Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Nařízení vlády č. 184/2009 Sb.Nařízení vlády o stanovení výše úhrad za zkoušky

Částka 56/2009
Platnost od 26.06.2009
Účinnost od 01.07.2009
Zrušeno k 01.01.2019 (324/2018 Sb.)
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

184

NAŘÍZENÍ VLÁDY

ze dne 8. června 2009

o stanovení výše úhrad za zkoušky

Vláda nařizuje podle § 37 odst. 2 zákona č. 95/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání odborné způsobilosti a specializované způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání lékaře, zubního lékaře a farmaceuta, ve znění zákona č. 189/2008 Sb., a podle § 90 odst. 1 zákona č. 96/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání způsobilosti k výkonu nelékařských zdravotnických povolání a k výkonu činností souvisejících s poskytováním zdravotní péče a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o nelékařských zdravotnických povoláních), ve znění zákona č. 189/2008 Sb.:


§ 1

Předmět úpravy

Tímto nařízením se stanoví výše úhrady za

a) atestační zkoušku, závěrečnou zkoušku certifikovaného kurzu a aprobační zkoušku podle zákona o podmínkách získávání a uznávání odborné způsobilosti a specializované způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání lékaře, zubního lékaře a farmaceuta,

b) atestační zkoušku, aprobační zkoušku a zkoušku k vydání osvědčení podle zákona o nelékařských zdravotnických povoláních.

Výše úhrady

§ 2

(1) Výše úhrady podle § 1 písm. a) je stanovena za

a) atestační zkoušku v částce 500 Kč, přičemž úhrada za

1. teoretickou část zkoušky činí 250 Kč,

2. praktickou část zkoušky činí 250 Kč,

b) první opakování atestační zkoušky v částce 3500 Kč, přičemž úhrada za

1. teoretickou část zkoušky činí 2000 Kč,

2. praktickou část zkoušky činí 1500 Kč,

c) druhé opakování atestační zkoušky v částce 5000 Kč, přičemž úhrada za

1. teoretickou část zkoušky činí 3000 Kč,

2. praktickou část zkoušky činí 2000 Kč.

(2) Výše úhrady podle § 1 písm. a) je stanovena za

a) závěrečnou zkoušku certifikovaného kurzu v částce 500 Kč, přičemž úhrada za

1. teoretickou část zkoušky činí 250 Kč,

2. praktickou část zkoušky činí 250 Kč,

b) první opakování závěrečné zkoušky certifikovaného kurzu v částce 3500 Kč, přičemž úhrada za

1. teoretickou část zkoušky činí 2000 Kč,

2. praktickou část zkoušky činí 1500 Kč,

c) druhé opakování závěrečné zkoušky certifikovaného kurzu v částce 5000 Kč, přičemž úhrada za

1. teoretickou část zkoušky činí 3000 Kč,

2. praktickou část zkoušky činí 2000 Kč.

(3) Výše úhrady podle § 1 písm. a) je stanovena za

a) aprobační zkoušku v částce 7000 Kč, přičemž úhrada za

1. písemný test odborných znalostí činí 1500 Kč,

2. písemný test znalostí systému zdravotnictví a základů práva činí 1500 Kč,

3. ústní odbornou zkoušku činí 4000 Kč,

b) první opakování aprobační zkoušky v částce 10000 Kč, přičemž úhrada za

1. písemný test odborných znalostí činí 2000 Kč,

2. písemný test znalostí systému zdravotnictví a základů práva činí 2000 Kč,

3. ústní odbornou zkoušku činí 6000 Kč,

c) druhé a každé další opakování aprobační zkoušky v částce 15000 Kč, přičemž úhrada za

1. písemný test odborných znalostí činí 3000 Kč,

2. písemný test znalostí systému zdravotnictví a základů práva činí 3000 Kč,

3. ústní odbornou zkoušku činí 9000 Kč.

§ 3

(1) Výše úhrady podle § 1 písm. b) je stanovena za

a) atestační zkoušku v částce 500 Kč, přičemž úhrada za

1. teoretickou část zkoušky činí 250 Kč,

2. praktickou část zkoušky činí 250 Kč,

b) první opakování atestační zkoušky v částce 3500 Kč, přičemž úhrada za

1. teoretickou část zkoušky činí 2000 Kč,

2. praktickou část zkoušky činí 1500 Kč,

c) druhé a každé další opakování atestační zkoušky v částce 5000 Kč, přičemž úhrada za

1. teoretickou část zkoušky činí 3000 Kč,

2. praktickou část zkoušky činí 2000 Kč.

(2) Výše úhrady podle § 1 písm. b) je stanovena za

a) zkoušku k vydání osvědčení v částce 1000 Kč, přičemž úhrada za

1. teoretickou část zkoušky činí 500 Kč,

2. praktickou část zkoušky činí 500 Kč,

b) první opakování zkoušky k vydání osvědčení v částce 3000 Kč, přičemž úhrada za

1. teoretickou část zkoušky činí 1500 Kč,

2. praktickou část zkoušky činí 1500 Kč,

c) druhé opakování zkoušky k vydání osvědčení v částce 5000 Kč, přičemž úhrada za

1. teoretickou část zkoušky činí 2500 Kč,

2. praktickou část zkoušky činí 2500 Kč.

(3) Výše úhrady podle § 1 písm. b) je stanovena za

a) aprobační zkoušku v částce 7000 Kč, přičemž úhrada za

1. písemný test odborných znalostí činí 1500 Kč,

2. písemný test znalostí systému zdravotnictví a základů práva činí 1500 Kč,

3. ústní odbornou zkoušku činí 4000 Kč,

b) první opakování aprobační zkoušky v částce 10000 Kč, přičemž úhrada za

1. písemný test odborných znalostí činí 2000 Kč,

2. písemný test znalostí systému zdravotnictví a základů práva činí 2000 Kč,

3. ústní odbornou zkoušku činí 6000 Kč,

c) druhé a každé další opakování aprobační zkoušky v částce 15000 Kč, přičemž úhrada za

1. písemný test odborných znalostí činí 3000 Kč,

2. písemný test znalostí systému zdravotnictví a základů práva činí 3000 Kč,

3. ústní odbornou zkoušku činí 9000 Kč.


§ 4

Účinnost

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. července 2009.


Přechodné ustanovení zavedeno nařízením vlády č. 225/2011 Sb. Čl. II

Uchazeči, který již zaplatil úhradu za atestační zkoušku, závěrečnou zkoušku certifikovaného kurzu nebo za zkoušku k vydání osvědčení před nabytím účinnosti tohoto nařízení, avšak předmětné zkoušky se účastnil až po nabytí účinnosti tohoto nařízení, bude finanční rozdíl ve výši úhrady bez zbytečného odkladu vrácen, a to tím, komu byla úhrada za zkoušku zaplacena.


Předseda vlády:

Ing. Fischer, CSc. v. r.

Ministryně zdravotnictví:

Mgr. Jurásková, Ph.D., MBA v. r.

Přesunout nahoru