Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 170/2009 Sb.Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 398/2008 Sb., o Programu statistických zjišťování na rok 2009

Částka 51/2009
Platnost od 18.06.2009
Účinnost od 03.07.2009
Zařazeno v právních oblastech
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

Obsah

170

VYHLÁŠKA

ze dne 5. června 2009,

kterou se mění vyhláška č. 398/2008 Sb., o Programu statistických zjišťování na rok 2009

Český statistický úřad stanoví podle § 27 písm. b) zákona č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě, ve znění zákona č. 411/2000 Sb.:


Čl. I

Vyhláška č. 398/2008 Sb., o Programu statistických zjišťování na rok 2009, se mění takto:

1. V příloze č. 1 částech I a II se položky číslo

117. Provozovny 2009 Census sítě maloobchodních, ubytovacích a pohostinských provozoven,

120. přímé zjišťování Měsíční zjišťování cen průmyslových surovin a potravin na světových burzách

zrušují.

2. V příloze č. 2 částech I a II písm. h) Ministerstvo životního prostředí se položky číslo

1. Vod (MŽP) 1-01 Roční výkaz o placení poplatků za vypouštění odpadních vod do vod povrchových,

2. Vod (MŽP) 3-01 Roční výkaz o znečištění vodních toků,

3. Mysl (MŽP) 2-01 Roční výkaz o honitbách, stavu a lovu zvěře na území národních parků,

4. Les (MŽP) 4-01 Roční výkaz o hospodaření v lesích ve státním vlastnictví na území národních parků ČR a jejich ochranných pásem,

11. F-plyny (MŽP) 1-01 Roční výkaz o F-plynech

zrušují.


Čl. II

Tato vyhláška nabývá účinnosti patnáctým dnem po dni jejího vyhlášení.


Předseda:

Ing. Fischer, CSc. v. r.

Přesunout nahoru