Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Zákon č. 282/2009 Sb.Zákon, kterým se mění zákon č. 266/2006 Sb., o úrazovém pojištění zaměstnanců, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

Částka 88/2009
Platnost od 31.08.2009
Účinnost od 31.08.2009
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

282

ZÁKON

ze dne 22. července 2009,

kterým se mění zákon č. 266/2006 Sb., o úrazovém pojištění zaměstnanců, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:


ČÁST PÁTÁ

Změna zákona č. 261/2007 Sb.

Čl. V

Zákon č. 261/2007 Sb., o stabilizaci veřejných rozpočtů, ve znění zákona č. 2/2009 Sb. a zákona č. 206/2009 Sb., se mění takto:

1. V části padesáté druhé čl. LXXXI bodě 1 písmeno e) zní:

e) čl. I bodu 66, který nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2010,“.

2. V části padesáté druhé čl. LXXXI bodě 1 se za písmeno e) doplňuje písmeno f), které zní:

f) čl. I bodu 4, který nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2013.“.


ČÁST SEDMÁ

ÚČINNOST

Čl. VII

Tento zákon nabývá účinnosti dnem jeho vyhlášení.


v z. Němcová v. r.

Klaus v. r.

Fischer v. r.

Přesunout nahoru