Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 329/2009 Sb.Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva spravedlnosti č. 485/2000 Sb., o výši odměny správců podniku, způsobu jejího určení a určení náhrady jejich hotových výdajů

Částka 101/2009
Platnost od 24.09.2009
Účinnost od 15.10.2009
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

329

VYHLÁŠKA

ze dne 11. září 2009,

kterou se mění vyhláška Ministerstva spravedlnosti č. 485/2000 Sb., o výši odměny správců podniku, způsobu jejího určení a určení náhrady jejich hotových výdajů

Ministerstvo spravedlnosti stanoví podle § 374a písm. d) zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění zákona č. 263/1992 Sb., zákona č. 24/1993 Sb. a zákona č. 30/2000 Sb.:


Čl. I

Ve vyhlášce č. 485/2000 Sb., o výši odměny správců podniku, způsobu jejího určení a určení náhrady jejich hotových výdajů, § 2 zní:

㤠2

(1) Základem pro určení odměny správce podniku je zjištěná cena podniku (§ 338n odst. 2 zákona). Odměna činí z částky

do 1000000 Kč10 %,
z přebývající částky až do 10000000 Kč5 %,
z přebývající částky až do 50000000 Kč2 %,
z přebývající částky až do 100000000 Kč1 %,
z přebývající částky nad 100000000 Kč 0,5 %
nejméně však 45000 Kč.

(2) Nebyla-li soudem určena zjištěná cena podniku podle § 338n odst. 1 a 2 zákona, činí odměna správce podniku 45000 Kč.“.


Čl. II

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 15. října 2009.


Ministryně:

JUDr. Kovářová v. r.

Přesunout nahoru