Přejít na PLUS

Odkaz na úplné znění č. 179/2009 Sb.Úplné znění zákona č. 215/2004 Sb., o úpravě některých vztahů v oblasti veřejné podpory a o změně zákona o podpoře výzkumu a vývoje, jak vyplývá ze změn provedených zákonem č. 109/2009 Sb.

Níže uvedené odkazy můžete zařadit do svých stránek.
Zajistíme Vám, že tyto adresy budou směřovat navždy a zdarma na aktuální konsolidované znění odkazovaného předpisu.


URLhttps://www.zakonyprolidi.cz/cs/2009-179
Čísloč. 179/2009 Sb.
NázevÚplné znění zákona č. 215/2004 Sb., o úpravě některých vztahů v oblasti veřejné podpory a o změně zákona o podpoře výzkumu a vývoje, jak vyplývá ze změn provedených zákonem č. 109/2009 Sb.


Jednoduchý odkaz v HTML

<a href="https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2009-179">
Úplné znění č. 179/2009 Sb.
</a>

Takto se odkaz zobrazí na Vašich stránkách:

Úplné znění č. 179/2009 Sb.Odkaz pro fórum v BB kódu

[url=https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2009-179]Úplné znění č. 179/2009 Sb.[/url]

Takto se odkaz zobrazí v diskuzi:

Úplné znění č. 179/2009 Sb.Odkaz v Texy

"Úplné znění č. 179/2009 Sb.":[https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2009-179]

Takto se odkaz zobrazí na Vašich stránkách:

Úplné znění č. 179/2009 Sb.Odkaz ve Wiki

[https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2009-179 Úplné znění č. 179/2009 Sb.]

Takto se odkaz zobrazí na Vašich stránkách:

Úplné znění č. 179/2009 Sb.PromoBibliLabel ISO 690

ČESKO. Úplné znění č. 179/2009 Sb. In: Zákony pro lidi.cz [online]. © AION CS 2010-2019 [cit. 17. 6. 2019]. Dostupné z: https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2009-179


Zpět na předpis