Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

Zákon č. 277/2009 Sb.Zákon o pojišťovnictví

Částka 85/2009
Platnost od 31.08.2009
Účinnost od 01.01.2010
Zařazeno v právních oblastech
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek
17 výsledků hledání
Řazení
Na stránku

Zpřesnění / filtry

Stav návrhu

Začátek procesu

Poslední změna

Předkladatel

Nalezené legislativní změny k předpisu č. 277/2009 Sb.

V Monitoru změn pro Vás sledujeme legislativní práci našich zákonodárců. Již Vám neunikne, pokud se připravují zavést či zrušit zdravotnické poplatky, dále bojovat proti kouření nebo opět měnit sazby daní ... a můžete se na změny včas připravit.

Více informací o zkušebním provozu ...

Návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s implementací právních předpisů Evropské unie týkajících se unie kapitálových trhů

Návrh novelizuje řadu právních předpisů upravujících podnikání na kapitálovém trhu, pojišťovnictví či spotřebitelské úvěry. Dochází tak k zapracování úpravy práva Evropské unie ve vztahu k obchodníkům s cennými papíry, krytým dluhopisům či úpravě udržitelného financování.

Poslední změna: 05.08.2020 (Ukončení sběru připomínek)
Poslanecký návrh zákona o ochránci práv dětí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o ochránci práv dětí)

Zákon zřizuje instituci ochránce práv dětí. Ochránce práv dětí má být nezávislý institut, což bude v českém právním prostředí zajištěno jeho oddělením od moci výkonné a jejího vlivu a jeho odpovědností Poslanecké sněmovně, která jej má rovněž volit. 

Poslední změna: 13.07.2020 (Projednáno vládou, neurčité stanovisko)
Návrh poslanců na vydání zákona, kterým se mění zákon o bankách, a zákon o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu

Novela vytváří podmínky pro vznik tzv. bankovní identity. Bankovní identita představuje jednoduchou a bezplatnou formu přístupu ke službám e-Governmentu i online službám soukromého sektoru pro přibližně 5 milionů občanů.

Vyhlášeno ve Sbírce zákonů:
26.02.2020 pod číslem 49/2020 Sb. s účinností od 01.01.2021
Návrh poslance na vydání zákona, kterým se ruší zákon č. 349/1999 Sb., o Veřejném ochránci práv

Zákon ruší zákon o Veřejném ochránci práv.

Poslední změna: 17.02.2020 (Projednáno vládou, zamítavé stanovisko)
Návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s posílením zapojení akcionářů

Zákon transponuje směrnici EU, která dopadá primárně na emitenta, jehož akcie jsou obchodovány na regulovaném trhu (kotovaná společnost). 

Vyhlášeno ve Sbírce zákonů:
22.08.2019 pod číslem 204/2019 Sb. s účinností od 01.10.2019
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 190/2004 Sb., o dluhopisech, a další související zákony

Novela zákona upravuje režim hypotečních zástavních listů (resp. krytých dluhopisů) a krytých bloků a jejich správu v případě úpadku emitenta.

Vyhlášeno ve Sbírce zákonů:
20.12.2018 pod číslem 307/2018 Sb. s účinností od 04.01.2019
Návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o distribuci pojištění a zajištění

Zákon transponuje směrnici EU.

Vyhlášeno ve Sbírce zákonů:
16.08.2018 pod číslem 171/2018 Sb. s účinností od 01.12.2018
Návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich a zákona o některých přestupcích

Návrh zákona provádí nezbytné změny ve zhruba 250 různých zákonech, které budou vyvolány nabytím účinnosti nové právní úpravy odpovědnosti za přestupky a řízení o nich.

Vyhlášeno ve Sbírce zákonů:
28.06.2017 pod číslem 183/2017 Sb. s účinností od 01.07.2017
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 45/2013 Sb., o obětech trestných činů, a další související zákony

Novela zvyšuje míru implementace směrnice Evropského parlamentu a Rady 2012/29/EU a dále reaguje na poznatky praxe jednotlivých subjektů aplikujících zákon, jež byly ministerstvem shromážděny po roce jeho účinnosti.

Vyhlášeno ve Sbírce zákonů:
03.03.2017 pod číslem 56/2017 Sb. s účinností od 01.04.2017
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, a další související zákony

Novela posíluje opatření k zabránění zneužívání finančního systému k legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu.

Vyhlášeno ve Sbírce zákonů:
14.11.2016 pod číslem 368/2016 Sb. s účinností od 01.01.2017
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 277/2009 Sb., o pojišťovnictví, a další související zákony

Transpozice směrnice EU.

Vyhlášeno ve Sbírce zákonů:
23.09.2016 pod číslem 304/2016 Sb. s účinností od 23.09.2016
Návrh vyhlášky, kterou se provádí některá ustanovení zákona o pojišťovnictví

Návrh vyhlášky upravuje zejména podmínky pro použití interního modelu pro výpočet solventnostního kapitálového požadavku, jeho výpočet podle standardního vzorce, úpravu bezrizikové výnosové křivky, zprávu o ověření ŘKS auditorem, ověření informací ve zprávě o solventnosti a finanční situaci auditorem a požadavky na uveřejňování informací pojišťovnami.

Vyhlášeno ve Sbírce zákonů:
23.09.2016 pod číslem 306/2016 Sb. s účinností od 23.09.2016
Návrh vyhlášky o předkládání výkazů pojišťovnami a zajišťovnami České národní bance

Vyhláška byla vypracována v návaznosti na zásadní změny v oblasti pojišťovnictví, které souvisí s transpozicí směrnice Solventnost II do českého právního řádu prostřednictvím novely zákona č. 277/2009 Sb., o pojišťovnictví. 

Vyhlášeno ve Sbírce zákonů:
23.09.2016 pod číslem 305/2016 Sb. s účinností od 23.09.2016
Návrh vyhlášky o žádostech podle zákona o pojišťovnictví

Hlavním důvodem předkládaného návrhu vyhlášky je promítnutí novely zákona o pojišťovnictví. 

Vyhlášeno ve Sbírce zákonů:
23.09.2016 pod číslem 307/2016 Sb. s účinností od 23.09.2016
Návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o ozdravných postupech a řešení krize na finančním trhu

Materiál obsahuje návrh nového zákona a doprovodného změnového zákona, jejichž cílem je nastavit komplexní rámec pro předcházení a řešení krizí finančních institucí.

Vyhlášeno ve Sbírce zákonů:
28.12.2015 pod číslem 375/2015 Sb. s účinností od 01.01.2016
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 277/2009 Sb., o pojišťovnictví

Novela zajišťuje transpozici směrnic Evropského parlamentu a Rady. Posiluje finanční stabilitu pojišťoven a zajišťoven, sjednocuej pravidla výkonu těchto činností v rámci jednotného evropského trhu, rozšiřuje pravomoci ČNB a posiluje odpovědnost za stabilitu pojistného trhu.

Návrh neprošel 13.11.2015 (Proběhlo 3. čtení, návrh zákona zamítnut)