Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 244/2009 Sb.Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva zdravotnictví č. 134/1998 Sb., kterou se vydává seznam zdravotních výkonů s bodovými hodnotami, ve znění pozdějších předpisů

Částka 73/2009
Platnost od 31.07.2009
Účinnost od 31.07.2009
Zařazeno v právních oblastech
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

Obsah

244

VYHLÁŠKA

ze dne 22. července 2009,

kterou se mění vyhláška Ministerstva zdravotnictví č. 134/1998 Sb., kterou se vydává seznam zdravotních výkonů s bodovými hodnotami, ve znění pozdějších předpisů

Ministerstvo zdravotnictví stanoví podle § 17 odst. 5 zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění zákona č. 245/2006 Sb. a zákona č. 261/2007 Sb.:


Čl. I

Vyhláška č. 134/1998 Sb., kterou se vydává seznam zdravotních výkonů s bodovými hodnotami, ve znění vyhlášky č. 55/2000 Sb., vyhlášky č. 135/2000 Sb., vyhlášky č. 449/2000 Sb., vyhlášky č. 101/2002 Sb., vyhlášky č. 291/2002 Sb., vyhlášky č. 493/2005 Sb., vyhlášky č. 620/2006 Sb., vyhlášky č. 331/2007 Sb. a vyhlášky č. 439/2008 Sb., se mění takto:

V příloze k vyhlášce č. 134/1998 Sb. v Kapitole 001 - praktické lékařství pro dospělé položky číslo 15120 a 15121 znějí:

"15120 STANOVENÍ OKULTNÍHO KRVÁCENÍ VE STOLICI SPECIÁLNÍM TESTEM V RÁMCI SCREENINGU KRCA - NÁLEZ NEGATIVNÍ

Možnost použití gTOKS i kvalitativního imunochemického testu u asymptomatického jedince.

Kategorie: P - hrazen plně
OF: 50 - 55 let 1/1 rok, dále 1/2 roky
OM: A - pouze ambulantně
čas výkonu: 10
body: 154
NositelINDXČas
L3310
ZUM: ne
ZULP:

15121 STANOVENÍ OKULTNÍHO KRVÁCENÍ VE STOLICI SPECIÁLNÍM TESTEM V RÁMCI SCREENINGU KRCA - NÁLEZ POZITIVNÍ

Možnost použití gTOKS i kvalitativního imunochemického testu u asymptomatického jedince.

Kategorie: P - hrazen plně
OF: 50 - 55 let 1/1 rok, dále 1/2 roky
OM: A - pouze ambulantně
čas výkonu: 10
body: 154
NositelINDXČas
L3310
ZUM: ne
ZULP: ne".

Čl. II

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem jejího vyhlášení.


Ministryně:

Mgr. Jurásková, Ph.D., MBA v. r.

Přesunout nahoru