Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 185/2009 Sb.Vyhláška o oborech specializačního vzdělávání lékařů, zubních lékařů a farmaceutů a oborech certifikovaných kurzů

Částka 56/2009
Platnost od 26.06.2009
Účinnost od 01.07.2009
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

185

VYHLÁŠKA

ze dne 17. června 2009

o oborech specializačního vzdělávání lékařů, zubních lékařů a farmaceutů a oborech certifikovaných kurzů

Ministerstvo zdravotnictví stanoví podle § 37 odst. 1 písm. a) a g) zákona č. 95/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání odborné způsobilosti a specializované způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání lékaře, zubního lékaře a farmaceuta, ve znění zákona č. 189/2008 Sb.:


§ 1

Tato vyhláška upravuje převedení specializací na obory specializačního vzdělávání lékařů, zubních lékařů a farmaceutů (dále jen „základní obory“), nástavbové obory a na základní kmeny.

§ 2, § 3zrušeno

§ 4

Převedení specializací podle vyhlášky č. 77/1981 Sb., o zdravotnických pracovnících a jiných odborných pracovnících ve zdravotnictví, podle zákona č. 95/2004 Sb., ve znění zákona č. 125/2005 Sb. a zákona č. 124/2008 Sb., a podle vyhlášky č. 233/2008 Sb., o oborech specializačního vzdělávání lékařů, zubních lékařů a farmaceutů, na základní obory, nástavbové obory a na základní kmeny podle této vyhlášky je uvedeno v příloze č. 3 k této vyhlášce.

§ 5

Lékaři, kteří podle dřívějších právních předpisů získali specializaci I. stupně a nezískali specializovanou způsobilost podle § 44 zákona č. 95/2004 Sb., splňují podmínky pro získání certifikátu o absolvování základního kmene v příslušném základním oboru podle této vyhlášky.

§ 6

Převedením specializované způsobilosti na zvláštní odbornou způsobilost podle přílohy č. 3 k této vyhlášce není dotčena specializovaná způsobilost získaná podle dřívějších právních předpisů. Tato skutečnost se prokazuje příslušným dokladem osvědčujícím získání specializované způsobilosti podle dřívějších právních předpisů.

§ 7

Lékaři, zubní lékaři a farmaceuti zařazení ke dni nabytí účinnosti této vyhlášky do specializačního vzdělávání podle dřívějších právních předpisů jej dokončí podle dřívějších právních předpisů.


§ 8

Vyhláška č. 233/2008 Sb., o oborech specializačního vzdělávání lékařů, zubních lékařů a farmaceutů, se zrušuje.


§ 9

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. července 2009.


Přechodná ustanovení zavedena vyhláškou č. 361/2010 Sb. Čl. II

1. Lékaři, zubní lékaři a farmaceuti zařazeni ke dni nabytí účinnosti této vyhlášky do oborů specializačního vzdělávání nebo základních kmenů anebo nástavbových oborů podle vyhlášky č. 185/2009 Sb., ve znění účinném do dne nabytí účinnosti této vyhlášky, dokončí vzdělávání podle vyhlášky č. 185/2009 Sb., ve znění účinném do dne nabytí účinnosti této vyhlášky.

2. Úspěšné absolvování společného základu specializačního vzdělávání podle vzdělávacích programů zveřejněných Ministerstvem zdravotnictví ve Věstníku Ministerstva zdravotnictví1) se považuje za absolvování základního kmene příslušného specializačního oboru2); absolvování společného základu

a) interního se považuje za absolvování základního kmene interního,

b) chirurgického se považuje za absolvování základního kmene chirurgického,

c) pediatrického se považuje za absolvování základního kmene pediatrického,

d) patologického se považuje za absolvování základního kmene patologického,

e) radiologického se považuje za absolvování základního kmene radiologického,

f) hygienického se považuje za absolvování základního kmene hygienického,

g) neurochirurgického se považuje za absolvování základního kmene chirurgického.

Přechodné ustanovení zavedeno vyhláškou č. 286/2013 Sb. Čl. II

Přechodná ustanovení

1. Lékaři zařazení ke dni nabytí účinnosti této vyhlášky do vzdělávání do nástavbového oboru angiologie, nástavbového oboru dětská a dorostová psychiatrie a nástavbového oboru urgentní medicína podle vyhlášky č. 185/2009 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti této vyhlášky, dokončí vzdělávání podle vyhlášky č. 185/2009 Sb., ve znění účinném do dne nabytí účinnosti této vyhlášky.

2. Lékaři, kteří přede dnem nabytí účinnosti této vyhlášky získali specializovanou způsobilost v oboru ortopedie podle vyhlášky č. 185/2009 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti této vyhlášky, se považují za lékaře se specializovanou způsobilostí v oboru ortopedie a traumatologie pohybového ústrojí podle vyhlášky č. 185/2009 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti této vyhlášky.

3. Lékaři, kteří po dni nabytí účinnosti této vyhlášky úspěšně dokončí atestační zkouškou specializační vzdělávání v oboru ortopedie podle vzdělávacího programu zveřejněného přede dnem nabytí účinnosti této vyhlášky, se považují za lékaře se specializovanou způsobilostí v oboru ortopedie a traumatologie pohybového ústrojí podle vyhlášky č. 185/2009 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti této vyhlášky.

4. Lékaři, kteří přede dnem nabytí účinnosti této vyhlášky získali specializovanou způsobilost v oboru diabetologie a endokrinologie podle vyhlášky č. 185/2009 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti této vyhlášky, se považují za lékaře se specializovanou způsobilostí v oboru endokrinologie a diabetologie podle vyhlášky č. 185/2009 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti této vyhlášky.

5. Lékaři, kteří po dni nabytí účinnosti této vyhlášky úspěšně dokončí atestační zkouškou specializační vzdělávání v oboru diabetologie a endokrinologie podle vzdělávacího programu zveřejněného přede dnem nabytí účinnosti této vyhlášky, se považují za lékaře se specializovanou způsobilostí v oboru endokrinologie a diabetologie podle vyhlášky č. 185/2009 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti této vyhlášky.

6. Lékaři, kteří přede dnem nabytí účinnosti této vyhlášky získali specializovanou způsobilost v oboru hematologie a transfuzní lékařství podle vyhlášky č. 185/2009 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti této vyhlášky, se považují za lékaře s označením odbornosti hematolog a transfuziolog podle vyhlášky č. 185/2009 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti této vyhlášky.

7. Lékaři, kteří po dni nabytí účinnosti této vyhlášky úspěšně dokončí atestační zkouškou specializační vzdělávání v oboru hematologie a transfuzní lékařství podle vzdělávacího programu zveřejněného přede dnem nabytí účinnosti této vyhlášky, se považují za lékaře s označením odbornosti hematolog a transfuziolog podle vyhlášky č. 185/2009 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti této vyhlášky.

Přechodná ustanovení zavedena vyhláškou č. 8/2014 Sb. Čl. II

1. Lékaři zařazení ke dni nabytí účinnosti této vyhlášky do vzdělávání do nástavbového oboru dětská neurologie a do nástavbového oboru pracovní lékařství podle vyhlášky č. 185/2009 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti této vyhlášky, dokončí vzdělávání podle vyhlášky č. 185/2009 Sb., ve znění účinném do dne nabytí účinnosti této vyhlášky.

2. Lékaři, kteří přede dnem nabytí účinnosti této vyhlášky získali specializovanou způsobilost v oboru otorinolaryngologie podle vyhlášky č. 185/2009 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti této vyhlášky, se považují za lékaře se specializovanou způsobilostí v oboru otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku podle vyhlášky č. 185/2009 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti této vyhlášky.

3. Lékaři, kteří po dni nabytí účinnosti této vyhlášky úspěšně dokončí atestační zkouškou specializační vzdělávání v oboru otorinolaryngologie podle vzdělávacího programu vydaného přede dnem nabytí účinnosti této vyhlášky, se považují za lékaře se specializovanou způsobilostí v oboru otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku podle vyhlášky č. 185/2009 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti této vyhlášky.

4. Lékaři, kteří jsou přede dnem nabytí účinnosti této vyhlášky zařazeni do základního kmene chirurgického, který je součástí základního oboru neurochirurgie, dokončí vzdělávání podle vyhlášky č. 185/2009 Sb., ve znění účinném do dne nabytí účinnosti této vyhlášky.


Ministryně:

Mgr. Jurásková, Ph.D., MBA v. r.


Příloha č. 3 k vyhlášce č. 185/2009 Sb.

PŘEVEDENÍ SPECIALIZACÍ PODLE DOSAVADNÍCH PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ NA ZÁKLADNÍ A NÁSTAVBOBÉ OBORY A NA ZÁKLADNÍ KMENY

Část 1. LÉKAŘI

A. Základní obory

BodZákladní obor/ základní kmen podle vyhlášky č. 185/2009 Sb., ve znění vyhlášky č. 361/2010 Sb.Základní obor/ základní kmen podle vyhlášky č. 185/2009 Sb. ve znění účinném do nabytí účinnosti vyhlášky č. 361/2010 Sb.Obor specializace podle vyhlášky č. 233/2008 Sb.Obor specializace podle zákona č. 95/2004Sb., ve znění zákona č. 125/2005 Sb. a zákona č. 124/2008 Sb.Obor specializace podle vyhlášky č. 77/1981 Sb.
Získaná způsobilostZískaná způsobilostZískaná způsobilostZískaná způsobilostZískaná specializace
1.alergologie a klinická imunologiealergologie a klinická imunologiealergologie a klinická imunologiealergologie a klinická imunologielékařská imunologie
specializovaná způsobilostspecializovaná způsobilostspecializovaná způsobilostspecializovaná způsobilostnástavbová specializace
2.anesteziologie a intenzivní medicínaanesteziologie a intenzivní medicínaanesteziologie a resuscitaceanesteziologie a resuscitaceanesteziologie a resuscitace
specializovaná způsobilostspecializovaná způsobilostspecializovaná způsobilostspecializovaná způsobilostspecializace II. stupně
základní kmen (anesteziologický)základní kmen (anesteziologický)--specializace I. stupně
3.cévní chirurgiecévní chirurgiecévní chirurgiecévní chirurgiecévní chirurgie
specializovaná způsobilostspecializovaná způsobilostspecializovaná způsobilostspecializovaná způsobilostnástavbová specializace
4.dermatovenerologiedermatovenerologiedermatovenerologiedermatovenerologiedermatovenerologie
specializovaná způsobilostspecializovaná způsobilostspecializovaná způsobilostspecializovaná způsobilostspecializace II. stupně
základní kmen (dermatovenerologic ký)základní kmen (interní)--specializace I. stupně
5.dětská chirurgiedětská chirurgiedětská chirurgiedětská chirurgiedětská chirurgie
specializovaná způsobilostspecializovaná způsobilostspecializovaná způsobilostspecializovaná způsobilostnástavbová specializace
6.dětské lékařstvídětské lékařstvídětské lékařstvídětské lékařstvípediatrie
specializovaná způsobilostspecializovaná způsobilostspecializovaná způsobilostspecializovaná způsobilostspecializace II. stupně
základní kmen (pediatrický)základní kmen (pediatrický)--specializace I. Stupně
7.-8.--diabetologiediabetologiediabetologie
--endokrinologieendokrinologieendokrinologie
--specializovaná způsobilostspecializovaná způsobilostnástavbové specializace
diabetologie a endokrinologiediabetologie a endokrinologie---
specializovaná způsobilostspecializovaná způsobilost---
9.gastroenterologiegastroenterologiegastroenterologiegastroenterologiegastroenterologie
specializovaná způsobilostspecializovaná způsobilostspecializovaná způsobilostspecializovaná způsobilostnástavbová specializace
10.geriatriegeriatriegeriatriegeriatriegeriatrie
specializovaná způsobilostspecializovaná způsobilostspecializovaná způsobilostspecializovaná způsobilostnástavbová specializace
11.gynekologie a porodnictvígynekologie a porodnictvígynekologie a porodnictvígynekologie a porodnictvígynekologie a porodnictví
specializovaná způsobilostspecializovaná způsobilostspecializovaná způsobilostspecializovaná způsobilostspecializace II. stupně
základní kmen (gynekologicko-porodnický)základní kmen (gynekologicko-porodnický)--specializace I. stupně
12.hematologie a transfúzní lékařstvíhematologie a transfúzní lékařstvíhematologie a transfúzní lékařstvíhematologie a tranfúzní lékařstvíhematologie a transfúzní služba
specializovaná způsobilostspecializovaná způsobilostspecializovaná způsobilostspecializovaná způsobilostnástavbová specializace
13.hygiena a epidemiologiehygiena a epidemiologiehygiena a epidemiologiehygiena a epidemiologiehygiena a epidemiologie
specializovaná způsobilostspecializovaná způsobilostspecializovaná způsobilostspecializovaná způsobilostnástavbová specializace
základní kmen (hygienický)základní kmen (hygienický)--specializace I. stupně
14.chirurgiechirurgiechirurgiechirurgiechirurgie
specializovaná způsobilostspecializovaná způsobilostspecializovaná způsobilostspecializovaná způsobilostspecializace II. stupně
základní kmen (chirurgický)základní kmen (chirurgický)--specializace I. stupně
15.infekční lékařstvíinfekční lékařstvíinfekční lékařstvíinfekční lékařstvípřenosné nemoci
specializovaná způsobilostspecializovaná způsobilostspecializovaná způsobilostspecializovaná způsobilostnástavbová specializace
16.kardiochirurgiekardiochirurgiekardiochirurgiekardiochirurgiekardiochirurgie
specializovaná způsobilostspecializovaná způsobilostspecializovaná způsobilostspecializovaná způsobilostnástavbová specializace
17.kardiologiekardiologiekardiologiekardiologiekardiologie
specializovaná způsobilostspecializovaná způsobilostspecializovaná způsobilostspecializovaná způsobilostnástavbová specializace
18.klinická biochemieklinická biochemieklinická biochemieklinická biochemieklinická biochemie
specializovaná způsobilostspecializovaná způsobilostspecializovaná způsobilostspecializovaná způsobilostspecializace II. stupně
základní kmen (interní)základní kmen (interní)--specializace I. stupně
19.klinická onkologieklinická onkologieklinická onkologieklinická onkologieklinická onkologie
specializovaná způsobilostspecializovaná způsobilostspecializovaná způsobilostspecializovaná způsobilostnástavbová specializace
20.lékařská genetikalékařská genetikalékařská genetikalékařská genetikalékařská genetika
specializovaná způsobilostspecializovaná způsobilostspecializovaná způsobilostspecializovaná způsobilostnástavbová specializace
21.lékařská mikrobiologielékařská mikrobiologielékařská mikrobiologielékařská mikrobiologielékařská mikrobiologie
specializovaná způsobilostspecializovaná způsobilostspecializovaná způsobilostspecializovaná způsobilostspecializace II. stupně
základní kmen (interní)základní kmen (interní)--specializace I. stupně
22.nefrologienefrologienefrologienefrologienefrologie
specializovaná způsobilostspecializovaná způsobilostspecializovaná způsobilostspecializovaná způsobilostnástavbová specializace
23.neurochirurgieneurochirurgieneurochirurgieneurochirurgieneurochirurgie
specializovaná způsobilostspecializovaná způsobilostspecializovaná způsobilostspecializovaná způsobilostnástavbová specializace
24.neurologieneurologieneurologieneurologieneurologie
specializovaná způsobilostspecializovaná způsobilostspecializovaná způsobilostspecializovaná způsobilostspecializace II. stupně
základní kmen (neurologický)základní kmen (interní)--specializace I. stupně
25.nukleární medicínanukleární medicínanukleární medicínanukleární medicínanukleární medicína
specializovaná způsobilostspecializovaná způsobilostspecializovaná způsobilostspecializovaná způsobilostnástavbová specializace
26.oftalmologieoftalmologieoftalmologieoftalmologieoftalmologie
specializovaná způsobilostspecializovaná způsobilostspecializovaná způsobilostspecializovaná způsobilostspecializace II. stupně
základní kmen (oftalmologický)základní kmen (chirurgický)--specializace I. stupně
27.ortopedieortopedieortopedieortopedieortopedie
specializovaná způsobilostspecializovaná způsobilostspecializovaná způsobilostspecializovaná způsobilostspecializace II. stupně
základní kmen (ortopedický)základní kmen (chirurgický)--specializace I. stupně
28.otorinolaryngologieotorinolaryngologieotorinolaryngologieotorinolaryngologieotorinolaryngologie
specializovaná způsobilostspecializovaná způsobilostspecializovaná způsobilostspecializovaná způsobilostspecializace II. stupně
základní kmen (otorinolaryngologický)základní kmen (chirurgický)--specializace 1. stupně
29.patologiepatologiepatologická anatomiepatologická anatomiepatologická anatomie
specializovaná způsobilostspecializovaná způsobilostspecializovaná způsobilostspecializovaná způsobilostspecializace II. stupně
základní kmen (patologický)základní kmen (patologický)--specializace I. stupně
30.plastická chirurgieplastická chirurgieplastická chirurgieplastická chirurgieplastická chirurgie
specializovaná způsobilostspecializovaná způsobilostspecializovaná způsobilostspecializovaná způsobilostnástavbová specializace
31.pneumologie a ftizeologiepneumologie a ftizeologiepneumologie a ftizeologietuberkulóza a respirační nemocituberkulóza a respirační nemoci
specializovaná způsobilostspecializovaná způsobilostspecializovaná způsobilostspecializovaná způsobilostnástavbová specializace
32.praktické lékařství pro děti a dorostpraktické lékařství pro děti a dorostpraktické lékařství pro děti a dorostpraktické lékařství pro děti a dorost-
specializovaná způsobilostspecializovaná způsobilostspecializovaná způsobilostspecializovaná způsobilost-
33.psychiatriepsychiatriepsychiatriepsychiatriepsychiatrie
specializovaná způsobilostspecializovaná způsobilostspecializovaná způsobilostspecializovaná způsobilostspecializace II. stupně
základní kmen (psychiatrický)základní kmen (psychiatrický)--specializace I. stupně
34.radiační onkologieradiační onkologieradiační onkologieradiační onkologieradioterapie
specializovaná způsobilostspecializovaná způsobilostspecializovaná způsobilostspecializovaná způsobilostspecializace II. stupně
základní kmen (interní)základní kmen (interní)--specializace I. stupně
35.radiologie a zobrazovací metodyradiologie a zobrazovací metodyradiologie a zobrazovací metodyradiologie a zobrazovací metodyradiodiagnostika
specializovaná způsobilostspecializovaná způsobilostspecializovaná způsobilostspecializovaná způsobilostspecializace II. stupně
základní kmen (radiologický)základní kmen (radiologický)--specializace I. stupně
36.rehabilitační a fyzikální medicínarehabilitační a fyzikální medicínarehabilitační a fyzikální medicínarehabilitační a fyzikální medicínafyziatrie, balneologie a léčebná rehabilitace
specializovaná způsobilostspecializovaná způsobilostspecializovaná způsobilostspecializovaná způsobilostnástavbová specializace
37.revmatologierevmatologierevmatologierevmatologierevmatologie
specializovaná způsobilostspecializovaná způsobilostspecializovaná způsobilostspecializovaná způsobilostnástavbová specializace
38.soudní lékařství-soudní lékařstvísoudní lékařstvísoudní lékařství
specializovaná způsobilost-specializovaná způsobilostspecializovaná způsobilostnástavbová specializace
39.traumatologietraumatologietraumatologieúrazová chirurgie (traumatologie)traumatologie pohybového ústrojí
specializovaná způsobilostspecializovaná způsobilostspecializovaná způsobilostspecializovaná způsobilostnástavbová specializace
40.urologieurologieurologieurologieurologie
specializovaná způsobilostspecializovaná způsobilostspecializovaná způsobilostspecializovaná způsobilostspecializace II. stupně
základní kmen (urologický)základní kmen (chirurgický)--specializace I. stupně
41.vnitřní lékařstvívnitřní lékařstvívnitřní lékařstvívnitřní lékařstvíinterní lékařství
specializovaná způsobilostspecializovaná způsobilostspecializovaná způsobilostspecializovaná způsobilostspecializace II. stupně
základní kmen (interní)základní kmen (interní)--specializace I. stupně
42.všeobecné praktické lékařstvívšeobecné praktické lékařstvívšeobecné praktické lékařstvípraktické lékařství pro dospělévšeobecné lékařství
specializovaná způsobilostspecializovaná způsobilostspecializovaná způsobilostspecializovaná způsobilostspecializace II. stupně
specializovaná způsobilostspecializovaná způsobilostspecializovaná způsobilostspecializovaná způsobilostspecializace I. stupně
43.--veřejné zdravotnictvíveřejné zdravotnictví/sociální lékařství a organizace zdravotnictví/ veřejné zdravotnictví
--specializovaná způsobilostspecializovaná způsobilostatestace
44.praktické lékařství pro děti a dorost nebo všeobecné praktické lékařstvípraktické lékařství pro děti a dorost nebo všeobecné praktické lékařstvípraktické lékařství pro děti a dorost nebo všeobecné praktické lékařstvírodinné lékařství-
specializovaná způsobilostspecializovaná způsobilostspecializovaná způsobilostspecializovaná způsobilost-

B. Nástavbové obory

BodNástavbový obor podle vyhlášky č. 185/2009 Sb., ve znění vyhlášky č. 361/2010 Sb.Nástavbový obor podle vyhlášky č. 185/2009 Sb., ve znění účinném do nabytí účinnosti vyhlášky č. 361/2010 Sb.Obor specializace podle vyhlášky č. 233/2008 Sb.Obor specializace podle zákona č. 95/2004Sb., ve znění zákona č. 125/2005 Sb. a zákona č. 124/2008 Sb.Obor specializace podle vyhlášky č. 77/1981 Sb.
Získaná způsobilostZískaná způsobilostZískaná způsobilostZískaná způsobilostZískaná specializace
1.angiologieangiologieangiologieangiologie-
zvláštní odborná způsobilost v angiologiizvláštní odborná způsobilost v angiologiispecializovaná způsobilostspecializovaná způsobilost-
2.foniatriefoniatrieaudiologie a foniatrieaudiologie a foniatriefoniatrie
audiologie
zvláštní odborná způsobilost ve foniatriizvláštní odborná způsobilost ve foniatriispecializovaná způsobilostspecializovaná způsobilostnástavbová specializace
3.dětská a dorostová psychiatriedětská a dorostová psychiatriedětská a dorostová psychiatriedětská a dorostová psychiatriedětská psychiatrie
zvláštní odborná způsobilost v dětské a dorostové psychiatriizvláštní odborná způsobilost v dětské a dorostové psychiatriispecializovaná způsobilostspecializovaná způsobilostnástavbová specializace
4.dětská dermatovenerologiedětská dermatovenerologiedětská dermatovenerologiedětská dermatovenerologiedětská dermatovenerologie
zvláštní odborná způsobilost v dětské dermatovenerologiizvláštní odborná způsobilost v dětské dermatovenerologiispecializovaná způsobilostspecializovaná způsobilostnástavbová specializace
5.dětská gastroenterologie a hepatologiedětská gastroenterologie a hepatologiedětská gastroenterologie a hepatologiedětská gastroenterologie a hepatologie-
zvláštní odborná způsobilost v dětské gastroenterologii a hepatologiizvláštní odborná způsobilost v dětské gastroenterologii a hepatologiispecializovaná způsobilostspecializovaná způsobilost-
6.--dětská gynekologiedětská gynekologiedětská gynekologie
--specializovaná způsobilostspecializovaná způsobilostnástavbová specializace
7.dětská kardiologiedětská kardiologiedětská kardiologiedětská kardiologiedětská kardiologie
zvláštní odborná způsobilost v dětské kardiologiizvláštní odborná způsobilost v dětské kardiologiispecializovaná způsobilostspecializovaná způsobilostnástavbová specializace
8.dětská nefrologiedětská nefrologiedětská nefrologiedětská nefrologie-
zvláštní odborná způsobilost v dětské nefrologiizvláštní odborná způsobilost v dětské nefrologiispecializovaná způsobilostspecializovaná způsobilost-
9.dětská neurologiedětská neurologiedětská neurologiedětská neurologiedětská neurologie
zvláštní odborná způsobilost v dětské neurologiizvláštní odborná způsobilost v dětské neurologiispecializovaná způsobilostspecializovaná způsobilostnástavbová specializace
10.dětská onkologie a hematologiedětská onkologie a hematologiedětská onkologie a hematologiedětská onkologie a hematoonkologie-
zvláštní odborná způsobilost v dětské onkologii a hematologiizvláštní odborná způsobilost v dětské onkologii a hematologiispecializovaná způsobilostspecializovaná způsobilost-
11.dětská otorinolaryngologiedětská otorinolaryngologiedětská otorinolaryngologiedětská otorinolaryngologiedětská otorinolaryngologie
zvláštní odborná způsobilost v dětské otorinolaryngologiizvláštní odborná způsobilost v dětské otorinolaryngologiispecializovaná způsobilostspecializovaná způsobilostnástavbová specializace
12.dětská pneumologiedětská pneumologiedětská pneumologiedětská pneumologie-
zvláštní odborná způsobilost v dětské pneumologiizvláštní odborná způsobilost v dětské pneumologiispecializovaná způsobilostspecializovaná způsobilost-
13.dětská radiologiedětská radiologiedětská radiologiedětská radiologie-
zvláštní odborná způsobilost v dětské radiologiizvláštní odborná způsobilost v dětské radiologiispecializovaná způsobilostspecializovaná způsobilost-
14.dětská revmatologiedětská revmatologiedětská revmatologiedětská revmatologie-
zvláštní odborná způsobilost v dětské revmatologiizvláštní odborná způsobilost v dětské revmatologiispecializovaná způsobilostspecializovaná způsobilost-
15.dětská urologiedětská urologiedětská urologiedětská urologiedětská urologie
zvláštní odborná způsobilost v dětské urologiizvláštní odborná způsobilost v dětské urologiispecializovaná způsobilostspecializovaná způsobilostnástavbová specializace
16.dorostové lékařstvídorostové lékařstvídorostové lékařstvídorostové lékařstvídorostové lékařství
zvláštní odborná způsobilost v dorostovém lékařstvízvláštní odborná způsobilost v dorostovém lékařstvíspecializovaná způsobilostspecializovaná způsobilostnástavbová specializace
17.epidemiologieepidemiologieepidemiologieepidemiologieepidemiologie
zvláštní odborná způsobilost v epidemiologiizvláštní odborná způsobilost v epidemiologiispecializovaná způsobilostspecializovaná způsobilostnástavbová specializace
18.gerontopsychiatriegerontopsychiatriegerontopsychiatriegerontopsychiatriegerontopsychiatrie
zvláštní odborná způsobilost v gerontopsychiatriizvláštní odborná způsobilost v gerontopsychiatriispecializovaná způsobilostspecializovaná způsobilostnástavbová specializace
19.hradní chirurgiehradní chirurgiehradní chirurgiehradní chirurgieplicní chirurgie
zvláštní odborná způsobilost v hradní chirurgiizvláštní odborná způsobilost v hradní chirurgiispecializovaná způsobilostspecializovaná způsobilostnástavbová specializace
20.hygiena dětí a dorostuhygiena dětí a dorostuhygiena dětí a dorostuhygiena dětí a dorostuhygiena dětí a dorostu
zvláštní odborná způsobilost v hygieně dětí a dorostuzvláštní odborná způsobilost v hygieně dětí a dorostuspecializovaná způsobilostspecializovaná způsobilostnástavbová specializace
21.hygiena obecná a komunálníhygiena obecná a komunálníhygiena obecná a komunálníhygiena obecná a komunálníhygiena všeobecná a komunální
zvláštní odborná způsobilost v hygieně obecné a komunálnízvláštní odborná způsobilost v hygieně obecné a komunálníspecializovaná způsobilostspecializovaná způsobilostnástavbová specializace
22.hygiena výživy a předmětů běžného užíváníhygiena výživy a předmětů běžného užíváníhygiena výživy a předmětů běžného užíváníhygiena výživyhygiena výživy a předmětů běžného užívání
zvláštní odborná způsobilost v hygieně výživy a předmětů běžného užívánízvláštní odborná způsobilost v hygieně výživy a předmětů běžného užíváníspecializovaná způsobilostspecializovaná způsobilostnástavbová specializace
23.hyperbarická a letecká medicínahyperbarická a letecká medicínahyperbarická medicína a oxygenoterapiehyperbarická medicína a oxygenoterapie-
zvláštní odborná způsobilost v hyperbarické a letecké medicínězvláštní odborná způsobilost v hyperbarické a letecké medicíněspecializovaná způsobilostspecializovaná způsobilost-
24.intenzivní medicínaintenzivní medicínaintenzivní medicínaintenzivní medicína-
zvláštní odborná způsobilost v intenzivní medicínězvláštní odborná způsobilost v intenzivní medicíněspecializovaná způsobilostspecializovaná způsobilost-
25.intervenční radiologieintervenční radiologieintervenční radiologieintervenční radiologie-
zvláštní odborná způsobilost v intervenční radiologiizvláštní odborná způsobilost v intervenční radiologiispecializovaná způsobilostspecializovaná způsobilost-
26.klinická farmakologieklinická farmakologieklinická farmakologieklinická farmakologieklinická farmakologie
zvláštní odborná způsobilost v klinické farmakologiizvláštní odborná způsobilost v klinické farmakologiispecializovaná způsobilostspecializovaná způsobilostnástavbová specializace
27.korektivní dermatologiekorektivní dermatologiekorektivní dermatologiekorektivní dermatologiekorektivní dermatologie
zvláštní odborná způsobilost v korektivní dermatologiizvláštní odborná způsobilost v korektivní dermatologiispecializovaná způsobilostspecializovaná způsobilostnástavbová specializace
28.maxilofaciální chirurgiemaxilofaciální chirurgiemaxilofaciální chirurgiemaxilofaciální chirurgiestomatologická chirurgie
zvláštní odborná způsobilost v maxilofaciální chirurgiizvláštní odborná způsobilost v maxilofaciální chirurgiispecializovaná způsobilostspecializovaná způsobilostnástavbová specializace
29.návykové nemocinávykové nemocinávykové nemocinávykové nemociléčení alkoholizmu a jiných toxikomanií
zvláštní odborná způsobilost v návykových nemocechzvláštní odborná způsobilost v návykových nemocechspecializovaná způsobilostspecializovaná způsobilostnástavbová specializace
30.neonatologieneonatologieneonatologieneonatologieneonatologie
zvláštní odborná způsobilost v neonatologiizvláštní odborná způsobilost v neonatologiispecializovaná způsobilostspecializovaná způsobilostnástavbová specializace
31.neuroradiologieneuroradiologieneuroradiologieneuroradiologie-
zvláštní odborná způsobilost v neuroradiologiizvláštní odborná způsobilost v neuroradiologiispecializovaná způsobilostspecializovaná způsobilost-
32. 33.paliativní medicínapaliativní medicína a léčba bolestipaliativní medicína a léčba bolestipaliativní medicína a léčba bolesti-
zvláštní odborná způsobilost v paliativní medicíně
algeziologiezvláštní odborná způsobilost v paliativní medicíně a léčbě bolestispecializovaná způsobilostspecializovaná způsobilost-
zvláštní odborná způsobilost v algeziologii
34.popáleninová medicínapopáleninová medicínapopáleninová medicínapopáleninová medicína-
zvláštní odborná způsobilost v popáleninové medicínězvláštní odborná způsobilost v popáleninové medicíněspecializovaná způsobilostspecializovaná způsobilost-
35.posudkové lékařstvíposudkové lékařstvíposudkovélékařství posudkové lékařstvíposudkové lékařství
zvláštní odborná způsobilost v posudkovém lékařstvízvláštní odborná způsobilost v posudkovém lékařstvíspecializovaná způsobilostspecializovaná způsobilostnástavbová specializace
36.pracovní lékařstvípracovní lékařstvípracovní lékařstvípracovní lékařstvíhygiena práce a nemocí z povolání
zvláštní odborná způsobilost v pracovním lékařstvízvláštní odborná způsobilost v pracovním lékařstvíspecializovaná způsobilostspecializovaná způsobilostnástavbová specializace
37.reprodukční medicínareprodukční medicínareprodukční medicínareprodukční medicína-
zvláštní odborná způsobilost v reprodukční medicínězvláštní odborná způsobilost v reprodukční medicíněspecializovaná způsobilostspecializovaná způsobilost-
38.sexuologiesexuologiesexuologiesexuologiesexuologie
zvláštní odborná způsobilost v sexuologiizvláštní odborná způsobilost v sexuologiispecializovaná způsobilostspecializovaná způsobilostnástavbováspecializace
39.-soudní lékařstvísoudní lékařstvísoudní lékařstvísoudní lékařství
-zvláštní odborná způsobilost v soudním lékařstvíspecializovaná způsobilostspecializovaná způsobilostnástavbováspecializace
40.tělovýchovné lékařstvítělovýchovné lékařstvítělovýchovné lékařstvítělovýchovné lékařstvítělovýchovné lékařství
zvláštní odborná způsobilost v tělovýchovném lékařstvízvláštní odborná způsobilost v tělovýchovném lékařstvíspecializovaná způsobilostspecializovaná způsobilostnástavbová specializace
41.urgentní medicínaurgentní medicínaurgentní medicínaurgentní medicína-
zvláštní odborná způsobilost v urgentní medicínězvláštní odborná způsobilost v urgentní medicíněspecializovaná způsobilostspecializovaná způsobilost-

Část II. ZUBNÍ LÉKAŘI

BodZákladní oborObor specializace podle - vyhlášky č. 233/2008 Sb.Oboru specializace podle -zákona č. 95/2004Sb., ve znění zákona č. 125/2005 Sb. a zákona č. 124/2008 Sb.Obor specializace podle - vyhlášky č. 77/1981 Sb.
Získaná způsobilostZískaná způsobilostZískaná způsobilostZískaná specializace
1.ortodoncieortodoncieortodonciečelistní ortopedie
specializovaná způsobilostspecializovaná způsobilostspecializovaná způsobilostnástavbová specializace
2.---dětská stomatologie
nástavbová specializace
3.---parodontologie
nástavbová specializace
4.---stomatologická protetika
nástavbová specializace
5.orální a maxilofaciální chirurgieorální a maxilofaciální chirurgieorální a maxilofaciální chirurgiestomatologická chirurgie
specializovaná způsobilostspecializovaná způsobilostspecializovaná způsobilostnástavbová specializace
6.klinická stomatologie---
specializovaná způsobilost---

Část III. FARMACEUTI

BodZákladní oborObor specializace podle vyhlášky č. 233/2008 Sb.Obor specializace podle zákona č. 95/2004 Sb., ve znění zákona č. 125/2005 Sb. a zákona č. 124/2008 Sb.Obor specializace podle vyhlášky č. 77/1981 Sb.
Získaná způsobilostZískaná způsobilostZískaná způsobilostZískaná specializace
1.farmaceutická technologiefarmaceutická technologiefarmaceutická technologiefarmaceutická technologie
specializovaná způsobilostspecializovaná způsobilostspecializovaná způsobilostspecializace I. a II. stupně
2.klinická farmacieklinická farmacieklinická farmacieklinická farmacie
specializovaná způsobilostspecializovaná způsobilostspecializovaná způsobilostspecializace I. stupně
3.veřejné lékárenstvíveřejné lékárenstvíveřejné lékárenstvílékárenství
specializovaná způsobilostspecializovaná způsobilostspecializovaná způsobilostspecializace I. stupně
4.nemocniční lékárenstvínemocniční lékárenstvínemocniční lékárenstvílékárenství/klinická farmacie
specializovaná způsobilostspecializovaná způsobilostspecializovaná způsobilostspecializace II. stupně
5.laboratorní a vyšetřovací metody ve zdravotnictví/ klinická farmacielaboratorní a vyšetřovací metody ve zdravotníctví/klinická farmacielaboratorní a vyšetřovací metody ve zdravotnictví/klinická farmaciebiochemická a toxikologická analytika
specializovaná způsobilostspecializovaná způsobilostspecializovaná způsobilostnástavbová specializace
6.radiofarmaka/farmaceutická technologie/klinická farmacieradiofarmaka/farmaceutická technologie/klinická farmacieradiofarmaka/farmaceutická technologie/klinická farmacieradioaktivní přípravky
specializovaná způsobilostspecializovaná způsobilostspecializovaná způsobilostnástavbová specializace
7.klinická farmacie/laboratorní a vyšetřovací metody ve zdravotnictvíklinická farmacie/laboratorní a vyšetřovací metody ve zdravotnictvíklinická farmacie/laboratorní a vyšetřovací metody ve zdravotnictvíbiologické a mikrobiologické kontrolní metody
specializovaná způsobilostspecializovaná způsobilostspecializovaná způsobilostnástavbová specializace
8.klinická farmacie/veřejné lékárenstvíklinická farmacie/veřejné lékárenstvíklinická farmacie/veřejné lékárenstvífarmakologie a toxikologie léčiv
specializovaná způsobilostspecializovaná způsobilostspecializovaná způsobilostnástavbová specializace
9.farmaceutická technologie/veřejné lékárenstvífarmaceutická technologie/veřejné lékárenstvífarmaceutická technologie/veřejné lékárenstvíléčivé rostliny
specializovaná způsobilostspecializovaná způsobilostspecializovaná způsobilostnástavbová specializace
10.farmaceutická technologiefarmaceutická technologiefarmaceutická technologieorganopreparáty a mikrobiologické a imunologické přípravky
specializovaná způsobilostspecializovaná způsobilostspecializovaná způsobilostnástavbová specializace
11.farmaceutická technologiefarmaceutická technologiefarmaceutická technologietechnologie lékových forem
specializovaná způsobilostspecializovaná způsobilostspecializovaná způsobilostnástavbová specializace
12.farmaceutická technologiefarmaceutická technologiefarmaceutická technologietechnologie přírodních a syntetických léčiv
specializovaná způsobilostspecializovaná způsobilostspecializovaná způsobilostnástavbová specializace
13.farmaceutická kontrola--farmaceutická analytika
specializovaná způsobilost--specializace I. a II. stupně

Poznámky pod čarou

1) § 5 odst. 5 zákona č. 95/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání odborné způsobilosti a specializované způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání lékaře, zubního lékaře a farmaceuta, ve znění zákona č. 189/2008 Sb.

2) § 4 odst. 2 zákona č. 95/2004 Sb.

Přesunout nahoru