Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Nařízení vlády č. 256/2009 Sb.Nařízení vlády, kterým se zakazuje uvádění výrobku obsahujícího dimethyl-fumarát na trh nebo do oběhu

Částka 77/2009
Platnost od 14.08.2009
Účinnost od 14.08.2009
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

256

NAŘÍZENÍ VLÁDY

ze dne 20. července 2009,

kterým se zakazuje uvádění výrobku obsahujícího dimethyl-fumarát na trh nebo do oběhu

Vláda nařizuje k provedení zákona č. 102/2001 Sb., o obecné bezpečnosti výrobků a o změně některých zákonů (zákon o obecné bezpečnosti výrobků), ve znění zákona č. 146/2002 Sb., zákona č. 277/2003 Sb., zákona č. 229/2006 Sb., zákona č. 160/2007 Sb. a zákona č. 378/2007 Sb.:


§ 1

Toto nařízení zapracovává příslušné předpisy Evropských společenství1) a zakazuje uvádění výrobku obsahujícího dimethyl-fumarát na trh nebo do oběhu.

§ 2

(1) Dimethyl-fumarát je chemická látka s názvem podle IUPAC dimethyl-(E)-butendionát (číslo CAS 624-49-7, číslo EINECS 210-849-0).

(2) Pro účely tohoto nařízení se výrobkem obsahujícím dimethyl-fumarát rozumí výrobek nebo jeho část, kde je

a) přítomnost dimethyl-fumarátu uvedena, nebo

b) koncentrace dimethyl-fumarátu vyšší než 0,1 mg/kg hmotnosti výrobku nebo jeho části.

§ 3

Výrobek obsahující dimethyl-fumarát je vždy považován za nebezpečný a nesmí být uveden na trh nebo do oběhu.


§ 4

Účinnost

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem jeho vyhlášení.


Předseda vlády:

v z. PhDr. Kohout v. r. místopředseda vlády a ministr zahraničních věcí

Ministr průmyslu a obchodu:

Ing. Tošovský v. r.

Poznámky pod čarou

1) Rozhodnutí Komise 2009/251/ES ze dne 17. března 2009, kterým členským státům ukládá povinnost zajistit, aby výrobky obsahující biocid dimethyl-fumarát nebyly uváděny nebo dodávány na trh.

Přesunout nahoru