Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 267/2009 Sb.Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 117/2007 Sb., o číslovacích plánech sítí a služeb elektronických komunikací, ve znění vyhlášky č. 231/2008 Sb.

Částka 80/2009
Platnost od 26.08.2009
Účinnost od 01.09.2009
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

267

VYHLÁŠKA

ze dne 19. srpna 2009,

kterou se mění vyhláška č. 117/2007 Sb., o číslovacích plánech sítí a služeb elektronických komunikací, ve znění vyhlášky č. 231/2008 Sb.

Ministerstvo průmyslu a obchodu stanoví podle § 150 odst. 2 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), ve znění pozdějších předpisů, k provedení § 29 odst. 4 zákona o elektronických komunikacích:


Čl. I

Vyhláška č. 117/2007 Sb., o číslovacích plánech sítí a služeb elektronických komunikací, ve znění vyhlášky č. 231/2008 Sb., se mění takto:

1. V příloze č. 1 bod 4.1. zní:

„4.1. Zkrácená telefonní čísla pro přístup ke službám s kódem SAC = 11

110 až 111Rezerva
112Jednotné evropské číslo tísňového volaní
113 až 114Rezerva
1150 až 1159Rezerva
116000 až 116111Evropská harmonizovaná čísla1)
116112Rezerva1)
116113 až 116999Evropská harmonizovaná čísla1)
117Rezerva
1180 až 1189Informace o národních a mezinárodních telefonních číslech účastníků a další související informace
119Rezerva

1) Rozhodnutí Komise 2007/116/ES o vyhrazení vnitrostátního číselného rozsahu „116“ pro harmonizovaná čísla harmonizovaných služeb se sociální hodnotou.“.

2. V příloze č. 1 bod 4.3. zní:

„4.3. Zkrácená telefonní čísla pro přístup ke službám s kódem SAC = 13

130000 až 130199Přístup na zkušební a testovací zařízení operátora1)
130200 až 130999Rezerva pro zkušební a testovací zařízení operátora1)
13100 až 13199Ohlašovna poruch veřejně dostupné telefonní služby
1132000 až 132100Rezerva pro ohlašovny poruch
132101Ohlašovna poruch ostatních veřejně dostupných služeb elektronických komunikací
132102 až 132999Rezerva pro ohlašovny poruch
133000Rezerva pro ohlašovnu volání
133001Telefonické podávání telegramů
133002Ohlašovna národních volání
133003 až 133007Ohlašovna mezinárodních volání
133008Rezerva pro ohlašovnu mezinárodních volání
133009Ohlašovna účelové telefonní sítě
133010 až 133989Rezerva pro nekomerční služby operátorů
133990 až 133993Ohlašovna národních volání
133994 až 133999Rezerva pro ohlašovny národních volání
13400 až 13999Rezerva pro nekomerční služby operátorů

1) Číslo se nezveřejňuje v telefonním seznamu.“.

3. V příloze č. 1 bod 4.5. zní:

„4.5. Zkrácená telefonní čísla tísňových volání s kódem SAC = 15

150Hasičský záchranný sbor
151Rezerva pro národní tísňové volaní
152Ministerstvo vnitra - Generální ředitelství Hasičského záchranného sboru1)
153Rezerva pro národní tísňové volání
154Rezerva pro národní tísňové volaní
155Zdravotní záchranná služba
156Obecní policie
157Rezerva pro národní tísňové volaní
158Policie České republiky
159Rezerva pro národní tísňové volaní

1) Číslo je určeno pro testování, nezveřejňuje se v telefonním seznamu.“.

4. V příloze č. 1 bod 6. zní:

6. Přístupové kódy k síti elektronických komunikací

Přístupové kódy k síti (DNe) Síť elektronických komunikací Číslice následující po přístupovém kódu Poznámky
ABCD
600Veřejná síť selektivního návěštění (paging)        Délka telefonního čísla je 6 číslic.
601 až 608Veřejná mobilní telefonní síť        Nelze použít pro poskytování veřejně dostupné telefonní služby v pevném místě.
609, 620 až 699Rezerva pro veřejné mobilní sítě         
61Rezerva pro veřejné sítě elektronických komunikací určené pro přístup ke konvergovaným službám         
700Veřejná síť univerzálních osobních telekomunikací (UPT) podle doporučení ITU-T E.168, ITU-TF.851 a ITU-T F.852         
702 až 719Rezerva pro veřejné mobilní sítě         
72, 73Veřejná mobilní telefonní síť        Nelze použít pro poskytování veřejně dostupné telefonní služby v pevném místě.
74 až 76Rezerva pro veřejné mobilní telefonní sítě         
77Veřejná mobilní telefonní síť        Nelze použít pro poskytování veřejně dostupné telefonní služby v pevném místě.
78Rezerva pro veřejné mobilní sítě         
7900 až 7999Veřejná mobilní telefonní síť        Nelze použít pro poskytování veřejně dostupné telefonní služby v pevném místě.
910Veřejné komunikační sítě určené pro přenos hlasu prostřednictvím internetového protokolu         
911až919Rezerva pro veřejné komunikační sítě určené pro přenos hlasu prostřednictvím internetového protokolu         
971Přístup k síti Internet prostřednictvím poskytovatele přístupu ke službě         
976Přístup k veřejné datové síti a k síti Internet s vyjádřenou cenou prostřednictvím poskytovatele přístupu ke službě+    Kombinace číslic A, B značí výši ceny volání za minutu v Kč vč. DPH.Pokud A=0, pak B≠0.“.

5. V příloze č. 1 bod 7. zní:

7. Přístupové kódy ke službě elektronických komunikací

Přístupové kódy ke službě (SAC) Služba elektronických komunikací Číslice následující po přístupovém kódu Poznámky
ABCD
800Přístup ke službám na účet volaného podle normy ETS 300 208 a doporučení ITU-T E.152++    Kombinace číslic AB≠00.
800Přístup ke službám přímého volání ze zahraničí do vlastní země (Home Country Direct) podle doporučení ITU-T E.153++++A=0, B=0Kombinace číslic C, D určuje poskytovatele přístupu ke službě.
801 až 809Rezerva pro přístup ke službám se sdílenými náklady         
810 až 819Přístup ke službám se sdílenými náklady podle normy ETS 300 710 a doporučení ITU-T E. 154         
820 až 829Přístup ke službám virtuálních volacích karet podle normy ETS 300 711 a doporučení ITU-T E. 116 a ITU-T E. 118         
830 až 839Přístup ke službám se sdílenými náklady podle normy ETS 300 710 a doporučení ITU-T E. 154         
840 až 842, 847 až 849Přístup ke službám univerzálního přístupového čísla podle normy ETS 300 710 a doporučení ITU-T E. 154         
843 až 846Přístup ke službám se sdílenými náklady podle normy ETS 300 710 a doporučení ITU-T E. 154         
850 až 899Rezerva pro přístup ke službám se sdílenými náklady         
900Přístup ke službám s vyjádřenou cenou - zejména obchodní, odborné, inzertní a soutěžní služby podle normy ETS 300 712 a doporučení ITU-T E. 155++    Pokud číslice A=0, pak 1 číslice B≠0.Kombinace číslic A, B určuje výši ceny volání za minutu v Kč vč. DPH.
901 až 904Rezerva pro přístup ke službám s vyjádřenou cenou - zejména obchodní, odborné, inzertní a soutěžní služby         
905Přístup ke službám s vyjádřenou cenou - hlasové služby - jednorázová cena za spojení podle normy ETS 300 712 a doporučení ITU-T E.155++    Číslice A≠0.Desetinásobek kombinace číslic A, B určuje výši ceny za jedno volání v Kč vč. DPH.
906Přístup ke službám s vyjádřenou cenou - zejména obchodní, odborné, inzertní a soutěžní služby podle normy ETS 300 712 a doporučení ITU-T E. 155++    Pokud číslice A=0, pak 1 číslice B≠0.Kombinace číslic A, B určuje výši ceny volání v Kč za minutu, vč. DPH.
907Rezerva pro přístup ke službám s vyjádřenou cenou - zejména obchodní, odborné, inzertní a soutěžní služby         
908Přístup ke službám s vyjádřenou cenou - hlasové služby - jednorázová cena za spojení podle normy ETS 300 712 a doporučení ITU-T E.155++    Kombinace číslic A, B určuje 1 výši ceny za jedno volání v Kč včetně DPH.
909Přístup ke službám s vyjádřenou cenou - hlasové služby -  zábavné služby pro dospělé podle normy ETS 300 712 a doporučení ITU-T E. 155++    Pokud číslice A=0, pak číslice B≠0.Kombinace číslic A, B určuje výši ceny v Kč za minutu volání, včetně DPH.
92Rezerva pro přístup ke službám s vyjádřenou cenou         
940 až 949Rezerva pro přístup ke službám s vyjádřenou cenou         

Vysvětlivka:

Symbol „+“ označuje regulované číslice telefonního čísla z rozsahu 0 až 9, pokud v tabulce není uvedeno jinak.“.

6. V příloze č. 4 bod 1. zní:

1. Formát kódu mezinárodního signalizačního bodu mezinárodní signalizační sítě se signalizačním systémem č. 7

Kód mezinárodního signalizačního bodu (14 bitů)
Kód signalizační oblasti nebo sítě (11 bitů) Kód identifikace signalizačního bodu (3 bity)
Kód identifikace geografické zóny (3 bity)Kód identifikace oblasti nebo sítě (8 bitů)
NMLKJIHGFEDCBA

Poznámky:

První vyhodnocovaný bit kódu mezinárodního signalizačního bodu je bit A.

Kódy signalizačních oblastí pro Českou republiku jsou 2-060, 2-228, 2-229, 2-230, 2-231 a 6-234.“.


Čl. II

Přechodné ustanovení

Telefonní čísla s přístupovými kódy k síti (DNe) 601 až 608, 72, 73, 77 a 7900 až 7999 využívaná k poskytování veřejně dostupné telefonní služby v pevném místě ke dni nabytí účinnosti této vyhlášky je možno používat nejdéle do ukončení smlouvy s účastníkem o poskytování veřejně dostupné telefonní služby.

Čl. III

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. září 2009.


Ministr:

Ing. Tošovský v. r.

Přesunout nahoru