Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Nařízení vlády č. 273/2009 Sb.Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 75/2005 Sb., o stanovení rozsahu přímé vyučovací, přímé výchovné, přímé speciálně pedagogické a přímé pedagogicko-psychologické činnosti pedagogických pracovníků

Částka 83/2009
Platnost od 27.08.2009
Účinnost od 01.09.2009
Zařazeno v právních oblastech
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

Obsah

273

NAŘÍZENÍ VLÁDY

ze dne 17. srpna 2009,

kterým se mění nařízení vlády č. 75/2005 Sb., o stanovení rozsahu přímé vyučovací, přímé výchovné, přímé speciálně pedagogické a přímé pedagogicko-psychologické činnosti pedagogických pracovníků

Vláda nařizuje podle § 23 odst. 5 zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů:


Čl. I

Nařízení vlády č. 75/2005 Sb., o stanovení rozsahu přímé vyučovací, přímé výchovné, přímé speciálně pedagogické a přímé pedagogicko-psychologické činnosti pedagogických pracovníků, se mění takto:

1. V § 2 odst. 3 se číslo „3“ nahrazuje číslem „5“.

2. V § 2 se za odstavec 6 vkládá nový odstavec 7, který zní:

(7) Do týdenního rozsahu přímé pedagogické činnosti trenéra může ředitel školy započítat až 4 hodiny trenérské činnosti na soutěži žáků nebo studentů.“.

Dosavadní odstavec 7 se označuje jako odstavec 8.

3. V § 3 odst. 4 úvodní části ustanovení se za slovo „žáků“ vkládají slova „nebo studentů“.

4. Příloha zní:

„Příloha k nařízení vlády č. 75/2005 Sb.

Týdenní rozsah přímé pedagogické činnosti

Škola / Pedagogičtí pracovníciPočet tříd, oddělení, studijních skupin, kurzů, výchovných skupin, nebo dětí, žáků nebo studentů ve školeTýdenní rozsah hodin přímé pedagogické činnosti
1. Mateřská škola
1.1. učitel 31
1.2. ředitel1
2
3 až 4
5 až 6
7 a více
24
21
18
16
13
1.3. zástupce ředitele1 až 3
4 až 6
7 a více
25
20
17
1.4. ředitel mateřské školy s internátním provozem1
2
3 a více
16
14
12
1.5. zástupce ředitele mateřské školy s internátním provozem1 až 2
3 a více
22
16
1.6. ředitel mateřské školy s internátním (nepřetržitým) provozem nebo mateřské školy s internátním provozem a se speciálním pedagogickým centrem 5
2. Základní škola
2.1. učitel 22
2.2. učitel
a) 1. ročníku základní školy a prvního stupně základní školy samostatně zřízené pro žáky se zdravotním postižením
b) přípravné třídy základní školy
c) přípravného stupně základní školy speciální
 20 až 22
2.3. ředitel základní školy s prvním stupněm1 až 2
3 až 6
7 až 10
11 a více
16
13
10
8
2.4. ředitel základní školy
a) s druhým stupněm
b) s prvním a druhým stupněm
do 9
10 až 18
19 až 23
24 a více
8
7
6
5
2.5. ředitel základní školy
a) samostatně zřízené pro žáky se zdravotním postižením
b) speciální s prvním stupněm a oddělením ročníků druhého stupně
1 až 2
3 až 6
7 až 10
11 a více
16
13
10
8
2.6. ředitel základní školy
a) samostatně zřízené pro žáky se zdravotním postižením
b) speciální s prvním stupněm
1 až 2
3 až 6
7 až 10
11 a více
14
12
9
7
2.7. ředitel základní školy
a) samostatně zřízené pro žáky se zdravotním postižením
b) speciální s prvním a druhým stupněm
do 9
10 až 14
15 až 18
19 a více
7
6
5
4
2.8. zástupce řediteledo 14
15 až 22
23 a více
11
9
7
Internát
2.9. vychovatel 27 až 28
2.10. vedoucí vychovatel 15 až 17
2.11. řediteldo 9
10 až 14
15 až 18
19 a více
8
7
6
5
2.12. zástupce ředitele5 až 14
15 až 22
23 a více
11
9
8
3. Střední škola, konzervatoř a vyšší odborná škola
3.1. učitel všeobecně vzdělávacích a odborných předmětů 21
3.2. řediteldo 8
9 až 16
17 a více
6
4
2
3.3. zástupce řediteledo 8
9 až 14
15 až 17
18 až 20
21 a více
14
10
8
6
4
3.4. vedoucí učitel odloučeného pracoviště teoretického vyučování 16
3.5. učitel praktického vyučování 21 až 25
3.6. učitel předmětu řízení motorových vozidel v praktickém vyučování 30 až 35
3.7. vedoucí učitel odborného výcviku nebo zástupce ředitele pro praktické vyučování nejvýše v průměru 7 hodin týdně za období školního vyučování
3.8. vedoucí učitel praktického vyučovánído 120 žáků
121 až 240
241 a více
14
12
10
3.9. učitel odborného výcviku 25 až 35
3.10. vedoucí učitel odborného výcviku nebo vedoucí učitel praktického vyučování ve škole samostatně zřízené pro žáky nebo studenty se zdravotním postiženímdo 42 žáků
43 až 84
85 až 126
127 a více
14
12
10
8
3.11. učitel odborného výcviku ve škole samostatně zřízené pro žáky se zdravotním postižením 21 až 33
3.12. trenér sportovní přípravy 21 až 26
4. Základní umělecká škola
4.1.učitel - individuální výuka
- skupinová a kolektivní výuka
 23
21
4.2. řediteldo 9
10 až 24
25 a více
9
6
3
4.3. zástupce řediteledo 14
15 až 29
30 a více
12
9
6
5. Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky
5.1. učitel 21
5.2. řediteldo 8
9 až 16
17 a více
6
4
2
5.3. zástupce řediteledo 14
15 až 29
30 a více
12
9
6
6. Školní družina a školní klub
6.1. vychovatel 28 až 30
6.2. vedoucí vychovatel2 až 3
4 až 6
7 a více
25
23
21
6.3.řediteldo 4
5 až 6
7 a více
20
17
15
6.4. zástupce ředitele2 až 3
4 až 6
7 a více
25
23
21
7. Školské zařízení pro výkon ústavní výchovy nebo ochranné výchovy a pro preventivně výchovnou péči
7.1. vychovatel 25 až 27
7.2. vedoucí vychovatel 15 až 17
7.3. řediteldo 9 dětí
10 až 14
15 až 18
19 a více
8
7
6
5
7.4. zástupce ředitele5 až 14 dětí
15 až 22
23 a více
11
9
8
8. Domov mládeže
8.1. vychovatel 30 až 32
8.2. řediteldo 12
13 a více
10
9
8.3. zástupce ředitele nebo vedoucí vychovateldo 5
6 až 12
13 a více
20
18
16
9. Školské poradenské zařízení
ředitel nejméně 3
10. Škola v přírodě
ředitel 9
11. Středisko volného času
11.1. pedagog volného časunejméně 2 výchovné skupinyceloroční vedení pravidelných aktivit v průměrné délce trvání nejméně 6 hodin týdně
11.2. ředitelnejméně 1 výchovná skupinaceloroční vedení alespoň jedné vzdělávací aktivity v průměrné délce trvání nejméně 2 hodin týdně
12. Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků
12. 1. učitel nejméně 21
12.2. ředitel nejméně 3
13. Plavecká škola
13.1. učitel 22 až 30
13.2. ředitel nejméně 3
14. Ostatní pedagogičtí pracovníci
14.1. Psycholog 20 až 24
14.2. Speciální pedagog 20 až 24
14.3. Trenér 21 až 26
14.4. Asistent pedagoga 20 až 40“.

Čl. II

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. září 2009.


Předseda vlády:

Ing. Fischer, CSc. v. r.

Ministryně školství, mládeže a tělovýchovy:

PhDr. Kopicová v. r.

Přesunout nahoru