Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

Zákon č. 280/2009 Sb.Zákon daňový řád

Částka 87/2009
Platnost od 03.09.2009
Účinnost od 01.01.2011
Zařazeno v právních oblastech
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek
26 výsledků hledání
Řazení
Na stránku

Zpřesnění / filtry

Stav návrhu

Začátek procesu

Poslední změna

Předkladatel

Nalezené legislativní změny k předpisu č. 280/2009 Sb.

V Monitoru změn pro Vás sledujeme legislativní práci našich zákonodárců. Již Vám neunikne, pokud se připravují zavést či zrušit zdravotnické poplatky, dále bojovat proti kouření nebo opět měnit sazby daní ... a můžete se na změny včas připravit.

Více informací o zkušebním provozu ...

Návrh vyhlášky k formulářovým podáním v oblasti působnosti orgánů Celní správy České republiky

Vyhláška upravuje část tzv. formulářových podání při správě daní v souvislosti s legislativní úpravou § 72 daňového řádu provedenou zákonem č. 283/2020 Sb., která nabyde účinnosti dnem 1. ledna 2021.

Vyhlášeno ve Sbírce zákonů:
23.11.2020 v částce č. 187 pod číslem 458/2020 Sb. s účinností od 01.01.2021
Návrh vyhlášky k formulářovým podáním pro daň silniční

Vyhláška upravuje část tzv. formulářových podání při správě daní v souvislosti s legislativní úpravou § 72 daňového řádu provedenou zákonem č. 283/2020 Sb., která nabyde účinnosti dnem 1. ledna 2021.

Vyhlášeno ve Sbírce zákonů:
23.11.2020 v částce č. 184 pod číslem 454/2020 Sb. s účinností od 01.01.2021
Návrh vyhlášky k formulářovým podáním pro daň z přidané hodnoty

Vyhláška upravuje část tzv. formulářových podání při správě daní v souvislosti s legislativní úpravou § 72 daňového řádu provedenou zákonem č. 283/2020 Sb., která nabyde účinnosti dnem 1. ledna 2021.

Vyhlášeno ve Sbírce zákonů:
23.11.2020 v částce č. 186 pod číslem 457/2020 Sb. s účinností od 01.01.2021
Návrh vyhlášky k formulářovým podáním pro daň z nemovitých věcí

Vyhláška upravuje část tzv. formulářových podání při správě daní v souvislosti s legislativní úpravou § 72 daňového řádu provedenou zákonem č. 283/2020 Sb., která nabyde účinnosti dnem 1. ledna 2021.

Vyhlášeno ve Sbírce zákonů:
23.11.2020 v částce č. 185 pod číslem 456/2020 Sb. s účinností od 01.01.2021
Návrh vyhlášky k formulářovým podáním pro daň z hazardních her

Vyhláška upravuje část tzv. formulářových podání při správě daní v souvislosti s legislativní úpravou § 72 daňového řádu provedenou zákonem č. 283/2020 Sb., která nabyde účinnosti dnem 1. ledna 2021.

Vyhlášeno ve Sbírce zákonů:
23.11.2020 v částce č. 184 pod číslem 455/2020 Sb. s účinností od 01.01.2021
Návrh vyhlášky, kterou se mění některé vyhlášky v oblasti působnosti orgánů Celní správy České republiky

Vyhláška nvazuje na zákon, kterým se mění některé zákony v oblasti daní a některé další zákony, na změnu koncepce tzv. formulářových podání v § 72 daňového řádu provedenou zákonem č. 283/2020 Sb., jakož i na poznatky z aplikační praxe Celní správy České republiky.

Poslední změna: 20.11.2020 (Pracovní komise Legislativní rady vlády projednaly vyhlášku)
Návrh vyhlášky o formulářových podáních pro daň z digitálních služeb

Vyhláška upravuje část tzv. formulářových podání při správě daní v souvislosti s legislativní úpravou § 72 daňového řádu provedenou zákonem č. 283/2020 Sb., která nabyde účinnosti dnem 1. ledna 2021. Tato zákonná úprava reaguje na nález Ústavního soudu Pl. ÚS 19/17 ze dne 12. listopadu 2019, kterým Ústavní soud zrušil dosavadní § 72 odst. 1 daňového řádu k 31. prosinci 2020.

Poslední změna: 19.11.2020 (Ukončení sběru připomínek)
Návrh zákona, kterým se mění zákon o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu a zákon o hazardních hrách

Zákon implementuje unijní právo do českého právního řádu v oblasti boje proti praní špinavých peněz a financování terorismu. Obsahem zákona jsou rovněž změny reagující na požadavky vyplývající z potřeb praxe v oblasti boje proti praní špinavých peněz a financování terorismu a v oblasti hazardních her.

Poslední změna: 13.11.2020 (Proběhlo projednání v Senátu, vráceno s pozměňovacími návrhy)
Návrh vyhlášky k formulářovým podáním pro daně z příjmů

Vyhláška upravuje část tzv. formulářových podání při správě daní v souvislosti s legislativní úpravou § 72 daňového řádu provedenou zákonem č. 283/2020 Sb., která nabyde účinnosti dnem 1. ledna 2021.

Poslední změna: 19.10.2020 (Pracovní komise Legislativní rady vlády projednaly vyhlášku)
Poslanecký návrh zákona o ochránci práv dětí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o ochránci práv dětí)

Zákon zřizuje instituci ochránce práv dětí. Ochránce práv dětí má být nezávislý institut, což bude v českém právním prostředí zajištěno jeho oddělením od moci výkonné a jejího vlivu a jeho odpovědností Poslanecké sněmovně, která jej má rovněž volit. 

Poslední změna: 13.07.2020 (Projednáno vládou, neurčité stanovisko)
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád, a další související zákony

Zákon především novelizuje daňový řád. Těžištěm zákona jsou čtyři základní témata: (i) podpora elektronizace, (ii) zjednodušení kontrolních postupů, (iii) revize sankčního systému a (iv) vracení daňového odpočtu.

Vyhlášeno ve Sbírce zákonů:
26.06.2020 v částce č. 108 pod číslem 283/2020 Sb. s účinností od 01.01.2021
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

Adaptace zákona na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/625.

Poslední změna: 03.06.2020 (Proběhlo 3. čtení, usnesení o opakování 2. čtení)
Návrh zákona, kterým se mění daňový řád a související zákony

Zákon upravuje 4 tematické celky z oblasti daní napříč různými daňovými předpisy – podporu elektronizace, zjednodušení kontrolních principů, revizi sankčního systému a vracení daňového odpočtu.

Návrh neprošel 22.04.2020 (Hlasováno o vráceném návrhu zákona, zákon nebyl přijat)
Návrh poslanců na vydání zákona, kterým se mění daňový řád

Novela upravuje formát daňového identifikačního čísla (DIČ) tak, aby u podnikajících fyzických osob neobsahovalo rodné číslo.

Poslední změna: 02.03.2020 (Projednáno vládou, zamítavé stanovisko)
Návrh poslanců na vydání zákona, kterým se mění daňový řád

Cílem novely je umožnit občanům učinit žádost, podání či jiný úkon týkající se finanční správy nebo sociálního zabezpečení i u místně nepříslušných úřadů s tím, že tento úřad daný úkon následně postoupí úřadu, který příslušný je.  

Poslední změna: 24.02.2020 (Projednáno vládou, zamítavé stanovisko)
Návrh poslance na vydání zákona, kterým se ruší zákon č. 349/1999 Sb., o Veřejném ochránci práv

Zákon ruší zákon o Veřejném ochránci práv.

Poslední změna: 17.02.2020 (Projednáno vládou, zamítavé stanovisko)
Návrh poslanců na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 150/2002 Sb., soudní řád správní, a další související zákony

Novela upravuje řízeni o zajišťovacím příkazu tak, že místo správce daně by o vydání zajišťovacího příkazu rozhoduje správní soud.

Návrh neprošel 03.12.2019 (Zamítnuto v 1. čtení)
Návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o zpracování osobních údajů

Zákon transponuje směrnice EU.

Vyhlášeno ve Sbírce zákonů:
24.04.2019 pod číslem 111/2019 Sb. s účinností od 24.04.2019
Návrh zákona, kterým se mění některé zákony v oblasti daní od roku 2019

Novela implementuje unijní právo do českého právního řádu s účinností od 1.1.2019.  Dotýká se celkem 9 zákonů z oblasti daní a jejich správy.

Vyhlášeno ve Sbírce zákonů:
27.03.2019 pod číslem 80/2019 Sb. s účinností od 01.04.2019
Poslanecký návrh na vydání zákona, kterým se mění daňový řád

Cílem návrhu zákona je především prodloužit lhůtu pro podání daňového přiznání podle § 136 odst. 1 daňového řádu v případě elektronicky učiněného podání a upravit pravidla pro podání daňového přiznání poradcem.

Návrh neprošel 06.03.2019 (Zamítnuto v 1. čtení)
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 328/1999 Sb., o občanských průkazech, a další související zákony.

Plošné zavedení občanských průkazů se strojově čitelnými údaji a s kontaktním elektronickým čipem a ukončení vydávání občanských průkazů se strojově čitelnými údaji (bez kontaktního elektronického čipu).

Vyhlášeno ve Sbírce zákonů:
10.07.2017 pod číslem 195/2017 Sb. s účinností od 01.07.2018
Návrh zákona, kterým se mění některé zákony v oblasti daní

V návrhu zákona jsou obsaženy zásadní změny daňových zákonů, ke kterým má dojít s účinností od 1. ledna 2017.

Vyhlášeno ve Sbírce zákonů:
16.06.2017 pod číslem 170/2017 Sb. s účinností od 01.07.2017
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, a další související zákony

Novela posíluje opatření k zabránění zneužívání finančního systému k legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu.

Vyhlášeno ve Sbírce zákonů:
14.11.2016 pod číslem 368/2016 Sb. s účinností od 01.01.2017
Návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce

Reflektuje změny, které zavádí předkládaný návrh zákona o službách.

Vyhlášeno ve Sbírce zákonů:
19.09.2016 pod číslem 298/2016 Sb. s účinností od 19.09.2016
Návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o ozdravných postupech a řešení krize na finančním trhu

Materiál obsahuje návrh nového zákona a doprovodného změnového zákona, jejichž cílem je nastavit komplexní rámec pro předcházení a řešení krizí finančních institucí.

Vyhlášeno ve Sbírce zákonů:
28.12.2015 pod číslem 375/2015 Sb. s účinností od 01.01.2016