Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Zákon č. 294/2009 Sb.Zákon, kterým se mění zákon č. 84/1990 Sb., o právu shromažďovacím, ve znění pozdějších předpisů

Částka 90/2009
Platnost od 04.09.2009
Účinnost od 19.09.2009
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

Obsah

294

ZÁKON

ze dne 22. července 2009,

kterým se mění zákon č. 84/1990 Sb., o právu shromažďovacím, ve znění pozdějších předpisů

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:


Čl. I

V § 11 odst. 1 zákona č. 84/1990 Sb., o právu shromažďovacím, ve znění zákona č. 259/2002 Sb., se za slovo „tří“ vkládá slovo „pracovních“.


Čl. II

Tento zákon nabývá účinnosti patnáctým dnem následujícím po dni jeho vyhlášení.


v z. Němcová v. r.

Klaus v. r.

Fischer v. r.

Přesunout nahoru