Přejít na PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 329/2009 Sb.Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva spravedlnosti č. 485/2000 Sb., o výši odměny správců podniku, způsobu jejího určení a určení náhrady jejich hotových výdajů

Částka 101/2009
Platnost od 24.09.2009
Účinnost od 15.10.2009
Trvalý odkaz Tisková verze Stáhnout PDF(?) Stáhnout DOCX

329

VYHLÁŠKA

ze dne 11. září 2009,

kterou se mění vyhláška Ministerstva spravedlnosti č. 485/2000 Sb., o výši odměny správců podniku, způsobu jejího určení a určení náhrady jejich hotových výdajů

Ministerstvo spravedlnosti stanoví podle § 374a písm. d) zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění zákona č. 263/1992 Sb., zákona č. 24/1993 Sb. a zákona č. 30/2000 Sb.:


Čl. I

Ve vyhlášce č. 485/2000 Sb., o výši odměny správců podniku, způsobu jejího určení a určení náhrady jejich hotových výdajů, § 2 zní:

㤠2

(1) Základem pro určení odměny správce podniku je zjištěná cena podniku (§ 338n odst. 2 zákona). Odměna činí z částky

do 1000000 Kč10 %,
z přebývající částky až do 10000000 Kč5 %,
z přebývající částky až do 50000000 Kč2 %,
z přebývající částky až do 100000000 Kč1 %,
z přebývající částky nad 100000000 Kč 0,5 %
nejméně však 45000 Kč.

(2) Nebyla-li soudem určena zjištěná cena podniku podle § 338n odst. 1 a 2 zákona, činí odměna správce podniku 45000 Kč.“.


Čl. II

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 15. října 2009.


Ministryně:

JUDr. Kovářová v. r.

Přesunout nahoru