Přejít na PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Nařízení vlády č. 228/2009 Sb.Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 154/2005 Sb., o stanovení výše a způsobu výpočtu poplatků za využívání rádiových kmitočtů a čísel, ve znění pozdějších předpisů

Částka 69/2009
Platnost od 27.07.2009
Účinnost od 01.08.2009
Trvalý odkaz Tisková verze Stáhnout PDF(?) Stáhnout DOCX

228

NAŘÍZENÍ VLÁDY

ze dne 15. června 2009,

kterým se mění nařízení vlády č. 154/2005 Sb., o stanovení výše a způsobu výpočtu poplatků za využívání rádiových kmitočtů a čísel, ve znění pozdějších předpisů

Vláda nařizuje podle § 150 odst. 1 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), k provedení § 37 odst. 2 zákona o elektronických komunikacích:


Čl. I

Příloha k nařízení vlády č. 154/2005 Sb., o stanovení výše a způsobu výpočtu poplatků za využívání rádiových kmitočtů a čísel, ve znění pozdějších předpisů, se mění takto:

1. V položce 1 části C.2 Televizní vysílání se na konci odstavce poznámky doplňuje věta „Pro tyto systémy platí koeficient P1 = 1.“.

2. V položce 2 části B a C včetně poznámky pod čarou č. 4 znějí:

  Kč ročně
„B.Poplatky za telefonní číslo s přístupovým kódem DNe k síti elektronických komunikací
B.1.Poplatek za telefonní číslo s přístupovým kódem DNe = 6001
B.2.Poplatek za telefonní číslo s přístupovým kódem DNe = 601 až 608 a DNe = 72, 73, 771
B.3.Poplatek za telefonní číslo s přístupovým kódem DNe = 611
B.4.Poplatek za telefonní číslo s přístupovým kódem DNe = 7900 až 79991
B.5.Poplatek za telefonní číslo s přístupovým kódem DNe = 700100
B.6.Poplatek za telefonní číslo s přístupovým kódem DNe = 9101
B.7.Poplatek za telefonní číslo s přístupovým kódem DNe = 9711000
Poplatek za telefonní číslo zvláštní ekonomické hodnoty4) s přístupovým kódem DNe = 971 symetrické nebo lehce zapamatovatelné2000
B.8.Poplatek za telefonní číslo s přístupovým kódem DNe = 97630000
C.Poplatky za telefonní číslo s přístupovým kódem SAC ke službě elektronických komunikací
C.1.Poplatek za telefonní číslo s přístupovým kódem SAC = 800800
Poplatek za telefonní číslo s přístupovým kódem SAC = 800 symetrické nebo lehce zapamatovatelné2000
C.2.Poplatek za telefonní číslo s přístupovým kódem SAC = 810 až 819, 830 až 839 a 843 až 846800
Poplatek za telefonní číslo s přístupovým kódem SAC = 810 až 819, 830 až 839 a 843 až 846 symetrické nebo lehce zapamatovatelné2000
C.3.Poplatek za telefonní číslo s přístupovým kódem SAC = 820 až 829800
Poplatek za telefonní číslo s přístupovým kódem SAC = 820 až 829 symetrické nebo lehce zapamatovatelné2000
C.4.Poplatek za telefonní číslo s přístupovým kódem SAC = 840 až 842 a 847 až 849800
Poplatek za telefonní číslo s přístupovým kódem SAC = 840 až 842 a 847 až 849 symetrické nebo lehce zapamatovatelné2000
C.5.Poplatek za telefonní číslo s přístupovým kódem SAC = 900, 905, 906, 908 a 90930000

4) § 31 zákona o elektronických komunikacích.“.


Čl. II

Účinnost

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. srpna 2009.


Předseda vlády:

Ing. Fischer, CSc. v. r.

Ministr průmyslu a obchodu:

Ing. Tošovský v. r.

Přesunout nahoru