Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 27/2009 Sb.Vyhláška o vyhlášení Národní přírodní památky Klokočka a stanovení jejích bližších ochranných podmínek

Částka 8/2009
Platnost od 28.01.2009
Účinnost od 01.02.2009
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

27

VYHLÁŠKA

ze dne 12. ledna 2009

o vyhlášení Národní přírodní památky Klokočka a stanovení jejích bližších ochranných podmínek

Ministerstvo životního prostředí stanoví podle § 79 odst. 3 písm. c) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění zákona č. 218/2004 Sb. a zákona č. 312/2008 Sb.:


§ 1

Předmět úpravy

(1) Vyhlašuje se Národní přírodní památka Klokočka (dále jen „národní přírodní památka“).

(2) Předmětem ochrany je slatinná louka a mokřadní olšina tvořící biotop vzácných a ohrožených druhů rostlin a živočichů včetně populací popelivky sibiřské (Ligularia sibirica) a vrkoče bažinného (Vertigo moulinsiana). Předmětem ochrany jsou rovněž typy přírodních stanovišť a druhy, pro které byla jiným právním předpisem1) vyhlášena Evropsky významná lokalita Klokočka a které se nacházejí na území národní přírodní památky.

§ 2

Vymezení národní přírodní památky

Národní přírodní památka se rozkládá na území Středočeského kraje v katastrálním území Malá Bělá a Bělá pod Bezdězem. Hranice národní přírodní památky se stanoví uzavřenými geometrickými obrazci s přímými stranami, jejichž vrcholy jsou určeny souřadnicemi systému jednotné trigonometrické sítě katastrální2). Seznam souřadnic vrcholů geometrických obrazců tak, jak jdou v obrazcích za sebou, je uveden v příloze č. 1 k této vyhlášce. Orientační grafické znázornění území národní přírodní památky je uvedeno v příloze č. 3 k této vyhlášce.

§ 3

Bližší ochranné podmínky

Jen se souhlasem příslušného orgánu ochrany přírody lze v národní přírodní památce

a) provádět změny druhu pozemků nebo způsobu jejich využití3),

b) skladovat dřevo nebo jiné materiály, a to i přechodně,

c) zřizovat myslivecká zařízení.

§ 4

Ochranné pásmo

Ochranné pásmo národní přírodní památky se rozkládá na území Středočeského kraje, v katastrálním území Malá Bělá. Hranice ochranného pásma národní přírodní památky se stanoví samostatným uzavřeným geometrickým obrazcem s přímými stranami, jehož vrcholy jsou určeny souřadnicemi systému jednotné trigonometrické sítě katastrální2). Seznam souřadnic vrcholů geometrického obrazce tak, jak jdou v obrazci za sebou, je uveden v příloze č. 2 k této vyhlášce. Orientační grafické znázornění ochranného pásma národní přírodní památky je uvedeno v příloze č. 3 k této vyhlášce.


§ 5

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. února 2009.


Ministr:

RNDr. Bursík v. r.


Příloha č. 1 k vyhlášce č. 27/2009 Sb.

Seznam souřadnic (S-JTSK) jednotlivých vrcholů geometrických obrazců, kterými jsou stanoveny hranice Národní přírodní památky Klokočka

Geometrický obrazec č. 1 - hranice Národní přírodní památky Klokočka

číslo bodusouřadnice - Y [m]souřadnice - X [m]pořadí bodu v obrazci
1703323,011002260,161
2703346,221002231,952
3703381,551002203,053
4703414,731002205,024
5703423,271002205,535
6703478,271002193,626
7703598,281002269,897
8703649,031002339,788
9703649,251002385,429
10703657,361002421,1010
11703627,011002467,7111
12703617,311002475,3312
13703515,591002354,5813
14703507,521002345,0114
15703512,791002332,0915
16703509,771002306,3016
17703490,841002296,2617
18703471,871002280,6618
19703458,361002285,0819
20703440,291002273,9920
21703423,111002269,7321
22703395,071002273,1222
23703389,891002280,8923

Příloha č. 2 k vyhlášce č. 27/2009 Sb.

Seznam souřadnic (S-JTSK) jednotlivých vrcholů geometrického obrazce, kterým jsou stanoveny hranice ochranného pásma Národní přírodní památky Klokočka

Geometrický obrazec č. 2 - hranice ochranného pásma Národní přírodní památky Klokočka

číslo bodusouřadnice - Y [m]souřadnice - X [m]pořadí bodu v obrazci
14703507,521002345,011
15703512,791002332,092
16703509,771002306,303
17703490,841002296,264
18703471,871002280,665
19703458,361002285,086
20703440,291002273,997
21703423,111002269,738
22703395,071002273,129
23703389,891002280,8910
24703417,371002288,5511
25703427,781002274,7512
26703453,351002291,4413
27703446,561002307,7014

Příloha č. 3 k vyhlášce č. 27/2009 Sb.

Orientační grafické znázornění území Národní přírodní památky Klokočka a jejího ochranného pásma

Orientační grafické znázornění území Národní přírodní památky Klokočka a jejího ochranného pásma

Poznámky pod čarou

1) Příloha č. 47 k nařízení vlády č. 132/2005 Sb., kterým se stanoví národní seznam evropsky významných lokalit, ve znění pozdějších předpisů.

2) Nařízení vlády č. 430/2006 Sb., o stanovení geodetických referenčních systémů a státních mapových děl závazných na území státu a zásadách jejich používání.

3) Například § 80 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), § 2 odst. 3 a § 6 zákona č. 344/1992 Sb., o katastru nemovitostí České republiky (katastrální zákon), ve znění pozdějších předpisů.

Přesunout nahoru