Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 274/2009 Sb.Vyhláška o školských zařízeních, u nichž se nejvyšší povolené počty dětí, žáků a studentů nebo jiných obdobných jednotek vedených v rejstříku škol a školských zařízení neuvádějí

Částka 83/2009
Platnost od 27.08.2009
Účinnost od 01.09.2009
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

Obsah

274

VYHLÁŠKA

ze dne 19. srpna 2009

o školských zařízeních, u nichž se nejvyšší povolené počty dětí, žáků a studentů nebo jiných obdobných jednotek vedených v rejstříku škol a školských zařízení neuvádějí

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy stanoví podle § 144 odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění zákona č. 49/2009 Sb.:


§ 1

Nejvyšší povolený počet dětí, žáků a studentů nebo jiných obdobných jednotek vedených v rejstříku škol a školských zařízení podle § 144 odst. 1 písm. e) školského zákona se neuvádí u těchto školských zařízení, včetně jejich odloučených pracovišť:

a) zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků,

b) pedagogicko-psychologická poradna,

c) speciálně pedagogické centrum,

d) středisko volného času,

e) středisko služeb školám,

f) školní hospodářství,

g) školní knihovna,

h) plavecká škola,

i) středisko výchovné péče v případě ambulantních služeb preventivně výchovné péče.


§ 2

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. září 2009.


Ministryně:

PhDr. Kopicová v. r.

Přesunout nahoru