Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Nařízení vlády č. 228/2009 Sb.Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 154/2005 Sb., o stanovení výše a způsobu výpočtu poplatků za využívání rádiových kmitočtů a čísel, ve znění pozdějších předpisů

Částka 69/2009
Platnost od 27.07.2009
Účinnost od 01.08.2009
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

228

NAŘÍZENÍ VLÁDY

ze dne 15. června 2009,

kterým se mění nařízení vlády č. 154/2005 Sb., o stanovení výše a způsobu výpočtu poplatků za využívání rádiových kmitočtů a čísel, ve znění pozdějších předpisů

Vláda nařizuje podle § 150 odst. 1 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), k provedení § 37 odst. 2 zákona o elektronických komunikacích:


Čl. I

Příloha k nařízení vlády č. 154/2005 Sb., o stanovení výše a způsobu výpočtu poplatků za využívání rádiových kmitočtů a čísel, ve znění pozdějších předpisů, se mění takto:

1. V položce 1 části C.2 Televizní vysílání se na konci odstavce poznámky doplňuje věta „Pro tyto systémy platí koeficient P1 = 1.“.

2. V položce 2 části B a C včetně poznámky pod čarou č. 4 znějí:

  Kč ročně
„B.Poplatky za telefonní číslo s přístupovým kódem DNe k síti elektronických komunikací
B.1.Poplatek za telefonní číslo s přístupovým kódem DNe = 6001
B.2.Poplatek za telefonní číslo s přístupovým kódem DNe = 601 až 608 a DNe = 72, 73, 771
B.3.Poplatek za telefonní číslo s přístupovým kódem DNe = 611
B.4.Poplatek za telefonní číslo s přístupovým kódem DNe = 7900 až 79991
B.5.Poplatek za telefonní číslo s přístupovým kódem DNe = 700100
B.6.Poplatek za telefonní číslo s přístupovým kódem DNe = 9101
B.7.Poplatek za telefonní číslo s přístupovým kódem DNe = 9711000
Poplatek za telefonní číslo zvláštní ekonomické hodnoty4) s přístupovým kódem DNe = 971 symetrické nebo lehce zapamatovatelné2000
B.8.Poplatek za telefonní číslo s přístupovým kódem DNe = 97630000
C.Poplatky za telefonní číslo s přístupovým kódem SAC ke službě elektronických komunikací
C.1.Poplatek za telefonní číslo s přístupovým kódem SAC = 800800
Poplatek za telefonní číslo s přístupovým kódem SAC = 800 symetrické nebo lehce zapamatovatelné2000
C.2.Poplatek za telefonní číslo s přístupovým kódem SAC = 810 až 819, 830 až 839 a 843 až 846800
Poplatek za telefonní číslo s přístupovým kódem SAC = 810 až 819, 830 až 839 a 843 až 846 symetrické nebo lehce zapamatovatelné2000
C.3.Poplatek za telefonní číslo s přístupovým kódem SAC = 820 až 829800
Poplatek za telefonní číslo s přístupovým kódem SAC = 820 až 829 symetrické nebo lehce zapamatovatelné2000
C.4.Poplatek za telefonní číslo s přístupovým kódem SAC = 840 až 842 a 847 až 849800
Poplatek za telefonní číslo s přístupovým kódem SAC = 840 až 842 a 847 až 849 symetrické nebo lehce zapamatovatelné2000
C.5.Poplatek za telefonní číslo s přístupovým kódem SAC = 900, 905, 906, 908 a 90930000

4) § 31 zákona o elektronických komunikacích.“.


Čl. II

Účinnost

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. srpna 2009.


Předseda vlády:

Ing. Fischer, CSc. v. r.

Ministr průmyslu a obchodu:

Ing. Tošovský v. r.

Přesunout nahoru