Přejít na PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Nařízení vlády č. 201/2009 Sb.Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů

Částka 58/2009
Platnost od 29.06.2009
Účinnost od 01.07.2009
Zrušeno k 01.01.2018 (341/2017 Sb.)
Trvalý odkaz Tisková verze Stáhnout PDF(?) Stáhnout DOCX

201

NAŘÍZENÍ VLÁDY

ze dne 22. června 2009,

kterým se mění nařízení vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů

Vláda nařizuje podle § 123 odst. 6 písm. g) a podle § 129 odst. 2 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění zákona č. 362/2007 Sb.:


Čl. I

Nařízení vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění nařízení vlády č. 74/2009 Sb., nařízení vlády č. 130/2009 Sb. a nařízení vlády č. 133/2009 Sb., se mění takto:

1. V § 4 odst. 8 se slova „a 2“ nahrazují slovy „až 3“.

2. V § 4 odst. 10 se slova „a 2“ nahrazují slovy „až 3“.

3. V § 5 odst. 2 se písmeno e) zrušuje.

4. V § 5 odst. 2 se věta poslední včetně poznámky pod čarou č. 24 zrušuje.

5. V § 5 se doplňuje odstavec 3, který včetně poznámek pod čarou č. 18 a 18a zní:

(3) Zaměstnanci, který je zdravotnickým pracovníkem18) poskytujícím zdravotní péči ve zdravotnickém zařízení, zařízení záchranné služby nebo zařízení sociálních služeb18a), přísluší platový tarif stanovený podle stupnice platových tarifů uvedené v příloze č. 3 k tomuto nařízení.

18) § 2 písm. b) zákona č. 95/2004 Sb.
§ 2 písm. b) zákona č. 96/2004 Sb.

18a) § 11 odst. 1 a § 18b zákona č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu, ve znění zákona č. 548/1991 Sb., zákona č. 290/2002 Sb., zákona č. 189/2008 Sb. a zákona č. 108/2006 Sb.
§ 34 zákona č. 108/2006 Sb.“.

6. V § 8 odst. 1 se slova „ , nestanoví-li se v odstavci 4 jinak“ zrušují a číslo „3“ se nahrazuje číslem „4“.

7. V § 8 odst. 3 se slova „a zvláštního příplatku podle odstavce 4“ a slova „ , a právo na zvláštní příplatek podle odstavce 4“ zrušují.

8. V § 8 se odstavec 4 zrušuje.

9. Za přílohu č. 2 se vkládá nová příloha č. 3, která zní:

„Příloha č. 3 k nařízení vlády č. 564/2006 Sb.

Stupnice platových tarifů podle platových tříd a platových stupňů pro zaměstnance uvedené v § 5 odst. 3 (v Kč měsíčně)

Platový stupeňPočet let započitatelné praxePlatová třída
12343678910111213141516
1do 1 roku7680834090409800106301152012500135701472015960173401879020370221102400026040
2do 2 let79708660938010180110501197012970140801527016560179901949021150229402491027020
3do 4 let82608990973010960114601241013460146201585017200186902024021950238102585028030
4do 6 let857093301012010960119001289013980151801645017850193902099022770247102682029100
5do 9 let892096801050011380123501338014510157601707018520201202179023630256403783030190
6do 12 let9260100401089011800128201388015050163601771019210208802261024520266002888031320
7do 15 let9610104401131012260133001441015610169801840019950216702347025450276202997032500
8do 19 let9970108301174012710138101495016500176201909020690224902436026410286503111033730
9do 23 let10340112301219013200143301552016810182801980021480233302528027400297403229035000
10do 27 let10750116701265013700148801611017440189802056022290242102623028440308603351036310
11do 32 let11150121001313014220154501672018120197002134023140251202722029510320303477037690
12nad 32 let11580125701363014750160401735018800204502214024020260802825030630332403607039110“.

Dosavadní příloha č. 3 se označuje jako příloha č. 4.


Čl. II

Nařízení vlády č. 133/2009 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů, se zrušuje.

Čl. III

Účinnost

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. července 2009.


Předseda vlády:

Ing. Fischer, CSc. v. r.

Ministr práce a sociálních věcí:

JUDr. Šimerka v. r.

Přesunout nahoru