Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 261/2009 Sb.Vyhláška o vyhlášení Národní přírodní památky Javorový vrch a stanovení jejích bližších ochranných podmínek

Částka 78/2009
Platnost od 21.08.2009
Účinnost od 01.10.2009
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

261

VYHLÁŠKA

ze dne 6. srpna 2009

o vyhlášení Národní přírodní památky Javorový vrch a stanovení jejích bližších ochranných podmínek

Ministerstvo životního prostředí stanoví podle § 79 odst. 3 písm. c) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění zákona č. 218/2004 Sb. a zákona č. 312/2008 Sb., (dále jen „zákon“):


§ 1

Předmět úpravy

(1) Vyhlašuje se Národní přírodní památka Javorový vrch (dále jen „národní přírodní památka“).

(2) Předmětem ochrany jsou

a) komplex bývalého středověkého podpovrchového rudného dolu, včetně všech jeho podzemních i povrchových částí tvořících významný geologický profil v komplexu hornin vrbenské série a též biotop společenstva letounů (Chiroptera), včetně jejich populací, a fragment květnaté bučiny na povrchu ve východní části masivu Hrubého Jeseníku a

b) typy přírodních stanovišť a druhy, pro které byla jiným právním předpisem1) vyhlášena Evropsky významná lokalita Javorový vrch a které se nacházejí na území národní přírodní památky.

§ 2

Vymezení národní přírodní památky

Národní přírodní památka se rozkládá v katastrálním území Malá Morávka. Hranice národní přírodní památky se stanoví uzavřeným geometrickým obrazcem s přímými stranami, jehož vrcholy jsou určeny souřadnicemi systému jednotné trigonometrické sítě katastrální2). Seznam souřadnic vrcholů geometrického obrazce tak, jak jdou v obrazci za sebou, je uveden v příloze č. 1 k této vyhlášce. Orientační grafické znázornění území národní přírodní památky je uvedeno v příloze č. 2 k této vyhlášce.

§ 3

Bližší ochranné podmínky

Jen se souhlasem příslušného orgánu ochrany přírody lze v národní přírodní památce

a) provádět změny druhu pozemků nebo způsobu jejich využití3),

b) provádět změny dokončených staveb nebo změny staveb před jejich dokončením,

c) vstupovat do podpovrchových prostor bývalého rudného dolu,

d) provádět výzkum nebo průzkum v podpovrchových prostorách bývalého rudného dolu nebo výzkum částí dolu na povrchu, které s podpovrchovými prostorami dolu souvisejí, jež nezpůsobí změny či poškozování národní přírodní památky,

e) provádět geologické práce spojené se zásahem do zemského povrchu, jež nezpůsobí změny či poškozování národní přírodní památky,

f) vyznačovat cyklistické trasy nebo trasy pro pěší, nebo

g) zřizovat myslivecká zařízení.


§ 4

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. října 2009.


Ministr:

doc. RNDr. Miko, Ph.D. v. r.


Příloha č. 1 k vyhlášce č. 261/2009 Sb.

Seznam souřadnic jednotné trigonometrické sítě katastrální (S-JSTK) jednotlivých vrcholů geometrického obrazce., kterými jsou stanoveny hranice Národní přírodní památky Javorový vrch

Geometrický obrazec

číslo bodusouřadnice - Y [m]souřadnice - X [m]pořadí bodu v obrazci
1004670001538386,081071017,781
1004670002538427,531071048,522
1004670003538442,361071059,523
1004670004538444,941071061,434
1004670005538455,251071069,085
1004670006538509,371071109,216
1004670007538616,891071188,957
1004670008538771,441071305,068
1004670009538714,931071371,899
1004670010538698,671071387,0810
1004670011538633,251071444,4211
1004670012538604,731071473,1012
1004670013538589,621071493,9613
1004670014538577,301071515,5414
1004670015538563,871071545,6715
1004670016538548,351071586,2716
1004670017538532,581071620,0717
1004670018538523,011071637,4918
1004670019538696,361071709,8219
1004670020538850,371071774,0920
1004670021538939,331071896,7721
1004670022539056,051072057,7222
1004670023539172,871072218,8223
1004670024539211,001072181,9424
1004670025539294,581072118,6725
1004670026539362,261072081,1826
1004670027539352,121072039,6627
1004670028539397,081071970,9328
1004670029539428,601071932,1929
1004670030539477,261071866,9130
1004670031539512,231071853,4131
1004670032539521,501071807,7032
1004670033539545,511071764,8433
1004670034539483,791071619,0334
1004670035539442,501071521,4735
1004670036539308,571071390,7936
1004670037539203,431071228,2637
1004670038539094,081071061,8138
1004670039538977,241070904,6439
1004670040538849,081070751,5640
1004670041538720,711070598,2341
1004670042538693,371070632,1942
4670054538665,991070675,4843
4670055538674,951070704,6944
4670056538651,511070731,6245
4670057538613,831070754,5146
4670058538614,511070760,5447
4670059538591,301070784,4048
4670060538588,951070788,2749
4670061538581,841070804,7250
4670062538528,171070850,3851
4670063538453,931070865,1152
4670064538437,641070880,1653
4670065538415,891070882,4954
4670066538402,381070910,0355
4670067538401,171070936,4356
4670068538391,421070956,4657
4670069538413,291070988,7258
4670070538396,131071002,7659

Příloha č. 2 k vyhlášce č. 261/2009 Sb.

Orientační grafické znázornění Národní přírodní památky Javorový vrch

Orientační grafické znázornění Národní přírodní památky Javorový vrch

Poznámky pod čarou

1) Příloha č. 778 k nařízení vlády č. 132/2005 Sb., kterým se stanoví národní seznam evropsky významných lokalit.

2) Nařízení vlády č. 430/2006 Sb., o stanovení geodetických referenčních systémů a státních mapových děl závazných na území státu a zásadách jejich používání.

3) Například § 80 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), § 2 odst. 3 a § 6 zákona č. 344/1992 Sb., o katastru nemovitostí České republiky (katastrální zákon), ve znění pozdějších předpisů.

Přesunout nahoru