Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 239/2009 Sb.Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů

Částka 72/2009
Platnost od 31.07.2009
Účinnost od 01.08.2009
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

239

VYHLÁŠKA

ze dne 23. července 2009,

kterou se mění vyhláška č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů

Ministerstvo práce a sociálních věcí stanoví podle § 119 odst. 2 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění zákona č. 261/2007 Sb. a zákona č. 206/2009 Sb.:


Čl. I

Vyhláška č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách, ve znění vyhlášky č. 166/2007 Sb. a vyhlášky č. 340/2007 Sb., se mění takto:

1. V § 17 se na konci odstavce 2 tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno c), které zní:

c) 100 Kč za hodinu, podle skutečně spotřebovaného času nezbytného k zajištění úkonů, za úkony uvedené v odstavci 1 písm. c), e) a g); pokud poskytování těchto úkonů, včetně času nezbytného k jejich zajištění, netrvá celou hodinu, výše úhrady se poměrně krátí.“.

2. V nadpisu části šesté se na konci doplňují slova „A ZAMĚSTNANCE KRAJE“.

3. V § 39 se za slova „příspěvku na péči,“ vkládají slova „a vzor zvláštního oprávnění zaměstnance kraje, kterým se prokazuje při provádění sociálního šetření pro účely odvolacího řízení,“.

4. V příloze č. 1 bodě I písm. a) se za slova „dohledu při úkonu;“ doplňují slova „u osob do 18 let věku se hodnotí, zda z důvodu zdravotního postižení potřebují při úkonu mimořádnou pomoc, a to i u osob do 5 let věku, kdy se jinak nepřihlíží k potřebě pomoci a dohledu při tomto úkonu;“.

5. V příloze č. 1 bodě I písm. q) a r) se za slova „dohledu při úkonu;“ doplňují slova „u osob do 18 let věku se hodnotí, zda z důvodu zdravotního postižení potřebují při úkonu mimořádnou pomoc, a to i u osob do 7 let věku, kdy se jinak nepřihlíží k potřebě pomoci a dohledu při tomto úkonu;“.

6. V příloze č. 2 bodě 1 se na konci textu písmene a) doplňují slova „ ; podle tohoto poslání, cílů a zásad poskytovatel postupuje“.

7. Příloha č. 3 zní:

„Příloha č. 3 k vyhlášce č. 505/2006 Sb.

Vzor zvláštního oprávnění zaměstnance obce a zaměstnance kraje

A. Vzor zvláštního oprávnění zaměstnance obce, kterým se prokazuje při provádění sociálního šetření a kontroly využívání příspěvku na péči
A. Vzor zvláštního oprávnění zaměstnance obce, kterým se prokazuje při provádění sociálního šetření a kontroly využívání příspěvku na péči

B. Vzor zvláštního oprávnění zaměstnance kraje, kterým se prokazuje při provádění sociálního šetření pro účely odvolacího řízení
B. Vzor zvláštního oprávnění zaměstnance kraje, kterým se prokazuje při provádění sociálního šetření pro účely odvolacího řízení

“.

8. Příloha č. 4 zní:

„Příloha č. 4 k vyhlášce č. 505/2006 Sb.

Obory vzdělání, při jejichž absolvování se nevyžaduje absolvování kvalifikačního kurzu pro pracovníky v sociálních službách

Název oboru vzděláníKód oboru vzděláníPředchozí kód oboru vzdělání
Sociální péče - pečovatelská činnost75-41-M/00375-46-6/01
Sociální péče - sociální činnost pro etnické skupiny75-41-M/00575-46-6/03
Sociální činnost - sociální pečovatelství75-41-M/00876-52-6/01
Sociální činnost - sociální vychovatelství75-41-M/00976-52-6/02
Sociální činnost v prostředí etnických minorit75-41-M/01075-97-6
Výchovná a humanitární činnost - sociálně výchovná činnost75-41-M/01276-45-6/01
Vychovatelství75-31-M/00276-41-6
Předškolní a mimoškolní pedagogika75-31-M/00576-50-6
Vychovatelství pro ústavy sociální péče75-31-L/50176-51-6
Rodinná škola - sociální služby78-41-M/00363-44-6/01
Charitativní služby69-55-J/00163-67-3
Práce ve zdravotnických a sociálních zařízeních - pečovatelské práce69-55-E/00555-91-2/02
Sociální činnost v prostředí etnických minorit75-41-J/00275-97-3

“.


Čl. II

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. srpna 2009.


Ministr:

JUDr. Šimerka v. r.

Přesunout nahoru