

Odkaz: vybavení pro detekci nebo identifikaci, které není speciálně konstruováno nebo přizpůsobeno pro vojenské použití - viz také položku 1A004 seznamu EU zboží dvojího užití.

h) „biopolymery“ určené nebo zpracované speciálně pro detekci nebo identifikaci chemických bojových látek v podpoložce SVMe 7 b) a dále konkrétní buněčné kultury používané k jejich výrobě;

i) „biokatalyzátory“ pro dekontaminaci nebo degradaci bojových chemických látek a s nimi související biologické systémy:

1. „biokatalyzátory“ speciálně určené pro dekontaminaci nebo degradaci bojových chemických látek podle podpoložky SVMe 7 b), které jsou výsledkem řízeného laboratorního výběru nebo genetické manipulace biologických systémů;

2. biologické systémy: „vektory exprese“, viry nebo buněčné kultury, obsahující genetické informace specifické pro produkci „biokatalyzátorů“ podle podpoložky SVMe 7 i) 1.

Poznámka 1: podpoložky SVMe 7 b) a SVMe 7 d) se nevztahují na:

a) chlorkyan (CAS 506-77-4); Viz položku 1C450 a) 5. na seznamu EU zboží dvojího užití;

b) kyanovodík (CAS 74-90-8);

c) chlór (CAS 7782-50-5);

d) karbonyldichlorid (fosgen) (CAS 75-44-5), viz položku 1C450 a) 4. na seznamu EU zboží dvojího užití;

e) difosgen (trichlormethy chloroformat) (CAS 503-38-8);

f) nepoužívané od roku 2004;

g) xylylbromid ortho: (CAS 89-92-9), meta: (CAS 620-13-3), para: (CAS 104-81-4);

h) benzylbromid (CAS 100-39-0);

i) benzyljodid (CAS 620-05-3);

j) bromaceton (CAS 598-31-2);

k) bromkyan (CAS 506-68-3);

l) brommethylethylketon (CAS 816-40-0);

m) chloraceton (CAS 78-95-5);

n) ethyljodacetát (CAS 623-48-3);

o) jodaceton (CAS 3019-04-3);

p) chlorpikrin (CAS 76-06-2), viz položku 1C450 a) 7. na seznamu EU zboží dvojího užití.

Poznámka 2: buněčné kultury a biologické systémy vyjmenované v podpoložkách SVMe 7 h) a SVMe 7 i) 2. jsou exkluzivní. Uvedené podpoložky se samozřejmě nevztahují na buněčné kultury a biologické systémy, které nejsou speciálně konstruované nebo přizpůsobené pro vojenské užití a jsou využívány například v zemědělství, farmaceutickém průmyslu, lékařství humánním i veterinárním, při ochraně životního prostředí, nakládání s odpady, nebo v potravinářství.

SVMe 8

„Energetické materiály“, příbuzné látky a služby

Odkaz: viz položku 1C011 na seznamu EU zboží dvojího užití.

Technické poznámky

1. Pro účely položky SVMe 8 se pojmem směs rozumí kompozice složená ze dvou a více látek, z nichž nejméně jedna látka je uvedena v položce SVMe 8.

2. Libovolná látka uvedená v položce SVMe 8 podléhá kontrole, a to i tehdy, je-li využita pro jiné než vyznačené uplatnění. (Například triaminoguanidinnitrát TAGN se používá především jako výbušnina, avšak může být použit také jako palivo nebo okysličovadlo.)

a) „Výbušniny“ a jejich směsi:

1. ADNBF (aminodinitrobenzofuroxan, čili 7-amino-4,6-dinitrobenzofurazan-1-oxid) (CAS 97096-78-1);

2. BNCP (cis-bis (5-nitrotetrazolát) tetraaminokobalt (III) perchlorečnan) (CAS 117412-28-9);

3. CL-14 (diaminodinitrobenzofuroxan, čili 5,7-diamino-4,6-dinitrobenzofurazan-1-oxid)(CAS 117907-74-1);

4. CL-20 (HNIW, čili hexanitrohexaazaisowurtzitan) (CAS 135285-90-4); klatráty CL-20 (viz také jeho „prekurzory“ v podpoložkách SVMe 8 g) 3. a g) 4.);

5. CP (2-(5-kyanotetrazo1át) pentaminkobalt (III) perchlorečnan) (CAS 70247-32-4);

6. DADE (1,1-diamino-2,2-dinitroethylen, FOX7);

7. DATB (diamonotrinitrobenzol) (CAS 1630-08-6);

8. DDFP (1,4-dinitrodifurazanopiperazine);

9. DDPO (2,6-diamino-3,5-dinitropyrazine-1-oxide, PZO) (CAS 194486-77-6);

10. DIPAM (3,3'-diamino-2,2',4,4“,6,6'-hexanitrodifenyl) CAS17215-44-0);

11. DNGU (DINGU, čili dinitroglykoluril) (CAS 55510-04-8);

12. furazany:

a) DAAOF (diaminoazoxyfurazan);

b) DAAzF (diaminoazofurazan) (CAS 78644-90-3);

13. HMX a deriváty (viz také jeho „prekurzory“ v podpoložce SVMe 8 g) 5.):

a) HMX (cyklotetramethylentetranitramin, oktahydro-1,3,5,7-tetranitro-1,3,5,7-tetrazine l,3,5,7-tetranitro-l,3,5,7-tetrazacyklooktan, oktogen) (CAS 2691-41-0);

b) difluoroaminované analogy HMX;

c) K-55(2,4,6,8-tetranitro-2,4,6,8-tetraazabicyklo(3,3,0)-oktanon-3; tetranitrosemiglykuril čili keto-bicyklická HMX (CAS 130256-72-3);

14. HNAD (hexanitroadamantan) (CAS 143850-71-9);

15. HNS (hexanitrostilben) (CAS 20062-22-0);

16. imidazoly:

a) BNNII (Octahydro-2,5-bis(nitroimino)imidazo [4,5-d]imidazol);

b) DNI (2,4-dinitroimidazol) (CAS 5213-49-0);

c) FDIA (1-fluoro-2,4-dinitroimidazol);

d) NTDNIA (N-(2-nitrotriazolo)-2,4-dinitroimidazol);

e) PTIA (1-picryl-2,4,5-trinitroimidazol);

17. NTNMH (1-(2-nitrotriazolo)-2-dinitromethylen hydrazin);

18. NTO (ONTA, čili 3-nitro-1,2,4-triazol-5) (CAS 932-64-9);

19. polynitrokubany s více než čtyřmi nitro skupinami;

20. PYX (2,6-Bis(picrylamino)-3,5-dinitropyridine) (CAS 38082-89-2);

21. RDX a deriváty:

a) RDX (cyklotrimethylentrinitramin, cyklonit, T4, hexahydro-1,3,5-trinitro-1,3,5- triazin, 1,3,5-trinitro-1,3,5-triaza-cyklohexan, hexogen nebo hexogene) (CAS 121- 82-4);

b) keto-RDX (K-6, čili 2,4,6-trinitro-2,4,6-triazacyklohexanon) (CAS 115029-35-1);

22. TAGN (triaminoguanidinnitrát) (CAS 4000-16-2);

23. TATB (triaminotrinitrobenzen) (CAS 3058-38-6) (viz také jeho „prekurzory“ v podpoložce SVMe 8 g) 7.);

24. TEDDZ (3,3,7,7-tetrabis(difluoroamin) octahydro-1,5-dinitro-1,5-diazocine);

25. tetrazoly:

a) NTAT (nitrotriazol aminotetrazol);

b) NTNT (1-N-(2-nitrotriazolo)-4-nitrotetrazol);

26. tetryl (trinitrofenylmethylnitramin) (CAS 479-45-8);

27. TNAD (1,4,5,8-tetranitro-1,4,5,8-tetraazadecalin) (CAS 135877-16-6) (viz také jeho „prekurzory“ v podpoložce SVMe 8 g) 6.);

28. TATB (triaminotrinitrobenzen) (CAS 97645-24-4) (viz také jeho „prekurzory“ v podpoložce SVMe 8 g) 2.);

29. TNGU (SORGUYL nebo tetranitroglykoluril) (CAS 55510-03-7);

30. TNP (1,4,5,8-tetranitro-pyridazino[4,5-d]pyridazin) (CAS 229176-04-9);

31. triaziny:

a) DNAM (2-oxy-4,6-dinitroamino-s-triazin) (CAS 19899-80-0);

b) NNHT (2-nitroimino-5-nitro-hexahydro-1,3,5-triazine) (CAS 130400-13-4);

32. triazoly:

a) 5-azido-2-nitrotriazol;

b) ADHTDN (4-amino-3,5-dihydrazino-1,2,4-triazol dinitramid);

c) ADNT (1-amino-3,5-dinitro-1,2,4-triazol);

d) BDNTA ([bis-dinitrotriazol]amin);

e) DBT (3,3'-dinitro-5,5-bi-1,2,4-triazol) (CAS 30003-46-4);

f) DNBT (dinitrobistriazol) (CAS 70890-46-9);

g) NTDNA (2-nitrotriazol 5-dinitramid) (CAS 75393-84-9);

h) NTDNT (1-N-(2-nitrotriazolo) 3,5-dinitrotriazol);

i) PDNT (1-picryl-3,5-dinitrotriazol);

j) TACOT (tetranitrobenzotriazolobenzotriazol) (CAS 25243-36-1);

33. flegmatizovaný pentaerithritoltetranitrát.

34. výbušniny neuvedené jinde v podpoložce SVMe 8 a) s detonační rychlostí převyšující 8700 m/s při maximální hustotě či s detonačním tlakem přesahujícím 34 GP a (340 kbar);

35. organické výbušniny neuvedené jinde v podpoložce SVMe 8 a) uvolňující detonační tlak minimálně 25 GPa (250 kbar), které si uchovávají stabilitu při teplotách 523 K (250 stupňů C) a vyšších po dobu minimálně 5 minut;

b) „pohonné hmoty“:

1. veškeré pevné „pohonné hmoty“ třídy 1.1 podle klasifikace OSN s teoretickým specifickým impulsem (za standardních podmínek) více než 250 sekund pro nekovové směsi, nebo více než 270 sekund pro hliníkové směsi;

2. veškeré pevné „pohonné hmoty“ třídy 1.3 podle klasifikace OSN s teoretickým specifickým impulsem (za standardních podmínek) více než 230 sekund pro nehalogenované, 250 sekund pro nekovové, nebo více než 266 sekund pro kovové směsi;

3. „pohonné hmoty“ se silovou konstantou větší než 1200 kJ/kg;

4. „pohonné hmoty“ s lineárním průběhem ustáleného hoření rychlostí vyšší než 38 mm/s za standardních podmínek při tlaku 6,89 MPa (6,89 bar) a teplotě 294 K (21 stupňů C);

5. elastomerem upravené, slévané „pohonné hmoty“ na dvojité bázi (EMCDB) s rozpínavostí při maximálním zatížení větším než 5 % při teplotě 233 K (- 40 stupňů C);

6. veškeré „pohonné hmoty“ obsahující látky uvedené v podpoložce SVMe 8 a);

c) „pyrotechnické slože“, paliva a související látky a jejich směsi:

1. letecká paliva speciálního složení;

2. alan (hydrid hliníku) (CAS 7784-21-6);

3. karborany; dekarboran (CAS 17702-41-9); pentaborany (CAS 19624-22-7 a 18433-84-6) a jejich deriváty;

4. hydrazin a deriváty (viz též deriváty oxidujícího hydrazinu v podpoložkách SVMe 8 d) 8. a d) 9.):

a) hydrazin (CAS 302-01-2) v koncentraci 70 % nebo vyšší;

b) monomethylhydrazin (CAS 60-34-4);

c) symetrický dimethylhydrazin (CAS 540-73-8);

d) nesymetrický dimethylhydrazin (CAS 57-14-7);

5. kovová paliva s částicemi v kulové, rozprášené, kuličkové, vločkové nebo mleté formě, vyráběná z materiálu s 99 % nebo vyšším obsahem některé z těchto položek:

a) tyto kovy a jejich směsi:

1. berylium (CAS 7440-41-7) s velikostí částic méně než 60 mikrometrů;

2. železný prach (CAS 7439-89-6) s velikostí Částic 3 mikrometry a méně vyráběný redukcí oxidu železa s vodíkem;

b) směsi obsahující některou z těchto položek:

1. zirkonium (CAS 7440-67-7), hořčík (CAS 7439-95-4) a jejich slitiny s velikostí částic méně než 60 mikrometrů; nebo

2. bórová (CAS 7440-42-8) nebo bórkarbidová (CAS 12069-32-8) paliva s čistotou 85 % nebo vyšší a s velikostí částic méně než 60 mikrometrů;

6. látky a směsi obsahující zahušťovadla pro hydrokarbonová paliva, se speciálním složením pro plamenomety nebo zápalné munice, jako kovové stearany nebo palmitáty (oktal) (CAS 637-12-7) a M1, M2, M3 zahušťovadla;

7. perchlorečnany, chlorečnany a chromany složené s použitím práškového kovu nebo jiných složek vysoce výkonných paliv;

8. kuličkový prášek hliníku (CAS 7429-90-5) s velikostí částic 60 mikrometrů nebo méně, vyráběný z materiálu s 99 % nebo vyšším obsahem hliníku;

9. titansubhybrid (TiHn) se stechiometrií n = 0,65-1,68.

Poznámka 1: letecká paliva podle podpoložky SVMe 8 c) 1. jsou finální výrobky, nikoli jejich složky.

Poznámka 2: podpoložka SVMe 8 c) 4. a) se nevztahuje na hydrazinové směsi se speciálním složením pro potlačení koroze.

Poznámka 3: podpoložka SVMe 8 c) 5. se vztahuje na výbušniny a paliva, bez ohledu na to, zda jsou kovy či slitiny zapouzdřené v hliníku, magnéziu, zirkoniu nebo beryliu.

Poznámka 4: podpoložka SVMe 8 c) 5. b) 2. se nevztahuje na bór a bórkarbid obohacený bórem-10 (celkový obsah bóru-10 je 20 % nebo více).

d) tato okysličovadla a jejich směsi:

1. ADN (moniumdinitramid nebo SR 12) (CAS 140456-78-6);

2. AP (amoniumperchlorečnan) (CAS 7790-98-9);

3. sloučeniny složené z fluoru a libovolné z následujících položek:

a) ostatní halogeny;

b) kyslík nebo

c) dusík;

Poznámka 1: podpoložka SVMe 8 d) 3. se nevztahuje na chlortrifluorid. Viz položku 1C238 seznamu EU zboží dvojího užití.

Poznámka 2: podpoložka SVMe 8 d) 3. se nevztahuje na fluorid dusitý v plynném skupenství.

4. DNAD (1,3-dinitro-1,3-diazetidin) (CAS 78246-06-7);

5. HAN (hydroxylamoniumnitrat) (CAS 13465-08-2);

6. HAP (hydroxylamoniumperchlorečnan) (CAS 15588-62-2);

7. HNF (hydrazin nitroformat) (CAS 20773-28-8);

8. nydrazinnitrat (CAS 37836-27-4);

9. hydrazinnitrat (CAS 27978-54-7);

10. kapalná okysličovadla složená z (nebo s obsahem) inhibované červené dýmavé kyseliny dusičné (IRFNA) (CAS 8007-58-7);

Poznámka 3: podpoložka SVMe 8 d) 10. se nevztahuje na neinhibitovanou dýmavou kyselinu dusičnou.

e) pojiva, plastifikátory, monomery a polymery:

1. AMMO (azidomethyl methyloxetan a jeho polymery) (CAS 90683-29-7) (viz také jeho „prekurzory“ uvedené v podpoložce SVMe 8 g) 1.);

2. BAMO (bisazidomethyloxetan a jeho polymery) (CAS 17607-20-4) (viz také jeho „prekurzory“ uvedené v podpoložce SVMe 8 g) 1.);

3. BDNPA (bis (2,2-dinitropropyl)acetal) (CAS 5108-69-0);

4. BDNPF (bis (2,2-dinitropropyl)formal) (CAS 5917-61-3);

5. BTTN (butantrioltrinitrát) (CAS 6659-60-5) (viz také jeho „prekurzory“ v podpoložce SVMe 8 g) 8.);

6. energetické monomery, plastifikátory a polymery s obsahem nitro, azido, nitrát, nitraza nebo difluoroamino skupin a se speciálním složením;

7. FAMAO (3-difluoroaminomethyl-3-azidomethyl oxetan) a jeho polymery;

8. FEFO (bis-(2-fluoro-2,2-dinitroethyl)formal) (CAS 17003-79-1);

9. FPF-1 (poly-2,2,3,3,4,4-hexafluoropentan-1,5-diol formal) (CAS 376-90-9);

10. FPF-3 (poly-2,4,4,5,5,6,6-heptafluoro-2-tri-fluoromethyl-3-oxaheptan-1,7-diol formal);

11. GAP (glycidylazidpolymer) (CAS 143178-24-9) a jeho deriváty;

12. HTPB (hydroxylem zakončený polybutadien (HTPB) s účinností hydroxylu rovnající se nebo větší než 2,2 a menší nebo rovnající se 2,4, s hodnotou hydroxylu menší než 0,77 meq/g a s viskozitou při 30 stupňů C menší než 47 (CAS 69102-90-5);

13. poly(epichlorohydrin) o nízké molekulové hmotnosti (méně než 10000) s funkčností alkoholových skupin; poly(epichlorohydrindiol) a triol;

14. NENAs (sloučeniny nitratoethylnitraminu) (CAS 17096-47-8, 85068-73-1, 82486-83-7, 82486-82-6 a 85954-06-9);

15. PGN (poly-GLYN, polyglicidylnitrát nebo poly(nitratomethyloxiran) (CAS 27814-48-8);

16. poly-NIMMO (poly-nitratomethylmethyloxetan) nebo poly-NMMO (poly [3-nitratomethyl, 3-methyloxetan]) (CAS 84051-81-0);

17. polynitroortokarbonáty;

18. TVOPA (1,2,3-tris[1,2-bis(difiuoroamino)etoxy]propan, čili tris vinoxy propan adduct) (CAS 53159-39-0);

f) „aditiva“:

1. základní měděný salicylát (CAS 62320-94-9);

2. BHEGA (bis-(2-hydroxyethyl) glykolamid) (CAS 17409-41-5);

3. BNO (butadiennitriloxid) (CAS 9003-18-3);

4. ferocenové deriváty:

a) butacen (CAS 125856-62-4);

b) katocen (2,2-bis-ethylferocenylpropan) (CAS 37206-42-1);

c) kyseliny ferocenkarbonové;

d) n-butylferocen (CAS 31904-29-7);

e) ostatní aditované polymerní ferocenové deriváty;

5. beta-resorcyklát olova (CAS 20936-32-7);

6. citrát olova (CAS 14450-60-3);

7. olovo-měděné chelátové sloučeniny beta-resorcylátu nebo salicylátů (CAS 68411-07-4);

8. maleát olova (CAS 19136-34-6);

9. salicylát olova (CAS 15748-73-9);

10. stannát olova (CAS 12036-31-6);

11. MAPO (tris-1-(2-methyl)aziridinylfosfinoxid) (CAS 57-39-6); BOBBA 8 (bis(2-methylatiridinyl) 2-(2-hydroxypropanoxy)-propylaminofosfmoxid) a další MAPO deriváty;

12. Methyl BAPO (bis-(2-methylaziridinyl)methylaminofosfinoxid) (CAS 85068-72-0);

13. N-methyl-p-nitroanilin (CAS 100-15-2);

14. 3-nitraza-1,5-pentandissokyanát (CAS 7406-61-9);

15. organicko-kovové spojovací látky:

a) neopentyl (diallyl) oxy, tri (dioktyl) titanfosfát (CAS 103850-22-2); známý také jako titanium IV, 2,2(bis 2-propenolatomethyl, butanolat, tris (dioctyl) fosfát)
(CAS 110438-25-0) nebo LICA 12 (CAS 103850-22-2);

b) titanium IV, (2-propenolat-1) methyl, n-propanolatomethyl) butanolat-1, tris(dioktyl) pyrofosfát, nebo KR 3538;

c) titanium IV, ((2-propenolato-1)methyl, n-propanolatomethyl) butanolato-1, tris(dioktyl) fosfát;

16. polykyanodifluoroaminoethylenoxid;

17. polyfunkční aziridinamidy s isophtal- trimesin- butylenimintrimesamidisokyanur-(BITA) nebo trimethyladipinové vodicí struktury a 2-methyl nebo 2-ethylové substituce na aziridinovém prstenci;

18. propylenmin, 2-methylaziridin (CAS 75-55-8);

19. supertenký oxid železa (Fe2O3 hematit) se specifickou povrchovou plochou větší než 250 m2/g a s průměrnou velikostí částic 3,0 nm nebo menší (CAS 1309-37-1);

20. TEPAN (tetraethylenepentaamineacrylonitrile) (CAS 68412-45-3); kyanoethylové polyaminy a jejich soli;

21. TEPANOL (tetraethylenpentaminakrylonitrileglycidol) (CAS 68412-46-4); kyanoethylové polyaminy aditované gylcidolem a jeho solemi;

22. TPB (trifenylbismut) (CAS 603-33-8);

g) „prekurzory“:

Odkaz: v podpoložce SVMe 8 g) jsou odkazy na „energetické materiály“, vyráběné z těchto látek.

1. BCMO (bischloromethyloxetan) (CAS 142173-26-0) (viz také podpoložky SVMe 8 e) 1. a e) 2.);

2. dinitroazetidin-t-butylová sůl (CAS 125735-38-8) (viz také podpoložku SVMe 8 a) 28.);

3. HBIW (hexabenzylhexaazaisowurtzitan) (CAS 124782-15-6) (viz také podpoložku SVMe 8 a) 4.);

4. TAIW (tetraacetyldibenzylhexaazaisowurtzitan) (viz také podpoložku SVMe 8 a) 4.);

5. TAT (1,3,5,7-tetraacethyl-1,3,5,7-tetraazacyklooktan (CAS 41378-98-7) (viz též podpoložku SVMe 8 a) 13.);

6. 1,4,5,8-tetraazadekalin (CAS 5409-42-7) (viz také podpoložku SVMe 8 a) 27.);

7. 1,3,5-trichlorobenzen (CAS 108-70-3) (viz také podpoložku SVMe 8 a) 23.);

8. 1,2,4-trihydroxybutan (1,2,4-butantriol) (CAS 3068-00-6) (viz také podpoložku SVMe 8 e) 5.);

Poznámka 1: náplně a zařízení viz položku SVMe 4.

Poznámka 2: položka SVMe 8 se nevztahuje na následující látky, pokud nejsou ve sloučenině nebo směsi s „energetickým materiálem“ podle podpoložky SVMe 8 a) nebo s práškovými kovy podle podpoložky SVMe 8 c):

a) amoniumpikrát;

b) černý prach;

c) hexanitrodifenylamin;

d) difluoramin;

e) nitroškrob;

f) nitrát draselný;

g) tetranitronaftalin; h) trinitroanisol;

i) trinitroanftalin;

j) trinitrooxylen;

k) N-pyrrolidinon; 1-methyl-2-pyrrolidinon;

l) dioktylmaleát;

m) etylhexylakrylát;

n) triethylaluminium (TEA), trimethylaluminium (TMA) a další pyroforové kovově alkyly a aryly lithia, sodíku, hořčíku, zinku a bóru;

o) nitrocelulóza;

p) nitroglycerin (nebo glyceroltrinitrát) (NG);

q) 2,4,6-trinitrotoluene (TNT);

r) ethylendiamindinitrát (EDDN);

s) pentaerytritoltetranitrát (PETN);

t) azid olovnatý, běžný a základní styfnát olova, primární výbušniny nebo rozbušné kompozice obsahující azidy nebo sloučeniny s azidy;

u) triethylenglykoldinitrát (TEGDN);

v) 2,4,6-trinitroresorcinol (kyselina styfnová);

w) diethyldifenyl urea; dimethyldifenyl urea; methylethyldifenyl urea [centrality];

x) N,N-difenylurea (nesymetrická difenyl urea);

y) methyl-N,N-difenylurea (methyl nesymetrická difenylurea);

z) ethyl-N,N-difenylurea (ethyl nesymetrická difenylurea);

aa) 2-nitrodifenylamin (2-NDPA);

bb) 4-nitrodifenylamin (4-NDPA);

cc) 2,2-dinitropropanol;

dd) Nitroguanidin (viz položku 1C011 d) na seznamu EU zboží dvojího užití).

Poznámka 3: zboží uvedené v tomto seznamu, například v položkách SVMe 3 nebo SVMe 4, podléhá kontrole bez ohledu na to, že obsahuje i pouze látky uvedené v poznámce 2. k položce SVMe 8.

SVMe 9

Válečná plavidla, námořní výzbroj a výstroj, námořní zařízení, speciálně konstruované součásti, příslušenství a služby

Odkaz: naváděcí a navigační zařízení viz položku SVMe 11.

a) plavidla (hladinová a podmořská), i dodatečně upravená pro jiné, než vojenské použití, bez ohledu na aktuální stav údržby, provozuschopnosti a vybavenosti pancéřováním nebo provozními systémy, včetně pouhých trupů nebo části trupů takových plavidel;

b) motory a pohonné systémy:

1. zážehové motory speciálně určené pro ponorky, splňující tyto dvě vlastnosti:

a) výkon 1,12 MW (1500 k) a vyšší a

b) rychlost otáčení 700 ot./min. a vyšší;

2. elektrické motory speciálně určené pro ponorky, splňující všechny tyto vlastnosti:

a) výkon vyšší než 0,75 MW (1000 k);

b) rychlé reverzování chodu;

c) chlazení kapalinou a

d) zcela uzavřený plášť;

3. nemagnetické zážehové motory speciálně o výkonu 37,3 kW (50 koní) a vyšším a o nemagnetickém obsahu přesahujícím 75 % celkové hmoty;

4. na vzduchu nezávislé pohonné systémy („AIP“) zvláště určené pro ponorky;

Technická poznámka

Na vzduchu nezávislý pohonný systém („AIP“) umožňuje, aby u ponořené ponorky fungoval pohonný systém bez přístupu k atmosférickému kyslíku po delší dobu, než by jinak dovolovaly baterie. Pro účely podpoložky SVMe 9 b) 4. „AIP“ nezahrnuje pohon využívající jadernou energii.

c) podvodní detekční zařízení a jejich ovládací systémy;

d) protiponorkové a protitorpédové sítě;

e) nepoužívá se od roku 2003;

f) penetrátory a konektory trupu, které umožňují interakci se zařízením vně plavidla;

Poznámka 1: podpoložka SVMe 9 f) zahrnuje konektory pro plavidla jednovodičová, mnohovodičová, koaxiální nebo vlnovodná, dále zařízení pro vnikání do trupu, která jsou obojí schopná odolat prosakování zvenku a zachovat si požadované vlastnosti v podmořské hloubce přesahující 100 m; dále konektory z optických vláken a optické penetrátory trupu, určené pro přenos „laserových“ paprsků bez ohledu na podmořskou hloubku.

Poznámka 2: podpoložka SVMe 9 f) se nevztahuje na jednoduché pohonné hřídele a hydrodynamické penetrátory trupu s kontrolní tyčí, i pokud jsou speciálně konstruované nebo přizpůsobené pro vojenské použití.

g) tichá ložiska s magnetickým nebo plynovým závěsem, aktivní kontrolní systémy potlačení vibrací a maskování a vybavení obsahující tato ložiska.

Poznámka: položka SVMe 9 se nevztahuje na válečná plavidla, námořní výzbroj a výstroj a námořní zařízení vyrobená do roku 1914, byť by byla speciálně konstruována nebo přizpůsobena pro vojenské použití.

SVMe 10

„Letadla“, „vzdušné dopravní prostředky lehčí než vzduch“, bezpilotní vzdušné prostředky, letecká výzbroj a výstroj, speciálně konstruované součásti, příslušenství a služby

Odkaz: naváděcí a navigační zařízení viz položku SVMe 11.

a) bojová „letadla“ a pro ně speciálně určené součásti;

b) ostatní „letadla“ a „vzdušné dopravní prostředky lehčí než vzduch“;

Poznámka: podpoložka SVMe 10 b) zahrnuje „letadla“ a „vzdušné dopravní prostředky lehčí než vzduch“ k vojenskému průzkumu, útoku, výcviku, zásobování, přepravě nebo výsadku vojsk, vojenského zařízení nebo vybavení.

c) bezpilotní vzdušné prostředky:

1. bezpilotní vzdušné prostředky včetně dálkově pilotovaných vzdušných prostředků a autonomních programovatelných prostředků a „vzdušné dopravní prostředky lehčí než vzduch“ ve smyslu ustanovení ČSN 31 0001 vyjma modelů letadel dle definice Zákona č. 49/1997 Sb. § 2 odst. 2;

2. příslušná startovací zařízení a pozemní vybavení;

3. příslušné řídící a kontrolní vybavení;

4. vzdušné cvičné cíle a terče.

d) letecké motory speciálně konstruované nebo přizpůsobené pro „letadla“, „vzdušné dopravní prostředky lehčí než vzduch“ a bezpilotní vzdušné prostředky podle podpoložek SVMe 10 a), b), c) a pro ně speciálně konstruované součásti;

e) letecká zařízení, včetně zařízení pro tankování ve vzduchu, speciálně konstruovaná pro použití s „letadly“ podle podpoložek SVMe 10 a) a SVMe 10 b), a s leteckými motory podle podpoložky SVMe 10 d) a jejich speciálně konstruované součásti;

f) tlakové nádrže pro doplňování paliva a tlakové tankovací zařízení, vybavení speciálně určené k usnadnění operací v omezených prostorech a pozemní vybavení speciálně vyvinuté pro „letadla“ podle podpoložek SVMe 10 a) a SVMe 10 b), nebo letecké motory podle podpoložky SVMe 10 d);

g) ochranné přilby a ochranné masky a pro ně speciálně určené součásti, tlakové dýchací přístroje a částečně tlakové obleky pro použití v „letadlech“, anti-g obleky, konvektory kapalného kyslíku používané v „letadlech“ nebo raketových střelách, katapulty a odpalovací zařízení sloužící k nouzovému úniku osob z „letadla“;

h) padáky a příslušné vybavení používané pro mužstvo, shoz nákladu nebo zpomalení „letadla“ a pro ně speciálně určené součásti:

1. padáky:

a) pro přesné výsadky záškodníků;

b) pro výsadky parašutistů;

2. nákladní padáky;

3. paraglidy, brzdicí padáky, stabilizační padáky sloužící ke stabilizaci a řízení letové polohy shazovaných předmětů za letu (např. záchranných vzduchotěsných vystřelovacích kabin, vystřel ovacích sedaček, bomb);

4. stabilizační padáky pro použití s katapultážními systémy sedaček, které slouží k řízení rozvinutí a nafouknutí nouzových padáků;

5. záchranné/návratové padáky pro řízené raketové střely, bezpilotní a vesmírné prostředky;

6. přibližovací padáky a přistávací brzdicí padáky;

7. ostatní padáky;

8. vybavení speciálně určené pro výsadek parašutistů ve velké výšce (např. obleky, speciální přilby, dýchací systémy, navigační zařízení);

i) automatické pilotní systémy pro náklady shazované padákem; vybavení pro řízené seskoky z libovolné výšky, včetně kyslíkových přístrojů.

Poznámka 1: přizpůsobením „letadla“, „vzdušného dopravního prostředku lehčího než vzduch“ a „bezpilotního vzdušného prostředku“ pro vojenské použití podle položky SVMe 10 se má na mysli úprava konstrukce, elektrické nebo mechanické částí, při které je použita jedna nebo více součástí speciálně konstruovaných nebo přizpůsobených pro vojenské použití.

Poznámka 2: podpoložka SVMe 10 b) se nevztahuje na „letadlo“ byť speciálně konstruované nebo upravené pro vojenské použití, které splňuje oba následující požadavky:

a) po nevratném mechanickém zásahu nemůže již být vybaveno součástmi speciálně konstruovanými pro vojenské použití, zejména výstrojí a výzbrojí a

b) bylo úřadem civilního letectví členského státu EU nebo signatářské země Wassenaarského ujednání schváleno k civilnímu provozu a zapsáno do příslušného rejstříku.

Poznámka 3: Pokud jde o součásti „letadel“ uvedených v podpoložce SVMe 10 b) - bylo-li „letadlo“ přizpůsobeno pro vojenské použití - pak se tato podpoložka vztahuje pouze na takové součásti nebo vybavení, které jsou k přizpůsobení potřebné. Obdobně se týká součástí motorů v podpoložce SVMe 10 d) přizpůsobených pro vojenských použití.

Poznámka 4: podpoložka SVMe 10 d) se nevztahuje na:

a) letecký motor, byť speciálně konstruovaný nebo přizpůsobený pro „letadla“ uvedená v položce SVMe 10, pokud byl úřadem civilního letectví členského státu EU nebo signatářské země Wassenaarského ujednání schválen pro použití v „letadlech“ určených k civilnímu provozu, nebo pro něj speciálně konstruované součásti;

b) pístové motory, byť speciálně konstruované nebo přizpůsobené pro „letadla“ uvedená v položce SVMe 10 nebo pro ně speciálně konstruované součásti, s výjimkou těch, které jsou speciálně konstruovány nebo přizpůsobeny pro bezpilotní letecké prostředky uvedené v podpoložce SVMe 10 c).

Poznámka 5:

a) položka SVMe 10 se nevztahuje na „letadla“ upravená tak, že veškerá mechanická, hydraulická a elektrická výstroj je demontována a nevratným mechanickým zásahem je zajištěna nemožnost její zpětné montáže. Pohyblivé části musejí být nevratným mechanickým zásahem vzájemně trvale upevněny. Připouští se ponechání předních panelů měřicích a kontrolních přístrojů a ovládací prvky, přístroje a ovládací prvky musejí být nevratně upraveny tak, aby nebyly využitelné k plnění své původní funkce. „Letadlo“ musí být vymazáno z rejstříku, vedeného příslušným úřadem.

b) Obdobně se položka SVMe 10 nevztahuje na samostatné letecké motory, jsou-li přiměřeně upraveny způsobem uvedeným v písmenu a) této poznámky.

SVMe 11

Elektronické zařízení neuvedené v jiných položkách tohoto seznamu, speciálně konstruované součásti, příslušenství a služby

a) elektronické zařízení;

Poznámka: položka SVMe 11 zahrnuje:

a) zařízení pro elektronická protiopatření a elektronická následná protiopatření (tj. vybavení, které slouží k vysílání cizích a klamných signálů do radarů nebo radiokomunikačních přijímačů nebo k jinému narušování příjmu, provozu nebo účinnosti nepřátelských elektronických přijímačů, zařízení k protiopatření včetně rušících a protirušících zařízení;

b) vysokofrekvenční elektronky;

c) elektronické systémy nebo zařízení určené buď pro pozorování elektromagnetického spektra, nebo pro maření takového pozorování;

d) podhladinové protiopatření zahrnující akustické a magnetické rušičky a klamné cíle, vybavení určené k vysílání cizích nebo klamných signálů do akustických přijímačů;

e) šifrovací zařízení a zařízení pro ochranu informací, zajištění bezpečnosti přenosu dat a signalizace využívající šifrování;

f) zařízení sloužící k identifikaci, autentizaci a vkládání klíčů a zařízení sloužící ke správě, tvorbě a distribuci klíčů;

g) naváděcí a navigační vybavení;

h) digitální zařízení pro radiokomunikaci využitím troposféry;

i) digitální demodulátory zvláště určené pro elektronický odposlech;

b) zařízení rušící globální družicové navigační systémy.

Poznámka: položka SVMe 11 se nevztahuje na elektronická zařízení vyrobená před rokem 1938, byť byla speciálně konstruována nebo přizpůsobena pro vojenské použití.

SVMe 12

Zbraňové systémy využívající kinetickou energii o vysoké rychlosti, speciálně konstruované součásti, příslušenství a služby

a) zbraňové systémy využívající kinetickou energii, konstruované pro zničení nebo podstatné omezení funkčnosti cíle;

b) speciálně konstruovaná testovací a vyhodnocovací zařízení a testovací modely, včetně diagnostických přístrojů a cílů, sloužící ke zkouškám projektilů a systémů využívajících kinetickou energii.

Odkaz: pokud jde o zbraňové systémy používající malorážového střeliva nebo využívající pouze chemický pohon, a o pro ně určené střelivo, viz položky SVMe 1 až SVMe 4.

Poznámka 1: položka SVMe 12 zahrnuje tyto položky, pokud jsou speciálně určené pro zbraňové systémy využívající kinetickou energii:

a) odpalovací pohonné systémy schopné urychlení hmot větších než 0,1 g na rychlosti převyšující 1,6 km/s v režimu jednotlivé i rychlé palby;

b) vybavení k výrobě prvotní energie, vytvoření elektrického pancíře, akumulaci energie, k řízení teploty a klimatizaci, přepínání, nebo k hospodaření s palivem; a elektrická rozhraní mezi funkcemi dodávky proudu a elektrickým ovládáním střelných zbraní a dalších pohonů ve střelecké věži;

c) systémy sloužící k zaměření a sledování cíle, řízení palby a vyhodnocení způsobených škod;

d) pohonné systémy (příčného zrychlení) pro vyhledávání navádění, samonavádění nebo změny směru střel.

Poznámka 2: položka SVMe 12 se vztahuje na zbraňové systémy, pro něž se využívá jakákoli z následujících metod pohonu:

a) elektromagnetická;

b) elektrotermální;

c) plazmová;

d) lehký plyn nebo

e) chemická (pokud je použita v kombinaci s některou z výše uvedených).

SVMe 13

Pancéřové nebo ochranné vybavení, konstrukce, součásti a služby

a) pancéřové pláty;

Poznámka: podpoložka SVMe 13 a) se vztahuje i na pláty, které nejsou deklarované jako vyrobené v souladu s vojenskými standardy nebo specifikacemi, ale těmto standardům nebo specifikacím plně odpovídají.

b) konstrukce z kovových nebo nekovových materiálů nebo jejich kombinací, a pro ně speciálně určené součásti;

Poznámka: podpoložka SVMe 13 b) zahrnuje materiály a konstrukce speciálně určené k balistické ochraně vojenských systémů a ke stavbě vojenských krytů, včetně reaktivního pancíře.

c) přilby vyrobené podle vojenských standardů nebo specifikací nebo srovnatelných vnitrostátních norem a jejich speciálně konstruované součásti (tj. skořepina přilby, vnitřní vystýlka a vycpávky);

Poznámka: podpoložka SVMe 13 c) se nevztahuje na ocelové přilby speciálně konstruované nebo přizpůsobený pro vojenské použití, ale nekonstruované ani neupravené tak, aby mohly nést některý druh doplňkových zařízení nebo jím byly přímo vybaveny.

d) pancéřované a ochranné obleky vyrobené podle vojenských standardů nebo specifikací nebo mající stejné vlastnosti a pro ně speciálně určené součásti.

Poznámka: podpoložka SVMe 13 d) se nevztahuje na přilbu, pancéřovaný nebo ochranný oděv, speciálně konstruovaný nebo přizpůsobený pro vojenské použití, pokud slouží výhradně předem známému nabyvateli k jeho vlastní osobní ochraně, přičemž se nejedná osobu podílející se i nepřímo na plnění úkolů vnější či vnitřní bezpečnosti státu ozbrojenými silami nebo bezpečnostními sbory.

Odkaz 1: viz také položku 1A005 seznamu EU zboží dvojího užití.

Odkaz 2: pokud jde o „vláknité materiály“ používané k výrobě ochranných oděvů a přileb, viz položku 1C010 seznamu EU zboží dvojího užití.

SVMe 14

„Specializované zařízení pro vojenský výcvik“ nebo pro simulaci vojenských operací, speciálně konstruované součásti, příslušenství a služby

Technická poznámka

Tato položka zahrnuje útočné trenažéry, trenažéry operačních letů, radarové cílové trenažéry a generátory, navigační trenažéry a další letecké simulátory (vč. centrifug pro výcvik pilot), trenažéry bezpilotních vzdušných prostředků, lodní trenažéry a trenažéry protiponorkového boje, trenažéry ovládání a údržby automobilní a tankové techniky, zbraňové trenažéry včetně dělostřeleckých výcvikových zařízení, trenažérů odpalování raketových střel, dále trenažéry ostatní výzbroje, zařízení pro školení v používání spojovacích a dalších systémů, výcviková zařízení a simulátory pozemních vojenských operací, pozemní cílová zařízení a pozemní cvičné terče.

Poznámka 1: položka SVMe 14 zahrnuje systémy tvorby zobrazení a interaktivního prostředí pro simulátory.

Poznámka 2: zbraně a střelivo podle položek SVMe 1, 2 a 3, znehodnocené oprávněným subjektem podle příslušného českého obecně závazného právního předpisu, samy o sobě nejsou „specializovaným vybavením pro vojenský výcvik“ pro účel položky SVMe 14.

SVMe 15

Zobrazovací zařízení, zařízení pro protiopatření, speciálně konstruované součásti, příslušenství a služby

a) nahrávací zařízení a zařízení pro zpracování obrazu;

b) kamery a fotopřístroje, fotografické zařízení a zařízení ke zpracování filmů;

c) zařízení k zesilování obrazu;

d) infračervené nebo tepelné zobrazovací zařízení;

e) zobrazovací radarové senzorové zařízení;

f) zařízení sloužící k protiopatření a proti-protiopatření pro zařízení podle podpoložek SVMe 15 a) až SVMe 15 e);

g) speciální notebooky.

Poznámka: podpoložka SVMe 15 f) zahrnuje infračervené rušící a protirušící zařízení (tj. přístroje konstruované pro zavedení vnějších nebo mylných signálů do systémů infračervených pozorovacích systémů, tepelně zobrazujících zařízení a infračervených komunikačních spojů nebo jiným způsobem omezující provoz nebo účinnost vojenských infračervených systémů) a zařízení pro protiopatření.

Poznámka 1: položka SVMe 15 zahrnuje tyto speciálně konstruované součásti:

a) elektronky, apod. klíčové prvky konvertorů infračervených zobrazení;

b) zesilovače obrazu (jiné než první generace);

c) mikrokanálkové destičky;

d) přijímací elektronky a čidla televizních kamer pro malé osvětlení;

e) sady detektorů (včetně elektronických propojovacích nebo čtecích systémů);

f) pyroelektrické prvky televizních kamer;

g) chladicí systémy pro zobrazovací systémy;

h) fotochromité nebo elektrooptické elektricky spouštěné závěrky s rychlostí závěrky menší než 100 mikrosekund, s výjimkou závěrek, které tvoří základní součást vysokorychlostních kamer;

i) obrazové invertory z optických vláken;

j) složené polovodičové fotokatody.

Poznámka 2: položka SVMe 15 se nevztahuje na „zesilovače obrazu první generace“ nebo na vybavení speciálně konstruované pro osazení „zesilovači obrazu první generace“, byť byly speciálně konstruovány nebo přizpůsobeny pro vojenské použití.

Odkaz: klasifikace mířidel zbraní využívajících „zesilovače obrazu první generace“ viz položky SVMe 1, SVMe 2 apodpoložku SVMe 5 a).

Odkaz: viz také položky 6A002 a) 2. a 6A002 b) seznamu EU zboží dvojího užití.

SVMe 16

Výkovky, odlitky a další nedokončené výrobky, jejichž použití v uvedeném výrobku je možné zjistit podle složení materiálu, geometrie nebo funkce a které jsou speciálně určeny pro některý z výrobků v podpoložkách SVMe 1 až SVMe 4, SVMe 6, SVMe 9, SVMe 10, SVMe 12 nebo SVMe 19 a služby

SVMe 17

Různá zařízení, materiály a „knihovny“, speciálně konstruované součásti, příslušenství a služby

a) samostatné přístroje pro potápění a podvodní plavání:

1. přístroje s uzavřeným nebo polouzavřeným okruhem (recyklující vzduch), např. konstruované speciálně jako nemagnetické;

2. součásti určené speciálně k přizpůsobení přístroje s otevřeným okruhem;

3. vybavení pro použití se samostatným potápěcím a podvodním plovacím přístrojem;

b) stavební zařízení;

c) vnější instalace, povlaky a úpravy pro potlačení akustického, radarového, infračerveného a jiného vyzařování;

d) polní ženijní vybavení;

Poznámka: podpoložka SVMe 17 d) se nevztahuje na polní ženijní vybavení vyrobené do roku 1938, byť by bylo speciálně konstruováno nebo přizpůsobeno pro vojenské použití.

e) „roboty“, „robotické“ ovladače a „koncové efektory robotů“, které splňují některou z těchto vlastností:

1. obsahují prostředky k ochraně hydraulického vedení proti vnějšímu proražení způsobenému úlomky střel (např. samotěsnící vedení) a používají hydraulické kapaliny s body vznícení vyššími než 839 K (566 stupňů C) nebo

2. jsou speciálně určené nebo vyčleněné k provozu v prostředí elektromagnetických impulsů;

f) „knihovny“ (parametrické odborné databáze) určené speciálně k využití s výrobky obsaženými v tomto seznamu;

g) vybavení k výrobě jaderné energie nebo pohonné systémy, včetně „jaderných reaktorů“;

h) výrobek s povrchovou úpravou sloužící k maskování, jiný než ty, které jsou uvedeny v ostatních položkách tohoto seznamu;

i) simulátory speciálně určené pro Jaderné reaktory“;

j) mobilní opravárenské dílny;

Poznámka: podpoložka SVMe 17 j) se nevztahuje na mobilní opravárenské dílny vyrobené do roku 1938, pokud jsou využitelné pouze pro opravu či údržbu zařízení vyrobeného do roku 1938, byť by byly speciálně konstruovány nebo přizpůsobeny pro vojenské použití.

k) polní generátory;

Poznámka: položka SVMe 17 k) se nevztahuje na polní generátory, vyrobené do roku 1938, byť by byly speciálně konstruovány nebo přizpůsobeny pro vojenské použití.

l) kontejnery;

m) trajekty, jiné než ty, které jsou uvedeny v jiných položkách tohoto seznamu, mosty a pontony;

Poznámka: položka SVMe 17 m) se nevztahuje na mosty a pontony, vyrobené do roku 1938, byť by byly speciálně konstruovány nebo přizpůsobeny pro vojenské použití.

n) testovací modely speciálně určené pro „vývoj“ materiálu uvedeného v podpoložkách SVMe 4, SVMe 6, SVMe 9 nebo SVMe 10;

o) ochranné vybavení proti laserům (např. ochrana očí nebo senzorů).

Technická poznámka

Pro účely položky SVMe 17 se slovem „knihovna“ (parametrická odborná databáze) rozumí sbírka odborných informací, sloužících k provozu zařízení.

SVMe 18

Výrobní zařízení a pro něj speciálně konstruované součásti a služby

a) speciálně určené nebo upravené „výrobní“ zařízení sloužící k „výrobě“ výrobků zahrnutých v tomto seznamu a pro ně speciálně konstruované součástí;

b) speciálně určená zařízení pro testy životního prostředí a pro ně speciálně určené vybavení, sloužící k certifikaci, kvalifikaci nebo testování výrobků uvedených v tomto seznamu.

Technická poznámka

Pro účely položky SVMe 18 zahrnuje pojem „výroba“ výrobu, konstrukci, posouzení, zhotovení, testování a kontrolu.

Poznámka: položka SVMe 18 zahrnuje následující vybavení:

a) průběžné nitrátory;

b) odstředivé testovací přístroje nebo vybavení, která mají některou z těchto vlastností:

1. pohon motorem nebo motory s celkovým jmenovitým výkonem větším než 298kW(400k);

2. schopnost nést užitečné zatížení minimálně 113 kg nebo

3. schopnost vyvinout odstředivé zrychlení minimálně 8 g s minimálním užitečným zatížením 91 kg;

c) dehydratační lisy;

d) šnekové vytlačovací stroje speciálně určené nebo upravené k lisování vojenských výbušnin;

e) řezací stroje ke kalibraci slisovaných pohonných hmot;

f) čisticí bubny s průměrem minimálně 1,85 m a s kapacitou větší než 227 kg;

g) průběžné míchače pevných pohonných hmot;

h) kapalinou poháněné mlýny pro mletí a drcení složek výbušnin ve smyslu položky SVMe 8;

i) zařízení sloužící k dosažení kulovitého tvaru a shodné velikosti částic práškových kovů vyjmenovaných v podpoložce SVMe 8 c) 8.;

j) konvergenční měniče proudu pro přeměnu materiálů vyjmenovaných v podpoložce SVMe 8 c) 3.

SVMe 19

Zbraňové systémy se směrovým vyzařováním energie, zařízení k protiopatření, testovací modely, speciálně konstruované součásti a služby

a) „laserové“ systémy určené speciálně pro ničení nebo znemožnění splnění úkolu cíle;

b) systémy vyzařující paprsek částic, schopné ničení nebo znemožnění splnění úkolu cíle;

c) vysokovýkonné radiofrekvenční systémy schopné ničení nebo znemožnění splnění úkolu cíle;

d) vybavení speciálně určené pro odhalování a identifikaci systémů, nebo pro obranu před systémy podle podpoložek SVMe 19 a)-c);

e) modely fyzického testování systémů, vybavení a součástek podle položky SVMe 19;

f) „laserové“ systémy na bázi kontinuálních vln a impulsní „laserové“ systémy určené speciálně ke způsobení trvalé slepoty pro nepodpořený zrak, tj. nekryté oko nebo oko vybavené korekčními pomůckami vidění.

Poznámka 1: zbraňové systémy se směrovým vyzařováním energie podle položky SVMe 19 zahrnují systémy, jejichž schopnost je odvozena od řízeného uplatňování:

a) „laserů“ s dostatečným výkonem kontinuálních vln nebo impulsů ke způsobení destrukce způsobem podobným konvenčnímu střelivu;

b) urychlovačů částic, které s destruktivní silou vrhají paprsek nabitých nebo neutrálních částic;

c) vysokofrekvenční vysílače vysoce impulsní energie nebo vysoce průměrné energie, které vytvářejí dostatečně silná pole schopná zneškodnit elektronické okruhy vzdáleného cíle.

Poznámka 2: položka SVMe 19 zahrnuje toto zboží, pokud je speciálně určeno pro zbraňové systémy se směrovým vyzařováním energie:

a) vybavení k výrobě prvotní energie, akumulaci energie, k přepínání, modulaci výkonu nebo k hospodaření s palivem;

b) systémy pro zaměření a sledování cíle;

c) systémy schopné vyhodnocení škod způsobených na cíli, zničení cíle nebo zrušení úkolu;

d) vybavení pro manipulaci s paprskem, jeho šíření a zaměřování;

e) vybavení umožňující rychlé obracení paprsku pro potřeby operací proti skupině cílů;

f) adaptivní optika a zařízení pro fázový posun;

g) proudové injektory paprsků záporných iontů vodíku;

h) součásti urychlovačů „způsobilé pro nasazení v kosmu“;

i) vybavení k zužování paprsků záporných iontů;

j) vybavení pro řízení a obracení vysokoenergetického paprsku iontů;

k) fólie „způsobilé pro nasazení v kosmu“, které slouží k neutralizaci paprsků se záporným izotopy vodíku.

SVMe 20

„Kryogenní“ a „supravodivá“ zařízení, jejich speciálně konstruované součásti a služby

a) zařízení speciálně konstruovaná nebo sestavená pro instalaci ve vozidlech pro pozemní, námořní, letecké nebo vesmírné použití a schopné provozu za pohybu a produkující nebo udržující teplotu pod minus 170°C;

Poznámka: položka SVMe 20 a) zahrnuje mobilní systémy, které mají zabudovaná příslušenství nebo součásti vyrobené z nekovových nebo elektricky nevodivých látek, jako jsou plasty případně látky impregnované epoxidovou pryskyřicí, nebo jich využívají.

b) „supravodivé“ elektrické zařízení (rotační stroje a transformátory) speciálně konstruované nebo sestavené pro instalaci ve vozidlech pro pozemní, námořní, letecké nebo vesmírné použití a schopné provozu za pohybu.

Poznámka: podpoložka SVMe 20 b) se nevztahuje na stejnosměrné hybridní homopolární generátory mající jednopólové normální kovové kotvy, které rotují v magnetickém poli vyvolávaném supravodivými vinutími za předpokladu, že tato vinutí jsou jedinými supravodivými součástmi generátorů, přesto, že se jedná o generátory konstruované nebo přizpůsobené pro vojenské použití.

SVMe 21

„Programové vybavení“ a služby

a) „programové vybavení“ speciálně určené nebo upravené pro „vývoj, výrobu nebo použití“ zařízení, materiálů nebo „programového vybavení“ podle tohoto seznamu;

b) specifické „programové vybavení“, jiné, než jaké je uvedeno v podpoložce SVMe 21 a):

1. „programové vybavení“ speciálně vytvořené pro modelování, simulaci nebo vyhodnocování vojenských zbraňových systémů;

2. „programové vybavení“ speciálně určené pro modelování nebo simulaci operačních vojenských scénářů;

3. „programové vybavení“ speciálně určené pro stanovení účinků konvenčních, nukleárních, chemických a biologických zbraní;

4. „programové vybavení“ speciálně určené pro aplikace Velení, komunikace, řízení a zpravodajství (C3I) nebo Velení, komunikace, řízení, počítače a zpravodajství (C4I);

c) „programové vybavení“, jiné, než jaké je uvedeno v položce SVMe 21 a) nebo b), speciálně určené nebo upravené tak, aby zařízení, jež není uvedeno v tomto seznamu, mělo vlastnosti, jaké má zařízení v tomto seznamu uvedené.

SVMe 22

„Technologie a služby“

a) „technologie“ výslovně neuvedená v položce SVMe 22 b), která je potřeba pro „vývoj, výrobu nebo použití“ položek uvedených v tomto seznamu;

b) „technologie“:

1. „technologie“ „potřebná“ pro konstrukci, montáž součástí, provoz, údržbu a opravu reprodukčních instalačních celků pro položky uvedené v tomto seznamu, a to i v tom případě, že součásti takových výrobních zařízení nejsou uvedeny;

2. „technologie“ „potřebná“ pro „vývoj a výrobu“ pistolí, samočinných pušek, samopalů nebo kulometů podle položky SVMe 1, a to i pokud je využívána k výrobě „replik“ takových zbraní;

3. „technologie“ „potřebná“ pro „vývoj, výrobu nebo použití“ toxikologických prostředků, příslušných zařízení nebo součástek podle podpoložek SVMe 7 a) až SVMe 7 g);

4. „technologie“ „potřebná“ pro „vývoj, výrobu nebo použití“ „biopolymerů“ nebo specifických buněčných kultur podle podpoložky SVMe 7 h);

5. „technologie“ „potřebná“ výhradně pro začlenění „biokatalyzátorů“ podle podpoložky SVMe 7 i) 1. do nosných látek.

Poznámka 1: „technologie“ „potřebné“ pro „vývoj, výrobu nebo použití“ položek uvedených v tomto seznamu zůstávají pod kontrolou i v případě, jsou-li využity i mimo oblast položek tohoto seznamu.

Poznámka 2: položka SVMe 22 se nevztahuje na:

a) „technologii“, která je minimem nutným pro instalaci, provoz, údržbu (kontrolu) a opravu položek, jejichž vývoz byl povolen;

b) „technologii“, která je ve veřejném užívání, představuje základní vědecký výzkum či minimum informací nezbytných pro přihlašování patentů;

c) „technologii“ pro magnetickou indukci sloužící k nepřetržitému pohonu civilních dopravních zařízení.

OBECNÉ POZNÁMKY

Poznámka 1: pokud není uvedeno jinak, pak se se speciálně konstruovanou součástí celku, který je zmíněn v určité poznámce k položce či podpoložce tohoto seznamu nakládá stejně jako s celkem, o jehož součást se jedná, pokud tato součást není upotřebitelná pro jiný celek, který není předmětem takové určité poznámky.

Poznámka 2: pokud není uvedeno jinak, pak se na „repliku“ zařízení či vybavení uvedeného v tomto seznamu pohlíží jako na zařízení či vybavení samé.

Poznámka 3: pokud není uvedeno jinak, pak se „úpravou pro vojenské použití“ rozumí strukturní, elektrická nebo mechanická změna celku, jež s sebou přináší výměnu aspoň jedné součásti za součást speciálně konstruovanou pro vojenské použití, přidání takové součásti, případně požadovaná změna chemických nebo fyzikálních vlastností celku.

Poznámka 4: Chemické látky jsou v seznamu uváděny podle názvu a čísla CAS. Seznam se vztahuje na chemické látky se shodným vzorcem složení (včetně hydrátů), bez ohledu na název nebo číslo CAS. Čísla CAS jsou uváděna jako pomůcka při zjišťování konkrétní chemikálie nebo směsi, a to bez ohledu na nomenklaturu. Čísla CAS nelze používat jako jediné identifikátory, neboť některé z forem chemických látek zapsaných v seznamu mají odlišná čísla CAS, a rovněž u směsí obsahujících některou z uvedených látek může být číslo CAS odlišné.

Poznámka 5: Pojmy „v uvozovkách“ jsou definovány ve vymezení pojmů v závěru tohoto seznamu.

VYMEZENÍ POJMŮ POUŽÍVANÝCH V TOMTO SEZNAMU

Zkratka „SVMe“ používaná v tomto seznamu označuje skupiny vojenského materiálu v souladu se Společným seznamem vojenského materiálu Evropské unie.

SVMe 8 „Aditiva“

látky používané ve výbušných směsích za účelem zlepšení jejich schopností.

SVMe 7, 22 „Biokatalyzátory“

enzymy pro specifické chemické nebo biochemické reakce nebo jiné biologické sloučeniny, které se váží na bojové chemické látky a urychlují jejich odbourávání.

Technická poznámka

„Enzymy“ se rozumí „biokatalyzátory“ pro specifické chemické a biochemické reakce.

SVMe 7, 22 „Biopolymery“

tyto biologické makromolekuly:

a) enzymy pro specifické chemické a biochemické reakce;

b) protilátky, monoklonální, polyklonální nebo anti-idiotypické;

c) speciálně určené nebo speciálně zpracované receptory;

Technické poznámky

1. „anti-idiotypickými protilátkami“ se rozumí protilátky, které se váží na specifická vazebná místa pro antigeny jiných protilátek;

2. „monoklonálními protilátkami“ se rozumí proteiny, které se váží na jedno vazebné místo pro antigeny a pocházejí z jednoho klonu buněk;

3. „polyklonálními protilátkami“ se rozumí směs proteinů, které se váží na specifický antigen a pocházejí z více než jednoho klonu buněk;

4. „receptory“ se rozumí biologické makromolekulární struktury schopné vázat ligandy, jejichž vázání ovlivňuje fyziologické funkce.

SVMe 10 „Civilní letadlo“

„letadlo“, které je pod svým vlastním označením uvedeno na seznamech osvědčení letové způsobilosti, které zveřejňují úřady pro civilní letectví, jako „letadlo“ určené pro provoz na obchodních civilních vnitrostátních nebo zahraničních linkách nebo jako „letadlo“ určené pro zákonem povolené civilní soukromé nebo obchodní účely.

SVMe 4, 8 „Energetické materiály“

látky nebo směsi, které prostřednictvím chemické reakce uvolňují energii potřebnou pro jejich zamýšlené použití. „Výbušniny“, „pyrotechnické slože“ a „pohonné látky“ jsou podtřídy energetických materiálů.

SVMe 17 „Jaderný reaktor“

zahrnuje položky, které jsou umístěny uvnitř reaktorové nádoby nebo s ní přímo spojeny, zařízení pro řízení výkonu aktivní zóny a díly, které za běžných okolností obsahují chladicí médium primárního okruhu reaktoru, přicházejí s ním do přímého kontaktu nebo řídí jeho oběh.

SVMe 17 „Koncové efektory“

upínače, „aktivní nástrojové jednotky“ a jakékoli jiné nástroje, které jsou připevněny k upínací desce na konci ramene manipulátoru „robota“.

Technická poznámka

„Aktivními nástrojovými jednotkami“ se rozumějí zařízení pro aplikaci hnací síly, energie procesu na obrobek nebo snímání obrobku.

SVMe 5, 19 „Laser“

montážní celek ze součástí, které vytvářejí prostorově i časově koherentní světlo, které je zesilováno vynucenou emisí záření.

SVMe 7 „Látky k potlačení nepokojů“

látky, které za předpokládaných podmínek použití pro zvládání nepokojů, u lidí rychle vyvolávají smyslové dráždění nebo ochromující tělesné účinky, které mizí krátce po ukončení expozice. (Slzné plyny jsou podskupinou „látek k potlačení nepokojů“.)

SVMe 8, SVMe 9 a SVMe 10 „Letadlo“

letecký dopravní prostředek s pevnými křídly, pohyblivými křídly, rotující nosnou plochou (vrtulník a vírník), překlopným rotorem nebo překlopnými křídly.

SVMe 8 „Pohonné látky“

látky nebo směsi, jejichž chemickou reakcí kontrolovatelně vznikají velké objemy horkých plynů využitelných k provádění mechanické práce.

SVMe 22 „Potřebná“

v případě „technologie“ se týká pouze té části „technologie“, která bezprostředně způsobuje dosažení nebo překročení kontrolovaných výkonových úrovní, vlastností nebo funkcí. Tyto „potřebné“ „technologie“ mohou být pro různé druhy zboží společné.

SVMe 21, 22 „Použití“

Provoz, instalace (včetně instalace na místě), údržba (kontrola), běžné a celkové opravy a obnova.

SVMe 8 „Prekurzory“

speciální chemické látky používané při výrobě výbušnin.

SVMe 21 „Programové vybavení“

soubor jednoho nebo více „programů“ nebo „mikroprogramů“, který je zachycen na libovolném hmotném nosiči informací.

SVMe 7 „Přizpůsobené pro válečné použití“

jakákoli úprava nebo výběr (jako například změna čistoty, skladovatelnosti, toxicity, schopnosti šíření nebo odolnosti proti ultrafialovému záření) s cílem zvýšit účinnost v působení ztrát na lidech nebo zvířatech, poškozování techniky nebo škod na úrodě či životním prostředí. (Jedná se tedy o přizpůsobení... ve smyslu definice uvedené v § 5 zákona č. 38/1994 Sb. resp. o „úpravu...“ uvedenou v položce SVMe 22, poznámka 3.)

SVMe 2, 4, 8 „Pyrotechnický“

směsi pevných nebo tekutých paliv a oxidačních látek, které při vznícení projdou energetickou chemickou reakcí kontrolované rychlosti, která má způsobit specifické časové prodlevy nebo množství tepla, hluku, kouře, viditelného světla nebo infračerveného záření. Pyroforické látky tvoří podtřídu pyrotechniky, jež neobsahuje žádná oxidační činidla, ale u níž dojde k samovznícení při kontaktu se vzduchem.

SVMe 1, 2 „Replika“

věrná kopie předlohy, tedy mající s ní všechny nebo podstatné vlastnosti shodné, přitom se nerozlišuje, zda se jedná o kopii licencovanou, či falzifikát.

Poznámka:

Maketa (model) napodobuje předlohu vzhledově, ale materiál, ze kterého je vyrobena a vnitřní uspořádání zcela vylučují její použití způsobem obvyklým pro předlohu.

SVMe 17 „Robot“

manipulační mechanismus se spojitou nebo krokovou dráhou pohybu, může používat snímače a má všechny tyto charakteristiky:

a) je vícefunkční;

b) je schopen nastavovat polohu nebo orientovat materiál, díly, nástroje nebo speciální zařízení prostřednictvím proměnných pohybů v trojrozměrném prostoru;

c) má tři nebo více servopohonů v uzavřené nebo otevřené smyčce, které mohou mít krokové motory, a

d) je vybaven „uživatelskou programovatelností“ prostřednictvím metody nauč/přehraj nebo prostřednictvím elektronického počítače, kterým může být programovatelná logická řídicí jednotka, tj. bez mechanického zásahu.

Poznámka: výše uvedená definice nezahrnuje tato zařízení:

1. manipulační mechanismy, které lze ovládat pouze ručně nebo teleoperátorem;

2. manipulační mechanismy s pevnou posloupností, které se automaticky pohybují a pracují s mechanicky pevně naprogramovanými pohyby. Program je mechanicky vymezen pevnými zarážkami, např. kolíky nebo vačkami. Sled pohybů a volba dráhy nebo úhlů nejsou proměnné nebo měnitelné mechanickými, elektronickými nebo elektrickými prostředky;

3. mechanicky ovládané manipulační mechanismy s proměnlivou posloupností, jakými jsou automatizovaná pohyblivá zařízení operující podle mechanicky pevně naprogramovaných pohybů. Program je mechanicky vymezen pevnými, ale nastavitelnými zarážkami, např. kolíky nebo vačkami. Sled pohybů a volbu dráhy nebo úhlů lze měnit v mezích pevně naprogramované předlohy. Změny nebo modifikace naprogramované předlohy (např. přestavení kolíků nebo výměna vaček) pro jednu nebo více os pohybu lze docílit pouze mechanickými operacemi;

4. manipulační mechanismy s proměnlivou posloupností bez servořízení, jakými jsou automatizovaná pohyblivá zařízení operující podle mechanicky pevně naprogramovaných pohybů. Program je proměnný, ale sled operací postupuje pouze podle binárních signálů z mechanicky pevně stanovených elektrických binárních přístrojů nebo seřiditelných zarážek;

5. stohovací jeřáby označované též jako souřadnicové manipulační systémy, které jsou vyráběny jako nedílná součást vertikálních sestav skladovacích zásobníků a konstruovány tak, aby měly při ukládání nebo vykládání přístup k obsahu těchto zásobníků.

SVMe 18, 20 „Supravodivý“

odkazuje na materiál, tj. kov, slitinu nebo sloučeniny, který může ztratit veškerý elektrický odpor, tj. který může dosáhnout nekonečné elektrické vodivosti a přenášet velmi vysoké elektrické proudy bez Jouleova ohřevu.

Technická poznámka

„Supravodivý“ stav je u každého materiálu charakterizován kritickou teplotou, kritickým magnetickým polem, které je funkcí teploty, a kritickou proudovou hustotou, která je funkcí jak magnetického pole, tak i teploty.

SVMe 22 „Technologie“

specifické informace nezbytné pro „vývoj, výrobu nebo užití“ zboží. Tyto informace mají formu technických údajů nebo technické pomoci.

Technické poznámky

1. „Technické údaje“ mohou mít formu modrotisků, plánů, diagramů, modelů, formulářů, tabulek, technických výkresů a specifikací, příruček a pokynů psaných nebo zaznamenaných na jiných médiích nebo zařízeních, jako jsou disky, pásky, permanentní paměti (ROM).

2. „Technická pomoc“ může mít formu pokynů, školení, výcviku, pracovních znalostí a poradenských služeb. „Technická pomoc“ může zahrnovat i přenos „technických údajů“.

SVMe 7 „Vektory exprese“

nosiče (např. plazmid nebo virus) používaný ke vnesení genetického materiálu do hostitelských buněk.

SVMe 22 „Ve veřejném užívání“

„technologie“ nebo „programové vybavení“, které jsou zpřístupněny bez omezení k dalšímu šíření.

Poznámka: Autorská práva nebrání tomu, aby „technologie“ a „programové vybavení“ byly „ve veřejném užívání“.

SVMe 13 „Vláknité materiály“ zahrnují:

a) souvislá elementární vlákna;

b) souvislé příze a přásty;

c) pásky, tkaniny, plsti a šňůry;

d) sekaná vlákna, stříž a souvislá vláknitá rouna;

e) monokrystalické nebo polykrystalické whiskery libovolné délky;

f) vlákninu z aromatického polyamidu.

SVMe 8, 18 „Výbušniny“

látky v pevném, kapalném nebo plynném stavu potřebné k detonaci jakožto primární, nosná, nebo hlavní nálož v hlavicích, při demolici i pro jiná použití.

SVMe 21, 22 „Výroba“

znamená všechny stupně výroby, jako jsou: příprava výroby, výroba, dílčí a konečná montáž, kontrola, zkoušení a zajišťování jakosti.

SVMe 21, 22 „Vývoj“

operace spojené se všemi předvýrobními etapami sériové výroby, jako je návrh, vývojová konstrukce, analýzy návrhů, konstrukční koncepce, montáž a zkoušky prototypů, schémata poloprovozní výroby, návrhové údaje, proces přeměny návrhových údajů ve výrobek, konfigurační návrh, integrační návrh, vnější úprava.

SVMe 10 Vzdušné dopravní prostředky „lehčí než vzduch“

balony a vzducholodě, jež jsou nadnášeny horkým vzduchem nebo plyny lehčími než vzduch, jako je helium nebo vodík.

SVMe 22 „Základní vědecký výzkum“

experimentální nebo teoretická práce vynakládaná především za účelem získání nových vědomostí o základních principech jevů nebo pozorovatelných skutečností, která není zaměřena v prvé řadě na specifický praktický záměr nebo cíl.

SVMe 15 „Zesilovače obrazu první generace“

elektrostaticky zaostřené elektronky, používající na vstupu i výstupu optická vlákna nebo skleněné čelní desky, vícenásobné alkalické fotokatody (S-20 nebo S-25), ale nikoliv zesilovače z mikrokanálkových destiček.

SVMe 19 „Způsobilé pro nasazení v kosmu“

výrobky, které jsou konstruovány, vyráběny a zkoušeny tak, aby vyhovovaly speciálním, elektrickým a mechanickým požadavkům a požadavkům životního prostředí, a jsou určeny pro použití při vypouštění a rozmísťování vesmírných družic nebo letových systémů operujících ve výškách 100 km nebo větších.

SVMe 15 „speciální notebooky“

notebooky odolné proti povětrnostním podmínkám, chemickým látkám a se zvýšenou nárazuvzdorností.

SVMe 1 až 22 „Služby“

„službou“ se rozumí zejména provádění oprav a úprav, zápůjčky, testování, zkoušení, laborace, delaborace a likvidace, poskytování informací, účast v tendru, na výstavě, veletrhu, vysílání a přijímání odborníků za účelem výzkumu, vývoje, konstrukce, výroby, úprav, oprav, údržby, použití a ovládání vojenského materiálu.

Příloha č. 2 k vyhlášce č. 332/2009 Sb.

ŽÁDOST o vydání povolení k provádění zahraničního obchodu s vojenským materiálem

Příloha č. 2 k vyhlášce č. 332/2009 Sb.

Příloha č. 3 k vyhlášce č. 332/2009 Sb.

SEZNAM VOJENSKÉHO MATERIÁLU, KTERÝ MŮŽE BÝT PŘEDMĚTEM LICENCE PODLE § 14 ODST. 3 ZÁKONA č. 38/1994 Sb.

1. „Látky proti nepokojům“ uvedené v příloze č. 1 v podpoložce SVMe 7 d); vybavení na obranu před látkami uvedenými v podpoložkách SVMe 7 a), SVMe 7 b) nebo SVMe 7 d); vybavení pro detekci nebo identifikaci látek uvedených v podpoložkách SVMe 7 a), SVMe 7 b) nebo SVMe 7 d) a jeho speciálně konstruované součásti.

2. Elektronická zařízení uvedená v příloze č. 1 v položce SVMe 11 a jejich speciálně konstruované součásti, kromě zboží, které je významným vojenským materiálem (§ 20 zákona).

3. Zobrazovací zařízení, zařízení pro protiopatření, speciálně konstruované součásti a příslušenství uvedená v příloze č. 1 v položce SVMe 15, kromě zboží, které je významným vojenským materiálem (§ 20 zákona).

4. Pancéřové nebo ochranné vybavení, konstrukce a součásti uvedené v příloze č. 1 v položce SVMe 13.

5. „Specializované zařízení pro vojenský výcvik“ nebo pro simulaci vojenských operací, jejich speciálně konstruované součásti a příslušenství uvedená v příloze č. 1 v položce SVMe 14, kromě zboží, které je významným vojenským materiálem (§ 20 zákona).

6. Různá zařízení a jejich speciálně konstruované součásti uvedená v příloze č. 1 v podpoložkách SVMe 17 b), c), d), h), j), k), l), m, o).

7. Programové vybavení uvedené v příloze č. 1 v podpoložkách SVMe 21 a) a c).

8. Služby poskytované nebo přijímané v souvislosti s výrobky zařazenými v bodech 1. až 8. této přílohy.

Příloha č. 4 k vyhlášce č. 332/2009 Sb.

ŽÁDOST o udělení licence podle:

Příloha č. 4 k vyhlášce č. 332/2009 Sb.

Příloha č. 5 k vyhlášce č. 332/2009 Sb.

ROZSAH INFORMACE O VYUŽÍVÁNÍ LICENCE

1) údaje o každé dodávce, uskutečněné ve sledovaném období

- datum využití licence

- název zboží využité množství*)

- u skutečně dovezeného nebo vyvezeného významného vojenského materiálu dle bodů 2, 3, 4, a u odpalovacích zařízení dle bodu 1 přílohy č. 6 evidenční nebo výrobní čísla

- využitá hodnota

- případná poznámka k dodávce

- pořadové číslo odpovídajícího popisu zboží v licenci, pokud jej licence obsahuje

2) souhrnné údaje

- číslo licence

- kalendářní rok a pololetí, v němž je informace podána součet dosud využitého množství zboží*)

- u skutečně dovezeného nebo vyvezeného významného vojenského materiálu dle bodů 2, 3, 4, a u odpalovacích zařízení dle bodu 1 přílohy č. 6 evidenční nebo výrobní čísla

- součet dosud využité hodnoty

- zbývající množství k využití*)

- zbývající hodnota k využití

- kurzovní rozdíl

- datum zpracování informace

Příloha č. 6 k vyhlášce č. 332/2009 Sb.

VÝZNAMNÝ VOJENSKÝ MATERIÁL

1. Raketová technika

rakety a raketové střely a pro ně konstruovaná odpalovací zařízení, podvozky, nosiče, další příslušná vozidla a speciální vybavení tvořící součásti raketového kompletu

2. Pozemní vozidla

tanky (bojové, vyprošťovací a mostní), obrněné transportéry (pásové a kolové), bojová vozidla pěchoty (pásová a kolová) s velkorážovou výzbrojí (ráže 70 mm a větší) a vozidla s podvozkem bojových obrněných vozidel (pásových a kolových)“

3. Letecká technika

letadla, vrtulníky, vzdušné dopravní prostředky lehčí než vzduch, bezpilotní vzdušné prostředky, vzdušné cvičné cíle a terče

4. Velkorážová výzbroj - ráže 70 mm a větší

dělostřelecké systémy - kanóny (samohybné, tažené a samostatné), houfnice (samohybné a tažené), minomety (samohybné a tažené), raketomety a zbraně kombinující jejich vlastnosti

5. Velkorážové střelivo - ráže 70 mm a větší

střelivo pro děla, houfnice, minomety a raketomety, letecké pumy, torpéda

6. Ruční palné zbraně

v případech vývozů vyšších, než je potřebné pro vyzbrojení organické jednotky na úrovni praporu nebo jeho ekvivalentu pro cca 400 lidí - samočinné pušky, samopaly, kulomety, zbraně protipancéřové a protiletecké

7. Válečná plavidla

8. Průzkumná, spojovací, pozorovací a navigační technika využívající účinného šifrování

9. Technická pomoc

oprávnění k výrobě, klíčové výsledky základního nebo aplikovaného výzkumu prováděného českými vědeckými pracovišti, podporované české patenty vztahující se k vojenskému materiálu podle bodů 1 až 8

Poznámky pod čarou

*) Množstevní údaje jsou předmětem informace, pokud je licence obsahuje.

Přesunout nahoru